Totalizm: filozofia trudnego ale szczęśliwego i spełnionego życia
(po angielsku For English version click on this flag, polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage, itp.)
Zaktualizowano: 2023/9/24
Najnowsza aktualizacja: #A5.1, #A2.15

Menu 1:

(Wybór języka:)

For English version click on this flag-angielski

Dla polskiej wersji kliknij na ta flage-polski

Po inne języki patrz Menu 2


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Po polsku tutaj:)

Totalizm

Totalizm w PDF

Źródłowa replika tej strony

Pasożytnictwo

Prawa moralne

Karma

Wolna wola

Biblia

Bóg

Dowód na istnienie Boga z 2007 roku

Dowód na duszę

Przepowiednie

Nirwana

Nieśmiertelność

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Teoria Wszystkiego z 1985 roku

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Teoria Życia z 2020 roku

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga z 2007 roku

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

"Smart" TV

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Krótkie "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Totalizm

Totalizm in PDF

Source replica of this page

Parasitism

Moral laws

Karma

Free will

The Bible

God

Proof for the existence of God of 2007

Proof of soul of 2007

Prophecies

Nirvana

Immortality

Concept of Dipolar Gravity

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Theory of Life of 2020

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God of 2007

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

"Smart" TVs

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Leyes morales

Energía libre

Telekinesis

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Lois morales

Énergie libre

Telekinesis

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Leggi morali

Energia libera

Telekinesis

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2_pl.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

pajak.org.nz

totalizm.pl

(Na darmowym hostingu z FTP:)

drobina.rf.gd

geocities.ws/immortality

gravity.ezyro.com

nirwana.hstn.me

(Rzadziej aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Menu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


WSTĘP:
       Tak niestety się składa iż w "świecie materii" w którym żyje każdy z nas, wszystko ma przeciwstawne do siebie przeciwieństwo. Stąd przykładowo każdemu naszemu ludzkiemu wysiłkowi aby cokolwiek zasiać, wyprodukować, czy udoskonalić przeciwstawia się wysiłek "mocy zła" aby to zniszczyć. Najlepiej tę sytuację wyjaśnia Biblia np. w wersetach 13:24-30 i 13:36-40 z "Mateusza" oraz np. wersetach 4:14-20 z "Marka". Tyle iż aby uniknąć stania się "zakazaną księgą" w tym celu Biblia używa tam wymownej przypowieści o siewcy, który sieje zboże zaś nocą przybywa diabeł i psuje jego pracę rozsiewając tam chwasty. Natomiast ja w punkcie #A5 niniejszej strony wskazuję empiryczny materiał dowodowy jaki wyjaśnia to samo na dwóch przykładach moich osobistych doświadczeń z "zasiewaniem" opisanej tu filozofii totalizmu oraz mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego z 2007 roku na istnienie Boga - demaskując przy tej okazji "kto" precyzyjne jest owym "diabłem" jaki systematycznie niszczy chwastami ludzkie zasiewy, oraz "jak" najłatwiej odróżnić owoce "chwastów zła" które ów "diabeł" zasiewa od plonów "ziaren dobra" zasiewanego przez ludzi. Ponieważ wszystko co czyni każdy z nas, a co ma rodzić plony dobra dla ludzi, poddawane jest takim próbom zniszczenia, ja od 1985 roku opracowuję opisaną tutaj filozofię totalizmu, która stara się dać nam do ręki zasady życia i postępowania aby pomimo wysiłków owych "mocy zła" ciągle być w stanie zasiewać i zbierać plony dobra w naszym życiu.
       Niniejsza strona wyjaśnia więc esencję najmoralniejszej obecnie i najbardziej postępowej nowoczesnej filozofii stworzonej przez człowieka i nazywanej pisanym przez "z" jednoznacznym pojęciem Totalizm - a opracowanej w 1985 roku, czyli w czasach kiedy nazwy "totalitarianism" kurierzy czasowi NIE przemianowali jeszcze na opisaną w #A5 poniżej nazwę totalism. (Odnotuj, że ludzkie pochodzenie filozofii totalizmu - honorem stworzenia której zostałem zaszczycony przez Boga, tutaj jest celowo podkreślane, bowiem (1) totalizm uznaje, wspiera i dokumentuje nadrzędność stwierdzeń zainspirowanej przez samego Boga Biblii, a ponadto (2) ludzkie pochodzenie twórcy totalizmu oznacza też, że podobnie jak wszystko inne co stworzyli niedoskonali ludzie, także i totalizm zapewne NIE uchronił się przed pomyłkami, niedopowiedzeniami, przeoczeniami, brakującymi wyjaśnieniami, itp., wynikającymi z moich ludzkich niedoskonałości znacząco kontrastujących z absolutną prawdą, precyzją i doskonałością wersetów Biblii.) Na szczęście, pomimo bycia ludzkim tworem, totalizm ciągle potrafi otworzyć nasze oczy na otaczający nas ocean kłamstw i ujawnić prawdę jaka nas uratuje i wyzwoli (Biblia, Ew. św. Jana, 8:32). Dla przykładu, rozważ skąd się bierze "upływ czasu" i "czas". Tylu mądrych ludzi przez tysiąclecia usiłowało to dociec, zaś do dzisiaj ustaliło tylko to co o "czasie" błędnie uczą nas w szkołach i na uczelniach. Tymczasem dzięki filozofii totalizmu opracowanej w 1985 roku, już do 2008 roku udało mi się odkryć prawdę, że istnieją aż dwa odmienne czasy, tj. nawracalny czas softwarowy w którym my ludzie się starzejemy, a stąd który pozwala na budowanie wehikułów czasu jakie w przyszłości umożliwią niemal każdemu unikać śmierci poprzez cofanie się w czasie do lat młodości po każdym dożyciu do wieku starczego, oraz nienawracalny czas absolutny - upływ którego Bóg zaprogramował co najmniej 365 tysięcy razy szybciej od naszego nawracalnego czasu, na szczęście starzeje się w nim jedynie "nieożywiona materia" czyli cząstki elementarne, atomy, izotopy, minerały, skamienieliny, węgiel, itp. Natomiast w lutym 2022 roku odkryłem jeszcze bardziej szokującą prawdę o czasie, mianowicie że ani "upływ czasu", ani "czas" NIE istnieją w tzw. "naturze" a zostały "wynalezione" przez Boga i wprogramowane tylko w nasz "świat materii" jaki Bóg stworzył. Teraz "upływ czasu" i czas pozwalają Bogu na znacznie efektywniejsze sterowanie przebiegiem wszystkich zjawisk naszego świata materii. To najnowsze odkrycie o stworzeniu czasu dopiero przez Boga dokonane dzięki filozofii totalizmu, wraz z dużą liczbą zjawisk i dowodów jakie potwierdzają jego prawdę, raportuję w punktach #I1 do #I6 ze swej strony internetowej o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz we wpisie #345 i #346 do blogów totalizmu o adresach z punktu #J5 niniejszej strony. (Odnotuj, że owo raportowanie o "czasie" przygotowałem w inżynierskim stylu "jak" opisującym "jak" naprawdę działają oba rodzaje czasu, a NIE jedynie w słownikowym stylu "co" tak preferowanym przez zawodowych naukowców ponieważ NIE wymaga on od autorów podawania żadnych inżynierskich szczegółów "jak" a tym samym ujawniania swej niekompetencji - po więcej wyjaśnień znaczenia owych "co" i "jak" patrz punkty #G3 do #G5 ze strony wroclaw.htm.) Czytając tamten mój raport o nieistnieniu "czasu" w naturze, warto zwrócić też szczególną uwagę na wyjaśnianą tam w punkcie #I2 zakodowaną w Biblię tzw. "[Ω] Pieczęć Boga" - czyli możliwą do zaistnienia tylko jeśli Biblia faktycznie jest zainspirowana (autoryzowana) przez samego Boga zasadę aby w wersetach Biblii były zakodowane potwierdzenia esencji i prawdy dla wszystkich przyszłych najistotniejszych odkryć naukowych jakie ludzkość dokona aż do końca swego istnienia. Prawda mojego odkrycia z lutego 2022 roku iż w "naturze" NIE istnieje ani "upływ czasu" ani starzejące działanie "czasu" też jest potwierdzone tą "[Ω] Pieczęcią Boga" zakodowaną w Biblii co najmniej już przez 2000 lat - jednak uprzednio przeaczaną przez innych badaczy. W tych samych zaś dwóch wersetach Biblii jakie potwierdzają nieistnienie "upływu czasu" i czasu w "naturze" zakodowane jest także potwierdzenie ową "[Ω] Pieczęcią Boga" esencji i prawdy najważniejszego z ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" - tak jak opisałem to dokładnie w punkcie #I5 mojej strony 1985_teoria_wszystkiego.htm i we wpisie #346 do blogów totalizmu. To zaś potwierdzenie z kolei powoduje, iż moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku", a wraz z nią i niniejsza filozofia totalizmu z 1985 roku, która przecież została wyprowadzona z tejże Teorii Wszystkiego i naukowo opiera się na jej ustaleniach dostarczają sobą jedyny znany mi przypadek kiedy Biblia potwierdza "[Ω] Pieczęcią Boga" esencję i prawdę fundamentalnej teorii naukowej dzisiejszych czasów oraz jej wyników. Wszakże żadna inna z takich teorii dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej", np. ani "teoria wielkiego bangu", "teoria ewolucji" czy "teoria względności", NIE mogą się wykazać iż Biblia potwierdza jej (ani ich) prawdę i esencję. Owo zaś najważniejsze z ustaleń mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" ujawnia nam iż wszechświat składa się z aż dwóch fizykalnych światów, tj. oryginalnego i naturalnie istniejącego "przeciw-świata" w którym żyje Bóg, oraz z naszego "świata materii" technicznie stworzonego przez Boga - w którym żyjemy zarówno my ludzie jak i wszelkie inne istoty z materii. Iż owe dwa światy wszechświata faktycznie istnieją, empirycznie dowodzi to nam działanie "pola grawitacyjnego" - jakie jest dynamicznym polem dipolarnym hydrodynamicznego "zasysania" formowanego przez przepływ informacji i programów pomiędzy oboma tymi światami w sposób podobny jak znana już ludziom zasada dynamicznego "zasysania" Bernoulli'ego formuje chętnie pokazywane przez dzisiejszych naukowców zjawisko np. "wsysania" piłeczek ping-pongowych do strumienia wody z fontanny.
       Głównie niniejsza strona ma służyć wyjaśnieniu najważniejszych informacji o totaliźmie. Przykładowo więc wyjaśnia: dlaczego warto poznać totalizm; jakie są korzyści z poznania i praktykowania totalizmu; na czym polega praktykowanie totalizmu; skąd pochodzi "energia moralna" jaka dla duszy jest tym czym tlen jest dla ciała - a stąd jaka dla praktykujących totalizm jest źródłem zdrowia, zadowolenia z życia i szczęścia; jak zdobyć darmowe publikacje i podręczniki totalizmu; co ujawniają definicje podstawowych pojęć totalizmu (takich jak "energia moralna", "pole moralne", "prawa moralne", nirvana, karma, definiowanie "co" versus "jak", itp.); dlaczego tylko produktywna "praca fizyczna" pozwala zapracować na nirwanę i na leczenie depresji psychicznej dzięki zwiększaniu zasobu "energii moralnej" pracującego (definicje i wyjaśnienia tematyki "nirwany" i "depresji" opisują punkty #C7, #C6, #D3 i #D2 z innej mojej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm i ilustruje je też nasz półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępniany do przeglądania za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E omawiany w "części #L" i WSTĘPie strony smart_tv.htm i w (3) z punktu #A1.1 poniżej na niniejszej stronie); dlaczego totalizm został stworzony jako filozoficzna składowa nadal jedynej na świecie i istniejącej już przez ponad 35 lat naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" - upowszechnianie której po świecie do dzisiaj jest skrycie blokowane i ukrywane przez "moce zła" i przez wspierające je potężne instytucje, stąd która to teoria zmuszona jest się upowszechniać pod swoją początkową nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (po material dowodzący tego blokowania patrz punkt #A5 niniejszej strony); dlaczego totalizm stał się też filozofią składową najnowszej "Teorii Życia z 2020 roku" wykazującej ponad wszelką wątpliwość powszechnie znanymi ustaleniami dyscyplin inżynierii mechanicznej i inżynierii softwarowej iż życie NIE mogło wyewoluować się w nieożywionej materii - które to kłamstwo wmuszają w nas siłą owe "moce zła"; jakie fakty i materiał dowodowy potwierdzają, że w identyczny sposób jak do dzisiaj blokowana jest przed upowszechnieniem ta moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, także upowszechnianie filozofii totalizmu było zablokowane od 1985 roku aż do około 2019 roku - czyli przez 34 początkowe lata istnienia tej filozofii (po szczegóły i tego blokowania też patrz punkt #A5 poniżej); a ponadto strona ta wyjaśnia też wszystkie inne informacje, które początkowo warto poznać na temat "totalizmu z 1985 roku" (tego pisanego i odmienianego przez "z"). Strona ta wskazuje też sprawdzalny przez każdego empiryczny materiał dowodowy, który potwierdza, że totalizm jest poprawny, że sprawdza się on w rzeczywistym życiu, że faktycznie działa on tak jak to tutaj opisane, a co najważniejsze, że empirycznie ustalone i naukowo potwierdzone zasady totalizmu wykazują pełną zgodność z tym co stwierdza Biblia (pomijając drobne pomyłki jakie zapewne wkradły się do totalizmu lub do tekstu opisującego totalizm, jakie wynikają z niedoskonałości i podrzędności wiedzy ludzkiego autora totalizmu, w porównaniu z doskonałością i wszechwiedzą faktycznego autora Biblii) oraz że opisana w punkcie #A2.12 niniejszej strony procedura zainicjowania swego pierwszego kroku w praktykowaniu totalizmu NIE wymaga żadnych zmian postępowań ani poświęceń, a jedynie sprowadza się do odmiennego niż dotychczas myślowego motywowania i uzasadniania tego co się czyni.
       W tym miejscu powinienem dodać, że w świecie w jakim żyjemy działa prawo, iż wszystko musi posiadać swoje przeciwieństwo - z jakim NIE jest w stanie współistnieć bezproblemowo. Stąd także ta najmoralniejsza nowoczesna filozofia totalizmu, ma swoje przeciwieństwo i zawziętego wroga w postaci najniemoralniejszej w świecie filozofii, jaką w dzisiejszych czasach intuicyjnie praktykuje coraz więcej ludzi, a jaką z uwagi na zwyczaj jej wyznawców aby pasożytować na ich najbliższych i bliźnich, ja w swych publikacjach nazywam filozofią pasożytnictwa. Życie nam też powtarzalnie już udokumentowało, że totaliźci zawsze są agresywnie atakowani przez osoby i instytucje praktykujące tę niszczycielską filozofię "ludzkich pasożytów". Z kolei wielowiekowe doświadczenia i mądrości ujawniają, że dla efektywnej obrony zawsze powinno się dobrze poznać swego wroga. Aby więc NIE padać ofiarami ludzkich pasożytów z powodu braku wiedzy jak ich rozpoznawać i jaka jest ich mentalność, motywacje, postępowanie, metody działania, upadek, oraz typowe losy, ja zachęcam czytelników iż po poznaniu opisywanej tu filozofii totalizmu, powinni sięgnąć także po opisy "filozofii pasożytnictwa" z 1985 roku, czyli filozofii jaką również zidentyfikowałem jeszcze w 1985 roku jako powszechnie praktykowana przez ludzi filozofia odwrotna do totalizmu, stąd cechy której zdecydowałem się też zdefiniować i opublikować równocześnie z moim totalizmem, zaś opisy której obecnie są dostępne m.in. na mojej stronie internetowej o nazwie parasitism_pl.htm - zaś bardzo skrótowo podsumowane też w punktach #E1 do #E7, #C5 i #H2 niniejszej strony. (Warto tu dodać, że szkodliwe dla ludzkości indywidua praktykujące ową niszczycielską filozofię pasożytnictwa, od niedawna i po nadaniu im odmiennej niż ja nazwy zaczęła identyfikować także nawet wroga moim badaniom "oficjalna nauka ateistyczna" - nazywając ich jedynie odmiennym zwrotem korporacyjni psychopaci. Niestety, "oficjalna nauka ateistyczna" nadal NIE chce przyjąć do wiadomości mojego odkrycia, że ześlizgiwanie się ludzi w szpony filozofii pasożytnictwa jest powodowane spadkiem u nich zasobu "energii moralnej" - najszerzej opisywanym w punkcie #D3 mojej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm podczas gdy "czakramy Ziemi" jakie empirycznie pozwalają niemal każdemu osobiście odczuć, a stąd i potwierdzić, istnienie owej "energii moralnej", wskazuję i opisuję m.in. w punkcie #J2 swej strony o nazwie stawczyk.htm, a także we WSTĘPie i w podpisie pod "Fot. #D1" ze strony o nazwie wszewilki.htm.)


* * *
Nowe na blogach totalizmu (o adresach z punktu #J5 tej strony). Moim zdaniem najbardziej warte poznania przez praktycznie każdą osobę nowe wpisy do blogów totalizmu z czasów obecnego aktualizowania tej strony nosiły numery: wpis #363 - o urządzeniach jakie umożliwiają UFOnautom telekinetyczne wnikanie do wnętrza ciał ludzi poczym sprzęgania swych myśli i ruchów z ciałem tak opętanej osoby oraz o dostępnych dla każdego metodach naszej obrony przed takimi materialnymi opętaniami przez pokrewnych ludziom UFOnautów z planet Oriona, a także wpis #362 - o potrzebie zreformowania ludzkiego wymiaru sprawiedliwości poprzez adaptowanie ekstremalnie efektywnej metody używanej przez Boga do powodowania ochotniczego rehabilitowania się i powrotu do wiary osób które zaczęły chronicznie łamać 10 przykazań Boga. Z opisów w Biblii tej genialnej metody rehabilitowania wynika iż działa ona na zasadzie pozbawiania przywilejów. Ma ona też całą masę zalet w porównaniu do obecnego ludzkiego wymiaru sprawiedliwości polegającego na wsadzaniu do więzień lub na egzekucji winnych. Stąd poza owym wpisem #362 do blogów totalizmu streszczam ją także krótko w punkcie #A2.15 poniżej na niniejszej stronie. Poprzednie zaś wpisy szczególnie warte przeglądnięcia to #349 z czerwca 2022 roku adaptowany z punktów #J1 do #J3 strony 1985_teoria_wszystkiego.htm. Potwierdza on "[Ω] Pieczęcią Boga" z wersetów Biblii odkrycie postulowane moją Teorią Wszystkiego z 1985 roku iż światło ma aż dwa nośniki (tj. (1) "korpuskuły" o formie "Drobin Boga" oraz (2) powierzchniowe "fale światła") a także potwierdza informację zdobytą kosztem życia przez Ś.P. Andrzeja Domała iż nasi pasożytniczy krewniacy z planet Oriona (tj. rządzący nami UFOnauci) "zawijają światło". Ów wpis #349 doskonale uzupełnia więc aż trzy inne wpisy, tj. #347 z czerwca 2022 roku, #348 z czerwca 2022 roku i #355 ze stycznia 2023 roku adaptowane z punktów #K1 do #K3a mojej strony o nazwie petone_pl.htm, które omawiają zdjęcia wytopionych w twardym asfalcie NZ chodnika śladów stóp trzy-palcowej 80cm wysokiej latającej w powietrzu UFOnautki z rasy "zmora" oraz śladów telekinetycznych pędników ponad 3-metrowego UFOnauty z Oriona, a także ilustrowały dwoma krótkimi wideami wyglądy i odmienne od ludzi poruszanie się tych UFOnautów oskarżanych przez folklor ludowy wielu krajów iż wykorzystują oni obecność na Ziemi i swą wysoce zaawansowaną technikę jaka w oczach ludzi upodobnia ich niemal do "nadprzyrodzonych istot" aby skrycie nocami zdalnie paraliżować swą hipnotyczną bronią upatrzonych ludzi poczym ich gwałcić - które to ich gwałty nowoczesna medycyna opisuje kłamliwie zwodzącą nas nazwą "paraliż senny" - choć każdy z ludzi nosi na nodze bliznę po identyfikacyjnym implancie pokazaną na Fot. #N3b z mojej strony o nazwie cielcza.htm, zaś na delikatnych ciałach wielu ziemskich kobiet i na penisach mężczyzn po takich gwałtach często pozostają sińce (hipnotycznie uczynione bezbolesnymi) w kształcie odcisków szponiastych palców UFOnautów - przez folklor Chińczyków nazywane "ghost pinch" czyli uszczypnięcia ducha zaś szczegółowiej opisane w podpisie pod Fot. #K1a ze strony o nazwie petone_pl.htm.

* * *

Treść tej strony autoryzuje dr inż. Jan Pająk, czyli badacz, odkrywca i wynalazca Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity (tj. "Tożsamość Światowej Kategorii" - patrz strona http://worldcat.org/identities/), losy życiowe którego opisane są na jego autobiograficznej stronie o nazwie pajak_jan.htm. Z zawodu dr inż. Jan Pająk to nauczyciel akademicki, który uczył studentów i prowadził badania na 10 uczelniach świata gdzie wykładał całą gamę przedmiotów z aż dwóch odmiennych dyscyplin, tj. z dyscypliny Inżynierii Mechanicznej i Budowy Maszyn najpierw na swej rodzimej Politechnice Wrocławskiej, potem zaś na uniwersytetach w Nowej Zelandii (Canterbury), Malezji (Kuala Lumpur) i Borneo (Kuching), a także z dyscypliny Inżynierii Softwarowej oraz Języków Programowania na czterech uczelniach Nowej Zelandii (tj. na: Invercargill College, Dunedin University, Timaru Polytechnic i Wellington Institute of Technology) oraz na uniwersytetach z Cypru (Famagusta) i Korei Południowej (Suwon). Na aż czterech z tych uczelni (tj. na uniwersytetach z Cypru, Malezji, Borneo i Korei) był zatrudniony na stanowisku profesora uniwersyteckiego. W początkowej części 21 wieku dr inż. Jan Pająk tym wyróżnił się też z grona nadal żyjących wówczas odkrywców i wynalazców oraz jednocześnie obywateli Polski lub/i Nowej Zelandii, że stał się najszerzej z nich znanym wtedy w świecie, najróżnorodniej interpretowanym, a ponadto najbardziej produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez finansowania i na zasadach jakoby prywatnego "hobby" naukowego wymuszanego oficjalną dezaprobatą badanych przez niego obszarów wiedzy, oraz na przekór iż wyniki jego badań stanowią jedną ze skrycie najzacieklej obecnie na świecie blokowanej, ukrywanej, obrzydzanej i zwalczanej "zakazanej wiedzy i prawdy". Aby dać tu jakieś pojęcie ile trudu, środków i ekspertyzy ktoś niewypowiedzianie potężny i wrogi ludzkości wkłada aby skrycie wyszydzać wyniki badań autora tej strony (zaś na wypadek iż kiedyś powód tego wyszydzana może jednak się wydać, tak jak obiecuje to Biblia w wersecie 10:26 z "Mateusza", bardzo fachowo wkłada także w szydzenie legalnie dziś NIE zabraniane) - oglądnij około półgodzinne wideo Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album treść jakiego wyjaśniają prawdy opisywane m.in. w punktach #A5 i #I4 strony totalizm_pl.htm, poczym porównaj treść tego widea np. z obiektywnie raportującym filmem Zaskakujące koncepcje ufologiczne profesora Jana Pająka. Porównanie bowiem obu tych wideów potwierdzi iż właśnie przeglądasz stronę jednego z najbardziej kosztownie prześladowanych, wyszydzanych i blokowanych naukowców ludzkości i Polski, który pechowo dla siebie naraził się tym jakiejś potężnej mocy iż odkrył to co wyjaśnił w {10} do {12} z punktu #H2 strony o nazwie biblia.htm i we wpisie #354 do blogów totalizmu, zaś empirycznie potwierdził np. w #K1 do #K4 strony petone_pl.htm i we wpisach #347 oraz #355 do blogów totalizmu. To dlatego od zmyślnych sabotaży NIE są w stanie uchronić się nawet jego strony z ulubionymi piosenkami, które jednych dni działają, innych zaś dni pokazują tylko komunikaty "wideo niedostępne". Choć bowiem uruchamiane tymi stronami piosenki istnieją i są dostępne w YouTube.com, programy w youtube.com jakie udostępniają te piosenki są przez jakąś "moc zła" powtarzalnie psute lub przeprogramowywane na ich nieudostępnianie wybranym osobom - tak jak to dokumentuje przeglądnięcie jego "playlist" uruchamianych ze strony o nazwie p_l.htm lub ze strony o nazwie p_.htm. Tylko krótkie zilustrowanie i streszczenie najważniejszych z odkryć, wynalazków i naukowo niepodważalnych dowodów formalnych dra inż. Jana Pająk wymagało przygotowania aż szeregu półgodzinnych filmów nauczających udostępnianych za darmo w internecie albo w trzech językach, tj. polskim, angielskim i niemieckim - przykładowo: filmu "Dr Jan Pająk portfolio" polskojęzyczną wersję którego można oglądnąć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM i filmu "Napędy Przyszłości" polskojęzyczna wersja którego upowszechniana jest z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI; czy angielskojęzycznego i niemieckojęzycznego 4-minutowego filmu "How big is the Magnocraft" upowszechnianego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c; albo też filmów udostępnianych z narracją w języku polskim ale z napisami w języku angielskim (niestety, od połowy 2022 roku często przez kogoś sekretnie blokowanymi) - przykładowo: filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianego pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E, czy filmu "Zagłada ludzkości 2030" upowszechnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (odnotuj, że owe napisy w języku angielskim, jeśli NIE są dla danego obszaru lub osoby blokowane, wówczas mogą być "włączane" lub "wyłączane" na życzenie klikaniem na ikonkę "cc", tj. "subtitles/closed captions", z dolnej-prawej części danego filmu). Niestety, dotychczasowe efekty przełomowych wyników jego badań stanowią ilustrację jak doskonale dzisiejszą sytuację z prawdą, wiedzą i "oficjalną nauką ateistyczną" odzwierciedla mądrość życiowa wersetów Biblii z Mateusza 13:57, Łukasza 4:24 i Jana 4:44, a także mądrość ludowa zawarta w przysłowiu "prawda w oczy kole". Wszakże np. w Nowej Zelandii aż do dzisiaj o istnieniu i wynikach jego badań niemal nikt NIE chce wiedzieć. Z kolei np. w Polsce dla unieważnienia, zaprzeczenia, wyciszenia i zwalczenia jego odkryć, wynalazków i dowodów formalnych sporo rodaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i zapominające o Bogu (tak jak przykładowo dokumentuje to od #A5 do #A5.1 strona o nazwie totalizm_pl.htm), a stąd jakie przyszłym pokoleniom usiłują pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę. Najgorsze jednak iż gro opanowanych chroniczną pasywnością dzisiejszych mieszkańców Ziemi utrzymujących się z oderwanych od życia "prac umysłowych" i wygłaszania "przemówień" bogatych w słownikowe obietnice "co" jednak zupełnie pozbawionych wyjaśnień inżynierskiej procedury "jak" ich zrealizowania, tak już odwykło od wykonywania produktywnej "pracy fizycznej" i rzeczywistych działań opisywanych np. w punktach #G3 do #G5 strony wroclaw.htm i tak zatopiło się w iluzji, zakłamaniu i propagandzie swych komórek, komputerów i telewizji, że NIE są już w stanie nawet posadzić w swych ogrodach, lub na nieużytkach, miedzach, strumieniach czy przy drogach kilku drzew opisywanych pod Fot. #A1 z mojej strony cielcza.htm, jakie okazałyby się wysoce użyteczne w nadchodzących czasach powszechnego głodu i braku życiodajnych surowców, albo posiać w swych ogródkach i działkach jadalne warzywa i sadzonki, czy podjąć jakiekolwiek rzeczywiste działania broniące ich, ichnich potomków oraz pozostałych bliźnich przed szybko nadchodzącą zagładą lat 2030-tych.

Warto też wiedzieć, że wielkość druku tej strony daje się zwiększać aż do około 300% jego standardowej wielkości. To zaś pozwala aby stronę tę łatwo czytać bez użycia okularów. Każde bowiem software użyte do jej wyświetlania ma wbudowany w siebie tzw. "zoom". Np. w "Google Chrome" ów "zoom" odsłania się kliknięciem na pionowy "trzykropek" w prawym górnym rogu ekranu, poczym druk można zwiększać lub pomniejszać klikając na plus lub minus owego "zoom". "Firefox" ten sam "zoom" odsłania kliknięciem tam na trzyliniowy myślnik, zaś "Internet Explorer" - po kliknięciu tam na 8-zębowy "trybik". Także zdjęcia tej i innych moich stron też daje się powiększać nawet do 500% ich oryginalnej wielkości - co pozwala np. na dokładne oglądnięcie sobie twarzy kogoś kto nas interesuje. Najprościej uzyskać takie powiększanie zdjęcia, najpierw na nie klikając - tak aby ukazało się ono w odrębnym okienku. Potem należy (też kliknięciem) pokazać je sobie z tego odrębnego okienka na ekranie komputera. Mając zaś je już na ekranie komputera, można otworzyć sobie dla niego "zoom" jaki opisałem powyżej dla powiększania druku tej strony, poczym klikając na + lub - owego zoom można sobie owo zdjęcie z ekranu dowolnie zwiększać lub pomniejszać.

Część #A: Przykłady jak totalizm pomaga rozwiązywać codzienne problemy - czyli przykłady pierwszych korzyści z poznania i praktykowania totalizmu:

       Ja szczególnie rekomendowałbym poznanie mojego totalizmu tym osobom, które nawykły do zadawania pytania "dlaczego", oraz otrzymywania odpowiedzi na owo pytanie. Większość bowiem opisów totalizmu, po nazwaniu i zdefiniowaniu "co" oraz "jak", jest właśnie poświęcona wyjaśnieniu "dlaczego", "z czego to wynika", "jakie materiał dowodowy to potwierdza", "jakie mechanizmy i prawa tym rządzą", "jakie nagrody lub kary i kiedy sprowadzi przestrzeganie lub łamanie", itp. Udzielaniem tych odpowiedzi totalizm różni się od Biblii - która gdyby także zawierała i te wyjaśnienia, wówczas musiałaby mieć kilkadziesiąt razy większą objętość niż ma obecnie (a stąd nikt NIE byłby w stanie całej jej przeczytać), a ponadto zapewne jej napisanie musiałoby odczekać aż do dzisiejszych czasów, ponieważ owe ok. 2000 lat temu, kiedy Biblia była pisana, NIE znane ludziom były jeszcze dzisiejsze pojęcia takie jak energia, pole, grawitacja, algorytm, program, itp. - na jakich bazują wyjaśnienia totalizmu. Niemniej nawet bez owych wyjaśnień, Biblia ciągle jest nadrzędną wobec totalizmu świętą księgą jaką zainspirował ten sam Bóg co zaprogramował i egzekwuje prawa i wymagania badane przez totalizm, a stąd którą to księgę po poznaniu szeregu owych nowoczesnych wyjaśnień udzielanych przez totalizm, gorąco rekomendowałbym czytelnikowi ponownie czytać, bowiem wówczas jej treść nabiera zupełnie nowego dla nas znaczenia, zaś przestrzeganie jej przykazań i wymagań zaczyna być przyjemnością zamiast obowiązkiem jaki u niektórych indukuje owe przekorne pytania "dlaczego".


#A1. Receptury ateistycznej nauki byłyby poprawne tylko w świecie pozbawionym Boga, natomiast w świecie rządzonym przez Boga wszystko zależy od moralności (rozumianej jako "posłuszeństwo w wypełnianiu przykazań Boga") - tak jak to wyjaśnia filozofia totalizmu:

Motto: "Jakość wszystkiego zależy od poprawności fundamentów na jakich to zbudowano - nawet więc najwspanialszy pałac postawiony na bagnie lub lodzie musi się zawalić."

