Gratisowe opracowania [10] i [11] ze stronami autora w PDF
(dwujęzycznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
(Note in part #C that making the English version is abandoned)
Uaktualizowano:
25 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Na tej witrynie:)

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Tekst [10] w PDF

Tekst [11p] w PDF

Źródłowa replika tej strony

Monografia [1/5]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Text [11e] in PDF

Source replica of this page

Monograph [1/5]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Testo [7]

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

cielcza.5GBFree.com

energia.sl.pl

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

telekinesis.50megs.com

anzwers.org/free/wroclaw

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Oto darmowa oferta pełnego tekstu i wszystkich ilustracji do opracowania [10] w PDF pióra Dr inż. Jan Pająk, "Jan Pająk w internecie" (wybór stron internetowych autoryzowanych przez Jana Pająk)" (Copyright © 2011, ISBN 978-1-877458-25-5), udostępnianej gratisowo z tej strony w języku polskim. (Odnotuj że sporządzenie angielskojęzycznej wersji tej strony zostało zaniechane z powodu trudności z aktualizowaniem oferowanego nią opracowania [10] - zamiast niej oferowana jest więc aktualniejsza i obujęzyczna seria broszurek [11] w PDF.)Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

#A1. Jaki jest cel tej strony:

       Celem tej strony jest umożliwienie zainteresowanym czytelnikom załadowanie sobie do komputera darmowego opracowania [10] w PDF (tj. w najbezpieczniejszym z internetowych formatów), jakie to opracowanie [10] zawiera PDF wersje wszystkich stron internetowych jakie ja autoryzowałem w 2011 roku (w międzyczasie owych stron nieco przybyło).


#A2. Odnotuj, że spora proporcja stron autora opublikowanych w tym opracowaniu [10] ma już nieco "przestarzałą" treść:

       W praktyce oferowane na tej stronie opracowanie [10] okazało się trudne do aktualizowania. Dlatego będzie ono aktualizowane NIE częściej niż raz na co najmniej 10 lat. W międzyczasie wszystkie strony internetowe opublikowane w treści tego opracowania [10] pozostają w nim nadal w ich wersjach z 2011 roku. Ponieważ zaś w międzyczasie badania autora posunęły się znacznie do przodu, zaś autoryzowane przez niego strony internetowe stanowią rodzaje szybkich "raportów z wyników" owych badań, oferowane tu opracowanie [10] publikuje dziś już nieco przestarzałą treść sporej proporcji zawartych w nim stron internetowych. Czytanie tych stron jest więc uzasadnione głównie w przypadkach jeśli czytelnik np. zechce porównać ich byłą treść, z obecną treścią dostępną w internecie. Natomiast najnowsza treść najpopularniejszych i najpoczytniejszych stron autora jest publikowana w PDF w formie znacznie łatwiejszej do aktualizowania serii broszurek [11] - upowszechnianej za pośrednictwem odmiennej strony o nazwie tekst_11.htm. Być więc może, iż zamiast czytać niniejsze opracowanie [10], czytelnik powinien raczej sprawdzić, czy interesująca go strona jest już dostępna jako jedna z broszurek w PDF z owej najnowszej serii [11].Część #B: Polskojęzyczna wersja publikacji [10] o tytule "Jan Pająk w internecie (wybór stron internetowych autoryzowanych przez Jana Pająk)" (Copyright © 2011, ISBN 978-1-877458-25-5), w nieskompresowanym formacie Adobe Acrobat:

      Na tych z totaliztycznych witryn internetowych które oferujących niniejszą publikację [10], jest ona dostępna w bezpiecznym i wygodnym formacie "Adobe" znanym także jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". Do formatu tego wirusy NIE są w stanie się doczepić. Ponieważ niemal każdy komputer posiada darmowy (jednak bardzo dobry) program czytający zwany "Adobe Reader" specjalnie dla owego formatu PDF, warto więc sprawdzić, czy na niniejszej witrynie owa publikacja [10] przypadkiem jest dostępna (Nie jest ona dostępna w na wszystkich totaliztycznych witrynach - z uwagi że zajmuje ona sporo miejsca na dysku.) Aby to sprawdzić, wystaczy spróbować załadować sobie ją do swego komputera. Jeśli zaś da się ona załadować, będzie potem można ją u siebie czytać z ekranu (lub wydrukować) właśnie za pośrednictwem owego dogodnego "Adobe Reader" mającego również polskie literki. Oto polskojęzyczny tekst publikacji [10], który na niektórych serwerach (być może iż nawet tutaj) może być dostępny w nieskompresowanym formacie ADOBE.PDF (kliknij na niego aby sprawdzić czy się załaduje):