       Niewypowiadanym otwarcie "fundamentem" naukowym starej, monopolistycznej, "oficjalnej nauki ateistycznej" jest niepisane i wysoce błędne założenie, jakiego upowszechnianie stało się oficjalnym kłamstwem o katastrofalnych dla ludzkości konsekwencjach, a jakie implikuje iż we wszechświecie "NIE ma Boga", a stąd że wszystko rządzone jest "pozbawionymi inteligencji" i "ślepymi" prawami przypadków i natury. Ponieważ zaś powyższe moje stwierdzenie używa kilku typowo luźno rozumianych pojęć, ten wstępny punkt #A1 niniejszej strony zacznę od ich klarowniejszego zdefiniowania. I tak przez pojęcie "oficjalna nauka ateistyczna" rozumiem ową nadal monopolistyczną i stąd nadmiernie kosztowną i przez nikogo NIE sprawdzaną instytucję nauki ziemskiej, która prowadzi badania wyłącznie z filozoficznego podejścia "a posteriori" (tak jak to wyjaśniam w punkcie #A2.6 poniżej), wyłącznie której niezgodnych z prawdą twierdzeń i moralnie powypaczanych zaleceń nadal uczymy się w szkołach i na uniwersytetach i to na przkór iż już od chwili stworzenia niniejszej filozofii totalizmu z 1985 roku usilnie argumentuję iż dla dobra ludzkości konieczne jest stworzenie też konkurencji dla owej oficjalnej nauki ateistycznej jaka weryfikowałaby prawdę jej ustaleń i twierdzeń, stąd która to konkurencja prowadziłaby badania z odwrotnego filozoficznego podejścia "a priori", zaś którą to naukową konkurencję ja nazywam totaliztyczna nauka i opisuję ją w części #C swej strony o nazwie telekinetyka.htm. Moje badania już stworzyły naukowe i filozoficzne fundamenty dla owej konkurencji. Oprócz niniejszej "filozofii totalizmu z 1985 roku", na jej fundamenty składają się także moje: Teoria Wszystkiego z 1985 roku (upowszechniana także pod nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji z 1985 roku) oraz Teoria Życia z 2020 roku.
       Do najważniejszych z już poustalanych kłamstw i wypaczeń tej starej, monopolistycznej, "oficjalnej nauki ateistycznej" należy zaliczyć:
(A) Uparte zakładanie iż na wszechświat składa się tylko "świat materii" w jakim żyją nasze ciała. Założenie to stanowi przeciwieństwo odkryć mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku ujawniających iż na wszechświat składają się aż trzy światy o zupełnie odmiennych cechach, tj. (a) "przeciw-świat" wypełniony nieważką przeciw-materią jakiej indywidualne składowe zwane "Drobiny Boga" odpychają się od siebie, (b) "świat wirtualny" wypełniony oprogramowaniem w Biblii zwanym "Słowo" - najważniejszy program którego formuje żyjący i samoświadomy Program Boga, a także zawierający programy naszej duszy, oraz (c) stworzony przez Boga nasz "świat materii".
(B) Uparte kłamanie iż grawitacja jest polem monopolarnym podobnym np. do pola elektrycznego lub do pola ciśnień np. z opon samochodowych. Tymczasem mój Koncept Dipolarnej Grawitacji z 1985 roku ustalił iż nieustające poruszenia składowych materii formują dośrodkowo zasysające dynamiczne przyciąganie Bernouliego. To owo przyciąganie jest przez naszą naukę nazywane "grawitacją". Grawitacja jest więc odpowiednikiem tej samej siły dośrodkowej, jaka pozwala aby np. pileczka ping-pongowa utrzymywała się w strumieniu wody sikającej ku górze z fontanny. Uznanie faktu iż grawitacja jest takim dynamicznym polem dipolarnym otwiera dla ludzkich umysłów cały ocean wiedzy i prawdy jaki streściłem w początkowej części monografii (tomu) 4 mojej serii [1/5].
(C) Założenie iż czas jest naturalną składową wszechświata. Tymczasem moja Teorii Wszystkiego z 1985 roku odkryła iż w oryginalnym "przeciw-świecie" NIE istnieje ani czas ani upływ czasu. W rezultacie okazuje się iż czas został stworzony dopiero przez Boga poczym wprogramowany tylko w działanie naszego "świata materii". Moje odkrycie nieistnienia czasu ani upływu czas w przeciw-świecie opisałem w punktach #I1 do #I5 ze strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu.
(D) Kłamstwo iż aby podróżować przez czas trzebaby wypełnić wskazania "teorii względności". Tymczasem moje wynalazki wskazały prostą zasadę podróżowania przez "nawracalny czas softwarowy" w jakim Bóg zaprogramował proces starzenia się wszelkich istot żyjących, poprzez zwykłe sterowanie położenia punktu rezonansowego naszych DNA - tak jak wyjaśniam to na stronie immortality_pl.htm i w publikacjach tam linkowanych. Zbudowanie więc wehikułów czasu mojego wynalazku pozwoli ludziom na doświadczanie tzw. "uwięzionej nieśmiertelności" polegające na nieskończonym wydłużaniu swego życia poprzez cofanie się w czasie do lat swej młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego. To właśnie zasada takiego cofania się w czasie tzw. "kurierów czasowych" używanych przez naszych upadłych moralnie krewniaków z planet Oriona, umożliwia im sabotażowanie wszystkiego z przeszłości ludzi, co działa na niekorzyść ich skrytej okupacji i eksploatacji ludzkości tutaj skrótowo omowionej w punkcie #A5, zaś dokładniej opisanej #J3 do #J3a ze strony faq_pl.htm oraz z wpisu #359 do blogow totalizmu, z przykładem zasabotażowania wszystkich linków do wideów jakie pokazuję na swych stronach podanym w (#7) ze wstępnej części swej strony p_instrukcja.htm.
(E) Założenie iż Bóg NIE istnieje - co prowadzi do wykonywania badań wyłącznie z filozoficznego podejścia "a posteriori" (tak jak to zdefiniowano w punkcie #A2.6 poniżej). Założenie to początkowo wyniknęło z kompletnie bezmyślnego użycia tzw. "Brzytwy Ockhama", potem jednak adoptowano je na ideologiczny fundament dzisiejszej oficjalnej nauki. Co gorsze, owa stara oficjalna nauka uparcie ignoruje fakt, że taki "świat bez Boga" zasadniczo różniłby się od "świata stworzonego i rządzonego przez inteligentnego Boga". Stąd owe zasadnicze różnice pomiędzy obu tymi światami ujawniła nam dopiero nowa "nauka totaliztyczna" empirycznie badająca otaczającą nas rzeczywistość z filozoficznie poprawnego już podejścia "a priori". (Po wyjaśnienia różnic pomiędzy ową starą, oficjalną "ateistyczną nauką ortodoksyjną" oraz tą nową "nauką totaliztyczną" - patrz punkty #C1 do #C6 z wyżej wymienionej strony o nazwie telekinetyka.htm. Z kolei po przykłady różnic pomiędzy "światem bez Boga" a "światem stworzonym i rządzonym przez Boga" patrz punkty #B1 i #B2 na stronie o nazwie changelings_pl.htm.) Ta stara nauka uparcie ignoruje też fakt udokumentowany i nawet formalnie już udowodniony przez nową "naukę totaliztyczną", że świat w którym my żyjemy wykazuje właśnie wszelkie cechy "świata stworzonego i inteligentnie rządzonego przez wszechmogącego Boga" - formalne dowody w tej sprawie prezentuje aż szereg totaliztycznych stron, np. punkt #B3 z w/w strony changelings_pl.htm, punkt #G2 ze strony god_proof_pl.htm, oraz jeszcze kilka innych. Stąd ta stara, "oficjalna nauka ateistyczna" nadal upowszechnia po całym świecie ogromnie kłamliwy i zwodzący ludzi obraz życia i otaczającej nas rzeczywistości - tak jak wyjaśnia to punkt #B2 na mojej stronie o nazwie humanity_pl.htm (owa oficjalna nauka NIE okłamywałaby bowiem chronicznie ludzi tylko w przypadku gdyby nasz "świat fizyczny" faktycznie nigdy NIE był inteligentnie zarządzany przez wszechmocnego Boga). Wszakże przykładowo tylko w takim świecie bez Boga, faktycznie byłoby tak jak owa stara ateistyczna nauka nam to wmawia. A więc przykładowo "kobiety byłyby tylko wiernymi kopiami mężczyzn" - a stąd faktycznie "kobiety byłyby w stanie dokonywać wszystko to co dokonują mężczyźni" (i wice wersa), życiem ludzi i innych inteligentnych istot (tzw. "intelektów") rządziłaby bezduszna darwinowska zasada "przeżywania najsilniejszych" - zamiast boskiej zasady "przeżywania najbardziej moralnych" (tj. przeżywania najbarziej posłusznych nakazom i wymaganiom Boga), każdą wojnę wygrywałaby militarnie najsilniejsza strona, niemoralne postępowanie opłacałoby się najbardziej, szczęście byłoby proporcjonalne do bogactwa - a stąd szczęśliwymi mogliby być tylko ludzie bogaci, zaś wszyscy biedni musieliby być nieszczęśliwymi. Najwyższe sukcesy życiowe odnosiłyby dzieci bogatych rodziców - wszakże one miałyby najlepsze warunki wzrostu i najstaranniejsze wychowanie. Natomiast bezpieczne i spokojne życie wiedliby głównie ludzie przy władzy - wszakże to oni mieliby największy wybór gdzie zamieszkać i jak się chronić. Z kolei np. zdrowie i długość życia byłyby proporcjonalne do poprawności jedzenia, ilości ćwiczeń, oraz jakości wypoczynku, stąd najzdrowsi i najbardziej długowieczni ludzie wywodziliby się tylko z najbogatszych krajów.
       Tymczasem problem polaga na tym iż w świecie inteligentnie rządzonym przez Boga wszystko musi dziać się na zupełnie odmiennych zasadach. Wszakże w takim świecie przykładowo "kobiety są stworzone przez Boga jako poszerzenie i uzupełnienie mężczyzn" (a NIE jako dokładne kopie mężczyzn) - tak aby unia mężczyzn z kobietami wytwarzała całkowicie nową jakość która jest znacznie bogatsza i znacznie doskonalsza niż obie jej składowe płcie (co dokładniej wyjaśnia punkt #B2 na stronie antichrist_pl.htm). Życiem inteligentnych istot w takim świecie rządzi wysoce sprawiedliwa zasada "przeżywania najmoralniejszego" (po szczegóły patrz punkt #G1 na stronie will_pl.htm) - która zastępuje darwinowską zasadę "przeżywania najsilniejszego" jaka dla inteligentnych istot odnosiłaby się tylko w świecie pozbawionym sprawiedliwego Boga, zaś w świecie z Bogiem może ona być manifestowana tylko w odniesieniu do pozbawionych sumienia dzikich zwierząt. W ostatecznym rozrachunku każda wojna zawsze jest przegrywana przez kraj agresora - patrz punkt #E3 na stronie o nazwie bitwa_o_milicz.htm. Jedną z licznych "kar" wymierzanych przez Boga każdemu kto postępuje niemoralnie, jest unieważnienie w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych wszystkich korzyści które ów ktoś krótkoterminowo uzyskał w wyniku swego niemoralnego postępowania, oraz dodatkowe wyeskalowanie problemów, których rozwiązaniu miało służyć dane niemoralne postępowanie - po szczegóły patrz punkt #C4.2 strony o nazwie morals_pl.htm, punkt #B2.3 strony o nazwie mozajski.htm, punkt #G2.3 strony o nazwie healing_pl.htm, punkt #F2 strony o nazwie karma_pl.htm, punkt #J1 mojej strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm, czy punkt #B6 strony o nazwie p_instrukcja.htm. Najwyższych sukcesów życiowych i szczęścia w świecie mądrze rządzonym przez Boga doświadczają ludzie wyrośli w warunkach przeciwstawnych do "cieplarnianych" domów bogaczy - czyli wyrośli zgodnie z boską "zasadą odwrotności" opisywaną m.in. w punkcie #B1.1 strony antichrist_pl.htm, w punkcie #F3 strony wszewilki.htm, a także w punktach #A1.1 i #A2.10 niniejszej strony. Ponadto szczęście, bezpieczeństwo, zdrowie, czy długość życia, w owym świecie Boga stanowią "nagrody", którymi inteligentny Bóg obdziela tylko tych którzy żyją zgodnie z Jego nakazami. (Odnotuj, że filozofia totalizmu używa nazwy "moralność" albo "faktyczna moralność" do opisania "poziomu posłuszeństwa z jakim wypełnia się przykazania i wymagania Boga pisemnie wyrażone treścią Biblii". Po totaliztyczną definicję pojęcia "moralność" patrz punkt #B5 mojej strony morals_pl.htm. Natomiast po linki do totaliztycznych stron wyjaśniających wszelkie hasła powszechnie używane w totaliźmie, patrz strona skorowidz.htm.) Stąd w świecie zarządzanym przez mądrego, wszechmożnego i wszechwiedzącego Boga, absolutnie wszystko jest zależne właśnie od "moralności" jaką ktoś praktykuje, a nie od bogactwa jakie zgromadził, od władzy jaką uzyskał, czy od wyżywienia albo ćwiczeń - po szczegółowsze wyjaśnienia patrz punkt #B3 strony portfolio_pl.htm. Jest tak ponieważ w świecie rządzonym przez Boga, "moralność" należy definiować jako ów "poziom zgodności czyichś działań i zachowań w codziennym życiu, z wymaganiami jakie Bóg nakłada na tryb życia ludzi" - po szersze omówienie tej definicji patrz w/w punkt #B5 na stronie o nazwie morals_pl.htm.
       Jeśli rozglądniemy się uważnie po świecie w jakim żyjemy, wówczas się okazuje, że zasady i wytyczne wydawane ludziom przez starą "ateistyczną naukę ortodoksyjną" prowadzą nas do nikąd i zupełnie NIE sprawdzają się w rzeczywistym życiu. Wszakże to owa ateistyczna nauka uczyniła mętlik jaki widzimy obecnie na świecie. Zupełnie zignorowała ona bowiem fakt, że "w świecie rządzonym przez Boga moralność ludzi jest kluczem do wszystkiego" (z kolei kluczem do moralności jest Biblia). W owym świecie "moralność" musi być jednak rozumiana tak jak ją definiuje filozofia totalizmu, np. jako w/w "zgodność ludzkich zachowań z wymaganiami nałożonymi na ludzi przez Boga" - po totaliztyczną definicję "moralności" patrz w/w punkt #B5 na stronie "morals_pl.htm".) Od czyjejś "moralności" zależy przecież czy ten ktoś jest szczęśliwy, czy cieszy się szacunkiem innych, jakiego ma partnera i sąsiadów, czy ma co jeść, itp. Jak też ilustruje to przykładami punkt #C1 ze strony o nazwie quake_pl.htm, punkt #I3 ze strony o nazwie petone_pl.htm, punkt #G1 ze strony o nazwie will_pl.htm, czy punkty #E3 i #I2 ze strony o nazwie bitwa_o_milicz.htm, to właśnie od poziomu moralności zależy czy jakaś osoba, społeczność, lub naród żyje w pokoju i bezpieczeństwie, czy też są nękane kataklizmami, terroryzmem, wojnami, przestępstwami, samobójstwami, przedwczesnymi śmierciami, itp. Także od moralności zależy np. wynalazczość, a stąd i poziom techniki i dobrobytu, oraz przełomowe odkrycia naukowe (co wyjaśniam dokładniej np. w punkcie #B4.4 strony mozajski.htm, a także w punkcie #G1 strony eco_cars_pl.htm - oba z których to punktów opisują działanie tzw. "przekleństwa wynalazców" jakie wyniszcza twórczych ludzi w krajach o niskim poziomie moralności). To właśnie z powodu zbyt niskiej tzw. "grupowej moralności" - tj. tej opisywanej w punkcie #E2 poniżej, a ściślej z powodu zbyt wysokiej "grupowej niemoralności", we większości dzisiejszych krajów świata NIE jest już możliwe oficjalne wdrożenie "faktycznego postępu" polegającego na dokonywaniu np. naprawdę przełomowych wynalazków oraz faktycznie nowych odkryć naukowych - tak jak te są definiowane w punkcie #G4 strony o nazwie eco_cars_pl.htm. Jedyne co obecnie w krajach tych się dokonuje, to "fałszowany postęp" polegający na wielokrotnym "przeżuwaniu" tego co znane jest ludzkości już od dawna. (Np. wszystkie dane zdają się wskazywać, że od jakiegoś już czasu takie dokonywanie "faktycznego postępu", tj. faktycznie przełomowych wynalazków i nowych odkryć, najwyraźniej przestało być możliwe nawet w USA, czyli w kraju do niedawna wiodącego świat w wynalazczości i w naukowych odkryciach - po dosyć ilustratywny przykład w tej sprawie patrz punkt #E1.1 ze strony o nazwie telepathy_pl.htm. Z kolei już od dawna trudno jakoś usłyszeć o istnieniu jakiegoś światowej sławy wynalazcy czy genialnego zawodowego naukowca, który oficjalnie otrzymałby warunki do urzeczywistniania swojej przełomowej twórczości np. w Australii, Nowej Zelandii, czy w dzisiejszej Polsce. Powód zaś zawsze jest ten sam - tj. przejście tam na praktykowanie niewłaściwej "moralności grupowej" jaka bazuje np. na chwilowym widzimisie "ateistycznych luminarzy nauki" czy na zachowaniu polityków, bogaczy, lub idolów, zamiast na ponadczasowych nakazach Boga.) Cechą bowiem mieszkańców krajów charakteryzowanych niewłaściwą "moralnością grupową" jest, że zgodnie niszczą oni i prześladują tych swoich ziomków, którzy NIE podążają za "owczym pędem", nakazami władz, czy modą z danego kraju, a mają własną opinię na dany temat - tak jak np. w Nowej Zelandii ziomkowie zniszczyli Richard'a Pearse. Stąd się też bierze szalejące tam w/w "przekleństwo wynalazców" oraz wynikająca z niego "wynalazcza impotencja".
       Sam Bóg przekazał ludziom cały szereg wytycznych według których życzy sobie aby ludzie ochotniczo żyli, oraz od poziomu wypełniania których Bóg uzależnie czy dana osoba albo społeczność jest "nagradzana" czy też "karana" (np. przedwczesną śmiercią albo kataklizmem). Wytyczne te można znaleźć we wszystkich religiach, a także we wszystkich świętych księgach, np. w Biblii. Jednak religijny sposób zapisu owych zasad moralnych ma kilka wad. Przykładowo, są one spisane dosyć już starożytnym językiem - którego dzisiejsi ludzie nie bardzo chcą już respektować. Administracją tych zasad zajmują się też instytucje religijne, które podobnie jak wszelkie instytucje są podatne na wpełzujące w nie z upływem czasu krupcję, wypaczenia, błędne interpretacje, ludzkie ambicje, itp., itd. Ponadto, aby pobudzać ludzi do poszukiwań twórczych, Bóg przekazał z pomocą religii tylko "co" ludzie powinni ochotniczo czynić w swoim obcowaniu z innymi ludźmi (tj. jakie zasady moralne powinni przestrzegać), jednak nie wyjaśnił "dlaczego" powinni to właśnie czynić, "jakie będą następstwa" i co się stanie jeśli zignorują te zasady, itp. Z tego powodu zaistniała potrzeba opracowania "filozofii totalizmu" oraz nowej nauki bazującej na tej filozofii - którą ja nazywam "totaliztyczną nauką". Z użyciem bowiem metod totalizmu i totaliztycznej nauki, ja empirycznie, obiektywnie i pozytywnie badam cele i metody Boga, używając w tym celu najnowocześniejszych narzędzi naukowych. (Odnotuj, że w powyższym stwierdzeniu kładę szczególnie duży nacisk na słowa "empirycznie, obiektywnie i pozytywnie". Wszakże w dzisiejszym świecie jeśli ktokolwiek, np. osobistości czy instytucje religijne, badają już metody Boga, wówczas nawet jeśli są one pozytywnie nastawione do istnienia Boga, ciągle w obecnych realiach sytuacji na świecie typowo dokonują takich badań tendencyjnie i praktycznie niemal wyłącznie na treści Biblii - czyli czysto teoretycznie. Jeśli zaś badania te prowadzą zawodowi naukowcy lub jakaś naukowa instytucja, wówczas są oni zmuszani przez ateistyczny system i przez tradycje oficjalnej nauki, aby dokonywać takich badań odwrotnie niż pozytywnie, tj. wyłącznie w celu negatywnego podważania prawdy i istnienia Boga, oraz coraz jawniejszego zaprzeczania, szydzenia i eskalowania prześladowań wymierzanych w ludzi wierzących. Tymczasem w przypadku totalizmu i totaliztycznej nauki bazują one na moich formalnych dowodach naukowych na istnienie Boga z 1985 i z 2007 roku. Ich więc badania są pozytywne. Jednocześnie, ponieważ wywodzą się one i bazują na doskonałym szkoleniu empirycznego naukowca przez jakie ja przeszedłem i na nabytych w tym szkoleniu tradycyjnych zwyczajach, jakościach i metodach naukowych, stąd wszystko co totalizm i totaliztyczna nauka badają, jest dokonywane wysoce obiektywnie i wynika NIE tylko z mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji i z zasad logiki, ale w pierwszym rzędzie z empiryki - czyli z weryfikowalnych obserwacji i doświadczeń zbieranych podczas zdarzeń z rzeczywistego życia.) Po zaś zakończeniu owych empirycznych, obiektywnych i pozytywnych badań, totalizm i totaliztyczna nauka formułują moralne wytyczne dla ludzkiego postępowania, jakie z nich wynikają. W rezultacie, używając głównie empirycznych metod badawczych, totalizm i totaliztyczna nauka ciągle dochodzą do takich samych rekomendacji moralnych, jakie są nam nakazywane do wypełniania przez religie i przez Biblię. Na dodatek jednak, owe wytyczne totalizmu i totaliztycznej nauki są już wyrażone dzisiejszym nowoczesnym językiem, dla każdej z nich wskazane jest uzasadnienie "dlaczego" należy je przestrzegać, "jaki materiał dowodowy" dokumentuje iż są one wymagane i poprawne, "co się stanie" jeśli ludzie je zignorują, itp. Wraz z każdą z nich totalizm wyjaśnia też jaki cel, intencja, lub metoda postępowania Boga powodują, że owa moralna zasada pownna być ochotniczo przestrzegana przez ludzi. Od czasu zaś wypracowania i napisania w 2016 roku nowej (obecnej) wersji treści punktu #L1 z mojej autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm, punktu #B3 z mojej innej strony o nazwie portfolio_pl.htm, oraz punktów #J1 do #J7 z mojej innej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm, niemal wszystko co totalizm i totaliztyczna nauka rekomendują, ja osobiście staram się też dodatkowo weryfikować na treści Biblii - i jeśli się da, to podpierać to zacytowaniem odnośnego wersetu z Biblii. Wszystko to razem wzięte powoduje, że obecnie totalizm jest najmoralniejszą, a jednocześnie nowoczesną, filozofią wypracowaną przez człowieka. (Odnotuj przy tym, że ponieważ ustalenia totalizmu i totaliztycznej nauki, versus Biblia, wywodzą się z dwóch drastycznie odmiennych źródeł, tj. z empiryki (faktycznego życia), versus z boskiej inspiracji, w chwili kiedy zgodnie stwierdzają one to samo wówczas potwierdzają sobą wszystko podwójnie dokładnie i niezawodnie. Poszczególne podpunkty z punktu #A2 tej strony podsumowują kilka przykładów takich właśnie zasad moralnego postępowania wypracowanych już przez filozofię totalizmu. Przykłady te mają zilustrować czytelnikowi esencję wyników badań oraz cechy tej obecnie najmoralniejszej, najnowocześniejszej, najpoprawniejszej i najbardziej postępowej filozofii na Ziemi stworzonej przez człowieka.


#A1.1, blog #261. Najważniejsza rada totalizmu: NIE daj się zwieść krótkoterminowymi następstwami działania "pola moralnego" jakie zdają się "nagradzać niemoralność" zaś "prześladować moralność":

Motto: "Czy cię NIE zastanowia dlaczego życie ludzi jest formowane w jeden długi łańcuch wymagań, lekcji, testów i egzaminów moralnych? Wszakże nieustające lekcje, testy i egzaminy mogą mieć tylko jeden cel - mianowicie wybranie nielicznych najlepszych ze sporego grona wyróżniających się."

       Ja sam NIE mogę wyjść z podziwu nad genialnością zaprogramowanej przez Boga tzw. "zasady przeciwstawności (tj. wzajemnie odwrotnego względem siebie działania) krótkoterminowych i długoterminowych skutków działania pola moralnego" - odkrytej dopiero przez filozofię totalizmu i skrótowo podsumowanej w punkcie #H2 niniejszej strony, zaś dokładnie opisanej m.in. w punktach #C4.2.1 i #C4.2 strony morals_pl.htm i zilustrowanej na "Rys. #I1" ze strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm. Ta przeciwstawność (odwrotne działanie) skutków pozwala bowiem, aby w krótkoterminowym działaniu pola moralnego wszystkim niecierpliwym i zaślepionym wydawało się iż "niemoralność popłaca" zaś "moralność indukuje tylko trudności", jednocześnie jednak aby w długoterminowym działaniu pola moralnego sprawiedliwość została przywrócona ponieważ długoterminowo niemoralnie postępujący ludzie są surowo karani, zaś moralnie postępujące osoby są sowicie wynagradzane. W rezultacie końcowym, ta przeciwstawność krótkoterminowego i długoterminowego działania "pola moralnego" pozwala Bogu szybko klasyfikować poszczególne osoby i intelekty zbiorowe do grupy "moralnych" lub "niemoralnych", czyli używając nazewnictwa z Biblii do "owiec" lub "kóz" albo do "ziarna" lub "plew" (poczym systematycznie je traktować tak jak wyjaśnia to punkt #C4.7 ze strony morals_pl.htm, punkty #B2 do #B2.3 ze strony mozajski.htm, punkt #A2.1 ze strony faq_pl.htm, zaś linkuje też punkt #A0 ze strony dipolar_gravity_pl.htm), a ponadto przeciwstawność ta sprawdza też naszą gotowość do przyjmowania lekcji moralnych i ich wdrażania w rzeczywistym życiu, testuje spostrzegawczość, inteligencję i dedykację ludzi, sprawdza kto się nadaje do przyszłego współżycia z Bogiem, kto zaś systematycznie łamie kryteria moralne i stąd musi być przedwcześnie usunięty z tego świata zgodnie z opisywaną poniżej w #A2.7 "zasadą wymierania najniemoralniejszych", itd., itp. Dlatego z uwagi właśnie na ową przeciwstawność, kiedy czynisz cokolwiek moralnie poprawnego, wówczas raczej bądź zadowolony i traktuj to jako "dobry omen" jeśli natychmiastowo (tj. w trakcie realizowania danej działalności zgodnej z kryteriami moralnymi) natykasz się w tym na najróżniejsze przeszkody i problemy. Natomiast zacznij działać bardzo ostrożnie i rozważnie (nawet do decyzji zarzucenia danej działalności), kiedy cała realizacja danej działalności idzie ci "jak z płatka" i jeśli wszystkie okoliczności zdają ci się pomagać w tym co czynisz oraz natychmiast nagradzać cię za to co czynisz - czyli kiedy zachowanie pola moralnego sugeruje, iż właśnie postępujesz niemoralnie. Powody dla których udzielam ci tu takiej rady poznasz po dokładnym poczytaniu m.in. w/w punktów #C4.2.1 i #C4.2 ze strony morals_pl.htm, a także po przeczytaniu innych totaliztycznych opracowań ilustrujących przykładami i wyjaśniających działanie "pola moralnego", np. punktów #N1 oraz #B5 i #F3 strony o nazwie solar_pl.htm, punktów #B4 i #C2 strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm, punktu #I2 strony o nazwie bitwa_o_milicz.htm, punktów #B2 do #B2.3 ze strony mozajski.htm, punktów #E1 do #E5 ze strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, itd., itp. Tutaj wyjaśnię jedynie, że w świecie rządzonym przez wszechmocnego i wszechwidzącego Boga "niemoralne postępowanie" nigdy NIE popłaca, bowiem wszelkie pozorne korzyści, jakie w krótkoterminowym działaniu pola moralnego zdaje się przynosić łamanie kryteriów moralnych, są starannie unieważniane w długoterminowym działaniu tegoż pola moralnego, jednocześnie zaś ulegają dodatkowemu wyeskalowaniu owe problemy jakie dane niemoralne postępowanie miało rozwiązywać - jako doskonałe przykłady takiego unieważniania pozornych korzyści niemoralnego postępowania oraz eskalowania problemów jakie miało ono rozwiązywać, rozważ następstwa niemoralnego wprowadzenia do użytku pestycydów, antybiotyków, oraz teorii względności opisywane w punkcie #J1 mojej strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm oraz np. punkcie #G2.3 innej mojej strony healing_pl.htm. Stąd jedynym ludzkim postępowaniem, jakie faktycznie przynosi trwałe korzyści, jest postępowanie pedantycznie zgodne z kryteriami moralności (tj. postępowanie pedantycznie moralne) - po wyjaśnienia patrz punkt #A4 ze strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm, lub punkt #B4 ze strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.
       Narazie tylko nieliczna garstka osób zadała sobie trud poznania potężnych narzędzi, które Bóg stworzył aby móc precyzyjnie sterować dosłownie każdą sekundą życia każdego człowieka. Narzędzia te odkryte zostały dopiero niedawno dzięki użyciu odmiennych metod badawczych nowej "totaliztycznej nauki" - zaś pod nazwami "Omniplan" oraz "nawracalny czas softwarowy" opisane szczegółowo w punktach #J5 i #J6 mojej strony o nazwie petone_pl.htm i w punkcie #D3 strony god_proof_pl.htm, ogólnie zaś opisane #C3 do #C4.1 i #J2 mojej innej strony o nazwie immortality_pl.htm, oraz podsumowane m.in. we wstępie i w punkcie #G4 strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm. Nawet jednak i bez znajomości owych potężnych narzędzi Boga, ciągle co bardziej spostrzegawcze osoby z czasem odnotowują, że życie każdego człowieka wykazuje zbyt wiele regularności i podobieństw aby być rządzone jedynie "czystymi przypadkami" - tak jak nam to błędnie wmawia dzisiejsza oficjalna nauka. Wszakże czyste przypadki NIE są np. w stanie spowodować, że praktycznie każda osoba doznaje w przybliżeniu podobną ilość szczęścia i powodzenia oraz nieszczęść i problemów - i to niezależnie od posiadanego bogactwa czy władzy, że wszystkie dotykające nas wydarzenia wykazują się posiadaniem cech lekcji moralnych, ani że losy każdej osoby są sterowane poziomem zdania przez nią egzaminów moralnych. Wszystko zaś to razem wzięte dodatkowo potwierdza prawdę o jakiej ostrzegam w motto do tego punktu - mianowicie, że warto poświęcić moralności najwyższą naszą uwagę, bowiem sposób jej wpływu na nasze życie dowodzi, iż służy ona ogromnie ważnemu wyborowi nielicznych najlepszych ze sporego grona i tak już znacznie doskonałych. Tam zaś gdzie ma miejsca taki wybór, istnieje też pewność, że ma on służyć równie istotnym późniejszym następstwom.
       Poznając powyższe kategoryczne ustalenie "filozofii totalizmu", że "niemoralność nigdy NIE popłaca" oraz ustalenie nowej "totaliztycznej nauki", że "niemoralność jest jednym z narzędzi używanych do wychowywania ludzi i do egzaminowania ich przydatności do boskich celów", czytelnikowi zapewne zaraz nasuwa się pytanie "dlaczego w dzisiejszych czasach tak wielu ludzi celowo zamyka oczy na prawdę i wybiera nieracjonalne wierzenie, iż w życiu warto postępować niemoralnie?" Odpowiedź na to pytanie jest równie złożona jak ów przysłowiowy "węzeł gordyjski". Wszakże aby na nie poprawnie odpowiedzieć, musimy zaaprobować m.in. to co szczegółowo wyjaśniam w punkcie #B1.1 strony antichrist_pl.htm - mianowicie, że Bóg celowo tak projektuje nasze życie, aby z pomocą następstw działania unikalnej zasady wychowawczej zwanej "zasadą odwrotności" (tej wzmiankowanej w punktach #A1 i #A2.10 niniejszej strony), wychowywało nas ono na "żołnierzy Boga" zahartowanych w pokonywaniu wszelkich możliwych trudności, oraz że wszystkie wydarzenia jakie nas w życiu dotykają z góry są tak zaprojektowane, aby służyły nam za "lekcje moralne" wyrabiające w nas trwałe nawyki moralnie poprawnych zachowań, oraz aby testowały (egzaminowały) poziom na jakim już wdrażamy zasady moralnego postępowania. Niemniej ciągle postaram się tutaj chociaż "przeciąć" ten "węzeł gordyjski" i ukazać czytelnikowi co na niego się składa. Oto więc najpowszechniejsze działania wychowawcze i późniejsze testy i egzaminy moralne jakim nieustannie jesteśmy poddawani (chociaż większość z nas NIE ma najmniejszego pojęcia o ich istnieniu), uzupełnione o moje krótkie wyjaśnienia "dlaczego" każdy z nich sprawia wrażenie jakby nagradzał niemoralność a karał moralnie poprawne działania:
       1. Test na respekt dla moralnych tradycji. W mojej opinii pierwszym powodem coraz powszechniejszego dzisiaj błędnego wierzenia, że "niemoralność popłaca", jest test na nasz respekt dla moralnie poprawnych tradycji. Powodem tego testu jest, że osoby, które NIE potrafią zdobyć się na uszanowanie przeszłości i tradycji jakie ich stworzyły, NIE potrafią też zdobyć się na uszanowanie czegokolwiek innego, w tym własnych rodziców i Boga. W teście tym przykładowo "zabawki", które nasi przodkowie musieli dopiero powynajdywać, bowiem do niedawna ich jeszcze NIE było (np. komputery, komórki, kolorowa telewizja, odrzutowce, samochody, itp.), są użyte do olśniewania i wmawiania dzisiejszym generacjom ludzi, że z powodu używania owych "błyskotek" generacje te jakoby stały się "lepszymi" od pokoleń owych przodków którzy "zabawki" te powynajdowali - patrz opisy generacji "Midasów na odwyrtkę" z punktów #K5 i #K6 strony tapanui_pl.htm. Jako zaś takie rzekomo "lepsze", obecne pokolenia niby mają prawo "tratować swymi niedoczyszczonymi buciorami" po tradycjach naszych przodków jakie udowodniły się w działaniu przez tysiące już lat. Niektórzy więc ludzie ogłupieni tymi "błyskotkami" faktycznie tratują m.in. po wersetach Biblii oraz po dawno już sprawdzonej i potwierdzonej wiedzy ludowej, że "niemoralność nigdy NIE popłaca" - np. rozważ jaki procent dzisiejszych ludzi zwraca uwagę na życiową wagę przysłowia "Bóg nierychliwy ale sprawiedliwy", albo na treść jego angielskojęzycznego odpowiednika "boski młyn miele wolno, jednak miele niesłychanie precyzyjnie" (tj. "Though the mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small").
       2. Test na uwierzenie dzisiejszym publikatorom propagującym "szybkie sukcesy" uzyskane za wszelką cenę, oraz przemilczającym długoterminowe następstwa niemoralnych działań. Wszystkie nasze obecne publikatory (w tym telewizja) są tak sterowane, aby nadawały długie programy na temat "jak bezwysiłkowo uzyskać szybki sukces życiowy", jednak aby typowo przemilczały potem ujawnienie widzom "co się stało w długoterminowym działaniu pola moralnego z tymi ludźmi którzy niemal bezwysiłkowo uzyskali szybki sukces życiowy" (tj. "co po upływie tzw. 'czasu zwrotu karmy' się stało z tymi osobami, o których mechanizmy moralne z góry wiedziały, że należą one do owych 'złych drzew które rodzą jedynie złe owoce' " - opisywanych w punkcie #C4.7 ze strony o nazwie morals_pl.htm, a stąd którym "pole moralne" w swym krótkoteminowym działaniu "pomagało" uzyskać sukces życiowy).
       3. Test na wiarę w stwierdzenia oficjalnej nauki, która NIE ukrywa swego ateizmu i już otwarcie występuje przeciwko Bogu oraz unika badania faktycznego działania mechanizmów moralnych - a stąd która spełnia bibilijną definicję "złego drzewa które NIE urodzi dobrych owoców" (po więcej szczegółów patrz punkt #C4.7 ze strony morals_pl.htm, punkt #J4.4 ze strony propulsion_pl.htm, czy punkty #K1 i #K1.1 ze strony tapanui_pl.htm). Test ten sprawdza wiarę ludzi w kłamliwe i nieustannie zmieniane stwierdzenia dzisiejszej monopolistycznej oficjalnej nauki, tj. wiarę utrzymującą się na przekór iż ludzie ci wiedzą, że obecna oficjalna nauka została zbudowana na ateistycznych (tj. fałszywych) fundamentach, że badania prowadzi NIE dla poznawania prawdy a dla zarabiania pieniędzy, że to z m.in. powodu pieniędzy odmawia ona podejmowania badań wymogów "faktycznej moralności" (o wymogach "faktycznej moralności" niemal każdy wszakże wie, iż wywodzić się one mogą jedynie od samego Boga), a więc że jako taka, zgodnie z Biblią, nauka ta NIE jest w stanie zrodzić "dobrych owoców" i rodzi jedynie "złe owoce" które tylko zaszkodzą tym co na nie się połakomią. (Przykładowo, oficjalna nauka ma wiele dyscyplin i gałęzi badających "pieniądze", natomiast NIE ma ani jednej dyscypliny jaka poszukiwałaby sposobu na możliwie najmniej bolesne dla ludzi całkowite wyeliminowanie "pieniędzy" (o jakich nawet Biblia stwierdza - cytuję weset 6:10 z "1 listu do Tymoteusza": "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy") - np. poprzez wdrożenie w życie ustroju politycznego, który na zawsze usunąłby z użycia "pieniądze" i zastąpiłby je "szczęśliwością zapracowanej nirwany" dostępną dla każdego z ludzi - tak jak proponuje to uczynić mój "Ustrój Nirwany" opisywany dokładniej w punktach #A1 do #A4 strony o nazwie partia_totalizmu.htm, zaś zilustrowany naszym półgodzinnym filmem o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępnianym do przeglądania za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E i omawianym szerzej w "części #L" i we WSTĘPie strony smart_tv.htm.) Generalnie ten "test na wiarę w stwierdzenia oficjalnej nauki" sprowadza się do sprawdzenia komu ktoś wierzy, jeśli zmuszony jest wybrać pomiędzy tym co w danej sprawie wskazują mu zmysły, logika, empiryczne doświadczenia, dowody, itp., jednak czemu oficjalnie zaprzeczają naukowcy patrzący na świat z wygodnych foteli z podramiennikami i spoza grubych szyb swoich "wież z kości słoniowej" - jako doskonały przykład konieczności takiego właśnie wyboru patrz opisy z punktu #E2 strony cloud_ufo_pl.htm. Przykładowo, test ten sprawdza, czy zraziła już daną osobę sytuacja, że owa dzisiejsza oficjalna i monopolistyczna nauka - której instytucja wiedzie wysoce dostatnie i bezproblemowe życie dzięki dotacjom na badania otrzymywanym od głodnych władzy polityków i od zachłannych przemysłów (np. zbrojeniowego czy farmaceutycznego), NIE ma już odwagi promować żadnej moralnie poprawnej prawdy, np. prawdy że "w długoterminowym działaniu mechanizmow moralnych każdą wojnę zawsze przegrywa agresor" - szerzej wyjaśnionej m.in. w punkcie #I2 strony bitwa_o_milicz.htm, że nieustannie zmienia ona swoje oficjalne stwierdzenia i treść swych podręczników, że rośnie liczba jej ustaleń i stwierdzeń jakie okazują się być nawzajem sprzeczne, że zamiast promować postęp i prawdę nauka ta blokuje i prześladuje wszelkie nowe idee niezgodne z jej ateistycznymi doktrynami - takie jak przykładowo nadal jedyna na świecie i na przekór oficjalnych zaprzeczeń faktycznie istniejąca już i dostępna dla zainteresowanych przez ponad 35 lat moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana także Konceptem Dipolarnej Grawitacji, czy mój gwiazdolot zwany Magnokraftem - oglądnij sobie jego filmową ilustrację kliknięciem na "Film #A1.1" poniżej, itd., itp. Z tego co odnotowałem, to egzamin na wiarę w stwierdzenia dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej szczególnie powszechnie oblewają kobiety - widać opinie utytułowanych znaczą dla nich więcej niż logika i materiał dowodowy. Wystarczy bowiem, że gdzieś wyczytają wywiad z kimś o licznych tytułach, iż np. jakoby palenie obniża nadwagę, a natychmiast rzucają się na papierosy, wiedząc że te z czasem zabiją NIE tylko je same, ale także i członków ich rodziny. Wystarczy, że jakiś utytułowany np. badacz pomyleńców zaleci w TV aby NIE dyscyplinować dzieci, a przekonywać je jak dorosłych, a natychmiast donoszą policji jeśli ktokolwiek usiłuje wdrażać to co Biblia nakazuje w sprawie dyscyplinowania małych rozwydrzeńców. Wystarczy, że w jakimś magazynie ilustrowanym wyczytają iż sławna żona jakiegoś bogatego doktora zjada określone zielsko zamiast posiłków, a natychmiast zielsko to staje się jedynym daniem obiadów NIE tylko dla nich samych, ale także dla ich mężów i całej rodziny. Wystarczy, że w internecie wyczytają co nawykłe do dyktatorstwa rządy nakazują w sprawie soli, a natychmiast ignorują tysiące lat naturalnego regulowania zapotrzebowania na sól przez nasze zmysły smaku i pragnienia, oraz przymuszają wszystkich do jedzenia bez soli (patrz #D2 na stronie healing_pl.htm). Itd., itp.
       4. Testy na odnotowywanie wypaczeń praktycznie wszystkich instytucji religijnych. Wszystkie instytucje, włącznie z instytucjami religijnymi, z upływem czasu ulegają tzw. "korupcji" - po szczegóły patrz punkty #E1 do #E5 strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm. W przypadku zaś niemal wszystkich dzisiejszych religii i ich kapłanów, Biblia im zarzuca iż "odrzucili wiedzę" - po szczególy patrz (1) z punktów #T2 i #U1 mojej strony o nazwie woda.htm - gdzie cytuję i interpretuję wersety 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza", albo patrz punkt #J4.4 ze strony o nazwie propulsion_pl.htm. Owa zaś korupcja i "odrzucanie wiedzy" wypaczają cele istnienia tych instytucji religijnych. Na temat testowania naszego poziomu odnotowania owych wypaczeń praktycznie wszystkich instytucji religijnych dzisiejszego świata możnaby napisać całe tomy (np. patrz punkt #A2.7 niniejszej strony). Gdyby jednak testy te spróbować podsumować w kilku zdaniach, to sprowadzają się one m.in. do egzaminowania: (1) naszego odnotowywania i zaradzania coraz dalszemu odchodzeniu religii od czynienia tego co Bóg nakazuje im w Biblii lub innych świętych księgach, za to wdrażania tego co niedoskonali ludzcy przywódcy owych religii wmawiają innym, że powinni czynić, (2) odnotowywania i korygowania zaniku nauczania moralności przez religie, (3) odnotowywania unikania naukowego badania przez religie faktycznych metod działania stosowanych przez Boga w rzeczywistym życiu, (4) zaradzania zaniedbaniom religii w empirycznym sprawdzeniu i potwierdzeniu każdej religijnej prawdy (tymczasem prawdy, które NIE zostały poddane rygorystycznemu sprawdzeniu i potwierdzeniu jakie potem mogą zostać prześledzone i uznane przez każdego zainteresowanego, NIE pozbywają się statusu "wierzenia" i NIE mogą być uznane za "pewniki"), (5) powstrzymywania upolityczniania religii - czyli powstrzymywania dbania przez nie głównie o władzę nad ludźmi oraz o polityczne wpływy i o dochody, zamiast o służbę dla Boga. Itd., itp.
       5. Testy na znajomość działania pola moralnego i mechanizmów moralnych. Przykładowo, każdy z nas jest powtarzalnie nauczany i potem egzaminowany, czy zdaje sobie już sprawę z faktu, że w krótkoterminowym działaniu pole moralne i mechanizmy moralne tylko sprawiają wrażenie iż "niemoralność popłaca", zaś faktyczne kary za niemoralność i nagrody za moralność przychodzą dopiero w długoterminowym działaniu pola i tych mechanizmów - tak jak wzmiankuje to punkt #H2 niniejszej strony, zaś szczegółowo wyjaśnia punkt #C4.2 strony morals_pl.htm a także wyjaśnia cała strona o nazwie 2030.htm oraz ilustruje już zaczynający się sprawdzać nasz film z 2018/5/6 o tytule Zagłada ludzkości 2030.
       6. Test na entuzjazm w prześladowaniu i wrogości kierowanych na wszystko co moralne - np. na każdą prawdę, na "filozofię totalizmu", na nową "totaliztyczną naukę", itp. Na tym egzaminie moralnym osoby o niemoralnych skłonnościach są "podpuszczane" aby atakowały i prześladowały wszystko co moralnie poprawne - np. każdą prawdę. To z tego testu biorą się np. takie zjawiska jak "przekleństwo wynalazców" i "wynalazcza impotencja", czy jak owe zajadłe prześladowania jakimi moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, a także "filozofia totalizmu" i nowa "totaliztyczna nauka" są trapione przez wszelkie niemoralne siły - po przykłady niektórych form takich prześladowań, patrz punkt #A5 niniejszej strony, lub punkt #B5 z mojej strony o nazwie tapanui_pl.htm, czy punkty #J1 i #P5.1 z mojej strony o nazwie quake_pl.htm. Jako zaś inny przykład tychże prześladowań powinienem tu też ujawnić, że np. kiedykolwiek w swym zawodowym życiu profesora uniwersyteckiego napotkałem się z ogłoszeniem jakiejś uczelnianej pozycji w naukach filozoficznych, nastawionej na badania lub rozwój nowych filozofii, zawsze o pozycję tę się ubiegałem - uzasadniając swe podania potrzebą dalszego rozwoju wówczas szeroko już w świecie znanej mojej filozofii totalizmu poświęconej "faktycznej moralności". Na przekór jednak, że złożyłem setki podań o takie pozycje, oraz na przekór że dorobek totalizmu już wówczas "bił na głowę" wszystko co inni filozofowie dotychczas wypracowali w zakresie poznania zasad działania mechanizmów moralnych, ani jedno z moich podań NIE zakończyło się sukcesem. Dzisiejsza oficjalna nauka wyraźnie NIE chce mieć nic do czynienia z naukowcami, którzy badają i popularyzują prawdę o działaniu "faktycznej moralności". (Odnotuj przy tym, jak ogromnie trudno jest badać i popularyzować wiedzę o rzeczywistym działaniu mechanizmów moralności, jeśli bez przerwy jest się wyrzucanym z pracy i jeśli gro swej energii trzeba poświęcać zarabianiu na chleb i na utrzymaniu się przy życiu np. z wykładania unikanej przez innych profesorów Inżynierii Softwarowej mającej niewiele wspólnego z tym co faktycznie się bada, a także jeśli jest się otoczonym zbiorowiskiem wrogich sobie ludzi którzy zgodnym chórem wykrzykują wyzwiska pod naszym adresem i nieustannie plują na to co już zdołaliśmy dokonać.)
       7. Test na takie zaprogramowanie dzisiejszych systemów rządzenia (w tym także praktycznie wszystkich dzisiejszych demokracji), jakie powoduje niemal wyłącznie niemoralne działania rządów. To ten test powoduje, że jeśli ktoś poprzymierza decyzje dzisiejszych rządów do kryteriow moralnych - co m.in. ja czasami czynię oraz co powinien też okresowo czynić każdy obywatel znający działanie "faktycznej moralności", wówczas się okazuje, że praktycznie niemal wszystko co dzisiejsze rządy czynią lub uchwalają łamie sobą najróżniejsze kryteria moralne, a stąd w długoterminowym działaniu pola moralnego wszelkie korzyści jakie z tego początkowo wynikały muszą być za karę unieważniane, zaś problemy jakie tymi działaniami lub prawami miały być rozwiązane muszą być za karę wyeskalowane. Jako doskonałe przykłady dzisiejszego łamania kryteriow moralnych rozważ obowiązujące obecnie "prawa prywatności" - które pomagają ukrywać przed ludźmi popełniane niemoralności oraz utrudniają poznawanie faktycznego działania pola moralnego i mechanizmów moralnych, albo też rozważ wprowadzany wszędzie podatek GST (zwany też VAT), który jest jak piasek wrzucany w tryby pracującej maszyny jaki rujnuje ekonomicznie każdy nierozważny kraj co go wprowadził - po szczegóły patrz punkty #T1 do #T5 na stronie humanity_pl.htm. Więcej informacji na temat łamiących kryteria moralności działań dzisiejszych rządów można znaleźć m.in. w punktach #J1 i #I1 mojej strony pajak_do_sejmu_2014.htm, w punktach #A4 i #N2 strony pajak_na_prezydenta_2015.htm, punktach #B1 do #B8 z mojej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm, punktach #E1 do #E4 strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, a nawet w (2) z punktu #A2.11 niniejszej strony.
       Oczywiście, lekcji moralnych, testów i egzaminów podobnych do powyższych istnieje nieporównanie więcej. Tutaj wskazałem jedynie kilka ich najpowszechniejszych przykładów. Kilka z powodów dla których owe testy i egzaminy muszą być dokonywane, a także krótkie opisy "kto" i "jak" owych testów dokonuje, wyjaśniam m.in. w punkcie #M1 ze swej strony o nazwie antichrist_pl.htm.
       Mnie zawsze intryguje bezmyślność osób, które bawią się w "fotelikowych filozofów", gromkim głosem przepełnionym zachwytem nad przenikliwością własnego umysłu wygłaszając publicznie opinie w rodzaju: "NIE daje się wierzyć w istnienie Boga, kiedy widzi się ten ogrom cierpień, nieprzyjemności i zmagań ludzkich, kiedy widzi się małe dzieci umierające na jakąś bolesną chorobę, a także mikroorganizmy, komary, tasiemce, jadowide węże, krokodyle ..." Słysząc takie opinie mam ochotę zapytać: "a czy gdybyś to ty był bogiem, to czy stworzyłbyś świat bez bólu, zmagań, wyzwań, lekcji, egzaminów, pracy, komarów, morderczych organizmów, śmierci, itp., jaki byłby zapełniony jedynie przyjemnościami, samonapełniającymi się lodówkami i pucharami do których dopływ smakowitych win i napojów nigdy by się NIE kończył?" Jeśli zaś TAK, to co byś potem uczynił z tymi miliardami nieśmiertelnych ludzi nawykłych wyłącznie do przyjemności i nieumiejących samemu wykonać czegokolwiek innego poza opróżnianiem swych samozapełniających się lodówek i pucharów, oraz mnożeniem podobnych do siebie i też nieśmiertelnych dzieci? Nie mógłbyś przecież ich pouśmiercać, bowiem śmierć też jest nieprzyjemna. Nie mógłbyś ich zatrudnić do niczego, bo praca to przecież wysiłek, wyzwanie, egzamin i wymóg nabycia umiejętności - czyli też aż cały ciąg nieprzyjemności. (NIE będę tu już filozofował, że nawet przyjemność, do jakiej przeżywania jest się zmuszanym przez wieczność, z czasem musi stać się udręką.) Ja od wielu już lat w różnych miejscach swych publikacji wyjaśniam tego typu "fotelikowym filozofom", że świat pozbawiony bólu, nieprzyjemności, zgrożeń, strachu, zmagań, wymagań, praw, lekcji, egzaminów, wyzwań, obowiązków, pracy, śmierci, itp., byłby bezużyteczną formą zmory i piekła - tylko więc wyjątkowo niedoświadczony stwórca zgodziłby się go stworzyć i utrzymywać poza krótki początkowy okres dzieciństwa i nauki pierwszych ludzi. Ponadto wszystko-wiedzący i sprawiedliwy Bóg, taki jak nasz, nawet w świecie posiadającym wszystkie te przykre "atrakcje" potrafi tak wybierać kogo ma co spotkać, że nic nieprzyjemnego NIE dotyka tego co sobie na to uprzednio jakoś NIE zasłużył. Przykładem moich publikacji wyjaśniających i dokumentujących te fakty może być punkt #A3 ze strony o nazwie god_proof_pl.htm, punkt #G1 na stronie o nazwie will_pl.htm, punkt #D3 na stronie o nazwie god_istnieje.htm, oraz podsumowujące rolę "raju" punkty #D1 do #D6 na stronie newzealand_visit_pl.htm. Widząc jednak powszechność tak błędnego zrozumienia konstruktywnej, mobilizującej i balansującej roli jaką dla ludzi wypełnia ból, śmierć, strach, obowiązki, lekcje, egzaminy, praca, wyzwania, itp., posądzam, że pewnego dnia powinienem napisać i udostępnić bezmyślnym do poczytania pełny artykuł, podobny do niniejszego, jaki wyjaśniałby tego typu "fotelikowym filozofom" jaką to bezużyteczną zmorą i piekłem okazałoby się stworzenie i utrzymywanie świata zapełnionego wyłącznie przyjemnościami i zamieszkałego przez szybko mnożących się nieśmiertelnych ludzi, poczym włączyć w niniejsze miejsce link do takiego mojego artykułu - tj. artykułu podobnego do poszerzonej wersji tego co w związku z koniecznością i sposobem pozbawiania nieśmiertelników ich zdolności do rozmnażania się, wyjaśniam także w (2) z punktu #A3 swej strony o nazwie humanity_pl.htm.
       Aczkolwiek to co opisuję w niniejszym punkcie to jedynie rada totalizmu, a NIE np. prawo czy wyjaśnienie, ciągle ujawnia to, że z uwagi na coraz powszechniejsze "zawalanie" przez ludzi zarówno opisanych tutaj, jak i wielu innych testów i egzaminów moralnych, z jednej strony powinno się współczuć tym osobom, co próby te systematycznie oblewają. (Wszakże NIE bez powodu mądre przysłowie stwierdza, że "każdego w życiu spotyka to, na co sobie uprzednio zasłużył".) Z drugiej zaś strony warto jednak traktować jako rodzaj cudu i powodu do zastanawiania się, iż w dzisiejszym świecie nadal istnieje owa garstka wyjątkowych osób, które na przekór wszystkiego wiedzą, obstają i otwarcie udowadniają każdemu, iż z całą pewnością "niemoralność NIE popłaca". (W punkcie #I1 mojej strony o nazwie quake_pl.htm owe wyjątkowe osoby opisywane są pod bibilijną nazwą "sprawiedliwi".) Jak też widać, "filozofia totalizmu" i zrodzona z niej nowa "totaliztyczna nauka" mają teraz coraz bardziej trudne zadanie przed sobą - tj. ponownego ujawnienia typowym dzisiejszym ludziom tego co NIE ujawniają im już ani dzisiejsze religie, ani dzisiejsza oficjalna nauka i edukacja, ani obecne rządy, ani też sławni ludzie dostarczający wzorców do naśladowania, tj. ujawnienia jak duży błąd ludzie popełniają swoim krótkowzrocznym wierzeniem iż "niemoralność popłaca", a także popełniają wynikającym z tego wierzenia zachowywaniem się jakby "moralnie poprawne postępowanie zupełnie się NIE liczyło".

Film #A1.1a: Oto 26-sekundowa ilustracja filmowa lądowania mojego Magnokraftu na innej planecie. Aczkolwiek jest ona niewielkim fragmentem rekomendowanego stroną djp.htm półgodzinnego edukacyjnego filmu o tytule Napędy Przyszłości, postanowiliśmy wraz z moim wysoce utalentowanym przyjacielem Dominikiem Myrcik wyciąć ją i pokazać tu dla niezależnego i krótkiego zilustrowania jak po zbudowaniu moich Magnokraftów będą wyglądały wyprawy ludzi do odmiennych planet. Wszakże Magnokraft będzie najważniejszym z napędów "trzeciej ery technicznej" jakiego zbudowanie przez ludzkość zainicjuje najbardziej znaczący przełom techniczny, naukowy, społeczny, ekonomiczny, moralny i religijny w całych jej dziejach. Już zbudowany Magnokraft będzie bowiem zarówno "najpotężniejszą bronią" jaką ludzkość kiedykolwiek posiądzie, jak i "uniwersalnym naprawiaczem" wszystkiego co ludzkość jako całość popsuje - co szerzej wyjaśniają punkty #I1 do #I3 i "Rys. #I2" ze strony magnocraft_pl.htm. Ten sam (powyższy) fragment filmu "Napędy Przyszłości", zatytułowany "Alien Planet 4K" i przygotowany do oglądania w rozdzielczości nawet "4K" (tj. w "Ultra HD" o 3840 x 2160 pixels używanych w nowoczesnych "smart TV") można sobie uruchomić też bezpośrednio z adresu youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA, a także z mojej strony internetowej o nazwie djp.htm. Ponieważ fragment ten zamierzam używać do ilustrowania także obcojęzycznych stron internetowych, NIE jest on zaopatrzony w żaden dźwiękowy komentarz. Jednak jego komentarze przygotowane w trzech odmiennych językach (tj. polskim, angielskim i niemieckim) można wysłuchiwać na wielojęzycznych wersjach w/w filmu Napędy Przyszłości. Odnotuj tutaj, że powodem dla którego zbudowanie Magnokraft mojego wynalazku sprowadzi też na ludzkość istotny przełom społeczny, moralny, religijny, itp., jest iż jego zadziałanie potwierdzi także praktyką poprawność innych moich prognoz na przyszłość, wynalazków, dowodów, itp. - w tym m.in. naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga z 2007 roku, a także owej wysoce rewolucyjnej prognozy opisanej w punktach #A1 do #A4 z mojej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm oraz powtórzonej we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu i dodatkowo podsumowanej poniżej w punkcie #A5 niniejszej strony. Prognoza ta zapowiada bowiem wdrożenie dla ludzi idealnego "ustroju nirwany", jaki zupełnie wyeliminuje stosowanego przez wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne zmuszania ludzi do pracy za pomocą "pieniędzy" i "strachu", poprzez zastąpienie "pieniędzy" i "zmuszania" ochotniczym wykonywaniem produkcyjnej tzw. "pracy moralnej" w celu przedłużania u siebie na przeciąg całego życia nieopisanego uczucia "szczęśliwości" generowanego przez cudowne zjawisko zapracowanej nirwany. Ponieważ zaś "pieniądze" są źródłem wszelkiego zła na Ziemi - jako że wypaczają one charaktery indywidualnych ludzi, rujnują całą naszą cywilizację, dewastują naturę, odwracają ludzi od miłości do Boga i do bliźnich, itp., takie zupełnie wyeliminowane pieniędzy z użycia wyniesie ludzkość na zupełnie nowy poziom moralności, świadomości, ucywilizowania, oraz poszanowania Boga i natury. (Kliknij na powyższy starter tego filmu aby sobie go oglądnąć.)


#A2. Poznajmy teraz kilka przykładów generalnych wytycznych co do sposobów postępowania w życiu (tj. wytycznych zidentyfikowanych, wypracowanych i rekomendowanych dopiero przez filozofię totalizmu):

Motto: "Od zarania dziejów ludzie szukają 'lekarstwa na wszystko'. Takie lekarstwo faktycznie istnieje - nazywa się 'moralność'. Tyle że aby je móc skutecznie używać, konieczne jest poznanie filozofii totalizmu."

       Jeśli ktoś poznał już całą filozofię totalizmu, wówczas poznał też i mechanizmy oraz zasady którymi Bóg się kieruje w swoim sterowaniu losami ludzi i w ich naprowadzaniu na postępowania jakich od nich się spodziewa. Po takim zaś poznaniu owych mechanizmów i zasad, nasza wiedza jak postąpić w określonych sytuacjach życiowych staje się wręcz automatyczna. Jednak ta strona jest głównie zaadresowana do osób, które NIE znają jeszcze totalizmu. Stąd aby im także zilustrować jak wyglądają generalne wytyczne dla postępowania w codziennym życiu - zalecane nam przez filozofię totalizmu, poniżej wskazałem kilka przykładów tych wytycznych. Wszystkie te przykłady wynikają z konsekwentnie wdrażanych przez Boga "zasad naprowadzania" ludzi na najwłaściwsze postępowania jakich Bóg od nas się spodziewa - tj. zasad opisywanych także w punkcie #C6 innej mojej strony o nazwie god_istnieje.htm. Przykłady zaprezentowane poniżej ujawniają więc rekomendacje totaliztycznego postępowania w obliczu najczęstrzych problemów codziennego życia. Oczywiście, szerszy i bardziej kompletny zestaw takich zasad został wyjaśniony w podręcznikach totalizmu - tych z punktu #A4 poniżej.


#A2.1. Przy podejmowaniu decyzji zawsze wybieraj odwrotność tego co nakazuje ci tzw. "linia najmniejszego oporu moralnego":

       W naszym życiu bez przerwy musimy podejmować decyzje jak mamy postąpić czy co mamy uczynić w określonej sytuacji. Wygoda i wrodzone ludzkie lenistwo umysłowe nakłaniają nas aby wybrać postępowanie, które leży na tzw. 'linii najmniejszego wysiłku intelektualnego". Niestety, decyzje i postępowanie podejmowane zgodnie z ową "linią najmniejszego oporu intelektualnego" zawsze z upływem czasu okazują się błędne i niemoralne. Stąd zawsze potem udowadniają się one jako szkodliwe, zawsze trzeba je naprawiać, zawsze ponosi się odpowiedzialność za szkody jakie one wyrządzają, oraz zawsze trzeba przeżywać wstyd lub hańbę ich błędności i niemoralności. Wszakże decyzje i postępowania "wzdłuż linii najmniejszego oporu intelektualnego" biegną dokładnie w dół tzw. "pola moralnego", a stąd z góry wiadomo że są one "niemoralne". ("Pole moralne" opisałem w punkcie #H2 tej strony, zaś zasady jego oddziaływania na nasze umysły podczas podejmowania decyzji opisałem m.in. w punktach #C4.2 i #C4.2.1 mojej strony o nazwie morals_pl.htm, a także na "Rys. #I1" i w punkcie #J1 mojej strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm.) To właśnie z powodu postępowania ludzi zgodnego z ową "linią najmniejszego wysiłku intelektualnego" nasza cywilizacja znalazła się w dzisiejszej intelektualnej "czarnej dziurze". Wszakże światem fizycznym rządzi prawo, że wszystko co podąża wzdłuż dowolnej "linii najmniejszego oporu" zawsze ląduje w najgłębszej dziurze (np. rozważ wodę lub kosmiczne "czarne dziury"). Z takiej zaś dziury ogromnie trudno się potem wydostać. Dlatego filozofia totalizmu naucza, że każdą decyzję i każde działanie w życiu powinniśmy realizować w kierunku leżącym odwrotnie do "linii najmniejszego oporu moralnego (intelektualnego)". Takie bowiem decyzje leżą na "linii największego wysiłku moralnego (intelektualnego)" (tj. pod górę "pola moralnego") - a stąd zawsze są one "moralne". Będąc zaś "moralne" nigdy nie okażą się błędne. Problem jednak polega na tym, że w typowej sytuacji życiowej jest dość trudno ustalić jakie działanie leżałoby na "linii największego wysiłku moralnego (intelektualego)". Natomiast zawsze jest łatwo ustalić co w danej sytuacji byłoby działaniem najbardziej niemoralnym - tj. co w danej sytuacji leżałoby na tzw. "linii najmniejszego wysiłku moralnego (intelektualnego)". Dlatego zamiast długo zastanawiać się co należałoby uczynić aby było to najbardziej moralne, wystarczy błyskawicznie ocenić co byłoby działaniem najbardziej niemoralnym w danej sytuacji (a taka ocena następuje bardzo szybko), potem zaś dokonać dokładną odwrotność tego co byłoby najbardziej niemoralne. Przykładowo, gdy ktoś oferuje nam łapówkę, najbardziej niemoralnym działaniem byłoby jej przyjęcie. Dlatego powinno się postąpić odwrotnie do jej przyjęcia w danej sytuacji. Podobnie, gdy ktoś nam dokucza lub nas obraża, najbardziej niemoralną byłaby zemsta. Dlatego trzeba postąpić odwrotnie do zemsty. Itd., itp.
       Warto odnotować, że charakterystyka "pola moralnego" oraz następstwa naszych działań "pod górę" oraz "w dół" tego pola, są też omówiane aż na całym szeregu innych totaliztycznych stron internetowych, przykładowo w punktach #C4.2 i #C4.2.1 strony o nazwie morals_pl.htm, w punkcie #A4 strony o nazwie karma_pl.htm, w punktach #B1 do #B8 i #C2 strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm, w punktach #J1 i #I1 strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm, czy w punkcie #F1 jeszcze innej strony o nazwie rok.htm.


#A2.2, blog #192. Choroby (szczególnie "choroby duszy"), złośliwości rzeczy martwych, oraz wszelkie problemy pokonuj najefektywniej poprzez "korygowanie swoich wierzeń":