Tom 0 polskojęzycznej publikacji [10p], format PDF

Tom 1 polskojęzycznej publikacji [10p], format PDF

Tom 2 polskojęzycznej publikacji [10p], format PDF

Tom 3 polskojęzycznej publikacji [10p], format PDF

Tom 4 (1-wsza porcja ilustracji do tego opracowania [10]), format PDF

Tom 5 (2-ga porcja ilustracji do tego opracowania [10]), format PDF

Tom 6 (3-cia porcja ilustracji do tego opracowania [10]), format PDF

Plik ze "spisem treści" całego opracowania [10], format PDFPart #C: English language version of publication [10e] "Jan Pająk in Internet (selection of web pages authorised by Jan Pająk)" (Copyright © 2011, ISBN 978-1-877458-25-5), in the non-compressed format Adobe Acrobat (PDF).

English language version of publication [10e], format PDF (Sorry, but for 2011 edition of my web pages the publishing of English version of [10] was abandoned. But please click on the green link here in order to let me have an idea as to how many readers are interested in looking at the English version of [10].)Część #D: Alfabetyczny spis stron internetowych składających się na treść polskojęzycznej wersji publikacji [10p] "Jan Pająk w internecie" - zbiór stron internetowych autoryzowanych przez Jana Pająk) (Copyright © 2011, ISBN 978-1-877458-25-5):

Nazwa strony - Podrozdział i tom opracowania [10] w którym strona ta jest publikowana