       Dla kilku wysoce istotnych powodów (np. tych kilku opisanych w podrozdziale A16 monografii [1/5], ponadto aby lepiej móc motywować ludzi do poszukiwania prawdy i wiedzy, albo np. aby ta najbardziej istotna wiedza NIE dostawała w ręce niepowołanych ludzi jacy chronicznie postępują niemoralnie), Bóg przyjął oraz konsekwentnie stosuje wartą poznania zasadę swego odziaływania na ludzi, jaką możnaby nazwać "zasadą potwierdzania każdego wierzenia popieranego działaniami". Istnienie i działanie tej zasady miałem zaszczyt odkryć jako pierwszy naukowiec w świecie dzięki użyciu podejścia badawczego nowej "totaliztycznej nauki" - tj. nauki bazującej na opisanej tu filozofii totalizmu. Ta zasada postępowania Boga jest źródłem wielu zdarzeń jakie dotykają praktycznie każdego. Mianowicie, stwierdza ona, że każdy intelekt (np. każda indywidualna osoba, każda społeczność, każda dyscyplina naukowa, każdy naród, itp.) zawsze otrzymuje od Boga unikalne dla swych wierzeń potwierdzenia następstw tego w co głęboko wierzy i na bazie czego podejmuje swoje działania. Potwierdzenia owe otrzymują nawet intelekty, które wierzą w coś co faktycznie wcale NIE istnieje trwale w naszym świecie fizycznym - tyle, że w takim przypadku Bóg realistycznie "symuluje" co by było gdyby to faktycznie istniało. Zgodnie z tą zasadą, ludzom którzy głęboko wierzą, że np. jakiś "talizman" przynosi im szczęście, ów talizman faktycznie przynosi im szczęście. Dla ludzi którzy wierzą w jakiś przesąd lub omen, ów przesąd lub omen faktycznie się spełnia. Ludziom którzy wierzą we wskazania radiestezji lub wahadełka, radiestezja lub wahadełko faktycznie pomaga. Ludzi którzy głęboko wierzą, że dowolne coś, co jednak NIE reprezentuje sobą nic szkodliwego dla ich zdrowia, wyleczy ich w wyniku zażywania, Bóg faktycznie leczy po zażywaniu tego czegoś (stąd np. bierze się medyczne pojęcie "placebo effect"). Ludzie którzy silnie wierzą w UFO, widują UFO. Ludzie którzy silnie wierzą w Yeti lub w potwory (w rodzaju "Nessie") otrzymują potwierdzenia, że Yeti lub owe potwory faktycznie istnieją. Ludziom silnie wierzącym w diabły, demony, lub duchy, Bóg pokazuje diabły, demony lub duchy - jako przykład patrz zdjęcie "Fot. A2" z monografii [1/5]. Ludzie którzy silnie wierzą w niebo lub piekło, faktycznie otrzymują manifestacje istnienia nieba lub piekła. Ludzie którzy silnie wierzą w reinkarnację, otrzymują potwierdzenia następstw reinkarnacji - rozważ przykład symulowanej reinkarnacji jakiego ja doświadczyłem i opisałem w punkcie #J1 swej strony o nazwie malbork.htm. Itd., itp.
       Realizowanie przez Boga opisywanej tu "zasady potwierdzania każdego wierzenia popieranego działaniami" wynika z faktu, że interesy, metody działania i myślenie Boga w wielu sprawach wcale NIE pokrywają się z interesami, metodami działania, ani myślami ludzi. Fakt ten doskonale został wyrażony w wersetach 55:8-9 z bibilijnej "Księgi Izajasza" - zacytuję tu z Biblii Tysiąclecia ostatni z owych wersetów: "Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi." To dlatego przykładowo, aby inspirować ludzi do walki z niemoralnością, do przysparzania wiedzy, a także aby móc łatwo osądzać która osoba należy do jakiej kategorii, przykładowo w interesie Boga leży aby na Ziemi panowała sytuacja bardziej zbliżona do odwrotności tego co chcieli by mieć ludzie. To z tego też powodu do wychowywania ludzi Bóg wdraża metodę działania jaką ja najpierw odkryłem i nazwałem "zasadą odwrotności", zaś jaką opisuję szerzej np. w punkcie #F3 mojej strony o nazwie wszewilki.htm, w punkcie #B1.1 innej mojej strony o nazwie antichrist_pl.htm, oraz w punkcie #A2.10 poniżej na niniejszej stronie. Jak potem się okazało, tamta "zasada odwrotności" jest tylko opracowanym dla efektywniejszego wychowywania ludzi szczególnym przypadkiem opisywanej tutaj "zasady potwierdzania każdego wierzenia popieranego działaniami".
       Efektem stosowania przez Boga opisywanej tu "zasady potwierdzania każdego wierzenia popieranego działaniami" jest, że jeśli ktoś silnie wierzy w coś niezgodnego z przykazaniami, rekomendacjami lub informacjami zawartymi w Biblii, przykładowo w coś dla niego nieprzyjemnego, bolesnego, tragicznego, szatańskiego, itp., Bóg też to mu manifestuje. Ponieważ zaś takie silne wierzenie w coś nieprzyjemnego zwykle powoduje, iż z upływem czasu tego czegoś zaczynamy bardzo się bać, wynikiem jest, że "to czego najbardziej się boimy, w końcu nas dopada". (Anglicy to samo zjawisko nazywają "self-fulfilling prophecy" - tj. "samowypełniającą się przepowiednią".) Stąd ludzie którzy przykładowo skrycie wierzą, oraz najbardziej się boją, że np. na coś zachorują, że coś się im przytrafi, albo że będą mieli określony wypadek, faktycznie doświadczają tej choroby, zdarzenia, lub wypadku - np. patrz punkt #G1 strony healing_pl.htm. Ludziom zaś silnie wierzącym np. w UFO lub w demony, oraz z czasem zaczynającym się ich bać, owe szatańskie istoty faktycznie zaczynają "płatać nieprzyjemne figle" - tak jakby faktycznie działały na Ziemi i uwzięły się właśnie na nich. Dlatego aby unikać sytuacji, iż np. choroba której najbardziej się boimy w końcu nas dopadnie, filozofia totalizmu sformułowała następującą rekomendację: wypracuj w sobie umiejętność całkowitego pozbywania się swych obaw w każdej sytuacji kiedy nachodzi cię wierzenie, iż już jesteś na dane coś chory, lub że masz spore szanse aby na dane coś zachorować, a zapadnięcie na ową chorobę faktycznie cię ominie".
       Powyższa rekomendacja totalizmu w sprawie "choroby" faktycznie działa znacznie bardziej ogólnie - tj. praktycznie w odniesieniu do wszystkiego. Dlatego w sposób ogólny można ją też wyrazić słowami: we wszystkich sytuacjach życiowych, kiedy zaczynają nas trapić jakieś niewyjaśnione ciągi "złośliwości rzeczy martwych", problemów, trudnych do wyleczenia chorób, itp., totalizm zaleca aby najłatwiej i najefektywniej je eliminować poprzez skorygowanie swoich wierzeń. Jeśli bowiem potrafimy ustalić, które nasze wierzenie jest źródłem danych problemów, oraz zmienić owo wierzenie na głęboką wiarę zgodną z tym o czym Bóg nas informuje w Biblii a stąd ujawniającą, że nasz problem wynika z opisanej tutaj zasady postępowania Boga, wówczas problem ten stopniowo zaniknie. (Zaniknięcie to NIE nastąpi jednak nagle, jak przysłowiową "ręką uciął", bowiem stare wierzenie będzie walczyło o utrzymanie swej dominacji nad nami z naszym nowym wierzeniem jakim to stare zastąpiliśmy, stąd najpierw trzeba będzie to stare wierzenie całkowicie w sobie wygasić i zamienić np. w szczerą i głęboką wiarę w prawdę specyficznego stwierdzenia Biblii i/lub filozofii totalizmu, zanim powodowane tym starym wierzeniem problemy zwolna całkiem zanikną.)
       Najprzydatniejsze takie "korygowanie swoich wierzeń" jest dla leczenia wszelkich rodzajów chorób, szczególnie zaś tzw. "chorób duszy" - które opisałem szerzej w punkcie #F11 ze swej strony o nazwie soul_proof_pl.htm. Filozofia totalizmu ustaliła bowiem, że niezależnie od "chorób ciała", które można leczyć materialnymi medykamentami i metodami, istnieją też "choroby duszy" - których materialne medykamenty ani metody NIE tylko iż nie są w stanie wyleczyć, a utwierdzane nimi błędne wierzenia i zawarte w nich szkodliwe chemikalia wręcz pogłębiają owe choroby. Aż cały szereg takich właśnie "chorób duszy" wskazałem we wyżej wymienionym punkcie #F11 z mojej strony internetowej o nazwie soul_proof_pl.htm, oraz w punkcie #E4 swej strony internetowej o nazwie przepowiednie.htm. Aby zorientować tu czytelnika w ich rodzaju, to powszechnie znanym ich przykładem jest "depresja psychiczna" opisywana, między innymi, w punktach #D10, #D9, #D4 i #E5 niniejszej strony. Innym jej przykładem jest też choroba duszy zwana "syndrom zagranicznego akcentu" - po angielsku opisywany pod nazwą "foreign accent syndrome" albo (FAS) - mechanizmu działania jakiego NIE daje się wytłumaczyć poprawnie na bazie wiedzy koncentrującej się wyłącznie na ludzkim ciele (jedynie jaką to wiedzą dysponuje dzisiejsza "oficjalna medycyna ateistyczna"). Ponadto owych "chorób duszy" NIE daje się trwale wyleczyć bez drastycznego "skorygowania swoich wierzeń". W przeciwieństwie bowiem do "chorób ciała", które daje się także leczyć "materialnymi metodami" (np. medykamentami, składem swej diety, itp.), owe "choroby duszy" wymagają podjęcia postępowań jakie oddziaływują na, poczym uzdrawiają, niematerialną duszę, a NIE materialne ciało chorego.
       W moich osobistych przypadkach zachorowań odnotowywałem już od dawna temu, że dzisiejsi lekarze NIE tylko iż NIE potrafili wyleczyć u mnie nawet raczej trywialnych chorób ciała, w rodzaju zwykłego kaszlu czy chorób przewodu pokarmowego, a faktycznie to każda wizyta u lekarza i zażywanie przypisywanych mi wówczas lekarstw jedynie pogarszało przebieg mojej choroby. Od sporego więc już czasu eksperymentowałem z opisywaną tutaj metodą leczenia się samemu właśnie poprzez "korygowanie swoich wierzeń". W niniejszym punkcie #A2.2 opiszę więc skrótowo obecną moją wiedzę jak efektywne samoleczenie tą metodą należy przeprowadzać.
       Czuję jednak obowiązek aby najpierw tu przypomnieć, że istnieje kategoria "nieuleczalnych" chorób i nieprzyjemnych dla nas problemów życiowych, w tym "chorób duszy", jakich NIE daje się wyleczyć ani trwale wyeliminować żadnymi metodami, nawet opisywaną tutaj metodą "korygowania swoich wierzeń" - aczkolwiek korygowanie to w niektórych przypadkach może nieco złagodzić ich symptomy lub manifestacje. (Oczywiście, gdyby ktoś faktycznie zasłużył sobie na wyleczenie także tej kategorii typowo "nieuleczalnych" chorób lub problemów - wówczas Bóg ma moc i narzędzia aby w drodze wyjątku to uczynić.) Przykładem tej kategorii mogą być wszystkie choroby i problemy wynikające ze zwrotu niechcianej przez nas karmy - którą uprzednio sobie wygenerowaliśmy, zaś przed odebraniem zwrotu której, niestety, typowo nikt NIE może się wymigać (chociaż aż szereg wersetów Biblii opisuje obrzędy religijne i przypadki, jakie w szczególnych sytuacjach pozwalają na wyeliminowanie karmy - np. patrz "Księga Kapłańska" 16:8-10). Innym ich przykładem jest końcowa choroba lub zdarzenie, z użyciem jakich Bóg zaprojektował w "Omniplanie" naszą śmierć i odejście z tego świata. Jeszcze innym ich przykładem może być nasze "przeznaczenie" jakie wynika z dalekosiężnych planów, które znający przyszłość Bóg podjął dla życia jakie właśnie my prowadzimy - np. kiedy dana nasza chroba czy problem wiedzie do osiągnięcia w przyszłości jakiegoś istotnego celu lub wskazania ludziom istotnej prawdy, których bez owej choroby czy problemu NIE dałoby się osiągnąć albo ujawnić (np. wiedzie do zaindukowania szerokiej dyskusji oraz poszukiwań prawdy i wiedzy przez wielu ludzi - tak jak planowanie życia każdej osoby wyjaśnia i ilustruje stworzony przez Boga system zarządzający losami ludzi i instytucji opisany w punkcie #J5 ze strony internetowej o nazwie petone_pl.htm, zaś przykład choroby pobudzającej poszukiwania prawdy i wiedzy wskazuje i omawia punkt #F11 mojej strony o nazwie soul_proof_pl.htm). Legendę z doskonałym przykładem takiego właśnie działania "przeznaczenia" słyszałem podczas swej profesury na Północnym Cyprze. Mianowicie gdzieś w pobliżu Cypru, a ściślej tuż przy brzegach Turcji, istnieje zamek zbudowany na maleńkiej skalistej wysepce (ja NIE miałem okazji go odwiedzić). Miejscowa legenda stwierdza, że zbudował go lokalny król, który bardzo kochał swoją córkę-jedynaczkę. Jednak znający przyszłość królewski "wizard" (czarodziej) przepowiedział, że córka ta umrze w młodym wieku od ukąszenia jadowitego węża. Aby więc uchronić córkę przed dostępem do niej jadowitych węży, król nakazał zbudować zamek na skalistej morskiej wysepce, do jakiej węże NIE miały dostępu. Jednak jadowity wąż był ukryty w koszyku w jakim córce przywieziono tam owoce - i ją śmiertelnie ukąsił. Niestety, żaden z nas NIE jest królem posiadającym "wizarda", który wiedziałby co nieuchronnego ma nadejść w przyszłości. Stąd jakakolwiek choroba (czy problem) by nas NIE dopadła, zawsze warto spróbować ją leczyć i eliminować opisywaną tu metodą "korygowania swych wierzeń" - jako że metoda ta NIE wprowadza niechcianych następstw ubocznych, zaś jeśli to co nas trapi daje się nią wyleczyć lub pomniejszyć, wówczas po właściwym jej użyciu z pewnością zawsze nam pomoże.
       Efektywne leczenie lub eliminowanie trapiącego nas problemu metodą "korygowania swych wierzeń" wymaga zrealizowania trzy-etapowego postępowania. Mianowiecie wymaga: (I) diagnozowania (czyli ustalenia które z naszych wierzeń jest błędne i prowadzi do danej choroby czy problemu), (II) wybrania swego "talentu" z użyciem jakiego będziemy potem aktywnie "korygowali swe błędne wierzenie", oraz (III) utwierdzanie czynem swego nowego wierzenia poprzez działaniowe użycie wybranego "talentu". Omówmy teraz szczegółowiej każdy z owych etapów.
       (I) Diagnozowanie (tj. ustalenie, które nasze błędne wierzenie jest odpowiedzialne za pojawienie się danej choroby czy problemu). Totalizm zaleca, że aby móc skorygować swoje wierzenia, najpierw należy dokonać przeglądu tego w co wierzymy na tyle głęboko (chociaż czasami skrycie), iż na podstawie owego wierzenia podejmujemy nasze działania. Chcemy bowiem odkryć, które z naszych błędnych wierzeń, jeśli zostałoby przez Boga podparte namacalnymi dowodami, stałoby się źródłem danej choroby czy problemu. Ta część eliminowania chorób lub problemów jest najtrudniejsza. Czasami bowiem "łańcuch przyczynowo-skutkowy" pomiędzy naszym wierzeniem i naszymi problemami może być dosyć długi, skomplikowany, oraz dobrze ukryty. Według moich własnych doświadczeń, wysoce pomocna przy wyszukiwaniu jakie nasze wierzenie jest błędne i wiedzie do danego rodzaju problemów, jest znajomość treści Biblii. (To m.in. i dlatego gorąco rekomenduję, aby w wolnych chwilach studiować treść Biblii.) Mianowicie błędne wierzenie, jakie właśnie wiedzie do naszych chorób lub/i problemów, zawsze jest sprzeczne ze stwierdzeniami co najmniej dwóch NIE sąsiadujących ze sobą wersetów Biblii. Aby więc znaleźć nasze błędne wierzenie, można np. weryfikować esencję tego w co silnie wierzymy i na czym opieramy swe działania, z tym co na ten sam temat stwierdzają wersety Biblii.
       Jak bowiem wszystko co Bóg czyni, również i opisywana tu zasada potwierdzania wszystkiego w co ludzie wierzą - nawet jeśli wynikają z tego szkodliwe dla ludzi następstwa, ma na celu wyrabianie w ludziach moralnej wiedzy i mądrości oraz zdolności do szybkiego odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła, autentyku od fabrykacji, itp. Dlatego w swoje manifestacje "symulacji" następstw czyjegoś wierzenia, Bóg dodatkowo wpisuje informację o "moralnej wartości" samego tego wierzenia. Informacja ta zawsze jest zgodna z niezawodną zasadą Boga, którą to zasadę prastary język Biblii wyraża słowami: "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce" (patrz Biblia, "Ewangelia w/g św. Mateusza", werset 7:17 - zaś po interpretację tego wersetu patrz punkt #C4.7 strony morals_pl.htm). Dlatego, wierzenia do skorygowania których Bóg nakłania kogoś poprzez "zasymulowanie" szkodliwych, przykrych, niszczących, itp., manifestacji ich następstw, faktycznie są fałszywe, nieautentyczne, anty-boskie, anty-ludzkie, niezgodne z tym co stwierdza lub nakazuje Biblia (jaka to ich niezgodność z Biblią ułatwia nam ich indentyfikowanie), itp. - zaś ich wyznawcy powinni natychmiast skorygować je na poprawne i kompletnie zaprzestać ich wyznawania i bazowania na nich swych postępowań. Innymi słowy, po tym jakie manifestacje "owoców" czyjegoś wierzenia idą w świat i potem wracają do danych wierzących (tj. wracają zgodnie z angielskim przysłowiem "Curses, like chickens, always come back home to roost" - co znaczy "Złożeczenia jak kurczaki zawsze powrócą do domu aby tam się zagnieździć"), powinno dać się rozpoznawać czy wierzenie to jest prawdą czy fałszem, czy jest zgodne z, czy też przeciwstawne do, treści Biblii, czy służy ono dla dobra czy też na szkodę ludzkości, itp. (Jako przykład rozważ jak wiele cierpień i nieszczęść wiąże się z darwinowskim wierzeniem "przeżywania najsilniejszego" omawianym np. w punkcie #B1 strony changelings_pl.htm - podczas gdy faktycznie losami ludzi rządzi zasada "przeżywania najmoralniejszego" opisana w punkcie #A2.7 poniżej; czy też wiąże się z symulacjami "szkieletów dinozaurów" opisanych w punkcie #A1 totaliztycznej strony evolution_pl.htm.)
       (II) Wybranie i użycie posiadanego "talentu" jaki pozwoli nam zmienić nasze błędne wierzenie, w poprawne wierzenie o podobnej głębokości, utwierdzone naszym aktywnym działaniem. Przy dokonywaniu owej zamiany wierzeń trzeba wyraźnie i jednoznacznie sobie nazwać i wyjaśnić jakie precyzyjnie nasze uprzednie wierzenie powodowało pojawienie się u nas jakich objawów, oraz jaki jest mechanizm formowania tych objawów. Wiedząc bowiem jakie wierzenie nam szkodzi, wówczas z pomocą "talentów" jakimi Bóg uprzednio nas obdarzył możemy łatwiej skorygować swe wierzenia. Wszakże kiedykolwiek coś niszczycielskiego ma nas dopaść, Bóg zawsze uprzednio stwarza dla nas narzędzia, jakimi możemy się tego pozbyć lub to pomniejszyć (to uprzedzające nasze problemy zaopatrywanie nas w środki obrony filozofia totalizmu nazywa "prawo autostrady przez morze" - po linki do opisów którego, na stronie skorowidz.htm użyj nazwy tego prawa jako słów kluczowych). Przykładowo, zamiast głęboko wierzyć w istnienie szatańskich UFOnautów rodem z innej planety - kiedy nasz nowy samochód, komputer, pralka, toaleta, itp., nagle i tajemniczo się psują, powinniśmy zaakceptować wyjaśnioną tu wiedzę, że nasze problemy wynikają właśnie z faktu, iż wierzymy w tak rozumiane UFO, zaś aby nam zilustrować co działoby się gdyby tacy szatańscy UFOnauci faktycznie operowali na Ziemi, dobry Bóg "symuluje" dla nas ich "figle" przyjmujące właśnie postać owych zepsuć naszych urządzeń poddawanych szkodliwemu działaniu pola magnetycznego odwiedzających nas skrycie niewidzialnych "symulacji" wehikułów UFO.
       Bardzo pomocne w wybraniu naszego "talentu" jaki potem użyjemy aby stare i błędne wierzenie zastąpić nowym i poprawnym, jest osobiste przeczytanie z Biblii, poczym pełne zrozumienie, tzw. "Przypowieści o Talentach" - opisanej w wersetach 25:14–30 z bibilijnej "Ew. Św. Mateusza" zaś jednym zdaniem podsumowanej w wersecie 4:17 ze "Św. Jakuba". Przypowieść tę skomentowałem szerzej w punkcie #I1 z mojej autobiograficznej strony internetowej o nazwie pajak_jan.htm. (Gorąco tu rekomenduję, aby po przeczytaniu tej przypowieści z Biblii, poczytać też sobie moją jej interpretację z owego punktu #I1.) Przypowieść ta ujawnia, że Bóg każdemu z ludzi daje kilka "talentów". Jeśli obdarowana nimi osoba talenty te "rozmnoży" poprzez ich używanie w swych działaniach, zaś ich efektami gratisowo (tj. NIE w celu osobistej korzyści) obdzieli innych niespokrewnionych z nią ludzi, wówczas Bóg sowicie tę osobę wynagrodzi. Jeśli jednak owe talenty ktoś "zakopie" i NIE uczyni z nich żadnego użytku, wówczas będzie surowo ukarany. Aby dać tu jakieś przykłady czym są owe talenty, to w moim własnym przypadku talenty m.in. jakimi Bóg mnie obdarował jest "talent twórczego gromadzenia nowej i wcześniej nieznanej wiedzy", czy wyniesione z rodzinnego domu umiejętności ogrodnicze. Dlatego aby NIE "zakopać" owych talentów, a zupełnie bezinteresownie swymi działaniami owoce tych moich talentów rozdzielać pomiędzy potrzebujących je ludzi, ja wyniki swego twórczego gromadzenia nowej wiedzy upowszechniam w internecie i w ten sposób udostępniam każdemu kto zechce z nową wiedzą się zapoznać, zaś część produktów swych umiejętności ogrodniczych rozdzielam za darmo ludziom, o których wiem iż dla nich będą one przydatne. Oczywiście inne osoby mogły otrzymać od Boga dowolne inne z "talentów" reprezentujących umiejętności już poznane i praktykowane przez dzisiejszą ludzkość. Przykładowo, mogły doskonale opanować gotowanie lub wypiekanie. Albo szycie lub naprawianie pralek, kranów kuchennych, czy dowolnych innych urządzeń technicznych. Albo znają prawo czy umią pisać podania do władz. Itd., itp. Mając zaś takie "talenty", oczywiście w normalnym życiu będą je wykorzystywały dla odniesienia własnych korzyści poprzez ich użycie dla siebie, dla rodziny, lub w celach zarobkowych. Nic więc NIE stoi na przeszkodzie, aby dopomóc tymi talentami też zupełnie gratisowo i altruistycznie naszym bliźnim jakich Bóg nam jakoś ujawni, iż są w potrzebie, zaś właśnie nasz rodzaj "talentów" mógłby pomóc im wyeliminować trapiące ich problemy - tyle, że niestety, NIE mają oni środków finansowych aby zapłacić nam za pomoc w danej sprawie. Innymi słowy, wiedząc co Bóg nam uświadamia ową przypowieścią o talentach, każdy może dokonać przeglądu "talentów" jakimi Bóg obdarzył właśnie jego. (A warto wiedzieć, że każdy człowiek na Ziemi, nawet ci o najniższych zdolnościach i wiedzy, zostali obdarowani przez Boga jakimiś unikalnymi dla nich i wysoce użytecznymi talentami.) Potem zaś można wybrać ten "talent", jakiego powtarzalne i bezinteresowne wdrażanie dla dobra innych ludzi, będzie urzeczywistnieniem nowego wierzenia, którym u siebie zastąpimy stare wierzenie powodujące nasze problemy. Tutaj uwaga: "talentem" jakim będziemy manifestowali swe nowe wierzenie NIE może być "rozdawanie pieniędzy", a musi być jakaś forma naszej ochotniczej własnej altruistycznej "pracy" (głównie fizycznej) i rzeczywistego wkładu naszych "motywacji" i "wysiłku" - czyli coś, co osobiście, jednak koniecznie bez przynoszenia nam jakichkolwiek korzyści, będziemy czynili dla dobra innych osób swymi dobrze zaplanowanymi, bezwynagrodzeniowymi i do końca zrealizowanymi działaniami. Osobiście też radzę, aby przy altruistycznym pomaganiu innym bliźnim ochotniczo preferować "talenty fizyczne" nad "umysłowymi" (tj. umiejętności wymagające pracy fizycznej). Z moich bowiem badań, streszczonych np. w punkcie #D2 ze strony o nazwie nirvana_pl.htm, zaś opisywanych szerzej np. w podrozdziale JE9 z tomu 8 mojej najnowszej monografii [1/5], dość jednoznacznie wynika, że praca fizyczna przysparza nam wielokrotnie wiecej tzw. "energii moralnej", niż praca umysłowa. Z kolei owa "energia moralna" pełni tę samą funkcję dla naszej duszy, co tlen pełni dla naszego ciała - stąd np. pomaga zapobiegać groźbie popadnięcia w "depresję psychiczną".
       (III) Utwierdzanie bezinteresownymi czynami swego nowego wierzenia poprzez działaniowe użycie wybranego "talentu". Ta ostatnia i najważniejsza grupa naszych działań składających się na "korygowanie swych wierzeń", ma na celu spełnianie nakazów i obietnic Boga, spisanych w wersetach 58:6-12 z bibilijnej "Księgi Izajasza" (też gorąco tu zalecam aby czytelnik uważnie przeczytał je sobie z Biblii, poczym przemyślał co dokładnie one stwierdzają). Każde nowe wierzenie jest bowiem bezwartościowe, jeśli NIE zostaje poparte działaniem z nim zgodnym - wszakże po czynach ich poznacie. Stąd jeśli zna się poprawne wierzenie, oraz wie się jakim swym "talentem" można bezinteresownie zamanifestować je dla dobra innych ludzi, wówczas czas aby aktywnie przystąpić do jego wdrażania dla dobra ludzi jakim nasze działania są w stanie jakoś pomóc oraz o których wiemy, iż te nasze działania są im bardzo potrzebne. Bóg wszakże obiecuje to w wersetach 58:8-11 z owej "Księgi Izajasza", że jeśli altruistycznymi czynami przysłużymy się dobru ludzi innych niż my i nasza rodzina, wówczas On uzdrowi nasze dolegliwości i problemy oraz przyzna nam rozliczne inne nagrody.
       Podsumujmy więc tutaj skrótowo esencję mechanizmu moralnego jaki pozwala eliminować trapiące nas choroby i problemy metodą "korygowania swych wierzeń". Kluczem tego mechanizmu jest coś, co używając niedoskonałego ludzkiego języka ja nazywam słowem "wierzenie" - jednak co możnaby też nazywać słowami: "motywacja", "postawa", "stanowisko", "nawyk", "zwyczaj", "tradycja", "przekonanie", "nabyta wiedza", oraz kilkoma jeszcze innymi. System zaś takich "wierzeń" każda osoba nabywa w miarę postępu swego życia. U każdego też formują one jego "szkielet moralny". Szkielet ten w naszej sferze moralnej działa identycznie jak szkielet kostny działa w naszym ciele. Przykładowo, tak jak kości naszego szkieletu fizycznego NIE pozwalają nam zginać ku przodowi nogi w kolanie, lub pochylać-zginać się całemu do tyłu, także nasz szkielet moralny NIE pozwala nam na realizowanie określonych postępowań, zaś niemal automatycznie urzeczywistnia postępowania z nim zgodne. Niestety, często niektóre z wierzeń składających się ma czyjś "szkielet moralny" są niezgodne z nakazami lub wymaganiami Boga opisanymi w Biblii (a także z nakazami Boga nam podpowiedanymi przez: sumienie, karmę, następstwa działania pola moralnego, oraz cały szereg innych totaliztycznych tzw. "wskaźników moralnej poprawności" opisywanych m.in. w punktach #C4.2 do #C4.7 z mojej strony o nazwie morals_pl.htm). W przypadku takiej niezgodności, Bóg poddaje nas doświadczeniom jakie ilustrują błędność tego wierzenia, zaś jakie my odbieramy, między innymi, jako choroby albo przykre dla nas zdarzenia czy zachowania bliźnich. (Oczywiście, my możemy wykryć, które nasze wierzenia są błędne, ponieważ będą one niezgodne np. z co najmniej dwoma NIE sąsiadującymi ze sobą wersetami Biblii oraz z powyższymi "wskaźnikami moralnej poprawności".) Kiedy zaś skorygujemy te blędne wierzenia, np. używając opisaną tutaj metodę korygowania swych wierzeń, wówczas m.in. choroba lub problem jakimi one się manifestowały, same u nas mogą zaniknąć. Ten sam mechanizm moralny może też działać w odwrotnym kierunku. Przykładowo, w swym życiu czasami możemy najpierw zmienić jakieś swe wierzenie z błędnego na poprawne, wcale NIE wiedząc jakie problemy lub choroby ono u nas wywołuje, a np. potem możemy odkryć, że taka zmiana wierzenia sama spowodowała, iż nagle zanikł u nas problem lub choroba jakie owe błędne wierzenie powodowało. U mnie tak właśnie się stało ze zjawiskiem po angielsku zwanym "bullying" (co na polski można tłumaczyć np. jako "znęcanie się" - patrz opisy tego zjawiska linkowane pod tą nazwą z mojej strony o nazwie skorowidz.htm). Mianowicie, przez większość swego życia byłem trapiony przez owo "bullying" - szczególnie w miejscach swej pracy. NIE wiedziałem, że u mnie wynika ono z błędnej wiary w darwinowską zasadę "przeżywania najsilniejszego" (tj. wiary, że m.in. własną siłą trzeba konfrontować atakującą nas agresję). Jednak w 2011 roku trafiłem na początek materiału dowodowego, którego późniejsze analizy, badania i poszerzenia doprowadziły mnie do ustalenia, iż losami ludzi faktycznie rządzi zasada "przeżywania najmoralniejszego" - po poznaniu i udokumentowaniu działania której to zasady, w dniu 27 kwietnia 2012 roku opublikowałem ją jako wpis numer #218 do blogów totalizmu upowszechniany, między innymi, w "tomie W" ze swej strony o nazwie tekst_13.htm. Jednocześnie, zaprzestałem swego dalszego wierzenia w darwinowskie "przeżywanie najsilniejszego", a zacząłem samemu uznawać, wdrażać w czyn, oraz szeroko propagować i rekomendować innym ujawnioną przez totalizm zasadę "przeżywania najmoralniejszego". (Wszakże - jak mawiało się na Politechnice Wrocławskiej: "w wyniki teoretycznych badań i teorii nikt NIE wierzy - za wyjątkiem ich autora, zaś w wyniki eksperymentalnych badań wierzą wszyscy - za wyjątkiem ich autora"; zaś na odkrycie zasady "przeżywania najmoralniejszego" naprowadziła mnie właśnie moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji.) Ciekawe, że w tym samym roku 2011, w którym moją uwagę zwrócił materiał dowodowy na działanie zasady "przeżywania najmoralniejszego", jednocześnie zaszło kilka istotnych zmian w moim życiu. Przykładowo, zaczęto mi wypłacać emeryturę, co uniezależniło moje przeżywanie od pracy zarobkowej, zaś w ostatnich dniach roku znalazłem relatywnie tanie (jak na NZ) "spółdzielcze" mieszkanie z ogródkiem - które udało mi się zakupić i przeprowadzić do niego w marcu 2012 roku, co uniezależniło mnie od konieczności wynajmowania dachu nad głową. W rezultacie tych zmian, zaniknęły też mechanizmy powodujące "bullying" jakie uprzednio trapiło mnie przez niemal całe życie. (Odnotuj tutaj istotne ustalenie wyjaśnione w punkcie #C2 ze strony internetowej o nazwie tornado_pl.htm, mianowicie że w każdą manifestację swego działania Bóg wpisuje co najmniej trzy odmienne zbiory materiału dowodowego na mechanizmy jej powstania - tak że zależnie od światopoglądu, owo zaniknięcie trapiącego mnie "bullying" można też tłumaczyć NIE tylko jako następstwo skorygowania mojego wierzenia, ale także np. jako wynik ciągu "przypadkowych zbiegów okoliczności".)
       W sposób zakodowany Biblia od tysięcy już lat informuje, że to co nas doświadcza jest wynikiem poziomu zgodności z nakazami Boga wierzeń jakie wprowadzamy w czyn. Jednak ciągle jest rodzajem "rewolucji w poglądach" kiedy się przekonujemy, że wystarczy jakieś stare i błędne wierzenia zastąpić wdrażaniem w czyn nowego i poprawnego wierzenia - a ustąpią wówczas wynikające z nich choroby i problemy. Warto więc inwestować czas i energię w dalsze badanie tej sprawy. Przykładowo, narazie nadal NIE wiadomo, czy Bóg każdą osobę wyznającą dane błędne wierzenie, doświadcza dokładnie w taki sam sposób jak inne osoby z tymże wierzeniem. Mam więc tu prośbę do czytelników (szczególnie tych co wyemigrowali z Polski), mianowicie: jeśli i ich trapiło "bullying", poczym zmienili swoje wierzenie (i podjęli poprawne działania bazujące na nowym wierzeniu) z błędnej darwinowskiej zasady "przeżywania najsilniejszego" na totaliztyczne "przeżywanie najmoralniejszego", wówczas aby dali mi znać, co trapiącego ich odnotowali iż zaniknęło lub poprawiło się po podjęciu wdrażania w czyn nowego wierzenia.
* * *
       Odnotuj, że niewielki fragment niniejszej rekomendacji totalizmu jest też upowszechniany przez ateistów pod nazwą "pozytywne myślenie". Tyle, że w opisanej tutaj totaliztycznej recepturze postępowania, rekomendacja ta jest precyzyjniej wyjaśniona i ukierunkowana, oraz poparta konkretnym działaniem, a stąd efektywniejsza i dająca bardziej widoczne wyniki od "pozytywnego myślenia" oraz stwarzająca możliwość zastosowania w naszych wysiłkach samo-eliminowania praktycznie wszelkich ludzkich problemów, dolegliwości i chorób. Wszakże jest ona zgodna z intencjami Boga, sprowadza się do ugruntowywania naszej wiedzy o Bogu i naszej moralności, oraz służy podnoszeniu ludzkiej mądrości, dociekliwości, doświadczenia życiowego, itp.
       Opisywane w niniejszym punkcie moje ogromnie istotne odkrycie (ustalenie), jakie udało mi się dokonać dzięki użyciu podejścia badawczego nowej "totaliztycznej nauki", a jakie stwierdza, że "jeśli jakiś intelekt (tj. indywidualna osoba, grupa ludzi, lub nawet cała duża instytucja) wierzy w coś na tyle głęboko, że aż podejmuje działania bazujące na tym swoim wierzeniu, wówczas Bóg zawsze dostarcza mu dowody jakie potwierdzają poprawność jego wierzeń - i to nawet kiedy treść owych wierzeń jest niezgodna z manifestacjami otaczajacej nas materialnej rzeczywistości (czyli niezgodna z "prawdą" odzwierciedlającą obecne zachowania naszego świata materii), jest dyskutowane aż na szeregu odmiennych totaliztycznych stron. Przykładowo, opisy konkretnych przypadków potwierdzeń prawdy tego mojego odkrycia czytelnik znajdzie także w punkcie #F2 strony o nazwie will_pl.htm, czy w punkcie #B1.1 innej mojej strony o nazwie woda.htm, oraz na jeszcze innych stronach linkowanych słowami kluczowymi "Bóg celowo dostarcza materiał dowodowy potwierdzający każde silne wierzenie ludzi" z mojej strony o nazwie skorowidz.htm. Z kolei poszerzonym opisom skrótowo wyjaśnionej w niniejszym punkcie mojej metody leczenia wszelkich chorób oraz eliminowania wszelkich problemów, jaka to metoda bazuje właśnie na owym odkryciu (ustaleniu), poświęcona jest aż cała obszerna "część #G" z innej mojej strony o nazwie healing_pl.htm. a także punkt #F11 strony o nazwie soul_proof_pl.htm. Powodem dla którego tej mojej metodzie leczenia poświęcam aż tak dużo miejsca, jest że - jak osobiście się już przekonałem przy poprawnym jej stosowaniu metoda ta okazuje się być pewniejsza, efektywniejsza i bardziej niezawodna od metod "materialnego" leczenia stosowanych przez dzisiejszych medyków, a ponadto uniwersalnie użyteczna dla wszelkich możliwych chorób i problemów, stąd od jakiegoś już czasu wszelkie co bardziej poważne dolegliwości i problemy ja sam leczę i eliminuję niemal wyłącznie z jej użyciem. (Do leczenia mniej istotnych chorób, w rodzaju bólu gardła, kaszlu, biegunek, zatwardzeń, czy skaleczeń, typowo stosuję albo "materialne" remedy ludowe, jakie opisałem na stronie healing_pl.htm, albo też nawet dzisiejsze aptekowe opatrunki, maście i medykamenty.)
       Odnotuj też, że w punkcie #C5.1 strony seismograph_pl.htm oraz w punkcie #P5.1 strony quake_pl.htm wyjaśniam jak ja zastosowałbym powyżej opisaną metodę eliminowania trapiących nas problemów, do zastopowania kataklizmów jakie od dawna prześladują miasto Christchurch w Nowej Zelandii (typu trzęsinia ziemi, terroryzm, itp.). Jednak pamiętaj, że opisywana tu metoda ma zastosowanie (i faktycznie sprawdza się w działaniu) do wszystkich możliwych niekarmatycznych problemów zarówno indywidualnych ludzi jak i całych intelektów grupowych, w tym i do problemów całych narodów, miast i wszystkich społeczności na świecie (tj. ma zastosowanie m.in. i do poprawy sytuacji NIE spowodowanych karmą u wszystkich tzw. "intelektów grupowych" zdefiniowanych krótko w punkcie #E2 poniżej, zaś objętych działaniem m.in. "karzących" mechanizmów moralnych wyjaśnionych w punktach #B2 do #B4.4 strony mozajski.htm).


#A2.3. Przed katastrofami i przed wybrykami natury broń siebie i swoich kochanych poprzez praktykowanie właściwego rodzaju moralności i otoczenie się grupą co najmniej "10 sprawiedliwych":

       Począwszy od 11 września 1991 roku, dzięki "zasługom" naszej oficjalnej i wysoko-płatnej nauki, ludzkość jest w stanie otwartej "wojny ze swoim Bogiem" - po więcej szczegółów patrz opisy z punktu #K1 i "Tab. #K1" na mojej stronie o nazwie tapanui_pl.htm, a także patrz punkt #B2 na mojej stronie o nazwie humanity_pl.htm. Kontynuacja owej ślepej wiary ludzi w błędne i kłamliwe twierdzenia owej "ateistycznej nauki ortodoksyjnej", dodatkowo tylko eskaluje tę "wojnę z Bogiem", zamiast ją łagodzić. W rezultacie, każdy powienien się spodziewać, że obecne kataklizmy, katastrofy, wybryki pogody i natury, itp., tylko będą się nasilały w miarę pogłębiania się obecnej epoki "neo-średniowiecza". Warto jest więc zacząć słuchać wytycznych totalizmu, jak przed nimi się bronić.
       Totalizm zaleca, że najlepsza obrona przed kataklizmami, katastrofami, wybrykami pogody i natury, itp., podejmowana w "sytuacji kryzysowej" kiedy te nieszczęścia już nas trapią i wiszą nad naszą głową, polega na otoczeniu się grupą co najmniej 10 osób wypełniających definicję tzw. "sprawiedliwych" - tj. osób definiowanych dokładniej w punkcie #I1 mojej strony o nazwie quake_pl.htm, które żyją precyzyjnie według albo tego co starożytnym językiem zaleca nam Biblia, albo też według tego co nowoczesnym językiem i dzisiejszymi przykładami rekomenduje nam filozofia totalizmu. (Odnotuj, że filozofia totalizmu faktycznie jest "generatorem sprawiedliwych osób". Osoby bowiem które pedantycznie praktykują tzw. "totalizm formalny" opisany poniżej w punkcie #C1, faktycznie wypełniają również wysoce wymagającą definicję "sprawiedliwich" z Biblii.) Ta metoda obrony wynika z faktu że Bóg udzielił gwarancji w Biblii, iż te społeczności w których gronie zamieszkuje co najmniej 10 wysoce moralnych osób wypełniających wymagającą definicję "sprawiedliwych", są chronione przed nadejściem wszelkich kataklizmów. Owej gwarancji Bóg udzielił w bibilijnej "Księdze Rodzaju", wersety 18:23-32. Z kolei faktyczne dotrzymywanie tej gwarancji w dzisiejszym rzeczywistym życiu ja osobiście sprawdziłem na miejscowości Petone w Nowej Zelandii (w której mieszkam), zaś udokumentowałem m.in. w punkcie #I3 dwóch stron o nazwach petone_pl.htm i day26_pl.htm. Faktycznie też owa Petone, w okolicy której mieszka takich "10 sprawiedliwych" o wysoce totaliztycznej moralności, jest omijana przez wszelkie kataklizmy jakie ostatnio niemal nieustannie trapią Nową Zelandię. (Niektóre z owych kataklizmów opisuję m.in. w punkcie #C5 strony o nazwie seismograph_pl.htm, w punkcie #D5 strony o nazwie fruit_pl.htm, a także w punkcie #N1 strony o nazwie solar_pl.htm.)
       Niestety, NIE w każdym miejscu zamieszkania można się otoczyć owymi co najmniej "10 sprawiedliwymi" - z prostej przyczyny, że jest ich coraz mniej na Ziemi. Jeśli więc nie ma ich w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, ani jeśli NIE potrafimy namówić co najmniej 9 naszych przyjaciół aby razem z nami stworzyli taką grupę "10 sprawiedliwych" pedantycznie praktykujących filozofię "totalizmu formalnego", zaś miejsce w którym mieszkamy jest już zagrożone jakimś morderczym kataklizmem, wówczas być może powinniśmy rozważyć albo przeprowadzkę do innej okolicy, albo też "zaimportowanie" brakujących sprawiedliwych z odmiennego miejsca. Jeśli zaś ani taka przeprowadzka ani taki "import" NIE wchodzą w rachubę, wówczas ciągle można się bronić poprzez praktykowanie totalizmu choćby tylko samemu. Wszakże nawet jeśli nasz totalizm nie obroni przed kataklizmem społeczności wśród której mieszkamy, ciągle z pewnością obroni nas samych. Nawet bowiem jeśli rzeczy które posiadamy będą musiały być zniszczone przez kataklizm zesłany przez Boga, z uwagi na nasze pedantyczne praktykowanie totalizmu my sami z całą pewnością będziemy albo jakoś oszczędzeni, albo też uratowani.
* * *
       W punkcie #I3.1 strony day26_pl.htm wyjaśniam, że "dar" takich "10 sprawiedliwych" aby chronić przed kataklizmami miejsce swego zamieszkania, prawdopodobnie może być "delegowany" na jednego wybranego "sprawiedliwego". Niestety, ja nie mam wymaganych funduszy badawczych aby to sprawdzić eksperymentalnie.


#A2.4. Jeśli zostałeś "przyparty do muru" albo "zapędzony do kąta" poszukaj ukrytej "furtki wyjścia z sytuacji" którą Bóg tam przygotował specjalnie dla ciebie:

       Wszystkich mieszkańców świata fizycznego, nawet tych postępujących najbardziej moralnie, co jakiś czas Bóg poddaje okresowym egzaminom, testom, próbom, sprawdzianom, itp. - po szczegóły patrz punkt #A1.1 powyżej na tej stronie. Mają one na celu nauczenie nas zaradności i wytrwałości, a jednocześnie sprawdzenie do czego każdy z nas jest zdolny, jak się porównują nasze umiejętności do umiejętności innych ludzi, itp. Owe boskie próby, egzaminy, sprawdziany, itp., czasami mogą nawet polegać na przysłowiowym "przyparciu nas do muru" albo na "zapędzeniu nas do kąta". Aby jednak nas jedynie przeegzaminować, nie zaś zniszczyć, zawsze zanim Bóg stworzy sytuację która "przyprze kogoś do muru" lub "zapędzi go do kąta", zawsze najpierw przygotuje w owym murze czy w owym kącie dobrze ukrytą "furtkę" która tym z ludzi o jakich Bóg wie, że z zasady postępują oni moralnie, pozwala wybrnąć z owej sytuacji bez uszczerbku. Naszym więc ratunkiem w każdej, nawet wyglądającej na najbardziej "beznadziejną", sytuacji życiowej, jest odnalezienie gdzie Bóg ukrył ową "furtkę", poczym skorzystanie z niej. Dlatego totalizm zaleca że jeśli wiesz, że w życiu z zasady postępujesz moralnie, wówczas po znalezieniu się w sytuacjach które pozornie wyglądają jakby NIE miały już wyjścia, nigdy się NIE poddawaj, a zawsze szukaj owej ukrytej "furtki" wyjścia z danej sytuacji uprzednio przygotowanej tam specjalnie dla ciebie przez Boga.
       Istnienie "wyjścia" z każdej, nawet najbardziej beznadziejnie wyglądającej, sytuacji życiowej, jest potwierdzane przez mądrość ludową, np. przez przysłowia w rodzaju polskiego "kiedy Bóg zatrzaśnie nam drzwi, zawsze zostawi otwarte okienko". Sam fakt, że wyjście takie Bóg zawsze dla nas przygotowuje, jest też podkreślany w Biblii, np. przykładem słynnej ucieczki Żydów przed Egipcjanami przez Morze Czerwone. Właśnie z powodu owej bibilijnej ucieczki, opisywaną tutaj zasadę totalizmu "aby nigdy się nie poddawać i aby zawsze szukać owej ukrytej 'furtki' wyjścia z danej trudnej sytuacji", w jej opisach z #6A w podrozdziale I4.1.1 z tomu 5 monografii [1/5] nazywam ją "prawem autostrady przez morze".


#A2.5. W swoim dorosłym życiu zważaj aby nie sabotażować intencji i planów Boga, bowiem twoje dorosłe zachowanie decyduje o tym co spotyka cię w młodości:

Motto: "Każdy intelekt który zaprzestaje wsłuchiwania się w swój organ sumienia wkrótce po tym przestaje istnieć."

       Totalizm naucza, że to co spotyka ludzi w młodości jest faktycznie kształtowane tym co uczynią oni dopiero w wieku dorosłym. Oczywiście, NIE każda osoba ma intelekt zdolny do zrozumienia iż to co czynią już jako dorośli, faktycznie zadecyduje o tym co spotkało ich jako dzieci lub jako nastolatkowie. Wszakże ludzie myślą w kategoriach chronologicznych. Wszystko więc co jest czasowo wcześniejsze uważają oni za przyczynę, zaś wszystko co następuje potem uważają oni za skutek. Tymczasem Bóg widzi wszystkie czasy naraz. Wszakże Bóg celowo stworzył "nawracalny czas softwarowy" opisywany w punkcie #C4 strony immortality_pl.htm oraz we wstępie i w punkcie #G4 strony dipolar_gravity_pl.htm - aby móc zawsze widzieć zarówno przyszłość jak teraźniejszość i przeszłość. Wszystko więc co ludzie czynią w dowolnym czasie i co wnosi istotne konsekwencje dla innych ludzi, dla Boga staje się to przyczyną, zaś skutek (reprezentujący reakcję Boga na tą przyczynę) Bóg realizuje w momencie czasowym który z boskiej perspektywy jest najodpowiedniejszym - często na długo wcześniej zanim upływ (softwarowego) ludzkiego czasu dotrze do przyczyny owej reakcji Boga. Dlatego osoby których intelekty NIE są w stanie zrozumieć owej możliwości Boga, aby skutki czyichś działań czasami serwować wcześniej od przyczyn, odczuwają jedynie w swoim życiu rodzaj "nadzoru" czy czyjejś "opieki". Znaczy, odnotowują oni tylko, że ich życie w młodym wieku było jakby tak celowo przez kogoś sterowane, aby w ich dorosłym wieku mogło dla nich nastąpić to co nastąpiło. Tymczasem w rzeczywistości sytuacja jest zupełnie odwrotna. W rzeczywistości Bóg najpierw sprawdza co dana osoba uczyni w przeciągu całego swojego życia, a dopiero potem tak kieruje jej życiem, aby owo czynienie zgadzało się możliwie najlepiej z intencjami i planami Boga. To jest przyczyną dla której my wszyscy powinniśmy bardzo zważać, czy to co czynimy jako ludzie dorośli jest faktycznie zgodne z zaleceniami, planami i metodami Boga (ujawnianymi przez Biblię i filozofię totalizmu), bowiem to co czynimy w dorosłym wieku zadecyduje o tym co nas spotkało w młodości.
       Pełne zrozumienie powyższego zalecenia totalizmu wymaga wyjaśnienia "dlaczego" Bóg tak działa. Niestety, tak się składa że wyjaśnienie "dlaczego" jest dosyć złożone i przekracza rozmiar niniejszej strony. Jednak jest ono opisane w innych moich opracowaniach. Dlatego po owo wyjaśnienie rekomenduję zaglądnąć do dodatkowych źródeł jakie tutaj wskazuję. Do źródeł tych należą, m.in., opisy z punktu #D3 strony o nazwie god_istnieje.htm, a także punkt #F1 ze strony rok.htm. Ponadto dalsze objaśnienia na temat uzależnienia tego co nas spotyka w młodości od tego co czynimy w wieku dojrzałym zawierają podrozdziały NG5.7, NG5.6 oraz A16 z mojej najnowszej monografii [1/5].


#A2.6. Po prawdziwą wiedzę - badaj Boga i potem ekstrapoluj swoje ustalenia na otaczający cię świat, po kłamliwe wrażenie posiadania wiedzy - badaj świat wokoło siebie i potem ekstrapoluj swe ustalenia na Boga:

Motto: "Monopolistyczna jednostronność dotychczasowej 'ateistycznej nauki ortodoksyjnej' zubożyła, skłóciła, ubezsensowniła i sponurzyła ludzkość do poziomu który widzimy dzisiaj wokoło siebie. Czas więc przywrócić bogactwo, zgodę, sens i radość życia na Ziemi poprzez obalenie jej monopolu konkurencyjnym rozwojem nowej 'totaliztycznej nauki'."

       Empiryczne życie nieustannie nam potwierdza, że "przebywanie tej samej drogi, jednak w obu przeciwstawnych kierunkach, zawsze jest źródłem dwóch odmiennych zbiorów wiedzy, które jednak nawzajem się uzupełniają". Przykładowo, jeśli stoimy na czubku góry zaś nasz wzrok przechwytuje obrazy (światło) przychodzące z jej podnóża, nasz widok jest odmienny niż kiedy stoimy na podnóżu góry zaś nasz wzrok przechwytuje obrazy (światło) przychodzące do nas z czubka góry. Jednak dopiero nasze dwa uważne przyglądnięcia się w obu tych kierunkach dają nam pełen obraz sytuacji z ową górą. Podobnie, jeśli oglądamy krajobraz przez lunetę lub lornetkę patrząc z jednego jej końca, to co widzimy zasadniczo się różni od widoku kiedy patrzymy przez tą samą lunetę lub lornetkę z odwrotnego jej końca. Jednak dopiero złożenie razem naszych doznań przy obu tych kierunkach patrzenia daje nam pełną i zbalansowaną wiedzę o działaniu lunety czy lornetki. To samo się dzieje nawet jeśli np. idziemy lub jedziemy "do", a potem "z", jakiegoś miejsca - nasza droga w obie strony też dostarcza nam odmiennej wiedzy, chociaż przebiega po dokładnie tej samej trajektorii (np. droga "z" subiektywnie zawsze "czuje się" jako "krótsza" i jakbyśmy przebywali ją "szybciej", niż droga "do", a ponadto w drodze "z" zawsze wyłapujemy dodatkowe szczegóły od "drugiej strony" które przeoczyliśmy w drodze "do"). Na ujściach niektórych rzek zadziwiają turystów i gromadzącą się tam "gawiedź" niezwykłe zagęszczone "super-fale" biegnące "pod prąd" wody, czyli "od morza" - tak jak opisuje to punkt #D2 strony dipolar_gravity_pl.htm. Jednak dopiero zobaczenie także niezwykle "rozrzedzonych" fal biegnących "z prądem" szybkiej rzeki ujawnia nam że tamte "super-fale" są wynikiem zderzania się ruchu fali i ruchu wody - i że to zderzanie je "zagęszcza". Podobnie zobaczenie tzw. "przesunięcia ku czerwieni" w świetle gwiazd "zagęszczonym" poprzez poruszanie się "pod prąd grawitacji" ciężkich gwiazd, jedynie pobudza dzikie spekulacje niektórych niedouczonych naukowców na temat "skąd owa czerwień się wywodzi". Jednak dopiero zobaczenie również "przesunięcia do fioletu" światła padającego z błękitnego nieba a "rozrzedzanego" przez poruszanie się "z prądem grawitacji" ziemskiej, ujawnia racjonalnie myślącym osobom że "grawitacja jest dynamicznym polem dipolarnym" podobnym do pola formowanego przez powietrze na "wlocie" do wentylatora. Podsumowując powyższe, jeśli chce się uzyskiwać pełną i zbalansowaną wiedzę o następstwach jakiejś "drogi", wówczas konieczne jest doświadczenie owej drogi w obu jej kierunkach.
       Na przekór tych empirycznych ustaleń, że "tylko odbycie drogi w obu jej kierunkach dostarcza nam pełnej i zbalansowanej wiedzy", ludzie w każdej sprawie upierają się przy odbywaniu drogi w tylko jednym kierunku. Jako przykład tego upierania się rozważmy "drogę do Boga". W średniowieczu religie "patrzyły na wszystko zaczynając od Boga i ekstrapolując to na otaczającą rzeczywistość", zaś "paliły na stosie" każdego kto próbował gromadzić ateistycznną wiedzę. Z kolei w dzisiejszych czasach ateistyczna nauka "patrzy na wszystko zaczynając od otaczającej nas rzeczywistości oraz ekstrapolując swe ustalenia na Boga", zaś "pali na stosie" każdego kto (jak moje "totaliztyczne nauki") usiłuje ukazać świat z perspektywy Boga. Niefortunnie, poprzez ograniczanie swych badań wyłącznie do tego jednego podejścia, dotychczasowa nauka doszła do błędnego wniosku że "Boga wcale NIE ma". Tymczasem empiryka nas uczy, że aby uzyskać "pełną i zbalansowaną wiedzę", konieczne jest poznawanie rzeczywistości (i Boga) przy odbywaniu drogi w obu kierunkach, tj. zarówno przy "postawieniu się w sytuacji Boga i ekstrapolowaniu wyników na otaczającą nas rzeczywistość", jak i przy "ateistycznym badaniu otaczającej nas rzeczywistości i extrapolowaniu ustaleń na Boga". Wszakże w taki sposób oba podejścia mogą nawzajem się sprawdzać, uzupełniać i kompensować swe niepożądane następstwa - tak jak wyjaśniłem to w punkcie #A2.11 poniżej na niniejszej stronie. Aby uświadomić tu zyski otwarte takim "dwukierunkowym" podejściem, porównajmy krótko osiągnięcia monopolu dotychczasowej ateistycznej nauki ortodoksyjnej - czyli dzisiejszej oficjalnej nauki ziemskiej która "bada tylko otaczającą nas rzeczywistość, zaś swe wyniki ekstrapoluje na Boga", z bogactwem konkurencyjności noworodzącej się totaliztycznej nauki - czyli nowej nauki wyrosłej z filozofii totalizmu, która "analizuje wszystko po postawieniu się w pozycji Boga i ekstrapolowaniu perspektywy Boga na otaczającą nas rzeczywistość". (Po definicje i szersze opisy obu tych nauk bazujących na odwrotnych fundamentach filozoficznych, patrz w/w punkty #C1 do #C6 na stronie o nazwie telekinetyka.htm.)
       Jak już udokumentowałem to materiałem dowodowym aż na całym szeregu totaliztycznych publikacji, przykładowo w punkcie #B1 strony o nazwie changelings_pl.htm, czy w podrozdziale H10 z tomu 4 mojej najnowszej monografii [1/5], taki "świat zarządzany przez Boga" jaki wynika z badań "totaliztycznej nauki" zasadniczo różni się od "świata bez Boga" jak wynika z badań "ateistycznej nauki ortodoksyjnej". Przykładowo, w "świecie bez Boga" znalezienie "kości dinozaurów" musi oznaczać że dinozaury faktycznie żyły kiedyś na Ziemi. Natomiast w "świecie zarządzanym przez Boga" znalezienie "kości dinozaurów" oznacza jedynie iż Bóg ma jakiś nadrzędny cel w pokazaniu tych kości ludziom - tak jak to opisano w punkcie #A1 i #E1 strony o nazwie evolution_pl.htm. Stąd Bóg mógł "stworzyć" te "kości dinozaurów" tak samo jak stworzył ludzi i stworzył zwierzęta - na przekór że dinozaury wcale NIE musiały żyć na Ziemi. W podobny sposób, w "świecie bez Boga" NIE ma prawa zaistnieć ani "moralność" ani "sny", ani nawet "uczucia wyższego rzędu" w rodzaju miłości, współczucia, żalu, itp. Innymi słowy, aby ludzkość uzyskiwała zbalansowany obraz wszechświata, rzeczywistość muszą równocześnie badać i interpretować aż dwie konkurencyjne nauki, tj. dotychczasowa "ateistyczna nauka ortodoksyjna", oraz nowotworzona przez filozofię totalizmu "nauka totaliztyczna". Wyniki zaś ustaleń obu tych nauk powinny być równolegle nauczane w szkołach i oficjalnie upowszechniane wśród ludzi - tak jak podkreślam to m.in. w punktach #B1 i #G1 swej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm. Bez bowiem takiego równoległego poznawania ustaleń z obu tych "dróg poznania", obraz wszechświata jest wysoce "stronniczy", wypaczony i zubożony.
       Jak to wyjaśniłem na wstępie, konkurencyjne podejście nowej "totaliztycznej nauki" wcale NIE jest nowym pod każdym względem. Wszakże reprezentuje ono podejście do badań rzeczywistości, które przez dawnych filozofów było zwane a priori - czyli "od przyczyny do skutku". W wysoce ograniczonym wydaniu było ono kiedyś praktykowane przez religie, zaś w starożytności używali je nawet izraeliccy uczeni - do dzisiaj zachowując jego kunszt w formie tzw. "kabały". Jednak "totaliztyczna nauka" wprowadza aż kilka nowych (wysoce twórczych) elementów do tego starego podejścia. Przykładowo, stwierdza ona, że stosowanie w badaniach naukowych wyłącznie jednego podejścia, tj. stosowanie wyłącznie zarówno podejścia "a priori" jak i wyłącznie podejścia "a posteriori" (tj. podejścia "od skutku do przyczyny" - czyli tego które jest wyłącznie stosowane przez dzisiejszą "ateistyczną naukę ortodoksyjną") jest poważnym błędem epistemologicznym prowadzącym do zubożenia ludzkiej wiedzy. Faktycznie bowiem, aby wiedza ludzka była pełna i zbalansowana, konieczne jest jednoczesne stosowanie obu tych podejść. Innymi słowy, w witalnym interesie ludzkości i wiedzy leży zaistnienie na Ziemi dwóch konkurencyjnych nauk naraz, tj. kontynuacja dotychczasowej "ateistycznej nauki ortodoksyjnej" z jej wyłącznie "a posteriori" podejściem do badań, oraz powstanie nowej "totaliztycznej nauki" która bazując na Koncepcie Dipolarnej Grawitacji oraz na formalnym dowodzie na istnienie Boga będzie teraz naukowo rozwijała podejście "a priori" do tych samych badań - tak jak podejście to już obecnie jest reprezentowane i zilustrowane w moich publikacjach, np. w mojej najnowszej monografii [1/5]. Oczywiście, takich zupełnie nowych i wysoce twórczych elementów zostało wprowadzone więcej do "totaliztycznej nauki" - tyle że ich pełne opisanie (i zilustrowanie na przykładach) wymaga obszerniejszej publikacji, takiej jak np. moja monografia [1/5].
       Niestety, monopol "ateistycznej nauki ortodoksyjnej" długo jeszcze NIE pozwoli ani aby oficjalnie otworzyć i sfinasować "totaliztyczną naukę" ani też aby zacząć oficjalnie upowszechniać ustalenia tej nowej "totaliztycznej nauki". Wszakże "ateistyczna nauka ortodoksyjna", podobnie jak każda monopolistyczna instytucja, czerpie wysokie zyski finansowe i wygodne życie ze swego "monopolu na wiedzę" - których to zysków dobrowolnie NIE chce z nikim dzielić, zaś wygód NIE chce utracić stworzeniem sobie konkurencji. Przez długo więc jeszcze totaliztyczni naukowcy, podobnie jak dr Jan Pająk - autor tej strony, będą zapewne zmuszani aby poznawali świat jako "bezrobotni naukowcy", a być może niektórzy z nich będą nawet umiejętnie pozbawiani prawa do "zasiłku dla bezrobotnych" - w ten sposób doświadczając kolejnej manifestacji działania tzw. "przekleństwa wynalazców" opisywanego m.in. w punkcie #B4.4 strony mozajski.htm. Z powodu tego zawziętego blokowania swobody oficjalnego ujawniania ustaleń "totaliztycznej nauki", dla zbalansowania swej wiedzy każda osoba powinna starać się ustalenia te poznać na prywatnych zasadach. Wszakże wychodząc z punktu widzenia że Bóg istnieje, oraz znając metodę działania Boga opisaną w punkcie #A2.2 powyżej, nagle wszechświat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Przykładowo, wszystko co nas otacza zaczyna być tylko rodzjem "hologramu" formowanego przez Boga dla osiągnięcia nadrzędnych celów - np. zainspirowania do poszukiwań twórczych i do doskonalenia "moralności". Stąd patrząc np. na "kości dinozaurów" zaczyna się widzieć, że wcale NIE oznaczają one iż dinozaury faktycznie żyły kiedyś na Ziemi - a jedynie oznaczają że Bóg pragnie zainspirować ludzkie poszukiwania twórcze poprzez ich "sfabrykowanie". Podobnie, np. tzw. "przesunięcie ku czerwieni światła gwiazd" oraz "rozprężanie się wszechświata" wcale NIE potwierdzają że kiedykolwiek zaistniał "wielki wybuch (big bang)", a jedynie potwierdzają wysoką złożoność i wyrafinowanie praw natury które Bóg zakodował do oprogramowania wszechświata - jak to jest wyjaśnione w punkcie #D2 strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm. Kiedy zaś wszystko to już sobie uświadomimy, nasze życie ponownie nabierze głębszego sensu i poczucia kierunku - które ludzkość niedawno utraciła właśnie z powodu "stronniczego" zniekształcania wiedzy przez żyjącą wygodnicko ze swego "monopolu" dzisiejszą "ateistyczną naukę ortodoksyjną".
       Temat palącej potrzeby oficjalnego powołania nowej "totaliztycznej nauki", która stworzyłaby zdrową naukową konkurencję dla wyniszczającego ludzkość dotychczasowego "monopolu na wiedzę" starej "ateistycznej nauki ortodoksyjnej", jest aż tak istotny, że omówiony został aż na całym szeregu totaliztycznych stron. Przykładowo, temat ten poszerzony jest też w punktach #C1 do #C6 ze strony o nazwie telekinetyka.htm. Omawia go też np. punkt #B1 ze strony tornado_pl.htm, punkty #F1.1 do #F3 strony o nazwie god_istnieje.htm, punkt #C5 strony o nazwie will_pl.htm, oraz kilka jeszcze innych stron.


#A2.7. Zważaj na zasadę "przeżywania najmoralniejszego" (którą można także nazywać zasadą "wymierania najniemoralniejszych intelektów"), jaką Bóg konsystentnie, chociaż dyskretnie, stosuje wobec ludzi:

Motto: "Jeśli ustalić najbardziej pierwotną przyczynę każdej przedwczesnej śmierci, wówczas okazuje się nią być głuchota na głos własnego sumienia (tj. praktykowanie jakiejś formy niemoralności)."

       Bez względu na to czy jesteś indywidualną osobą, czy całą instytucją (tj. tzw. "intelektem grupowym"), filozofia totalizmu ma dla Ciebie istotną radę. Mianowicie, jeśli chcesz uchronić siebie (a także swoich najbliższych) przed przedwczesną śmiercią, wówczas zarówno sam wsłuchuj się w głos swego sumienia i bądź głosowi temu posłuszny, jak i ucz tego wsłuchiwania się swoje dzieci i wszystkie bliskie sobie osoby. Czyń tak, ponieważ dla większości tzw. "intelektów" (tj. dla większości wszystkiego co prowadzi niezależne "życie" i posiada sumienie), Bóg konsystentnie wdraża zasadę "przeżywania najmoralniejszego" opisywaną szerzej m.in. w punkcie #B1 strony o nazwie changelings_pl.htm i w punktach #G1, #G3 i #G4 strony o nazwie will_pl.htm. Działanie tej zasady jest takie, że niemal wszystkie "intelekty" które stają się głuche na głos swego sumienia umierają przedwczesną śmiercią. A jest szokującym jak wielu dzisiejszych ludzi NIE potrafi już słuchać głosu swego sumienia. Niemal też wszyscy z nich są przeznaczani "pod kosę" - jest tylko kwestią czasu jak wcześnie to dla nich nastąpi Jeśli zaś chcesz kogokolwiek dorosłego przetestować czy słucha głosu swego sumienia, użyj w tym celu następstw "zasady jednomyślności" opisanej dokładniej w podrozdziałach JA2.1, JA9 i JA13 z tomu 6 mojej najnowszej monografii [1/5] (albo też użyj testu dziecięcego, też bazującego na tej zasadzie, a opisanego pod "Fot. #G1b (prawe)" ze strony o nazwie cielcza.htm). Zasada ta stwierdza bowiem, że "niezaleźnie którym kryterium moralnym ktoś by nie osądzał lub mierzył jakąś ludzką działalność, wynik zawsze będzie taki sam". Dlatego gdy znajdziemy np. w Biblii jakiekolwiek definitywne osądzenie jakiegoś konkretnego zachowania ludzkiego, dokładny odpowiednik tego osądzenia będzie też podpowiadany przez sumienie wszystkich osób które ciągle w nie się wsłuchują. Stąd jeśli osobie ciągle nawykłej do wsłuchiwania się w głos swego sumienia zasugeruje się np. pomyślenie lub wyobrażenie sobie stosunku seksualnego homoseksualistów, wówczas sumienie takiej osoby wygeneruje w niej uczucie odpowiadające nakazowi Boga np. z bibilijnej "Księgi Kapłańskiej (Leviticus)", werset 18:22 - cytuję: "Nie wolno ci położyć się z mężczyzną, tak jak się kładziesz z kobietą. Jest to obrzydliwość." To właśnie z tego powodu większość osób ciągle nawykłych do słuchania głosu swego sumienia NIE jest w stanie jeść posiłków np. w restauracji w której umizgują się do siebie rozochoceni homoseksualiści - tak jak opisuje to punkt #B4 strony o nazwie antichrist_pl.htm. Jednak u osób które stały się już głuche na głos swego sumienia, widok umizgiwania się homoseksualistów albo nie wzbudza żadnych uczuć, albo też wzbudza te same uczucia jak widok zakochanych w sobie dziewczyny i chłopaka. Z kolei jeśli osobie nawykłej do słuchania głosu swego sumienia zasugeruje się przykładowo "mordowanie", wówczas jej sumienie wygeneruje w niej uczucie odpowiadające definitywnemu zakazowi mordowania ludzi wydanemu nam przez Boga i udokumentowanemu np. w bibilijnej "Księdze Wyjścia", werset 20:13 - cytuję "Nie wolno ci mordować." (Odnotuj, że oba powyższe wersety zacytowałem z "Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata", Strażnica 2006, ISBN 83-86930-10-1. Powodem jest, że w innych tłumaczeniach Biblii NIE są one tłumaczone aż tak wiernie. Przykładowo, w bibilijnych czasach zarówno dla zabijania zwierząt, jak i dla mordowania ludzi używane było to samo słowo "zabijać". Jednak w w/w wersecie 20:13, słowo to użyte jest w znaczeniu mordowania ludzi. Wszakże Bóg pozwala ludziom zabijać zwierzęta jeśli celem jest uzasadnione użycie ich mięsa dla faktycznego zaspokojenia ludzkiego głodu.)
       Zasada "przeżywania najmoralniejszego" (którą można też nazywać zasadą "przedwczesnego wymierania najniemoralniejszych intelektów") wynika bezpośrednio z celu w jakim Bóg stworzył ludzi zaś obecnie mądrze zarządza ludzkością. Celem tym bowiem jest "przysparzanie wiedzy" - tak jak wyjaśniają to punkty #B1 i #B2 strony o nazwie antichrist_pl.htm. To też właśnie w tym celu Bóg zmuszony był nadać ludziom najwyższy poziom niedoskonałości jaki tylko jest możliwy bez spowodowania samozniszczenia się ludzkości. Jednak niestety, aby móc "przysparzać wiedzę" ludzie muszą zachowywać się w określony sposób, który w dzisiejszych czasach nazywamy określeniem "moralnego" zachowania. Wszakże bez moralnego zachowania NIE ma postępu wiedzy ani techniki - na co starałem się zwrócić już uwagę czytelnika w punkcie #A1 tej strony. Dlatego Bóg wydał ludziom w autoryzowanych (inspirowanych) przez siebie świętych księgach (np. w Biblii) wykaz wymogów i nakazów moralnych jakie ludzie muszą przestrzegać w swoim życiu. Ponadto każdemu z ludzi Bóg dał też specjalny organ zwany sumienie który bezpośrednio łączy umysł tego człowieka z umysłem Boga i który nienarzucająco się podpowiada każdej osobie jakie jej działania są moralnie właściwe, a jakie są moralnie niewłaściwe. Z kolei dla użytku m.in. ateistów, przewidujący Bóg opracował też aż cały szereg obiektywnych tzw. "wskaźników moralnej poprawności" - takich jak "pole moralne", "energia moralna", "karma", itp. (po ich krókie opisy patrz punkty #C4.2 do #C4.7 na stronie morals_pl.htm). Niestety, z powodu swej wrodzonej niedoskonałości, wielu ludzi ignoruje owe nakazy świętych ksiąg, podszepty sumienia, wskaźniki moralnej poprawności, itp.. Przez to zamiast zachowywać się moralnie, zachowują się oni niemoralnie. Takie zaś ich niemoralne zachowanie przeszkadza Bogu w realizacji jego celów i planów. Dlatego Bóg cichcem eliminuje te niemoralne intelekty z życia (tj. cichcem je uśmierca) - tak jak to wyjaśniają punkty #G1, #G3 i #G4 strony o nazwie will_pl.htm oraz punkt #B1 strony o nazwie changelings_pl.htm. Owo pasmo przedwczesnego uśmiercania owych niemoralnych intelektów przez Boga (a przeżywania najmoralniejszych intelektów) formuje właśnie streszczaną w tym podpunkcie zasadę "przeżywania najmoralniejszego". (Po pełny opis tej zasady rekomenduję jednak zaglądnięcie do punktów #G1 do #G7 strony o nazwie will_pl.htm.)
       Przy wdrażaniu owej zasady "przeżywania najmoralniejszego" (a "wymierania najniemoralniejszego") działania Boga są jednak krępowane poważnym ograniczeniem. Ograniczenie owo wynika z faktu, że gdyby każdy człowiek był pewny konsystentnego działania tej zasady w rzeczywistym życiu, wówczas nagle wszyscy ludzie zaczęliby ślepo wierzyć w Boga i na Ziemi zabrakłoby ateistów. Tymczasem ludzie ślepo wierzący w Boga i wysoce religijni mają poważną wadę, którą można nazwać "paradoksem wierzących". Mianowicie, typowo uważają, że wiedzą już wszystko co wiedzieć trzeba - ignorując swój obowiązek coraz lepszego poznania Boga oraz świata który Bóg stworzył. To zmienia ich w ostoję konserwatyzmu i zastoju. Nie tylko więc że NIE "przysparzają wiedzy", a wręcz aktywnie przeszkadzają w przysparzaniu wiedzy - tak jak wyjaśniają to szerzej punkty #C3 i #A2 strony will_pl.htm. Faktycznie to gdyby na Ziemi mieszkali wyłącznie ludzie ślepo wierzący w Boga, wówczas do dzisiaj ludzkość zapewne ciągle mieszkałaby w jaskiniach i nie znałaby ognia. Na dodatek, niemal wszystkie religie (a stąd i niemal wszyscy religijni ludzie ślepo wierzący w Boga) z upływem czasu stopniowo powypaczały zrozumienie boskich nakazów, interpretując je coraz bardziej niewłaściwie i wybiorczo. Przykładowo, gro świętych ksiąg z boskimi nakazami (np. gro Biblii) wyraża zalecenia Boga jak ludzie mają współżyć moralnie z innymi ludźmi. Tylko zaś marginalna część owych świętych ksiąg poświęcona jest podtrzymywaniu tradycji powtarzalnego przypominania ludziom o istnieniu Boga poprzez np. wspólne modlitwy i msze, wyjaśnianie mocy Boga, składanie Bogu hołdu, czczenie Boga, itp. Tymczasem niemal wszystkie religie pozamieniały owe proporcje i gro swojej uwagi dedykują czczeniu Boga i schlebianiu Bogu, zaś jedynie marginalną część uwagi poświęcają moralnemu współżyciu ludzi. W rezultacie, większość religijnych i ślepo wierzących w Boga ludzi, sądzi że spełnia wszystkie wymagania jakie Bóg na nich ponakładał jeśli tylko regularnie udaje się do kościoła czy do swej świątyni i uczestniczy tam w sesjach czczenia Boga i schlebiania Bogu. Natomiast spełnianie owych najważniejszych dla Boga wymagań moralnego współżycia na codzień z innymi ludźmi, owi ślepo wierzący ludzie zaniedbują lub zupełnie ignorują. Zamiast więc żyć moralnie, większość dzisiejszych religijnych ludzi tylko regularnie schlebia Bogu, podczas gdy ich codzienne życie typowo tkwi po uszy w niemoralności. Podsumowując powyższe, z powodu postępującego z upływem czasu wypaczania przez religie zrozumienia dla intencji Boga zawartego w Jego nakazach i wymaganiach, ludzie wysoce religijni i ślepo wierzący w Boga faktycznie uniemożliwiają Bogu realizowanie celu w jakim stworzył On ludzi, tj. uniemożliwiają "przysparzanie wiedzy". Aby więc "przysparzać wiedzę", Bóg potrzebuje obecności ateistów na Ziemi (lub potrzebuje obecności osób praktykujących "naukę totaliztyczną" - którzy wiedzą że celem Boga jest "przysparzenie wiedzy", a stąd ciągle "przysparzają wiedzę" na przekór iż są pewni istnienia Boga). Bóg nie może więc jawnie i w sposób widoczny dla każdego "uśmiercać najniemoralniejszych". To bowiem by odebrało ludziom ich "wolną wolę" i spowodowało że każdy bałby się zostać ateistą oraz bałby się zadawać odważne pytania, które przecież stoją u podstaw "przysparzania wiedzy". Wszakże osoby zadające odważne pytania często są oskarżane o "świętokradztwo" i "bluźnierstwo" przez najróżniejszych "faryzeuszy" - to właśnie aby zdamaskować niemoralność tego typu oskarżeń niezgodnych z wolą i celami Boga, Jezus został wysłany na krzyż przez kapłanów gotowych niemal wszystko okrzykiwać "świętokradztwem".
       Aby więc balansować sytuację i powodować, że niemoralne intelekty wymierają, jednak ateiści ciągle "przysparzają wiedzę", mądry Bóg wdraża na Ziemi zasadę "przeżywania najmoralniejszego" w wysoce dyskretny, bezrozgłosowy i nieodnotowywalny dla ludzi sposób - tak jak wyjaśniają to punkty #G3 do #G5 w/w strony will_pl.htm. Mianowicie, Bóg stwarza pozory, że także na ludzi jakoby działa darwinowska zasada "przeżywania najsilniejszego" oraz że jakoby "niemoralność popłaca", a ponadto kiedy Bóg konsystentnie "uśmierca owych najniemoralniejszych", zawsze czyni to w sposób jaki dostarcza ludziom co najmniej 3 odmienne wyjaśnienia - opisane szerzej w punkcie #C2 odrębnej strony o nazwie tornado_pl.htm. Na użytek zaś tych osób, które jednak zabiegają (i zasługują) aby poznać prawdę na ten temat, Bóg pozwala aby prawdę tą odkrył, oraz ujawnił zainteresowanym, niejaki Jan Pająk - czyli tropiciel prawdy o zawodowym życiu dosyć symbolicznym dla przełomu 20 i 21 wieku, tj. zawzięcie prześladowany przez swoich ziomków, niechciany we własnym kraju, zagoniony na "koniec świata", nieustannie krytykowany przez gro zawodowych naukowców, cechujący się niemal wszystkim co budzi uprzedzenia innych ludzi (włączając w to nawet nazwisko), borykający się z częstymi utratami pracy, niepewnością jutra, powtarzalnym bezrobociem (jednak bez kwalifikowania się na zasiłek dla bezrobotnych), brakiem funduszy na badania, biedą, zimnem, kłopotami zdrowotnymi, itp. Wszakże mądry Bóg wie doskonale, że niemal nikt na świecie i tak NIE uwierzy w prawdy poodkrywane prywatnie i za darmo przez hobbystę o nazwisku Jan Pająk, pochodzącego z polskiej wsi zwanej Wszewilki (zamiast np. poodkrywane z ogromnymi nakładami kosztów i z użyciem satelitów lub drogiego sprzętu badawczego przez jakąś światową sławę naukową oficjalnie zatrudnioną w Cambridge czy w MIT dla wyspecjalizowania się w takich właśnie badaniach).