aliens_pl.htm - I7 w Tomie 1
all_in_one_pl.htm - K1 w Tomie 1
antichrist_pl.htm - S17 w Tomie 3
artefact_pl.htm - R5 w Tomie 2
ase_1_2007.htm - F3 w Tomie 0
bandits_pl.htm - S14 w Tomie 3
biblia.htm - N4 w Tomie 2
bitwa_o_milicz.htm - S11 w Tomie 3
boiler_pl.htm - R3 w Tomie 2
changelings_pl.htm - S4 w Tomie 3
cloud_ufo_pl.htm - I5 w Tomie 1
day26_pl.htm - S2 w Tomie 3
dipolar_gravity_pl.htm - M1 w Tomie 2
eco_cars_pl.htm - Q4 w Tomie 2
evidence_pl.htm - I4 w Tomie 1
evil_pl.htm - L3 w Tomie 2
evolution_pl.htm - Q1 w Tomie 2
explain_pl.htm - I3 w Tomie 1
faq_pl.htm - V1 w Tomie 3
fe_cell_pl.htm - H5 w Tomie 1
free_energy_pl.htm - R2 w Tomie 2
fruit_pl.htm - E1 w Tomie 0
god_istnieje.htm - S3 w Tomie 3
god_pl.htm - N2 w Tomie 2
god_proof_pl.htm - N1 w Tomie 2
healing_pl.htm - E2 w Tomie 0
hosta_pl.htm - D4 w Tomie 0
humanity_pl.htm - J2 w Tomie 1
hurricane_pl.htm - S6 w Tomie 3
immortality_pl.htm - H3 w Tomie 1
it_2007.htm - F2 w Tomie 0
jan_pajak_pl.htm - A1 w Tomie 0
job_pl.htm - F1 w Tomie 0
karma_pl.htm - L4 w Tomie 2
katowice.htm - S16 w Tomie 3
katrina_pl.htm - S5 w Tomie 3
keyboard_gr.htm - K3 w Tomie 1
keyboard_ru.htm - K2 w Tomie 1
klasa.htm - A3 w Tomie 0
korea_pl.htm - D3 w Tomie 0
landslips_pl.htm - S7 w Tomie 3
lo.htm - A4 w Tomie O
magnocraft_pl.htm - H1 w Tomie 1
malbork.htm - C2 w Tomie 0
memorial_pl.htm - I8 w Tomie 1
milicz.htm - C1 w Tomie 0
military_magnocraft_pl.htm -S15 w Tomie 3
morals_pl.htm - L2 w Tomie 2
mozajski.htm - R1 w Tomie 2
newzealand_pl.htm - D1 w Tomie 0
newzealand_visit_pl.htm - D2 w Tomie 0
nirvana_pl.htm - O3 w Tomie 2
oscillatory_chamber_pl.htm - H2 w Tomie 1
pajak_jan.htm - A2 w Tomie 0
parasitism_pl.htm - O2 w Tomie 2
partia_totalizmu.htm - J3 w Tomie 1
pigs_pl.htm - L4 w Tomie 1
pigs_zdjecia.htm - L5 w Tomie 1
plague_pl.htm - S10 w Tomie 3
prawda.htm - O4 w Tomie 2
predators_pl.htm - S9 w Tomie 3
propulsion_pl.htm - G1 w Tomie 1
przepowiednie.htm - J1 w Tomie 1
pw.htm - A6 w Tomie 0
po_60_tce.htm - L3 w Tomie 1
replicate_pl.htm - V2 w Tomie 3
rok.htm - A5 w Tomie 1
rubik_16_pl.htm - L2 w Tomie 1
rubik_pl.htm - L1 w Tomie 1
sabotages_pl.htm - I9 w Tomie 1
seismograph_pl.htm - S1 w Tomie 3
soul_proof_pl.htm - N3 w Tomie 2
sw_andrzej_bobola.htm - N5 w Tomie 2
shuttle_pl.htm - S13 w Tomie 3
skorowidz.htm - V3 w Tomie 3
stawczyk.htm - B2 w Tomie 0
tapanui_pl.htm - I6 w Tomie 1
tekst_1_5.htm - U1 w Tomie 3
tekst_1_4.htm
tekst_1_3.htm
tekst_2.htm
tekst_3b.htm - T1 w Tomie 3
tekst_4b.htm
tekst_4c.htm
tekst_5_4.htm
tekst_6_2.htm
7_tekst.htm
tekst_7_2.htm
tekst_7b.htm
tekst_8.htm
tekst_8_2.htm
tekst_10.htm - U2 w Tomie 2
telekinesis_pl.htm - Q2 w Tomie 2
telekinetyka.htm - R4 w Tomie 2
telepathy_pl.htm - Q3 w Tomie 2
tfz_pl.htm - Q5 w Tomie 2
timevehicle_pl.htm - H4 w Tomie 1
tornado_pl.htm - S8 w Tomie 3
totalizm_pl.htm - O1 w Tomie 2
ufo_pl.htm - I2 w Tomie 1
ufo_proof_pl.htm - I1 w Tomie 1
will_pl.htm - L1 w Tomie 2
wroclaw.htm - C3 w Tomie 0 wszewilki.htm - B1 w Tomie 0
wszewilki_milicz.htm - B4 w Tomie 0
wszewilki_jutra.htm - B3 w Tomie 0
wtc_pl.htm - S12 w Tomie 3Część #E: Spis treści wszystkich tomów opracowania [10]:

Plik ze "spisem treści" dla całego opracowania [10], format PDFCzęść #F: Instrukcje:

       (1) Począwszy od 2010 roku wszystkie nowe publikacje które ja (tj. dr inż. Jan Pająk) autoryzuję, wystawiane są w internecie wyłącznie w bezpiecznym i wygodnym formacie PDF (z ilustracjami włączonymi do ich treści). Są one upowszechniane za darmo do poczytania przez wszystkich zainteresowanych. Osobiście więc rekomenduję aby ściągnąć je sobie z niniejszego adresu w tym właśnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje są "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy typowo się NIE doczepiają. Niestety, z powodu dużej objętości plików spowodowanej powłączaniem ilustracji do treści tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieścić. Dlatego aby załadować sobie wybraną publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleźć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępność formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
       (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszego opracowania [10], czy aby oglądnąć lub załadować sobie którąkolwiek z ilustracji wyszczególnionych przy dowolnej mojej publikacji, wystarczy kliknąć na podkreślony (zielony) tekst tej publikacji, lub na wybraną ilustrację, potem zaś wykonać instrukcje które się ukażą.
       (3) Wszystkie ilustracje publikacji [10] powłączane są do jej ostatnich tomów. Dlatego aby podczas jej czytania przychodziło nam łatwiej przerzucanie uwagi od tekstu do właśnie omawianej ilustracji, dobrze jest w swoim komputerze mieć kopie dwóch tomów tej publikacji, pierwszy z których otwiera się na tekście czytanej strony, drugi zaś otwiera na tomie zawierającym ilustracje do owej strony i tekstu. Potem zaś myszą wystarczy szybko przerzucać się (klikaniem) od okienka z tekstem do okienka z właśnie analizowaną ilustracją.
       (4) Strony interentowe zestawione razem w niniejszej publikacji [10p], są również dostępne w internecie pod dokładnie tymi samymi nazwami pod jakimi występują one w tej [10p].
       (5) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
       (6) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaś jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
       (7) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaś kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
       (8) Aby załadować do swego komputera dowolną ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaś podążaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te są jak następuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za pośrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaśnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.
       (9) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte prześladowania jakim poddawane są wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Powody owych skrytych prześladowań zostały dokładniej wyjaśnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choć częściowo neutralizować ich skutki, niniejsza publikacja, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równocześnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stąd jeśli coś nie daje się załadować lub oglądnąć za pośrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglądnąć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym prześladowaniom.
       (10) Rekomendowałbym sporządzenie sobie we własnym komputerze repliki źródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez nią tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładną instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.Część #G: Linki do monografii [1/5]:

       Niniejsza publikacja [10] zestawia strony internetowe które w nieco bardziej skondensowany sposób omawiają te same tematy co moja najnowsza monografia [1/5]. Stąd na wypadek gdyby czytelnik zechciał też rzucić okiem na owe opisy z monografii [1/5], przytaczam teraz linki do stron które ją upowszechniają:
Oto więc linki do stron internetowych z monografią [1/5] - też dostępną w ilustrowanym i bezpiecznym formacie PDF oraz w dwóch językach (polskim i angielskim): Odnotuj, że to właśnie z monografii [1/5] zaczerpnięta została większość ilustracji umieszczanych na stronach publikowanych w niniejszej [10p].Część #H: Istnieje skorowidz z wykazem i linkami do tematów poruszanych w publikacji [10]:

       Skorowidz ten przyjmuje formę strony o nazwie skorowidz.htm, którą można przelądnąć albo po jej wywołaniu z internetu, albo też za pośrednictwem publikacji [10] do której jest on włączony na samym jej końcu "tomu 3".Część #I: Jak dzięki "aliasom" najłatwiej i najszybciej wyszukiwać najważniejsze "totaliztyczne strony":

       Aż do grudnia 2012 roku w niniejszym punkcie podawałem zestaw "aliasów" dla najpopularniejszych totaliztycznych stron i blogów. Umożliwiały one bowiem szybsze i łatwiejsze ich uruchamianie. Przykładowo, zamiast wypisywać długi i skomplikowany adres bloga totalizmu, każdy mógł wpisać następujący "alias" "blog.zs.pl" w okienko adresowe swej wyszukiwarki, zaś blog totalizmu natychmiast mu się otworzył. Niestety, w grudniu 2012 roku odnotowałem, że serwis aliasowy "zs.pl" (z którego dotychczas korzystałem) przestał istnieć. Do czasu więc aż znajdę jakiś inny łatwy do użycia serwis aliasowy, oraz podam poniżej wykaz aliasów do najpopularniejszych totaliztycznych stron, dalsze użycie aliasów zmuszony jestem zawiesić i odwołać.Część #J: Blogi totalizmu:

       Warto także okresowo sprawdzać "blogi totalizmu" pierwszy z których działa już od kwietnia 2005 roku, tj. od czasu kiedy internetowe listy dyskusyjne totalizmu zostały zasabotażowane i musiały być zastąpione blogami. Na początku zaożonych było sporo tych blogów, jednak do chwili obecnej wrogowie totalizmu polikwidowali większość z nich. Do dzisiaj ostaly się już tylko dwa, dostępne pod adresami: totalizm.blox.pl/html, oraz totalizm.wordpress.com. Odnotuj, że oba te blogi są lustrzanymi kopiami o takiej samej treści wpisów. Na owych "blogach totalizmu" wiele ze spraw omawianych na totaliztycznych stronach naświetlane jest na bieżąco dodatkowymi komentarzami i informacjami spisywanymi w miarę jak nowe zdarzenia stopniowo rozwijają się przed naszymi oczami. Ponadto blogi te zawierają linki do najostatniej zaktualizowanych witryn totalizmu.Część #K. Internetowe dyskusje nad tematami poruszanymi w niniejszym opracowaniu [10]:

       Uwaga czytelnicy pragnący przedyskutować publicznie dowolny z tematów poruszonych w tym opracowaniu [10]. Tematy te są dyskutowane publicznie na całym szeregu wątków z googlowskich grup dyskusyjnych. Tematyka i adresy owych wątków są wylistowane w punkcie #E2 z totaliztycznej strony internetowej o nazwie faq_pl.htm.
       Jeśli więc i Ty czytelniku posiadasz jakąś konstruktywną uwagę na któryś z tematów jakie ja prezentuję na tej stronie lub dyskutuję w internecie, wówczas gorąco bym Cię zachęcał abyś zabrał głos w owej dyskusji i też wyraził swoją opinię publicznie. Wszakże taka publiczna dyskusja, szczególnie o pozytywnym i konstruktywnym charakterze, jest jednym ze sposobów podnoszenia świadomości społeczeństwa i zwracania uwagi ludzi na wagę poruszanych tu tematów.
       Powinienem tutaj też dodać, że od początka swych prac nad totalizmem i nad innymi tematami z totalizmem związanymi, każdy nowy temat nad jakim pracuję staram się wystawiać pod publiczną dyskusję. Liczę bowiem na uzyskanie opinii zwrotnych. Ponieważ jednak oficjalna nauka oraz większość naukowców odwróciła się tyłem do tego co ja badam, z braku naukowych kanałów dla uzyskiwania owych opinii zwrotnych jestem zmuszony tematy te dyskutować w Internecie. Wprowadza to jednak poważne niedogodności. Przykładowo, z dziwnych powodów - które ja też staram się badać, te internetowe dyskusje w większości prowadzone przez jakieś indywidua doskonale zamaskowane i wyraźnie czujące się bezpiecznie poza zasłoną swej anonimowości. Indywidua owe w ostatnich czasach przekształciły internetowe dyskusje w rodzaje meczów słownych których uczestnicy nawzajem prześcigają się w obrzucaniu błotem i w opluwaniu każdej konstruktywnej idei. To szokujące zjawisko przeklinania i opluwania zamiast dyskutowania, jest już tak szeroko upowszechnione, że jest ono nawet omawiane w gazetach - np. patrz artykuł "Excuse me, could we please be a bit more polite" (tj. "Wybaczcie, ale czy nie moglibyśmy być odrobinę grzeczniejsi"), ze strony B3 nowozelandzkiej gazety Weekend Herald, wydanie datowane w sobotę (Saturday), January 3, 2009. Na przekór pogłębiania się tej "kultury" wyzwisk, z braku innych kanałów dla uzyskiwania opinii zwrotnych o tematyce którą badam, od jakiegoś już czasu staram się wystawiać każdy swój temat pod taką dyskusję. Wszakże pomiędzy wyzwiskami i atakami pod moim adresem, czasami pojawiają się i pojedyńcze rozsądne głosy dyskusyjne które konstruktywnie wnoszą nową jakość do danego tematu. Dlatego warto jednak przeglądać owe dyskusje, poszukując w nich tych racjonalnych i konstruktywnych uwag.Część #L: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająka, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająka, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane są na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pająk). Tam również dostępne są pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję ich autora w tematyce którą ja badam.Część #M: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pająk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz upowszechnianych w internecie publikacji i traktatów które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własność intelektualną idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.


Życzę przyjemnego czytania niniejszej publikacji [10p] z wyborem stron internetowych autorstwa dra inż. Jana Pająk.
Rok założenia tej strony internetowej: 2001
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 25 luty 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)