#A2.8. Jeśli odnotujesz "grupową niemoralność" instytucji lub społeczności do której należysz, czyń rozważnie wszystko co w twojej mocy (ale bez narażania swego bezpieczeństwa) aby ujawnić innym jej szkodliwość, bowiem pasywność wobec czyjejś niemoralności Bóg karze tak samo surowo jak współudział w tej niemoralności:

Motto: "Jeśli pozostaniesz 'pasywnym' wobec czyjejś niemoralności, wówczas w przyszłości będziesz za to ukarany tak samo jakbyś był współudziałowcem w owej niemoralności."

       Empiryczne dane jakie coraz wyraźniej ujawniają się w wydarzeniach jakie obserwujemy, dowodzą że "pasywność" wobec czyjejś niemoralności Bóg karze tak samo surowo jak współudział w owej niemoralności. Ową zasadę karania za pasywność opisałem i podkreśliłem już w całym szeregu totaliztycznych stron - np. patrz punkty #B4 i #B1 strony o nazwie parasitism_pl.htm, czy też punkt #A2 ze strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm. Dlatego jeśli w pobliżu siebie widzimy jakąkolwiek formę niemoralności, w naszym interesie leży abyśmy rozważnie uczynili wszystko co w naszej mocy aby ujawnić (zdemaskować) szkodliwość tej niemoralności i aby w ten sposób dołożyć swój własny wkład do jej eliminowania, jednocześnie jednak powinniśmy owo ujawnianie dokonać w sposób jaki NIE narazi nas na niebezpieczeństwo lub na prześladowania - czyli w sposób zgodny z zaleceniem Jezusa omawianym w 6 z punktu #C4.2 mojej strony o nazwie morals_pl.htm.
       W naszym przestrzeganiu owego wymogu Boga (aby NIE być pasywnym wobec czyjejś niemoralności), mamy też obowiązek aby podejmować tylko takie działania jakie według naszego sumienia oraz wiedzy NIE reprezentują sobą "agresji", a stąd jakie NIE narażą nas samych na niebezpieczeństwo lub na prześladowania ze strony innych ludzi z którymi uprzednio żyliśmy w pokoju. Chodzi bowiem o to, że Bóg NIE nakazuje nam aby zwalczać jedno zło z pomocą innego zła. Tymczasem gdybyśmy to my jako pierwsi podjęli (zainicjowali) jakieś pochopne i agresywne działania wobec ludzi z którymi uprzednio żyliśmy w pokoju, zaś następstwem tych naszych działań byłoby że naraziłyby one nas samych na zemstę, prześladowania, niebezpieczeństwo, itp., ze strony tychże ludzi, wówczas nawet jeśli nasze działania służyłyby zwalczaniu czyjejś niemoralności, ciągle reprezentowałyby one sobą "agresję", zaś jako takie też byłyby niemoralnym postępowaniem. Stąd takie zapobieganie czyjejś "szkodliwej" działalności poprzez zainicjowanie szkodzenia sobie samemu, wcale NIE jest tym czego rozumny i sprawiedliwy Bóg od nas się domaga. Z tego powodu, przez "czynienie wszystkiego co w naszej mocy" aby zapobiec czyjejś niemoralności należy rozumieć podejmowanie na tyle rozważnych i dobrze przemyślanych działań, jakie NIE reprezentują sobą "agresji", a stąd jakie NIE narażają nas samych na jakąkolwiek formę otrzymania zwrotnych cierpień, prześladowań, niebezpieczeństw, itp. - tak jak to wyjaśnia 6 z w/w punktu #C4.2 mojej strony morals_pl.htm. (Proszę jednak odnotwać, że jeśli owa "grupowa niemoralność" którą mamy obowiązek zwalczać, sama jest już agresją wobec nas, wówczas sytuacja się zmienia i mamy wtedy "obowiązek własnej obrony" z pomocą wszelkich metod i środków jakie są nam dostępne, włącznie aż do metod, środków i poziomu siły jakie nasz agresor albo już użył przeciwko nam, albo też wyraźnie zamierza wobec nas użyć.) Innym słowy, od doświadczenia pełnej wagi kary Boga za naszą pasywność wobec czyjejś niemoralności będziemy już zwolnieni po podjęciu jakichkolwiek naszych rozważnych, dobrze przemyślanych i zgodnych z zasadami moralnosci działań, które chociaż w minimalny sposób przyczynią się do pomniejszenia "niemoralności" czyjegoś postępowania (np. poprzez uświadomienie innym ludziom szkodliwości tego postępowania). Oczywiście, kiedy Bóg będzie wymierzał karę za niemoralność "intelektowi grupowemu" do którego my należymy, poziom naszego uwolnienia od przecierpienia owej kary będzie proporcjonalny do tego jak bardzo my przyczynimy się do eliminowania danej grupowej niemoralności. Najwyraźniej ową "proporcjonalność" poziomu kary widać w kataklizmach - np. patrz punkty #M1 do #M1.3 ze strony na nazwie telekinetyka.htm, lub punkty #C7 i #I1 na stronie o nazwie seismograph_pl.htm. Kataklizmy bowiem zawsze uśmiercają tylko tych najbardziej winnych, turbują nieco tych mniej winnych lub tych co NIE wykazywali pełnej pasywności, zaś zupełnie omijają niewinnych oraz tych co znacząco przyczynili się do eliminacji danej "grupowej niemoralności".
       Sprawie naszej osobistej odpowiedzialności za niemoralne działania intelektu grupowego do jakiego należymy, oraz nałożonemu na nas moralnemu nakazowi aby w takich przypadkach NIE być pasywnym, a podjąć aktywne działania nastawione na skorygowanie tej niemoralności, filofia totalizmu poświęca sporo uwagi. Przykładowo, temat ten omawia też punkt #E2 z niniejszej strony, a także punkt #N2 ze strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm, punkty #E1 do #E5 ze strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm i punkty #B2 do #B2.3 ze strony o nazwie mozajski.htm. Z kolei przykład kary jaka była wymierzana Niemcom za pasywność w sprawie niemoralności ichniego intellektu grupowego, która to kara po zakończeniu drugiej wojny światowej przyjęła m.in. formę zabijania byłych (pasywnych) Niemców przez tajną organizację Niemców, jest omawiana w punkcie #E2 strony o nazwie wszewilki.htm.


#A2.9. Tym których kochasz i szanujesz serwuj obiektywną prawdę i dobrze balansowany konstruktywny krytycyzm, niekonstruktywne zaś pochwały i komplementy zachowaj dla wrogów:

Motto: "Ci co trzymują wyłącznie komplementy zostają pozbawieni szansy na naprawę swych błędów."

       Mówienie prawdy i konstruktywne krytykowanie jest trudne. Wszakże wspina się ono stromo pod górę "pola moralnego" - tak jak wyjaśnia to punkt #A2 totaliztycznej strony o nazwie prawda.htm. "Prawda" niemal więc zawsze okazuje się być przykra. Dlatego w ostatnich czasach ludzkość adoptowała ogromnie szkodliwą zasadę, że bliskim sobie ludziom mówi się wyłącznie to co chcą usłyszeć, czyli słodkie kłamstwa, pochwały, komplementy, itp. Owa pleniąca się ostatnio "moda" czy zasada, aby nigdy NIE mówić prawdy, na Zachodzie ma już swoją nazwę "positive reinforcement" - tj. jakoby "pozytywne wzmocnienie" czyli "budowanie charakteru poprzez mówienie tylko tego co uważane jest za 'pozytywne' ". Jak jednak się okazuje, jego następstwa faktycznie "osłabiają", a NIE "wzmacniają". W rezultacie tego oceanu "słodkich kłamstw", większość dzisiejszych ludzi utraciła już samokrytyczność i zdolność do rozumienia oraz naprawy błędów jakie popełniają. Nie są więc już w stanie udoskonalać swojego postępowania. Wszakże NIE otrzymując od bliźnich informacji co czynią źle, utracili realizm oceny swojego postępowania i dlatego postępują coraz bardziej niewłaściwie.
       Z powyższych powodów totalizm przypomina, że im bardziej kogoś się kocha i szanuje, tym większy ma się obowiązek aby mówić mu prawdę i aby konstruktywnie wskazywać błędy jakie ów ktoś popełnia. Wszakże - jak wyjaśnia to punkt #F1 tej strony, "bez poznania (i uznania) prawdy NIE ma postępu". Jeśli zaś bliska osoba NIE wyjaśni dokładnie tym których kocha i szanuje co czynią źle i jakie błędy popełniają, wówczas w dzisiejszych czasach takiej informacji nie otrzymają już od nikogo.
       Nakładając na totaliztów obowiązek kostruktywnej krytyki i obiektywnego wskazywania błędów, totalizm wymaga jednak aby czynić to we właściwy sposób. Mianowicie, wymaga aby (a) krytykowanych bliskich zawsze informować, że nasza krytyka wynika z miłości i szacunku do nich, oraz że chcemy aby dzięki niej nauczyli się unikać popełniania błędów oraz aby opanowali naprawianie tych błędów które już popełnili. Ponadto, (b) krytyka musi być konstruktywna. To znaczy, że powinno jej towarzyszyć aż tyle dodatkowych informacji ile tylko jesteśmy w stanie przekazać. Szczególnie zaś powinna odpowiadać na pytania "dlaczego" to coś było błędem, "jak to można naprawić", "jak w przyszłości unikać jego popełnienia", itp. Nasza krytyka powinna też być (c) dobrze balansowana. To znaczy, jej serwowanie, jeśli się da, powinno być balansowane równą ilością potwierdzania co owi nasi kochani i szanowani czynią dobrze i właściwie.
       Totaliźci typowo "NIE wchodzą nikomu w drogę", a stąd nie mają dużo wrogów. Wszakże we wszystkim co czynią zawsze postępują pedantycznie moralnie. Jeśli jednak mają już jakiegoś wroga, wówczas to dla niego powinni zachować wszystkie komplementy i niekonstruktywne chwalenie. W ten bowiem sposób "upolują aż kilka ptaków jednym kamieniem".


#A2.10. Swoje dzieci wychowuj zgodnie z nakazywaną nam przez Boga "zasadą odwrotności", pamiętaj też że całe twoje życie Bóg wychowuje ciebie z użyciem owej zasady:

Motto: "Doświadczanie przeciwieństwa właściwego, ilustracyjnie uczy nas co jest właściwe."

       Aż na całym szeregu totaliztycznych stron opisana jest zasada używana przez Boga do wychowywania ludzi, zwana "zasadą odwrotności". Jej opisy czytelnik znajdzie np. w punkcie #B1.1 strony o nazwie antichrist_pl.htm, w punkcie #F3 totaliztycznej strony wszewilki.htm, czy w punkcie #B5.1 strony o nazwie will_pl.htm. W Biblii ową zasadę Bóg nakazuje też ludziom stosować podczas wychowywania swoich dzieci - aczkolwiek NIE nadaje jej tam tej wymownej nazwy. Działanie tej zasady sprowadza się do pobudzania ludzi do intensywnych działań nacelowanych na zmianę swej sytuacji, poprzez powtarzalne wprowadzanie ich w sytuacje, że to co "jest", zawsze sprawia wrażenie "odwrotności" tego, co "być powinno", co "my byśmy chcieli aby było", oraz co "Bóg od nas wymaga abyśmy ustanawiali". Innymi słowy, aby nauczyć ludzi zaradności, stawiaj ich w sytaucji braków; aby nauczyć ludzi miękkości, postępuj z nimi twardo; itp.
       Fakt, że przez całe nasze życie Bóg nieustannie wychowuje nas z użyciem owej "zasady odwrotności", wprowadza określone konsekwencje do naszego odbioru tego co nas spotyka. Przykładowo, jeśli dotknięci zostajemy czymś nieprzyjemnym, wówczas zamiast użalać się nad sobą, raczej powinniśmy swe doświadczenia traktować jako lekcję życia z której możemy wyciągnąć użyteczne wnioski, oraz jako okazję do poprawy swego charakteru i swych perspektyw na przyszłość. Nie powinniśmy też się wstydzić "czarnych okresów" ze swego życia, bowiem dokumentują one bogactwo doświadczeń jakie już zgromadziliśmy.
* * *
       Aby konsekwentnie wdrażać na Ziemi ową "zasadę odwrotności" Bóg zmuszony jest używać aż cały szereg specjalnie stworzonych w tym celu i wypracowanych narzędzi, metod, oraz sposobów działania. Ja osobiście rekomendowałbym czytelnikowi aby z nimi też się zapoznał. Ich najszerszy opis zawarty jest w punkcie #C6 strony o nazwie god_istnieje.htm. Niektóre z nich są też wskazywane w punkcie #A1.1 niniejszej strony. Wszakże ich poznanie pozwala nam lepiej zrozumieć postępowanie naszego Boga, a także właściwiej reagować na nieprzyjemne sytuacje życiowe w jakich często się znajdujemy właśnie z powodu owej boskiej "zasady odwrotności".


#A2.11, blog #283. Ponieważ każde elementarne działanie generuje zarówno dobre jak i złe następstwa, do każdej co bardziej istotnej sprawy przyporządkowuj co najmniej dwa działania równocześnie, które dobierzesz tak umiejętnie, aby ich interesujące cię "złe" skutki samoregulacyjnie nawzajem się kompensowały:

Motto: "Jeśli zamiast siły która indukuje opory, albo pieniędzy które pobudzają pożądania, użyjesz swej inteligencji i opisanej tutaj wiedzy o zestawianiu razem mechanizmów nawzajem kompensujących złe następstwa, wówczas nawet najtrudniejszy z nurtujących cię problemów z pomocą Boga być może zdołasz rowiązać bez generowania niepożądanych (np. dla siebie) skutków."

       Każdy zapewne zna staropolskie powiedzenie wyrażające ponadczasową prawdę, że "nie ma takiego zła co by na dobre nie wyszło". Wszakże owo powiedzenie skopiowały od Polaków praktycznie wszystkie inne narody, tak że w jakiś sposób niemal każdy z nim kiedyś i gdzieś się zetknął. Nie każdy jednak wie, że powiedzenie to ma swoją równie sprawdzającą się w życiu odwrotność, którą opisałem już na szeregu swych stron i publikacji (np. patrz punkt #F3 na mojej stronie wszewilki.htm, albo patrz punkt #E2 na innej mojej stronie o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm). Odwrotność ta zaś potwierdza zupełnie przeciwstawną prawdę, mianowicie że "nie ma takiego dobrego jakie by nie zrodziło sobą jakiegoś zła". Doskonałym przykładem działania tej przeciwstawnej prawdy są następstwa "dobra" serwowanego podczas wychowywania dzieci z bogatych domów, lub z domów rządzonych przez kobiety - czyli dzieci "bez ojca chowanych", na jakie to następstwa staram się zwracać uwagę czytelnikowi aż na szeregu swych stron internetowych - np. patrz punkt #A3 na stronie god_proof_pl.htm, czy punkt #B4 na stronie antichrist_pl.htm, a nawet częściowo też punkt #A2.10 niniejszej strony. Empirycznym zaś potwierdzeniem niezawodnego działania w obu tych przeciwstawnych prawd w naszym świecie fizycznym jest np. fakt, że absolutnie nic NIE nie cechuje się posiadaniem np. tylko samych zalet, a praktycznie wszystko ma zarówno zalety jak i wady, a także odkryte dopiero dzięki filozofii totalizmu działanie tzw. "pola moralnego" (tj. pola na niniejszej stronie opisanego krótko w punktach #H2, #B1 i #A1.1, zaś znacznie dokładniej omawianego np. w punkcie #C4.2 innej strony o nazwie morals_pl.htm). Także dopiero dzięki totalizmowi ja zdołałem też odkryć, zdefiniować i słownie sformułować rekomendację moralną, wyjaśniającą "jak" powinniśmy postępować w swym życiu w sytuacji równoczesnego istnienia i działania obu tych prawd, aby tym co czynimy NIE generować niepotrzebnego zła. Niniejszy punkt opisuje tę moją rekomendację, jaką też włączam do zbioru udoskonalających jakość naszego życia generalnych zaleceń i metod działania totalizmu.
       Rekomendację jaką zamierzam tu opisać ja intuicyjnie używam już od początka swych badań i twórczej działalności. Wszakże liczne techniczne wdrożenia różnych mechanizmów kompensujących niepożądane następstwa działania, już jako mały chłopiec analizowałem w precyzyjnych zegarach, które mój ojciec naprawiał, zaś ja ponownie rozbierałem kiedy mój ojciec był w pracy (piszę o tym szerzej w punkcie #B1 swej autobiograficznej strony pajak_jan.htm). Przykładowo, to właśnie dzięki intuicyjnemu użyciu zasady z owej rekomendacji, udało mi się poprawnie zaprojektować swój niepokonalny statek zwany "Magnokraft", tj. ów mój wynalazek gwiazdolotu, jaki czytelnik znajdzie opisany i doskonale zilustrowany począwszy od "Rys. #A2" ze strony internetowej o nazwie magnocraft_pl.htm. W owym Magnokrafcie bowiem do napędu są użyte ogromnie silne magnesy, zwane Komorami Oscylacyjnymi. Każda zaś z owych komór NIE tylko iż jest w stanie generować pożądane efekty (tj. dobro) poprzez napędzanie statku międzygwiezdnego do szybkości bliskich prędkości światła, ale także generuje niechciane efekty (tj. zło), poprzez np. przyciąganie do siebie (lub odpychanie) z ogromną siłą każdej innej Komory Oscylacyjnej, a także każdego pobliskiego przedmiotu ferromagnetycznego. Aby więc wyeliminować te "złe" efekty, zamiast jednej Komory Oscylacyjnej, do napędu Magnokraftu użyte jest "n+1" takich komór, a na dodatek każda nich wytwarza pulsujące pole magnetyczne o specjalnym przebiegu swych zmian w czasie. W rezultacie, wzajemne przyciąganie się Komór Oscylacyjnych zachodzące pomiędzy jednym pędnikiem głównym oraz "n" pędnikami bocznymi Magnokraftu, jest neutralizowane wzajemnym odpychaniem się od siebie owych "n" koliście poustawianych pędników bocznych. Natomiast przyciąganie przedmiotów ferromagnetycznych przez wszystkie te komory jest neutralizowane odpychaniem tych przedmiotów przez pulsowania pola (pulsujące pole magnetyczne odpycha bowiem obiekty ferromagnetyczne, zamiast je przyciągać). Użycie dokładnie tej samej zasady neutralizowania niepożądanych efektów pozwoliło mi też wynaleźć urządzenie jakie pozwala generować pole magenetyczne o nieograniczonej mocy - tj. ową Komorę Oscylacyjną opisywaną szerzej na stronie o nazwie oscillatory_chamber_pl.htm. Wszakże elektromagnesy używane dotychczas przez ludzi do generowania pola magnetycznego używały przepływu prądu w zwojach przewodników elektryczności. To jednak miało bardzo złe następstwo w postaci siły rozrywającej jaką wygenerowane pole wywierało na zwoje owego przewodnika. W rezultacie powstawania tej siły rozrywającej, mocy pola magnetycznego dotychczasowych elektromagnesów NIE dawało się podnieść ponad określoną wartość (jaka okazuje się być raczej niska), bowiem owe siły rozrywające powodowały niszczące eksplodowanie zwojów elektromagnesu. Natomiast w Komorze Oscylacyjnej mojego wynalazku siły rozrywające są neutralizowane przez siły przyciągające, jakie ściskają ową komorę w przeciwstawnym kierunku dzięki wzajemnemu przyciąganiu się ładunków elektrycznych gromadzonych na przeciwstawnych ściankach owej komory. Podobne intuicyjne użycie omawianej tu zasady pozwoliło mi też wyeliminować problemy (zło) kilku jeszcze innych moich wynalazków. Niestety, dotychczasowe moje użycie tej zasady dokonywałem w sposób całkowicie intuicyjny, nie będąc świadomym, iż jest ona rodzajem istotnego prawa rządzącego całym naszym światem fizycznym.
       Dopiero kiedy w styczniu 2017 roku formułowałem treść punktu #C9.1 z mojej strony ufo_proof_pl.htm, nagle uświadomiłem sobie, że rekomendacja jaką staram się tutaj opisać faktycznie jest rodzajem istotnego prawa obowiązującego w całym naszym świecie fizycznym, które to prawo jest nawet przestrzegane przez samego Boga w niemal wszystkim co Bóg czyni. Przykładowo, to właśnie poprzez jej użycie, zasady działania praktycznie wszystkich ustanawianych przez siebie praw Bóg formuje w "samoregulujące się" systemy jakie opisałem szczegółowiej w [A] z punktu #C9 swej strony o nazwie nirvana_pl.htm. Stąd pierwsze swe sformułowanie niniejszej nowej rekomendacji totalizmu najpierw przytoczyłem jako "motto" do owego punktu #C9.1 ze strony "ufo_proof_pl.htm". W tamtym punkcie przytoczyłem też spory zbiór przykładów użycia owej rekomendacji. Po jednak następnym zidentyfikowaniu i przemyśleniu jak rozległe i jak użyteczne są zastosowania owej nowej rekomendacji totalizmu, pod koniec lutego 2017 roku postanowiłem, że niniejszym punktem rekomendację tę włączę w ciało zaleceń całej filozofii totalizmu, zaś jej skróconym sformułowaniem wyrażę tytuł niniejszego punktu.
       Gdyby rekomendację tę starać się wyrazić w sposób pełny, wówczas opisywałyby ją następujące słowa. "Każde elementarne działanie generowane przez dowolny mechanizm będzie wprowadzało sobą zarówno korzystne jak i szkodliwe następstwa. Dlatego aby formować "samoregulujące się" systemy jakie generują w interesującym nas obszarze np. przeważająco korzystne następstwa, zawsze trzeba sprzęgać ze sobą co najmniej dwa pokrewne mechanizmy, niekorzystne (złe) następstwa elementarnych działań których będą nawzajem się kompensowały."
       Omawiana tu rekomendacja ma ogromny obszar zastosowań. Przy jej pomocy można więc rozwiązywać NIE tylko problemy techniczne (tj. elimniować "złe" następstwa naróżniejszych technicznych mechanizmów i działań), takie jak te wyeliminowane w moich wynalazkach Magnokraftu czy Komory Oscylacyjnej a opisane powyżej. Okazuje się bowiem, że jest ona też niezastąpiona przykładowo w ekonomii, polityce, nauce, a nawet w najróżniejszych problemach stosunków międzyludzkich. Poniżej przytoczę teraz po jednym przykładzie użycia opisywanej tu rekomendacji w co istotniejszych obszarach ludzkiego życia, jakie to przykłady razem wzięte zilustrują i wyjaśnią czytelnikowi jak omawiana tu zasada może być, a niekiedy nawet intuicyjnie już jest, stosowana do eliminowania złych następstw działań podejmowanych w praktycznie każdym z obszarów naszego życia w świecie fizycznym.
       1. Technika. W technice zasada eliminowania zła, opisana omawianą tu rekomendacją, jest już używana najczęściej. Powodem jest, że budowane przez ludzi mechanizmy urządzeń technicznych pozwalają na szybkie odkrycie natury problemów (zła) jakie je nurtują. Aby więc zaradzić owym problemom (złu), konstruktorzy kolejnych urządzeń technicznych dodają do ich działania dodatkowe mechanizmy, jakie eliminują problemy (zło) już uprzednio wprowadzonych mechanizmów. Chyba najpowszechniej znanym przykładem takiej sytuacji jest "mechanizm różnicowy" z kół naszych samochodów. Mechanizm ten został wprowadzony aby powodował, że kiedy samochód zakręca, koła po obu stronach samochodu mogły obracać się z odmiennymi prędkościami, a stąd aby żadne z nich nie zmuszone było ślizgać się po ziemi. Niestety, na śliskim podłożu sam ów mechanizm generuje też "złe" następstwo w postaci obracania się jedynie ślizgającego się koła. Stąd w samochodach terenowych, wprowadzony musiał być dodatkowy mechanizm, jaki pozwala wyłączyć działanie mechanizmu różnicowego podczas jazdy w śliskich terenach. Oczywiście, mechanizm różnicowy z samochodów, to zaledwie jeden przykład z tysięcy najróżniejszych mechanizmów używanych do eliminowania złych następstw działania dzisiejszych urządzeń technicznych.
       2. Polityka. Politycy są chroniczni w używaniu tej zasady dla unikania niekorzystnych dla siebie następstw (np. przegrywania wyborów) we wszystkich swych społecznie nieakceptowalnych posunięciach. Przykładowo, kiedykolwiek zdecydują się narzucić lub podnieść jakiś podatek, albo zalegalizować jakieś swoje zaniedbanie czy korupcję, jednocześnie z wielkim hukiem rozgłaszają coś rzekomo dobrego co właśnie jakoby zdecydowali się uczynić (jednak datę rozpoczęcia czego zwykle ustanawiają na czasy rządzenia któregoś z przyszłych rządów). Doskonałym takim przykładem była wymuszona na rządzie przez NZ monopol mleczy wiadomość dziennika telewizyjnego, jaką oglądałem w TV NZ w dniu pisania niniejszego punktu, tj. w dniu 23 lutego 2017 roku. Rząd NZ ogłosił wówczas, że podnosi o ponad dwukrotną wartość, liczbę śmiertelnie niebezpiecznych bakterii "Escherichia coli" (E. Coli) dopuszczalną do zanieczyszczania wód rzek i jezior Nowej Zelandii, ponieważ wyciekają one do tych rzek i jezior z łajna krowiego. (Uprzednio owa liczba wynosiła 260 bakterii E.Coli per 100ml wody, zaś w owym dniu podniesiona została do liczby 540 bakterii.) Chodzi bowiem o to, że z powodu wysoce niedbałego i szkodliwego dla natury postępowania NZ monopolu mlecznego zaopatrującego w tanie masło niemal połowę dzisiejszego świata (w samej NZ cena masła należy jednak do najwyższych w świecie), wody rzek w NZ już przy dotychczasowych standardach tych zanieczyszczeń są aż tak zapełnione śmiertelnie niebezpiecznymi mikro-organizmami, że w sporej proporcji z nich NIE wolno się już kąpać, zaś psy typowo zdychają jeśli przypadkowo napiją się ich wody. Oczywiście, będąc tak niepohamowanie obecna w NZ rzekach i jeziorach, owa mordercza bakteria czasami dostaje się do wody pitnej powodując masowe zatrucia całych NZ miast (np. patrz zatrucia wody NZ miast Havelock North, Hastings i Flaxmere w 2016 roku, albo patrz opisy z punktu #G2.3 strony o nazwie healing_pl.htm). Aby jednak "ochłodzić" publiczne oburzenie na polityków, spowodowane taką zmianą już obecnie tragicznej sytuacji na przyszłą jeszcze gorszą, ten sam rząd ogłosił jednocześnie, że do 2040 roku przeznaczy dwa biliony dolarów na oczyszczanie wód NZ rzek - patrz wyjasnienia ze strony www.scoop.co.nz/stories/. ("Trick" obecnych polityków i rządu NZ polegał tu na tym, że już w wyborach 2017 roku ów rząd najprawdopodobniej utraci władzę, zaś następne rządy (oraz przyszli politycy) będą wprawdzie uznawały już owe pogorszone standardy bakteryjnych zanieczyszczeń rzek, ponieważ pozwolą im one na NIE czynienie niczego aby sytuację naprawić, jednak rządy te nadal NIE będą miały pieniędzy ani dobrych chęci, aby respektować też owo uchwalone przez obecny rząd zobowiązanie wydania w przyszłości 2 bilionów na oczyszczanie rzek.) Podobnie też jak w powyższym NZ przykładzie, skorumpowane rządy i politycy już na niemal całym dzisiejszym świecie używają tej samej metody ogłaszania czegoś pogarszającego los rządzonych przez siebie ludzi, wraz z równoczesnym ogłoszeniem obietnicy, iż jakoby w dalekiej przyszłości podejmą coś, co rzekomo los ten poprawi (a czego tak naprawdę owe rządy i politycy nigdy NIE zamierzają podjąć). Tak nawiasem mówiąc, to 12 kwietnia 2017 roku władze zmuszone były zamknąć studnię artezyjską jaka znajduje się w cetrum miasteczka Petone, w którym my mieszkamy, oraz wyłącznie głebinową wodę z której to studni my piliśmy począwszy od kwietnia 2011 roku, ponieważ się okazało, że woda z owej studni zawiera juz niebezpieczny dla zdrowia ludzi poziom bakterii E.Coli, tak jak opisałem to i zilustrowałem w punktach #G2.3 i #G2.2 oraz na "Fot. #G2" ze swej strony o nazwie healing_pl.htm, oraz w (2) z punktu #T7 swej strony o nazwie solar_pl.htm. Teraz więc rozumiem dlaczego w latach poprzedzających zamknięcie owej studni, ja doświadczałem coraz bardziej nasilających się problemów zdrowotnych wyglądających jak zatrucia pokarmowe - najwyraźniej już znacznie wcześniej woda z owej studni była powtarzalnie zatruwana co najmniej bakteriami E.Coli, a być może iż dodatkowo też jakimiś rozpuszczalnymi w wodzie truciznami chemicznymi, tyle że albo władze odkryły to zatruwanie dopiero w kwietniu 2017 roku, albo też z powodów politycznych tolerowały jego istnienie aż do kwietnia 2017 roku. Ponieważ jednocześnie woda z petońskiego wodociągu dostarczana do kranów w naszym mieszkaniu, do używania jakiej zmuszeni bylibyśmy powrócić, nadal śmierdzi i zawiera jakieś trujące składniki, które wywołują u mnie wymioty i biegunkę, praktycznie to oznacza, że po zatruciu i zamknięciu petońskiej studni artezyjskiej NIE ma już w naszej okolicy źródła czystej wody, jaką możnaby pić bez obaw i bez popsucia swego zdrowia.
       3. Nauka. Problem (zło) z dzisiejszą oficjalną nauką rozpaczliwie utrzymującą swój monopol na badania i na edukację polega na tym, że aż tak zaawansowała ona swoją korupcję i swe odejście od prawdy, że praktycznie wszystko co nowego obecnie oficjalnie nauka ta stwierdza, jest już kłamstwem. (Po kilka przykładów kłamstw dzisiejszej oficjalnej nauki - patrz wstęp i punkty #D4, #D2, #D2.1, #K1 oraz #K2 na mojej stronie dipolar_gravity_pl.htm, punkt #B3 na mojej stronie portfolio_pl.htm, punkt #E1.1 na mojej stronie telepathy_pl.htm, punkt #B2 na mojej stronie humanity_pl.htm, a także patrz dalsze strony i punkty tam linkowane.) Stąd aby nadal móc pretendować, że nauka ta odkrywa coś nowego, a jednoczesnie aby unikać zostania oficjalnie przyłapaną na szerzeniu kłamstw dla utrzymania swego monopolu na badania i na edukację, obecni zawodowi naukowcy używają opisywanej tutaj rekomendacji. Przykładowo, ogłaszają że jakoby coś nowego odkryli, ale jednoczesnie owo odkrycie umiejscawiają tam, gdzie nikt z normalnych ludzi, polityków, finansistów, ani decydentów NIE jest w stanie sprawdzić jego prawdy (np. w odległym kosmosie, w głębinach oceanu, pod ziemią, w mikroświecie, w atomach, w mikrocząsteczkach, w nieznanym ludziom promieniowaniu, na "początku czasów", itd., itp.) Oczywiście faktu, że ich kłamstwa mogą być też demaskowane przez ich kolegów (tj. innych naukowców), dzisiejsi naukowcy wcale się NIE obawiają, bowiem dzisiejsza tonąca już w korupcji i nadal monopolistyczna nauka wypracowała sobie efektywne metody, jakie jej pozwalają zgniatać w zarodku wszelkie próby demaskowania jej kłamstw - tak jak już od około pół wieku zgniatane są w zarodku i blokowane moje włąsne próby ujawniania prawdy (tj. zgniatane i blokowane np. poprzez upowszechnianie kolejnego kłamstwa, że ja jakoby zajmuję się "pseudonauką" oraz "teoriami spiskowymi" - jako sprawdzian jak dalekie od prawdy jest i to kolejne kłamstwo oficjalnej nauki, proponuję przeglądnąć np. dostępny w #A0 ze strony internetowej o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, skrócony opis mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zwanej także Koncept Dipolarnej Grawitacji albo "Kodig", czy też przeglądnąć wyszczegółnione na stronie skorowidz.htm i w punkcie #A2.1 strony o nazwie faq_pl.htm przykłady tematów i problemów nurtujących ludzkość, dla jakich moralnie poprawne rozwiązania ja już powskazywałem tymi swoimi prywatnymi i rzekomo "pseudonaukowymi" hobbystycznymi badaniami).
       4. Ekonomia. Ludzka natura ma skłonność do zabiegania o uzyskanie monopolu w tym co się czyni, oraz w następnym zazdrosnym utrzymywaniu tego monopolu. Stąd każde co większe przedsiębiorstwo używa wszelkich dostępnych mu sił i środków aby monopol najpierw zdobyć, a potem zatrzymać dla siebie. To zaś prowadzi do narostu korupcji polityków (a ściślej do ich przekupstwa), do wzrostu cen, do spadku jakości, zaś w końcowym efekcie do upadku gałęzi gospodarczej opanowanej przez dany monopol. Stąd ludzie empiryczne odkryli, że monopole należy usilnie zwalczać. W dzisiejszym świecie panoszą się one jedynie w upadłych krajach zamieszkałych przez przekupnych i niemoralnych ludzi i rządzonych przez skorumpowane rządy. Natomiast kraje o prawych i moralnych obywatelach i rządach neutralizują u siebie owe generujące zło monopole (i kartele) już u samego źródła, upewnianiem się, że w każdej sferze ekonomicznej panuje w nich faktyczna konkurencja, która jest tym drugim mechanizmem eliminującym ekonomiczne zło generowane przez trend do tworzenia monopoli lub karteli.
       5. Monopol małżeński. Dla wielu istotnych powodów, Bóg tak stworzył kobiety aby ich cechy wrodzone leżały na poniżej-progowym poziomie stabilności - po szczegóły patrz opis z punktu #B2 mojej strony antichrist_pl.htm. Bóg stworzył bowiem kobiety jako życiowe towarzyszki mężczyzn, tak aby w rzeczywistym życiu niestabilność kobiet była kompensowana stabilnością ich mężczyzn - którym Bóg nadał rolę "głów", wzorców, przywódców, zarządców, itp. Ze swymi zaś mężczyznami w roli "głowy", kobiety formują całościowo stabilny układ. Niestety, kościół katolicki zniszczył ten stabilny układ poprzez ustanowienie praw i tradycji, że mężczyźnie wolno jest posiadać tylko jedną żonę. To zaś powoduje, iż w ręce niestabilnych kobiet oddany został "monopol małżeński". Monopol ten zaś pozwala, iż zamiast pełnienia funkcji "głów" przez mężczyzn, na zasadzie najróżniejszych seksualnych i legalnych szantaży, oraz stopniowego korumpowania, coraz więcej kobiet przejmuje obecnie funkcje "głowy", destablilizując w ten sposób mężczyzn oraz całe życie społeczne naszej cywilizacji - po szczegóły patrz punkt #J2.2.2 mojej strony morals_pl.htm. Jedynym więc wyjściem jakie owa praktykująca jednożeńskość część naszej cywilizacji ciągle jeszcze posiada aby przywrócić stabilność już utraconą z powodu "monopolu małżeńskiego kobiet", jest powrót do "konkurencji małżeńskiej" poprzez legalne i oficjalne przywrócenie prawa do wielożeństwa - tj. prawa jakie początkowo istniało w opisanych Biblią czasach, a stąd jakie wcale NIE jest sprzeczne z wolą i aprobatą Boga, a jakie nierozważnie zniszczył rzekomo służący Bogu kościół katolicki. Owo bowiem zalegalizowanie wielożeństwa zastąpiłoby obecny "monopol małżeński" przez "małżeńską konkurencję". Wiadomo zaś, że nawet tylko sam potencjał (tj. możliwość) istnienia konkurencji, często już wystarcza do zaniechania monopolistycznych zachowań coraz usilniej nadużywanych przez dzisiejsze kobiety - szczególnie te z przemysłowo wysoko rozwiniętych krajów. (Jak tylko sam potencjał istnienia konkurencji wpływa na zmianę zachowań ludzkich, każdy wie z czasów narzeczeństwa - tj. z czasów kiedy obie strony były ogromnie chętne i się starały, bowiem wiedziały iż jeśli NIE spełnią określonych wymagań, wówczas mogą zostać zastąpione przez okogoś innego z grona łatwo dostępnej wówczas konkurencji. Jednak kiedy tylko ów okres narzeczeństwa zmienia swój status na małżeństwo wypaczane niedoskonałymi ludzkimi prawami, tamta chętność i staranie się niemal natychmiast zanikają. W małżeństwie każda ze stron wie bowiem, iż dostęp do potencjalnej konkurencji został zagrożony mocą małżeńskiego prawodawstwa.) Jednocześnie ewentualne zalegalizowanie wielożeństwa, poza ową zmianą we wzajemnym odnoszeniu się współmałżonków do siebie (tj. poza zmianą postaw i motywacji - dla poznania perswadującej mocy których patrz punkt #A2.12 poniżej), we większości małżeństw niewiele by zmieniło. Wszakże wiekszość małżeństw, które faktycznie i trwale nawzajem się kochają i szanują, a stąd które NIE zmieniają wzajemnego odnoszenia się z chwilą poślubienia, wcale NIE potrzebuje wchodzić w wielożeństwo, ponieważ jednożeństwo zupełnie im wystarcza. Stąd większość sytuacji życiowych wyglądałaby wówczas tak jak obecnie - tyle że staczanie się sporej proporcji naszej cywilizacji ku niestabilności zostałoby zahamowane tym jednym mądrym i moralnie poprawnym posunięciem. Wszakże przykładowo, zdrada niemal przestałaby wówczas istnieć, bowiem seksualne uwikłanie się z innym partnerem zagrażałoby koniecznością jego/jej późniejszego poślubienia. Także rozwody i ów ocean zła jakie one wyrządzają przestałyby trapić ludzkość. Niestety, pechowo dla ludzkości, wiedząc jak silną władzę dzierżą obecnie kobiety, prawdopodobieństwo iż jakikolwiek polityk jeszcze przed szybko nadchodzącym w latach 2030tych upadkiem naszej cywilizacji odważy się jednak przywrócić wielożeństwo w obecnych krajach jednożeńskich, jest bardzo nikłe. Kiedy zaś nasza obecna cywilizacja już się zawali, a stąd kiedy wielożeństwo samo się automatycznie powprowadza z powodu bezprawia, gwałtów i "rządów pięści" jakie początkowo wówczas zapanują, fakt że kobiety utracą wtedy swój "monopol małżeński" NIE uchroni już ludzkości przed bolesnym upadkiem, głodem, chaosem i zniszczeniami jakie opisałem w punktach #H1 do #H3 swej strony o nazwie przepowiednie.htm oraz na całej stronie o nazwie 2030.htm, zaś wspólnie z moim przyjacielem zilustrowaliśmy na półgodzinnym darmowym filmie o tytule Zaglada ludzkości 2030.
       6. Życie towarzyskie. Jeśli ktoś ma gościnną i miłą naturę, korzystne warunki mieszkaniowe, oraz atrakcyjne miejsce zamieszkania, wówczas często ma wielu gości. Wszyscy bowiem z jakimi jest w przyjaźni organizują "najazdy" na jego dom i życie kiedy tylko przyjdzie im na to ochota. Niestety, owi goście NIE tylko wnoszą miłe następstwa, ale także i sporo złych następstw. Stąd dla neutralizowania tego zła konieczne jest dodatkowe wprowadzenie jakiegoś mechanizmu, jaki ogranicza owych "najeżdżających" jedynie do przybywania kiedy faktycznie istnieje ku temu okazja i potrzeba. Najczęściej zaś używanym z takich dodatkowych mechanizmów jest wprowadzenie jakiegoś utrudnienia (np. zwracanie się do gości o fizyczne dopomaganie w jakiejś ciężkiej pracy, albo udostępnianie niewygodnego miejsca do spania, albo wskazanie niewygodnego dnia na odwiedziny, itp.).
       7. Eliminowanie (uśmiercanie) bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych intelektów grupowych finansowanych z podatków. W punkcie #E2 niniejszej strony wyjaśniłem, że istnieją dwa odmienne rodzaje tzw. "intelektów", życie których podlega działaniu mechanizmów moralnych. Są to: (a) intelekty indywidualne (czyli pojedyńczy ludzie) oraz (b) intelekty grupowe (czyli np. przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, rządy, kraje, armie, religie, nauki, itp.). Jeśli zaś życie dowolnego intelektu NIE zostało przedwcześnie przerwane, wówczas po narodzeniu się każdy intelekt przechodzi przez aż pięć następujących okresów, lub faz: (i) nauka i wzrost, (ii) produkcja i dodawanie swego wkładu, (iii) błędy i wypaczenia, (iv) bezproduktywność, marnotrawienie i szkodzenie, (v) śmierć oraz usuwanie szkodliwych pozostałości po tych intelektach. (W tym miejscu warto odnotować, że w przeciwieństwie do intelektów indywidualnych, śmierć intelektów grupowych wcale NIE musi polegać na ich kompletnym zniknięciu z powierzchni ziemi, a może się sprowadzać np. do gruntownej transformacji celów ich istnienia, zasad na jakich działają, stanu osobowego ich kierownictwa, produktu jaki ich działalność generuje, itp. Przykładowo, śmierć dawnej komunistycznej Polski nastąpiła z chwilą kiedy Polska jako kraj przetransformowała się w dzisiejszą Polskę kapitalistyczną. Warto też odnotować, że transformacja każdego z powyższych okresów w okres następny typowo przebiega poprzez płynne nasilanie się, a stąd NIE ma wyraźnych granic i jest trudna do odnotowania oraz zdefiniowania.) Ponieważ każdy intelekt składa się z niedoskonałych ludzi, u których zmiany cech wraz z upływem czasu są rządzone podobnymi mechanizmami, każdy też z powyższych pięciu okresów, lub faz, typowo trwa jedynie przez typowo taką samą i z góry określoną liczbę lat. I tak, przykładowo, okres (i) nauki i wzrostu u indywidualnych ludzi typowo trwa około 20 lat, zaś u intelektów grupowych od około jednego roku, maksimum do kilku lat. Okres (ii) produkcji i dodawania swego wkładu zarówno u indywidualnych ludzi, jak i u intelektów grupowych, typowo trwa jedynie około 30 lat. Po produkcji przychodzi okres (iii) błędów i wypaczeń, który u wszystkich intelektów typowo trawa około 10 lat. W okresie tym dany intelekt zaczyna obrastać najróżniejszymi nawykami i złymi tendencjami, oraz nabywa już takich "znajmości i wpływów", że zamiast produkować lub dokonywać coś dla społeczeństwa, zaczyna dbać niemal wyłącznie o własne interesy. Doskonałym przykładem tego okresu (iii) może być sytuacja z internetem w chwili pisania tego podpunktu w marcu 2017 roku, kiedy to internet coraz usilniej zaczynał być używany do szpiegowania jego użytkowników, do oszukiwania, szantażowania, wyłudzania, okłamywania, oczerniania, straszenia, wmuszania ludziom reklam, itp. - zamiast do celu w jakim oryginalnie został stworzony (tj. zamiast do upowszechniania wiedzy i wymiany informacji). Po okresie (iii) błędów i wypaczeń przychodzi okres (iv) bezproduktywności, marnotrawienia i szkodzenia - jaki trwa aż do (v) śmierci danego intelektu. W owym okresie (iv) intelekt ten typowo przestaje generować jakiekolwiek produkty, a zaczyna marnotrawić praktycznie cały dorobek jaki uprzednio zgromadził. Z kolei jego nawyki i tendencje typowo zaczynają być aż tak wypaczone i złe, że intelekt ten zaczyna realizować cele jakie są dokładną odwrotnością celów dla jakich oryginalnie został stworzony. Doskonałym przykładem intelektu grupowego z tego okresu (iv) jest dzisiejsza oficjalna nauka ziemska, opisana cztery podpunkty powyżej - wszakże zamiast poszukiwania i propagowania prawdy, niemal jedyne co obecnie nauka ta poszukuje i o co dba, to kłamstwa i zarobki swych luminarzy, zaś na wyszukiwanie i rozpracowywanie owych kłamstw i zarobków wydaje ona coraz wyższe sumy opłacane przez podatnika. Na szczęście, u sporej proporcji intelektów grupowych, które same generują dochody z jakich się utrzymują, ów okres (iv) trwa krótko, bowiem szybko one "umierają", czyli np. bankrutują lub zostają "zjedzone" przez młodszą i ekonomiczniej działającą ich konkurencję. Problem jednak jest z intelektami, które żyją na koszt podatnika. Te bowiem same, tj. bez uśmiercającej je decyzji polityków, wcale NIE chcą umierać, a usiłują żyć w nieskończoność domagając się coraz większych sum podatnika dla podtrzymania swego bezproduktywnego i marnotrawnego życia. Wszakże ich kierownictwo, a także faworyzowani przez nie pracownicy jakich stopniowo sobie podobierają i zatrzymają, są już nawykli do coraz wyższych zarobków, zmniejszającego się obciążenia pracą, oraz wygodnego życia. Aby więc je uśmiercić, typowo jakiś polityk musi mieć odwagę podjęcia decyzji ucinającej je od finansowania przez podatników. Niestety, decyzja taka NIE jest łatwa do podjęcia, bowiem intelekty te, na przekór że w praktyce od dawna są już bezproduktywne, marnotrawne i społecznie szkodliwe, umią jednak głośno wrzeszczeć i wymyślać tysiące zwodzących ludzi powodów, dla których podatnik powinien kontynuować ich finansowanie. Polityk który je uśmierci ryzykuje więc np. przegranie następnych wyborów, lub bycie odsuniętym od polityki. Stąd aby zneutralizować zło jakie wprowadza sobą wchodzenie coraz większej liczby takich intelektów grupowych finansowanych przez podatników w ów okres (iv), konieczne jest wprowadzenie jakiegoś dodatkowego mechanizmu, jaki będzie kompensował złe następstwa ich uśmiercania, np. poprzez bezosobowe, lub automatyczne, ich uśmiercenie po upływie owych 30 lat okresu (ii) produktywnego ich życia - tj. bez potrzeby iż jakiś polityk zmuszony będzie przyjmować na siebie odpowiedzialność za ich uśmiercenie. Opisywana tu rekomendacja totalizmu wskazuje jak wypracować i wdrożyć do użycia aż cały szereg takich właśnie mechanizmów. Przykładowo, (A) w chwili tworzenia nowego intelektu grupowego finansowanego przez podatnika, można z góry określić po ilu latach intelekt ten zostanie automatycznie rozwiązany (uśmiercony) - odnotuj, że liczba owych lat NIE powinna być wyższa od 30. Albo zamiast uśmiercać dany intelekt, można (B) stworzyć mu konkurencję, zaś owa konkurencja albo spowoduje drastyczne jego przetransformowanie w inny intelekt grupowy działający już na zupełnie odmiennych zasadach, albo też np. z uwagi na jego niemożliwe do zmiany nawyki bezproduktywności, marnotrawstwa i szkodzenia, samo społeczeństwo dokona jego uśmiercenia (np. poprzez finansowe "zagłoszenie"). Przykładem takiego rozwiązania poprzez powołanie konkurencji, jest moja sugestia spowodowania albo groźby uśmiercenia, albo też drastycznej transformacji, obecnie już bezproduktywnej, kłamliwej, marnotrawnej i szkodliwej oficjalnej nauki, poprzez powołanie "konkurencji" dla obecnej oficjalnej nauki w formie przyszłej nowej "nauki totaliztycznej" (tj. nauki jaka jest nową i konkurencyjną wobec starej, a jaką opisałem szerzej w punktach #C1 i #C6 mojej strony o nazwie telekinetyka.htm). Jeszcze innym sposobem neutralizowania złych następstw uśmiercenia takich intelektów grupowych weszłych już w okres (iv) ichniego życia, byłoby że np. zamiast finansowania przez podatnika, można je (C) przekwalifikować na finansowanie z ochotniczych składek i dotacji ludzkich, albo też (D) przekwalifikować na finansowanie z własnych dochodów tychże intelektów. (Obie te zmienione zasady finansowania bardzo szybko by je pouśmiercały - wszakże takie intelekty w fazie (iv) swego życia są już zbyt nawykłe do bezproduktywnego, marnotrawnego i niszczycielskiego postępowania.) Itd., itp. Jeśli ktoś uważnie rozglądnie się dookoła, wówczas odnotuje, iż takich bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych dla ludzi intelektów grupowych finansowanych przez podatnika istnieje obecnie już ogromne mnóstwo. Ponieważ opanowały one do perfekcji sztukę wmawiania iż są bardzo potrzebne i że trzeba je dalej finansować, żaden dzisiejszy polityk NIE ryzykuje próby ich uśmiercenia. Stąd obok korupcji i marnotrawstwa polityków i rządów, większość z których również już weszła w swój własny okres (iv), tj. obok politycznej korupcji i marnotrawstwa opisanych m.in. w punktach #E1 do #E5 strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm, to m.in. te właśnie już agonalne intelekty grupowe wymuszają na rządach szybkie i nieustanne zwiększanie niemoralnych podatków (po informacje o niemoralności podatków patrz m.in. punkty #T1 do #T5 na stronie humanity_pl.htm), a stąd wymuszają one też szybki spadek stopy życiowej dzisiejszych mieszkańców praktycznie każdego kraju. Intelekty te są bowiem jak chmara krwiopijnych potworów dopadłych do podatnika, jakie stopniowo potrafią wyssać z niego całą "krew" i całą zdolność osiągnięcia dobrobytu i prowadzenia szczęśliwego oraz pokojowego życia. Naprawdę warto więc włożyć wysiłek umysłowy i znajomość zasad opisywanej tu filozofii totalizmu, w poznajdowanie takich nieindukujących złych następstw, oraz moralnie poprawnych, mechanizmów i sposobów automatycznego pouśmiercania owej coraz większej chmary tychże wysoce niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzkości intelektów grupowych finansowanych z podatków. Odnotuj też, że jeśli indywidualna osoba jest zatrudniana jako pracownik umysłowy (biurokrat) w tej samej instytucji przez dłużej niż 10 lat, wówczas typowo zaczyna ona się zachowywać tak samo jak taki "agonalny intelekt finansowany z podatków" z (iv) swej życiowej fazy. Dlatego zatrudnianie pracowników umysłowych (włącznie z managerami) NIE powinno przekraczać 10 letniego kontraktu w jednej i tej samej instytucji, po których to 10 latach powinni oni być automatycznie zwalniani.
       Oczywiście, w rzeczywistym życiu bez trudu odnotujemy całą masę przykładów podobnego używania rekomendacji opisywanej w tym punkcie. Nawet jednak analizując jedynie przykłady przytoczone powyżej, odnotujemy że stosowanie rekomendacji jaką tutaj opisuję zawsze wykazuje kilka charakterystycznych cech. Wymieńmy tu więc najważniejsze z nich. (1) Z pomocą tej rekomendacji typowo daje się eliminować tylko jeden rodzaj "złych" dla nas konsekwencji, tj. tych na jakich wyeliminowaniu w danej sprawie najbardziej nam zależy. (2) Użycie tej rekomendacji NIE eliminuje wszelkich złych skutków tego co czynimy, szczególnie tych jakie pojawią się na odmiennych niż rozważane przez nas polach. (3) Czyjeś użycie tej rekomendacji wcale NIE uniemożliwia Bogu serwowania "absolutnej sprawiedliwości", ani NIE blokuje działania mechanizmów i praw moralnych. (4) Rekomendacja ta jest jednym z owych narzędzi, które pozostawiają swoim użytkownikom na wybór, czy użyją ją oni w celu czynienia dobra, czy też czynienia zła. (5) Sposób na jaki ktoś używa opisywaną tu rekomendację też podlega osądzaniu oraz późniejszemu nagradzaniu lub karaniu przez Boga, zgodnie z zasadami serwowania przez Boga "absolutnej sprawiedliwości".
       Sytuacją z rzeczywistego życia, co do której aż się prosiłoby aby użyć omawianą tu rekomendację totalizmu, byłaby ewentualna próba uniknięcia szybko nadchodzącej zagłady ludzkości. Scenariusz tej nadchodzącej zagłady ludzkości jeszcze w lutym 2009 roku opublikowałem w punkcie #H3 na mojej stronie o nazwie przepowiednie.htm. O zagładzie tej upomina też widzów ów 35 minutowy film biograficzny z YouTube o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Jeśli też przyglądnąć się uważnie temu co wokoło nas się dzieje, to okazuje się, iż scenariusz tej zagłady wypełnia się dokładnie tak, jak go tam opisałem. Do marca 2017 roku, kiedy to pisałem niniejszy punkt, wypełniło się już niemal około jednej-trzeciej tego scenariusza. Tylko więc bardzo zdecydowane działanie całej ludzkości mogłoby jeszcze zatrzymać to uparte zdążanie ku samozagładzie. Aby jednak takie zdecydowane działanie mogło zaistnieć, potrzebny byłby ludzkości jakiś rodzaj instytucji, która spełniłaby tę samą funkcję, jaką na błądzących statkach pełnią "kompasy". Instytucją taką powinna być oficjalna nauka. Niestety, z powodu jej obecnego monopolu, nauka ta woli zajmować się sprawami jakie opisałem już uprzednio, m.in. przy punkcie jej poświęconym. Aby więc zwrócić uwagę ludzkości na prawdę, oraz wyprostować jej okres (iv) błędów i wypaczeń, konieczne byłoby użycie opisywanej tu rekomendacji - w celu oficjalnego powołania konkurencyjnej wobec dotychczasowej, nowej "totaliztycznej nauki", która m.in. poprzez podjęcie nauczania i upowszechniania Konceptu Dipolarnej Grawitacji (Kodig) oraz filozofii totalizmu, a także poprzez korygowanie kłamstw dotychczasowego monopolu oficjalnej nauki, przywróciłaby prawdę, umiar, rozsądek i moralne zachowania do ludzkości, usilnie obecnie spychanej ku samozagładzie swymi wypaczeniami i brakiem w niej trwającej przy prawdzie instytucji jaka pełniłaby funkcję "kompasu".


#A2.12, blog #339. Praktykowanie totalizmu: "jak" wykonać pierwszy krok - czyli nabycie zwyczaju myślowego uzasadniania sobie samemu "dlaczego dane coś czynię" z dotychczas egoistycznego motywowania tego "ponieważ da mi to dochód, zwiększy moją władzę lub sławę, zaspokoi moją potrzebę, jest w wykazie moich zawodowych obowiązków, itp."; na nowe motywowanie totaliztyczne (a także religijne) swego działania "ponieważ moi bliźni to potrzebują, zaspokoi to ich potrzeby, rozwiąże to problemy i braki u wielu bliźnich, dla mnie jest to okazją do czynienia dobra, itp.":

Motto: "Ponieważ każdą podróż życiową zaczyna wykonanie pierwszego kroku - podjęcie którego zawsze jest najtrudniejsze, stąd wielu ludzi z obawy przed trudnością tego pierwszego kroku rezygnuje z podjęcia nawet najważniejszych dla ich przyszłości podróży." (Powyższe to przykład jak wielu ludzi grzebie swoją przyszłość ignorując prawdę wersetu 10:13 z "1 Koryntian" jaki "NBG, Nowa Biblia Gdańska, 2018" wyraziła słowami: "Jeszcze nie ogarnęło was doświadczenie, chyba, że ludzkie; ale wierny jest Bóg, który nie pozwoli, abyście zostali doświadczani ponad to, co jesteście w stanie unieść; ale wraz z doświadczeniem sprawi też wyjście, byście zdołali je wytrzymać.")

       W niniejszym punkcie #A2.12 wyjaśnię procedurę podjęcia tego pierwszego i najważniejszego kroku "jak" zabrać się za zostanie totaliztą - czyli osobą praktykującą najmoralniejszą obecnie nowoczesną filozofię zwaną totalizm - tj. ten "totalizm", który dla powodów wyjaśnionych w punkcie #A5 niniejszej strony zawsze pisany jest przez literę "z" - patrz też https://www.google.pl/search?q=totalizm. Wszakże pomimo iż od czasów Jezusa upłynęło ponad 2000 lat, dzisiejsi kapłani konformistycznie akceptujący stwierdzenia okłamującej ludzkość "oficjalnej nauki ateistycznej" nadal NIE potrafią nas uczyć procedury "jak" można zainicjować nabywanie nawyku postępowania zgodnego z przykazaniami i wymaganiami Boga opisanymi w Biblii - wynikiem czego jest obecna miłość "pieniędzy", chciwość, strach, itp. - dobrze zilustrowane w naszym referowanym poniżej filmie "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany". Powód zaś ku temu jest bardzo prosty. Mianowicie kapłani dzisiejszego chrześcijaństwa NIE wykonują żadnych tzw. "prac fizycznych". Tymczasem aby osiągnąć dowolne "co", najpierw konieczne jest wypracowanie poprawnie działającej procedury "jak" wiodącej właśnie do osiągnięcia owego "co". Jak zaś za pomocą tzw. "łańcuchów przyczynowo-skutkowych" logicznie wykazałem to w punkcie #G3 strony wroclaw.htm, to właśnie osobiste wykonywanie wielu odmiennych "prac fizycznych" uzupełniane nieustającym podnoszeniem u siebie związanej z tymi pracami wiedzy, jest jedynym sposobem nauczenia się wypracowania poprawnie działających procedur "jak" efektywnie wiodących do osiągnięcia określonych "co", a w ten sposób także do trwałego nabycia w swym życiu umiejętności poprawnego odróżniania prawdy od kłamstwa, faktów od fikcji, dobra od zła, itp., czyli też jedynym sposobem nabycia zdolności do znajdowania poprawnych i efektywnie działających rozwiązań dla nurtujących ludzi problemów. To właśnie z powodu ochotniczego i altruistycznego wykonywania użytecznych i konkretnych "prac fizycznych" ja byłem w stanie swymi publikacjami wykazać "jak" i "dlaczego" aż tak dużo oficjalnych stwierdzeń mija się z prawdą, czyli reprezentuje kłamstwa. Z kolei dzisiejsi kapłani, NIE wykonując owych prac fizycznych niezbędnych dla nauczenia się jak odróżniać prawdę od kłamstwa, czyli spędzając życie w przysłowiowych "wieżach z kości słoniowej", NIE są w stanie przykładowo zrozumieć iż istnieje istotna różnica pomiędzy "co" opisywanym np. w Biblii oraz "jak" prowadzącym do osiągnięcia tego "co" w rzeczywistym życiu, a stąd rzadko też wiedzą, że np. w szkoleniu dzisiejszych inżynierów specjalnie wyodrębnione są nawet dwie obszerne dyscypliny, jedna z których o nazwie "konstrukcja" naucza przyszłych inżynierów "co", inna zaś po polsku nazywana "technologia", naucza ich "jak". Proszę przy tym odnotować, że ja celowo podkreśliłem tu polskość znaczenia słowa "technologia", bowiem słowa które w różnych językach mają podobną pisownię i wymowę, a stąd wyglądają jakby były skopiowane ze siebie, wcale NIE muszą mieć takiego samego znaczenia. Dlatego np. polskie słowo "technologia" (informujące "jak") wcale NIE ma ani tego samego, ani nawet podobnego znaczenia jak angielskie słowo "technology" (informujące "co"). Chociaż więc ja np. skończyłem swe 6-letnie studia magisterskie w Instytucie Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej (tj. w "I-24") - patrz opisy z punktu #G2 strony wroclaw.htm, potem zaś wypracowałem i obroniłem tam swój doktorat z nauk technicznych, wykonywałem badania i wykładałem przedmioty z obszaru dyscypliny "jak" tego Instytutu, niestety po emigracji z Polski do angielskojęzycznej Nowej Zelandii odkryłem z zaskoczeniem, że używane w Polsce oficjalne tłumaczenie nazwy tego instytutu na angielski brzmiące "Institute of Machine Building Technology" było niepoprawne. Polskie słowo "technologia" na język angielski najpoprawniej bowiem tłumaczy się na angielskie słowo know-how (pisane także "knowhow") - którego dosłownym polskim odpowiednikiem jest właśnie zwrot "wiedzieć jak". Czyli znaczeniowo bardziej poprawne, chociaż brzmiące nieco mniej "szlachetnie" tłumaczenie na angielski nazwy mojego byłego I-24 mogłoby brzmieć np. "Institute of Knowhow in Constructing of Machines" - angielskie "constructing" też przecież znaczeniowo NIE jest równe polskiemu "konstruowanie" a bardziej oznacza "budowanie" lub "wytwarzanie". (Tak nawiasem mówiąc, to naziemne zdjęcie dzisiejszego wyglądu budynku mojego byłego "I-24" pokazałem na "Fot. #G2a" ze strony o nazwie wroclaw.htm. Tam też podkreślam niepoprawność tłumaczenia polskiego słowa "technologia" na angielskie słowo "technology".) To też dzięki zdobyciu głębokiej wiedzy "jak" w 2020 roku byłem w stanie odkryć iż życie NIE było w stanie powstać w materii naszego świata, bowiem NIE istnieje taki sposób "jak", który by umożliwiał powstanie życia w materii, za to w przeciw-świecie zapełnionym wiecznie ruchliwymi drobinami przeciw-materii z jakich Bóg stworzył potem całą materię naszego świata, taki sposób "jak" istnieje od nieskończonego czasu i został on dokładniej opisany w punktach #C5 i #D3 strony 2020zycie.htm. (Odnotuj, że dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna" zdaje sobie sprawę iż oprócz materii istnieje także "coś" innego, co jest niewidzialne ale manifestuje sobą posiadanie cech materii. Oficjalna nauka nazywa to "coś" "ciemną materią". Jednak wmuszając ludzkości ateizm i starając się sobą zastąpić Boga, owa "oficjalna nauka ateistyczna" odrzuca i NIE uznaje istnienia tzw. "drobin przeciw-materii" odkrytych jeszcze w 1985 roku dzięki wskazaniom mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku". Tymczasem o owych "drobinach przeciw-materii" w 2020 roku dodatkowo odkryłem w sposób opisywany punktami #K1 i #K2 ze strony god_istnieje.htm, że faktycznie stanowią one "Drobiny Boga" jakie formują sobą indywidualne komórki opisywanego w Biblii "ciała Boga", z których Bóg stworzył potem całą materię naszego świata w jakim wszyscy żyjemy - włącznie z materią "chleba jaki zjadamy" i "wina jakie wypijamy".) Powyższe wyjaśnienie roli "jak" we wdrażaniu w życie dowolnego "co" plus ujawnienie żelaznego wymogu Boga iż aby nauczyć się wypracowywania "jak" trzeba powtarzalnie wykonywać tzw. "prace fizyczne", powoduje że wiemy już obecnie dlaczego kapłani przez 2000 lat przeaczali fakt iż powtarzając wiernym jedynie opisane w Biblii "co" (w rodzaju "miłuj bliźniego") nadal pozostawiają ich w niewiedzy "jak" można wprowadzić się w trwały nawyk "miłowania bliźniego". Przecież o "miłowaniu" powszechnie się uważa iż jakoby ludzi NIE daje się namówić do miłowania tego co oni sami sobie NIE wybiorą, oraz iż do miłowania też utrzymuje swą ważność przysłowie "Lepard nigdy NIE zmienia swych plamek" (np. w języku angielskim brzmiące: "A lepard never changes its spots" - które to przysłowie oryginalnie wywodzi się z wersetu 13:23 "Księgi Jeremiasza" w Biblii). Przebywając w swych "wieżach z kości słoniowej" kapłani NIE mieli przecież okazji aby dzięki wykonywaniu najróżniejszych "prac fizycznych" mogli poznać różnicę pomiędzy "co" oraz "jak", ani aby nauczyć się wypracować wiedzę "jak" kiedy zna się tylko "co". (Chociaż z Biblii wynika iż nawykli do pracy fizycznej 12 Apostołowie już 2000 lat temu poznając od Jezusa "co" NIE mieli żadnej trudności z wypracowaniem dla siebie owego "jak".) Wszakże, dla powodów jakie wyjaśniłem w (1b) z punktu #H1 wyżej wymieninionej strony 2020zycie.htm, w Biblii z jakiej dzisiejsi księża niemal wyłącznie czerpią swoją wiedzę, zawarta jest ogólna informacja "co", natomiast szczegółowej informacji "jak" w Biblii albo brakuje, albo jest ona celowo, szczególnie mądrze, oraz w niepozorny sposób zakodowana, aby tym jej zaszyfrowaniem uniemożliwić wszelkiej maści leniuchom, nierobom, nieukom, niedowiarkom, karierowiczom, itp., bezwysiłkowe odgadywanie esencji istotnych przyszłych odkryć i uzurpowanie dla siebie autorstwa ich dokonania - patrz werset 25:2 z biblijnej "Księgi Przysłów", cytuję: "Chwałą Bożą - rzecz taić, chwałą królów - rzecz badać." Mądry Bóg wiedział bowiem, że jeśli ktoś nawykły do pracy fizycznej włoży w to wymaganą ilość pracy, przemyśleń i wiedzy, wówczas posiadając wymagane motywacje i wiedząc "co", informację "jak" sam sobie już dopracuje. Podsumowując więc niniejszy paragraf, po poznaniu z Biblii owego "co", czyli wiedząc iż omówione dalej w (b) z tego punktu dwa najważniejsze przykazania i wymagania Boga skracają się do wymogu naucz się "miłowania swego bliźniego jak siebie samego", moje wieloletnie praktykowanie totalizmu połączone z trwałymi umiejętnościami nabytymi podczas wykonywania w swym życiu wielu konkretnych, ochotniczych i altruistycznych prac fizycznych umożliwiło mi wypracowanie i opisanie w niniejszym punkcie #A2.12 "jak" wykonać pierwszy krok w zainicjowaniu swego wysiłku spowodowania abyśmy wyrobili w sobie taki trwały nawyk miłowania bliźniego, a przy okazji poznali dokładnie naszego Boga a stąd zamiast jedynie wierzyć lub wątpić w istnienie Boga, nabyli pewności iż wszechwiedzący, wszechpotężny, nieograniczenie twórczy i sprawiedliwy Bóg, który stworzył i kocha NIE tylko nas, ale także wszystkich naszych bliźnich, niepodważalnie istnieje - która to pewność nauczy nas także trwale Boga miłować. Poprzez zaś poznanie "jak" daje się nabyć ów nawyk trwałego miłowania, przełamiemy też owo błędne wierzenie powszechne iż jakoby "do podziwiania i kochania kogoś NIE można nakłonić ani siebie samego ani innych osób" - jakie to wierzenie w dzisiejszych czasach jest w stanie doprowadzać nawet do sytuacji iż np. małżeństwa rozwodzą się tylko ponieważ w odwrotny do siebie sposób wyciskają pasty do zębów lub pozostawiają pokrywy siedzeń w toaletach.
       Chociaż nasz świat jest tak stworzony, że bez włożenia w coś pracy i wysiłku niczego dobrego dla naszej przyszłości NIE daje się osiągnąć (patrz prawa moralne "zapracowania na wszystko"), ciągle przeciwstawnie do twierdzeń zaprzedanych mocom zła internetowych indywiduów anonimowo szkalujących totalizm, zainicjowanie praktykowania totalizmu jest relatywnie łatwe, a stąd poza potrzebą włożenia w nie wysiłku intelektualnego, praktycznie żadne dodatkowe działania, wyrzeczenia czy poświęcanie się NIE są wymagane. Gama zaś najróżniejszych korzyści w rodzaju satysfakcji życiowej, poczucia spełnienia, pokoju sumienia, duchowego wzrostu, itp., a co najważniejsze także szansy zapracowania na życie wieczyste, jakie praktykowanie to z czasem może przynieść, są warte spróbowania zmiany motywacji i intencji swego działania właśnie na opisywane w niniejszym podpunkcie #A2.12.
       Wyjaśnienie "jak" dokonać tego pierwszego kroku ku totalizmowi jest na tyle proste iż dało się nawet krótko streścić już w tytule tego podpunktu #A2.12. Mianowicie kluczem do praktykowania totalizmu wcale NIE jest "co moralnie poprawnego się czyni", a jest "jak we własnych myślach i sercu szczerze, czyli bez okłamywania samych siebie, motywujemy to co moralnie poprawnego właśnie zamierzamy uczynić". Nasze szczere myśli bowiem są jak głowa węża - dokąd one się skierują tam potem będzie także szła cała reszta naszego działania. Nie bez powodu Biblia stara się nam uświadomić, że my stajemy się takimi jakie są nasze myśli - przykłady wersetów jakie uzasadniają to stwierdzenie przytoczę poniżej w (b) tego punktu. Niestety, jednocześnie tak się składa, że nasza cywilizacja wpoiła w nas myślowe motywowanie wszystkiego w sposób zgodny z naszą egoistyczną naturą, zaś sprzeczny z wolą Boga. Z kolei kapłani dzisiejszych konformistycznych religii ani NIE starają się tego zmienić, ani NIE dysponują wiedzą i umiejętnościami "jak" mogliby to zmienić. Tymczasem, jeśli NIE wyczyniamy czegoś co religie nazywają "grzechami", a jedynie wiedziemy normalne uczciwe życie, wówczas zgodnie z totalizmem wcale NIE musimy zacząć praktykowania tej najmoralniejszej filozofii od zmiany tego co normalnie czynimy, a jedynie trzeba trwale nabyć zwyczaju aby we własnych myślach zawsze móc zgodnie z prawdą i z naszym przekonaniem zmieniać uzasadnienie "dlaczego" dane coś czynimy, z poprzedniego motywowania wszystkiego korzyściami jakie to my sami odnosimy, na szczere motywowanie wypełniające nakaz "co" naszego Boga stwierdzający "miłuj swego bliźniego jak siebie samego", który po przetłumaczeniu na procedurę "jak" wymaga abyśmy wszystko co czynimy totaliztycznie uzasadniali korzyściami jakie z naszych działań odniosą wszyscy bliźni, którzy doświadczą naszych działań. Innymi słowami, pierwszy krok w naszej drodze do praktykowania totalizmu polega na podjęciu myślowego wysiłku zmiany naszego sposobu myślenia i motywowania, a NIE na zmianie naszych postępowań. To zaś czyni naszą transformację w "totaliztę" znacznie łatwiejszą, bowiem przez czas aż to nowe motywowanie zacznie szczerze wyrażać nasze intencje, wcale NIE zmienia ono naszego trybu życia. (Zmiana trybu naszego życia sama przychodzi dopiero znacznie później i w miarę jak nasze intencje postępowania dla dobra bliźnich stają się coraz bardziej szczere i silne, jest ona bowiem wprowadzana w nas naturalnie oraz stopniowo przez samego Boga.) Najlepiej więc jeśli wyjaśnię to na przykładach.
       W obecnych nastawionych na egoistyczne "ja" filozofiach codziennego życia praktykowanych przez większość dzisiejszych ludzi (tj. w filozofiach pasożytnictwa - patrz strona parasitism_pl.htm), jeśli ktoś wstaje rano w dzień powszedni, wówczas zjada pożywne śniadanie ponieważ wierzy iż jest to dobre dla jego/jej zdrowia. Potem się szykownie ubiera, ponieważ np. chce podobać się sympatii z pracy. Następnie idzie do pracy ponieważ wierzy iż jest ona źródłem jego dochodu. Po pracy szykuje sobie jakiś posiłek, aby zaoszczędziło to jego wydatku na restaurację. Potem ogląda telewizor ponieważ szkoda wydawać mu pieniądze np. na wyjście do kina. W końcu kładzie się spać aby posiadane ciało wypoczęło i mogło efektywnie zarabiać na życie następnego dnia. Itd., itp.
       Tymczasem jeśli praktykuje się nastawiony na dobro bliźniego totalizm, wówczas w dzień roboczy też można wykonywać dokładnie to samo - tyle że we własnych myślach trzeba przestawić się na inną motywację "dlaczego" to się czyni. I tak pożywne śniadanie się zjada np. ponieważ się wie iż będąc sytym i stąd w dobrym humorze pozwoli to milej traktować naszych bliźnich i wydajniej pracować na rzecz ich dobra. Potem szykownie się ubiera aby pobudzać bardziej przyjemne odczucia i myśli u napotkanych bliźnich (zamiast np. jak niektórzy, swym niezadbanym i niechlujnym odzieniem psuć bliźnim dzień i apetyt). Następnie idzie się do pracy aby móc coś uczynić co polepszy i usprawni życie naszym bliźnim. Po pracy szykuje się jakiś posiłek aby np. zmniejszyć marnowanie i zatruwanie chemikaliami żywności jakie często w restauracjach ma miejsce oraz aby NIE zmuszać innych bliźnich do usługiwania nam jeśli NIE czynią tego ochotniczo i z wiarą iż służy to dobru ichnich bliźnich. Potem ogląda się telewizję aby np. zwiększać swoją wiedzę i umiejętność odróżniania dobra od zła w tym co aktuanie w świecie się dzieje, poznawać aktualny materiał dowodowy dla rozwiewania niewiedzy i wątpliwości bliźnich, oraz aby móc przekonywać bliźnich z "intelektów grupowych" do jakich się należy, co dobrego lub złego w świecie już się czyni oraz co i jak nadal należy udoskonalać lub zmieniać na lepsze. W końcu idzie się spać aby następnego dnia móc kontynuować swą służbę Bogu dla dobra bliźnich i natury. Itd., itp.
       Oczywiście, po tym pierwszym kroku w kierunku praktykowania totalizmu, przyjdą następne kroki. Jeśli jednak odniosło się sukces osiągnięcia trwałej zmiany na "dobro bliźnich" motywacji dla każdego ze swoich działań, wówczas w transformowanie naszej osobowości zaczyna dodawać coraz więcej wkładu i pomocy oprogramowanie "Drobin Boga" (przez chrześcijaństwo zwane "Duch Święty") opisywanych w punktach #K1 i #K2 mojej strony god_istnieje.htm. W rezultacie owe następne kroki nadejdą coraz bardziej samoczynnie, w miarę jak będą one wynikały z kroków wykonanych już uprzednio. Przykładowo, kiedy nabędziemy już nawyku aby wszystko co czynimy motywować dobrem bliźnich, następnym krokiem może być uczenie się "odróżniania dobra od zła" - tak aby coraz lepiej wiedzieć na uzyskiwanie czego trzeba nastawiać swoje codzienne działania. Techniką "jak", uczenie to można zainicjować używając "karmę" i "Prawo Bumerangu" jako kryteriów odróżniania dobra od zła np. podczas oglądania telewizji i filmów lub sytuacji z codziennego życia, zaś dla wszystkiego co wówczas odnotowujemy zapytując: "czy ja chciałbym być po odbierającej stronie takiego ludzkiego postępowania?" Potem zaś można będzie przejść do uwzglęniania jako kryteriów następnych tzw. "wskaźników moralnej poprawności" opisywanych np. w punktach #C4.2 do #C4.7 z mojej strony morals_pl.htm. Owo uczenie się odróżniania dobra od zła z kolei zaindukuje w nas pytania, naturalną reakcją na które będzie poszukiwanie odpowiedzi - co będzie wymagało np. nabycia dla siebie Biblii aby móc studiować co Bóg od nas wymaga abyśmy czynili dla dobra bliźnich, a także odkryjemy iż sięgamy po opisy totalizmu, "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (zwanej także Koncept Dipolarnej Grawitacji), oraz "Teorii Życia z 2020 roku" aby znaleźć tam potwierdzenia przez wymaganych dla pewności prawdy "3 świadków" wyjaśnień zastanawiających nas zapytań. W dalszych krokach, motywując wszystkie swe działania dobrem bliźnich, a NIE własnymi korzyściami, pomału i jakby naturalnie zaczniemy dokonywać też rzeczy jakich uprzednio NIE dokonywaliśmy, a jakich potrzeba wykonania wyniknie z sytuacji w których nagle się znajdziemy ponieważ mechanizmy i metody działania Boga opisywane w punkcie #J5 strony petone_pl.htm stopniowo nas w nie wprowadzą, a w których zaistnieją potrzeby ochotniczego i altruistycznego wykonania czegoś specyficznie i wyłącznie dla dobra jakichś bliźnich. Kontynułując takie motywowanie swego działania z czasem się przyłapiemy iż nabyliśmy uprzednio ignorowanych myśli i działań. Ponadto np. odkryjemy, że pomijamy oglądanie jakichś filmów lub branie udziału w jakichś działaniach lub zawodach ponieważ gloryfikują one zabijanie lub niegodne potraktowanie bliźnich. Zaczniemy też coraz usilniej dbać o naturę. Zwalczać produkcję plastyku. Popierać badania czystej darmowej energii i napędów magnetycznych. Itd., itp. Najważniejszym zaś krokiem ku totalizmowi, na postawienie którego też zapewne zainspiruje nas Bóg, będzie zapracowanie na osobiste przeżycie szczęśliwości totaliztycznej nirwany opisywanej w punkcie #C7 strony o nazwie nirvana_pl.htm. Jeśli zaś na nirwanę tę zdołamy praktycznie zapracować, wówczas osiągniemy najwyższy dostępny ludziom status: absolwent życiowej szkoły totalizmu formalnego. Czyli osiągniemy pełnię życiowego doświadczenia, umiejętności i wewnętrznej jakości niezbędnych do wdrażania zaprojektowanego przez Boga "Ustroju Nirwany" jaki ilustruje nasz półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępniany do przeglądania za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E a omawiany szerzej w "części #L" i we WSTĘPie strony smart_tv.htm. Dla dobra i przyszłości całej ludzkości NIE ma zaś obecnie bardziej zaszczytnego i usilniej wynagradzanego przez Boga działania i statusu niż właśnie danie innym ludziom swego osobistego przykładu przeżywania nirwany oraz dołożenia w ten sposób własnego wkładu w trwałe i pokojowe wyeliminowanie z Ziemi "pieniędzy", "chciwości", "strachu" i innych form "zła" w Biblii opisywanych wersetem 6:10 z "1 Tymoteusza", będące faktycznym przyczynieniem się do wdrożenia na Ziemi Ustroju Nirwany. Ów status i działania są więc jakby nowoczesnymi odpowiednikiami statusu i działań biblijnych "Lewitów" ze starożytnego Izraela - stąd osoby, które osiągnęły ów status, w zgodności z Biblią mogą nawet być nazywani "Lewitami". Wszakże, podobnie jak owi Lewici, te osoby które ów status zdołają osiągnąć, awansują do sytuacji iż pracują dla Boga (czyli stają się "żołnierzami Boga"), a stąd Bóg, a NIE inni ludzie, zaczyna odmierzać ich pracę i wypłacać im żołnierski żołd (wynagrodzenie) w formie szczęśliwości nirwany. Z powodu zaś nabycia umiejętności czynienia wszystkiego dla dobra bliźnich, ich działania nabierają cech owoców owego "dobrego drzewa co rodzi dobre owoce" opisywanego wersetami Biblii (Mateusz 7:17-19, Łukasz 6:43-45, Jakub 3:11-12) - tj. wszystko czemu tylko poświęcą swą pracę i przemyślenia wzniosą oni na wyższy poziom duchowy, naukowy i/lub techniczny, zaś ich postępowania faktycznie stają się zgodnym z treścią Biblii dzisiejszym odpowiednikiem postępowań starożytnych Lewitów. Ponadto, kiedy ludzkość zdoła w końcu zbudować (pośrednio także dzięki ich wkładowi) wynalezione przeze mnie "Magnokrafty" opisywane w punktach #I1 do #I3 strony o nazwie magnocraft_pl.htm, wówczas NIE tylko sami ci absolwenci totalizmu, ale także cała ludzkość uzyska zdolność wznoszenia się i "lewitowania" w owych Magnokratach ponad poprzedni stan rzeczy i poprzednie sytuacje, używając Magnokraftów w zamierzonej dla nich przez Boga roli "uniwersalnych naprawiaczy". Z kolei Komory Oscylacyjne jakie będą napędzały te gwiazdoloty, powodowały ich lewitowanie, wynosiły je ku niebu oraz do gwiazd, a także nadawały im niemal cudownych możliwości i cech, zgodnie z tym co wykazałem w rozdziale S5 z tomu 15 swej monografii [1/5], a co potwierdzają analizy streszczone, między innymi, we w/w punktach #I1 do #I3 ze strony magnocraft_pl.htm i w publikacjach tam linkowanych, faktycznie będą wówczas reprezentowały sobą nowoczesne wersje biblijnej "Arki Przymierza".
       Niektórzy mogą zapytywać: dlaczego więc nikt nam wcześniej NIE wyjaśnił, że aby ludzkość mogła kontynuować swe istnienie i się rozwijać w zamierzonym przez Boga kierunku "ku światłu" i do wieczności, konieczne jest aby działania większości jej obywateli były motywowane dobrem wszystkich bliźnich, a NIE jedynie osobistym dobrem indywidualnych jednostek? Odpowiedź na to pytanie jest taka, że Bóg właśnie po to zainspirował Biblię aby nam to wyjaśniła. Tyle, że czytając te wyjaśnienia, większość ludzi, w tym także kapłanów, źle lub niepełnie je rozumie. Sformułowane bowiem Biblii jest celowo na tyle ogólne, a stąd nastawione głównie na "co" zamiast na "jak", aby w każdym wersecie Biblia miała zaszyfrowane NIE jeden, a aż wiele najróżniejszych zasad i nakazów. Jako doskonały tego przykład rozważ werset 6:10 z biblijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy". Wszakże w równie dobry sposób jak zacytowane poniżej wersety 12:29-31 z biblijnej "Ewangelii wg św. Marka" ów 6:10 też daje nam do zrozumienia, między innymi, iż jest ogromnym grzechem i eskalowaniem zła jeśli ktoś w swym życiu kieruje się egoistycznym "ja" i swe życie nastawia na gromadzenie dla siebie bogactwa i pieniędzy. Zgodnie przecież z innymi wersetami Biblii, np. "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego" - patrz Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25, zło to będzie potem surowo ukarane. W domyśle więc ten werset 6:10 właśnie też nam nakazuje potrzebę motywowania swych działań dobrem naszych bliźnich, a NIE jedynie zaspokajaniem własnej chciwości.
       Z ustaleń mojej "Teorii Życia z 2020 roku" już nam wiadomo, że o tym jakie skłonności, cechy, charakter, motywacje, itp., naturalnie wykazujemy, zależy to głównie od tego jakie programy zawiera nasza "dusza" - patrz strony soul_proof_pl.htm i 2020zycie.htm. Duszę zaś programuje dla nas Bóg. A nawet dzisiejsi ludzcy programiści już wiedzą, że jeśli ktoś ma wymaganą wiedzę i jest mądrym programistą, wówczas jest w stanie zaprogramować wszystko co tylko zechce. A Bóg przecież wie wszystko oraz jest najdoskonalszym programistą wszechświata. Wystarczy jedynie uświadomić sobie, że zaczynając od zaledwie zdolności do programowania zachowań przeciw-materii (tj. zachowań "Drobin Boga"), Bóg zdołał wykonać programy na wszystkie te wspaniałości jakie widzimy w całym świecie materii. Niektórzy mogą więc zapytać: dlaczego Bóg NIE zaprogramował naszych dusz w taki sposób abyśmy już od urodzenia odczuwali nieodpartą wolę aby wszystko motywować dobrem bliźnich, a nie egoistycznym dobrem siebie samych? Znaczy, dlaczego NIE zaprogramował naszych dusz w sposób podobny jak uczynił to z duszami aniołów i psów - patrz "Fot. #A2.12a", zamiast zaprogramować je tak jak programuje dusze kotów - patrz "Fot. #A2.12b". Odpowiedź jest iż istnieje ku temu aż cały szereg nadrzędnych powodów. Najważniejszy powód, to że idealnie postępujące istoty NIE są w stanie "przysparzać wiedzy" - na co od dawna staram się zwrócić uwagę swych czytelników m.in. w punkcie #B2 ze strony o nazwie antichrist_pl.htm i w punkcie #C3 ze strony o nazwie humanity_pl.htm. Wszakże brak zróżnicowań doświadczania "dobra" i "zła" odebrałby takim doskonałym ludziom źródło motywacji popychające ich do udoskonalania czegokolwiek, jako iż w ich odczuciu wszystko byłoby wówczas już doskonałe. Aby móc przysparzać wiedzę ludzie muszą więc być niedoskonali oraz posiadać tzw. "wolną wolę" - co dodatkowo wyjaśniam w punkcie #B1 innej swej strony will_pl.htm. Ponadto pamiętać trzeba, że dla zapewnienia ludzkości bezpiecznej przyszłości niezbędna jest wiedza i pamięć NIE tylko na temat "dobra", ale także wiedza o powodach, rodzajach, objawach, działaniu i następstwach "zła". Aby zaś wiedzę na temat "zła" ludzkość mogła gromadzić, niezbędni są ludzie którzy z "własnej wolnej woli" i ochotniczo będą owo zło czynili. To zaś oznacza, że NIE można od urodzenia narzucać każdemu doskonałej duszy, a trzeba niedoskonałym ludziom dać "wolną wolę" wyboru postępowania szerzącego "dobro" albo też "zło". Tyle iż szerzone przez nich "zło" jest zamieniane w ich programy karmy, a jednocześnie "zło" to jest kierowane działaniem Prawa Bumerangu jako "zwroty karmy" dla osób lub "intelektów grupowych", które uprzenio na to samo zło już sobie zasłużyli - tak jak ostrzegają o tym np. wersety 13:22-25 z biblijnej "Księgi Jeremiasza". (Odnotuj przykład takiego zwrotu zła "intelektom grupowym" opisany w punkcie #F2 strony karma_pl.htm - jaki ostrzega narody i kraje iż zło czynione dzisiaj, w przyszłości dopadnie je same.) Jedyny problem, to że w obecnych czasach "zło" oraz "filozofię pasożytnictwa" praktykuje już zbyt duża proporcja ludzi. Ale wkrótce nawet i ten problem sam się rozwiąże bezmyślnie sprowadzoną na siebie przez samych ludzi "Zagładą ludzkości 2030" - nadchodzenie której opisuje nasz półgodzinny darmowy film udostępniany z adresu https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8. Innymi słowy, ci zagłuszający własne sumienia ludzie, którzy bezmyślnie i nieodpowiedzialnie rozprzestrzeniali "zło" po całej Ziemi zaś ludzkość zdołali zepchnąć w dzisiaj klarownie już widoczny "przedsionek piekła", w szybko nadchodzących latach 2030tych sami wymierzą sobie sprawiedliwość. Następny powód, to iż dane ludziom "dusze" zapełnione egoizmem pozwalają Bogu testować charaktery poszczególnych osób i się przekonać, kto będzie ze swym egoizmem i złem walczył, a stąd zasługuje na przebaczenie jego niedoskonałości, niebo i życie wieczyste, a kto będzie się złem delektował - a stąd do nieba się NIE nadaje. (Rozważ opisane w Biblii oddzielanie "plew" od "ziarna" albo "kóz" od "owiec".) Jeszcze innym powodem jest stworzenie historii zmagań danych ludzi ze złem, jaka w ich pamięci pozostanie na zawsze, a stąd jaka po dostaniu się do nieba będzie ich motywowała by kontynuowali przysparzenie wiedzy i rozwoju wszechświata.
       Powinienem tu się przyznać, że ja na sobie od dawna już używam omawianej powyżej procedury "jak", oraz że wierzę iż w moim własnym przypadku działa ona w sposób jaki tu opisałem (wiedząc jednak o własnej niedoskonałości pozostawiam Bogu i czytelnikowi osądzenie czy to moje wierzenie jest faktem). Jednak niezależnie od moich osobistych doświadczeń istnieje też zatrzęsienie obiektywnego materiału dowodowego jaki także wykazuje, że opisana tu procedura "jak" - zalecająca użycie myślowej zmiany naszych motywacji i intencji, faktycznie zapoczątkuje zmiany w naszej drodze życiowej. Tym materiałem dowodym są zgodne ze sobą potwierdzenia prawdy wywodzące się od wszystkich "trzech świadków", których moje "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" i "Teoria Życia z 2020 roku" wskazują jako najważniejszych dla zagwarantowania prawdy i efektywniości każdego ustalenia jednomyślnie poświadcznego przez ich wszystkich trzech. Dokładniej owych "3 świadków" opisałem w (1) do (1c) z punktu #H1 mojej strony o nazwie 2020zycie.htm, zaś odmienne niż tu ich przykłady wskazałem tam w "części #V". Faktyczne znalezienie i udokumentowanie jednomyślnych poświadczeń przez wszystkich owych "3 świadków" dostarcza nam więc gwarancję iż to co oni potwierdzili jest prawdą i tylko prawdą. Wskażmy więc przykłady tych jednomyślnych potwierdzeń wywodzących się od każdego z owych "3 świadków" dla omawianej tu procedury "jak". I tak:
(a) Pierwszym z tych 3 świadków są "dedukcje logiczne". Oto przykłady najróżniejszych wyników dokonanego logicznie poprawnym łańcuchem przyczynowo-skutkowym wyprowadzenia powyższego ustalenia "jak" z mojej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" oraz mojej "Teorii Życia z 2020 roku": (a1) Wypracowana w początkowej fazie tworzenia filozofii totalizmu treść podstawowej zasady tej filozofii opisanej w punkcie #A6 niniejszej strony a stwierdzającej "cokolwiek czynisz, czyń to pedantycznie moralnie - czyli w sposób na jaki spełnia to wszelkie nakazy i kryteria moralności". (a2) Totaliztyczna definicja moralności: "moralność jest to poziom posłuszeństwa w wypełnianiu przykazań i wymagań Boga" - patrz punkt #A1 niniejszej strony lub punkt #B5 innej mojej strony o nazwie morals_pl.htm. (a3) Treść punktów #B1 do #B4 ze strony o nazwie will_pl.htm.
(b) Znany wszystkim przykład drugiego z owych "3 świadków" to wersety Biblii. Wersety te potwierdzają prawdę zaprezentowanej tu procedury "jak" w jakby dwóch fazach. W pierwszej z tych faz wiele wersetów Biblii daje nam wyraźnie do zrozumienia, iż jest absolutnie niezbędne aby ludzie nauczyli się przedkładać dobro bliźnich nad swoje własne dobro - tj. nauczyli się motywować swoje działania dobrem "dla nas" zamiast dobrem "dla mnie". Moim zdaniem najlepiej wyrażające ten wymóg są wersety 12:29-31 z biblijnej "Ewangelii wg św. Marka" - cytuję z "Biblii Tysiąclecia": "29 ... 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych" (wersety te cytuję i omawiam, tyle iż z nieco odmiennego punktu widzenia, m.in. także w punkcie #V3 ze swej strony 2020zycie.htm). Aby lepiej podkreślić ogromną istotność nakazu zawartego w powyższych wersetach, w Biblii zawarta w nich wiadomość jest wielokrotnie powtórzona w innych wersetach - np. w wersetach 22:37-39 z "Ewangelii wg św. Mateusza" jakie cytuję i omawiam też z nieco innego punktu widzenia m.in. w (3) z #A2 strony 2020zycie.htm. Faktycznie w Biblii doliczono się aż 72 wersetów nakazujących wypełnianie przykazań boskich - ich pełne angielskojęzyczne zestawienie zawiera np. strona https://bible.knowing-jesus.com/topics/Keep-The-Commandments. Najwięcej jest ich w "Księdze Powtórzonego prawa" (np. werset 28:9). Ich przykładami może też być "Ew. św. Jana" 14:15 - "Jeżeli Mnie miłujecie będziecie zachowywać moje przykaznia", czy "Księga Kapłańska" werset 22:31 - "Będziecie strzec moich przykazań i wykonywać je! Ja jestem Pan!" Warto odnotować, że skoro miłowanie Boga manifestuje się właśnie wypełnianiem wszystkich przykazań, stąd gdyby skondensować je wszystkie w najkrótsze możliwie stwierdzenie, wówczas nakazywałoby ono właśnie "miłuj bliźniego swego jak siebie samego" - wyjaśnienie zaś "jak" zainicjować takie miłowanie bliźniego aby stać się praktykującym totalizm formalny jest celem niniejszego punktu #A2.12. Na drugą zaś fazę potwierdzania procedury "jak" omawianej w tym punkcie, składają się wersety Biblii jakie starają się nam uświadomić, że my stajemy się takimi jakie są nasze szczere myśli. Wskażmy tu kilka przykładów takich wersetów Biblii: 4:8 z "Listu do Filipian": "... wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym - to miejcie na myśli!"; 5:28 z "Ew. wg św. Mateusza": "... Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa" (odnotuj, że znaczenie słowa "serce" użytego w wielu wersetach Biblii, w dzisiejszej precyzyjnej nomenklaturze faktycznie oznacza "organ sumienia" szerzej opisywany w punkcie #A1 z mojej strony o nazwie evolution_pl.htm - ponieważ zaś owo "sumienie" podszeptuje wprost do naszych myśli stanowisko Boga w każdej rozważanej sprawie, stąd biblijne wyrażenie "serce" można też rozumieć jako "nasze szczere choć dobrze skryte myśli jakie wyrażają rodzaje naszych reakcji na dane podszepty sumienia"); 15:19 z "Ew. wg św. Mateusza": "Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa"; 4:23 z "Księgi Przysłów": "Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło" (jednak angielskie Biblie ten sam werset 4:23 z "Proverbs" tłumaczą inaczej: "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it" - co znaczy "Ponad wszystko strzeż swego serca, bo wszystko co czynisz wywodzi się z niego"); 23:7 z "Księgi Przysłów": w angielskiej Biblii "the King James Version" werset ten stwierdza, cytuję: "As a man thinks in his heart, so is he" - co znaczy "Jak człowiek szczerze myśli, takim on jest" (polska "Biblia Tysiąclecia" tłumaczy inaczej ten werset).
(c) Istnieją też rozliczne przykłady potwierdzeń omawianej tu prawdy przez trzeciego ze "świadków" - tj. przez empiryczny materiał dowodowy jaki także potwierdza, iż absolutnie konieczne dla istnienia, rozwoju i postępu ludzkości jest aby co najmniej gro ludzi swe działania i intencje motywowało dobrem bliźnich. Jednym z takich przykładów empirycznych, który każdy może na sobie sprawdzić, jest istnienie tzw. "energii moralnej" którą abyśmy w sobie zaczęli znacząco gromadzić, najpierw właśnie musimy zmienić nasze myślowe motywowanie wykonywanych prac (szczególnie prac fizycznych) z poprzednich intencji iż wykonujemy je "dla swego dobra" na przyszłe szczere motywowanie iż mają one służyć "dobru bliźnich". (Możliwe zasady działania mierników "energii moralnej" opisuję w #J2 strony stawczyk.htm.) Jeszcze bardziej namacalny przykład tego materiału dowodowego jest opisany w punkcie #J2 i w podpisach pod jego ilustracjami z mojej strony internetowej o nazwie stawczyk.htm - szczególnie patrz tam podpis pod "Film #J2b". Owym przykładem są "perły" o powodujących cuda cechach, które wyrastają jedynie w głowach najwyżej uduchowionych mnichów buddyjskich. Perły te zwą "sarira" - co wzmiankuję poniżej w podpisie pod "Fot. #A2.12a". Kolejnym z tych przykładów jest istnienie pozaziemskich cywilizacji, które już wdrożyły u siebie zaprojektowany przez Boga "Ustrój Nirwany". Przykłady opisów tych cywilizacji omawiam w (1) i (2) z punktu #A3.1 strony partia_totalizmu.htm, a także w punktach #D5 i #D7 oraz na Fot. #3 ze strony o nazwie telepathy_pl.htm.
       Mam nadzieję, że co bardziej przezornie postępujący czytelnicy po poznaniu treści niniejszego punktu #A2.12 będą rozumieli dlaczego w wersetach 7:13-14 z "Ew św. Mateusza", Biblia nakazuje aby wybierać ciasną bramę i wąską drogę, które są jedynymi jakie wiodą do życia - tak jak opisałem to w punkcie #X1 swej strony 2020zycie.htm a także opisałem w "motto" i punkcie #C6 swej innej strony nirvana_pl.htm. Mam też nadzieję, że czytający te słowa odbędzie resztę swej drogi życiowej właśnie wybierając przechodzenie ową ciasną bramą i wąską drogą - trudności i wartości wybrania których i podążania którymi ja już osobiście i praktycznie doświadczam od 1985 roku.

Fot. #A2.12a: Oto zdjęcie ze spaceru z dwoma rasowymi psami "rottweiler" jakie wykonałem sobie (dr inż. Jan Pająk) i właścicielce domu w którym w czasach pracy na Otago Uniwersytecie z NZ wynajmowałem pokój. Oba psy należały do właścicielki tego domu i wraz z właścicielką mieszkały w jej domu (a NIE np. w psich budach). Obserwując te psy na codzień miałem doskonałą okazję studiować ich charaktery i ustalać jakie cechy są zaprogramowane w ich duszach. Zdjęcie to oryginalnie opublikowałem jako "Fot. #E5" ze swej strony o nazwie newzealand_pl.htm. Tutaj jedynie je powtarzam aby uwizualnić czytelnikowi omówioną powyżej w punkcie #A2.12 zaskakującą dla wielu ludzi prawdę - którą ja odkryłem dopiero w 2020 roku dzięki wskazanim mojej "Teorii Życia z 2020 roku". Prawda ta bowiem stwierdza, że gdyby Bóg uważał to za celowe i pomocne dla postępu wiedzy oraz dla rozwoju i losów wszechświata, wówczas mógłby tak zaprogramować "dusze" ludzi, aby każdy z nas od urodzenia miał już wbudowaną w siebie instynktowną potrzebę absolutnego posłuszeństwa przykazaniom i wymogom swego Boga i stwórcy oraz determinację dbania bardziej o dobro naszych bliźnich niż o swoje własne dobro a stąd czynienia wszystkiego wyłącznie z intencją zadedykowania swego życia dla dobra bliźnich. Wszakże na takie właśnie motywacje i intencje Bóg z sukcesem zaprogramował niedoścignienie wierne, lojalne i posłuszne dusze psów. Tak też zaprogramowane są dusze aniołów - o czym czytelnik może się przekonać oglądając liczne widea, niestety zwykle w języku angielskim, z raportami ludzi którzy byli świadomi iż doświadczyli dobroci działania aniołów (widea te można wyszukiwać np. rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=angels, lub je przeglądać czytając np. moje opisy z punktu #H3 i z podpisu pod "Wideo #H3c" na stronie o nazwie 2020zycie.htm). Jednak w swej nadrzędnej mądrości Bóg zdecydował iż istnieją istotne powody aby dusze ludzi wcale NIE były tak zaprogramowane, a miały instynktowny pęd do egoizmu, przedkładania własnego dobra nad dobrem innych, oraz myślenia "ja" zamiast "my". Powody te wyjaśniłem powyżej w treści punktu #A2.12. (Kliknij na powyższe zdjęcie w celu dokładniejszego jego oglądnięcia - np. w powiększeniu.)
       Jak bliski doskonałości charakter mają psy, przypadkowo raz zobaczyłem podczas spaceru po plaży w Timaru, NZ. Spacerował tam też starszy jegomość utykający na prawą nogę. U jego boku NIE okiełznany smyczą kroczył posłusznie duży pies z rasy "charty" (po angielsku zwane "greyhound") i też utykał w dokładnie taki sam rytmiczny sposób i na dokładnie tę samą prawą nogę co jego właściciel. Przyglądałem się im z uwagą, bo to rzadki przypadek aby zarówno właściciel jak i pies uszkodzili sobie tę samą nogę. Jednak tego charta widać rozsadzała chęć biegania - wszakże do biegania charty są hodowane. Po jakimś czasie zaczął bowiem radośnie biegać po plaży wcale NIE utykając (być może właściciel wydał mu słowne pozwolenie na pobieganie). Jego noga okazała się być zdrowa, zaś utykał jedynie dla dobra współprzeżywania też bólu i trudności swego właściciela. Powinienem tutaj dodać, że w całym swym życiu osobiście NIE poznałem człowieka, który dla dobra i poprawy samopoczucia cierpiącego kogoś z bliskich sobie osób, starał by się ochotniczo wziąść na swe barki cierpienie nawet najbliższego mu bliźniego - aczkolwiek słyszałem iż czasami tacy ludzie też jednak się zdarzają. (To wskazuje jak rzadko spotykany był przykład tamtego psa.)
       Owe bliskie doskonałości cechy i charaktery psów powodują, że znany jest nawet przypadek kiedy w głowie psa należącego do buddyjskiego mnicha wykrystalizowała się owa cudowna perła o cechach jakie w punkcie #J2 swej strony o nazwie stawczyk.htm opisuję pod nazwą "sharira". Takie "perły" normalnie krystalizują się jedynie w głowach najwyżej uduchowionych mnichów buddyjskich, a ponadto wykazują wiele cudownych cech jakich NIE daje się wytłumaczyć wyłącznie na bazie praw materii czyli bez uwzględnienia istnienia i działań Boga. Skoro więc taka perła wykrystalizowała się także w głowie psa, jej zaistnienie i rozsławienie zostało celowo zorganizowane aby mogło nam posłużyć jako symbol, przykład i dowód uwagi oraz znaczenia jakie Bóg przykłada do postępowań motywowanych wyłącznie dobrem bliźnich - a NIE jedynie dobrem własnym. O owym psie z tą perłą w tamtym punkcie #J2 informuje linkowany tam na końcu podpisu pod "Film #J2b" 8:26 minutowy angielskojęzyczny film z YouTube o adresie https://www.youtube.com/watch?v=ZBIcbdDRzOE.

Fot. #A2.12b: Oto zdjęcie pierwszego i najbardziej ulubionego NZ kota mojej żony, o imieniu "TC" co jest skrótem od słów "Top Cat" czyli "naczelny kot" (po polsku jego imię wymawia się TiSi, a po angielsku pisze TeeCee). Zdjęcie to oryginalnie opublikowałem jako "Fot. #B1" ze swej strony o nazwie bandits_pl.htm. Tutaj jedynie je powtarzam aby uwizualnić czytelnikowi prawdy jakie omawiam w punkcie #A2.12 powyżej. Ponieważ od chwili swego powrotu z profesury na tropikalnej wyspie Borneo, w naszym NZ mieszkaniu żona zawsze ma co najmniej jednego kota, mam dobrą okazję aby zaobserwować dlaczego mądrość folkloru ludowego krajów Dalekiego Wschodu twierdzi iż koty mają charakter ludzi - a ściślej charakter kobiet, a także dlaczego np. w starożytnym Egipcie koty były czczone. Jak też się okazuje, faktycznie koty są (między innymi) egoistyczne, niszczycielskie, mściwe, buntownicze, agresywne, żądne wygody, zawsze chadzają własnymi drogami i zawsze stawiają na swoim, a ponadto są piękne i doskonale umiejące się przymilać - tak jak większość kobiet. Najprawdopodobniej dla dusz dzisiejszych kobiet i kotów Bóg używa niemal tych samych programów. Nie na darmo polskie przysłowie stwierdza "gdzie diabeł nie może tam kobietę wyślij", zaś angielsko-języczne przysłowia (powiedzenia) podają "hell has no fury like a woman scorned" znaczące "piekło nie ma takiej furii jak wzgardzona kobieta", "women, can't live with them can't live without them" - co znaczy "kobiety, nie można żyć z nimi i nie można żyć bez nich", oraz "It's a Woman's Prerogative to Change Her Mind" - które zapowiada iż "zmiana zdania to przywilej kobiety", co stara się też ostrzegać iż np. zapewnieniom kobiet należy ufać w podobnym stopniu jak ufa się obietnicom wyborczym dzisiejszych polityków. Do tego dodają się jeszcze obserwacje w rodzaju tych opisanych poematem Adama Mickiewicza "Golono, strzyżono" oraz angielską nazwą "female gold digger", a także następstwami "monopolu małżeńskiego jednej żony" - dewastujące naszą cywilizację problemy stworzone przez który to monopol jednej żony opisałem szerzej w punkcie #J2.2.2 ze swej strony o nazwie morals_pl.htm. Pomimo takich niedoskonałości, cech i charakterów kobiet, większość mężczyzn, w tym i ja, narazie toleruje ich cechy i humory, a nawet w niektórych z nich się zakochuje - przynajmniej do czasu kiedy gro ludzkości zmądrzeje i zacznie naprawiać w naszej cywilizacji to co chronicznie wszystkim szkodzi (np. patrz 5. z punktu #A2.11 powyżej). Tak samo w sprawie kotów - np. ja sam z czasem bardzo polubiłem koty jakie posiadamy. Oczywiście, cechy nas mężczyzn też wcale NIE pozostają w tyle za kobietami. Wszakże to wielu z nas nazywają "korporacyjnymi psychopatami", co bardziej bezwzględni z mężczyzn znajdują też sposoby bezkarnego eksploatowania bliźnich i gromadzenia bogactwa aby kobiety mogły je roztrwonić, to niektórzy mężczyźni rabują banki, formują bandy i mafie, produkują, sprzedają i zażywają narkotyki, zaczynają wojny, strzelają do swych bliźnich, nadzorują obozy zagłady, itd., itp. - czasami tylko po to aby móc zaimponować kobietom. Wzmiankowane tu niektóre cechy kotów, a także opisane powyżej na "Fot. #A2.12a" cechy psów, żartobliwie tutaj przypominam dla ważnego powodu - mianowicie aby czytelnikowi uświadomić, że Bóg faktycznie jest w stanie zaprogramować każdemu z ludzi cechy charakteru jakie tylko zechce (w tym nawet absolutnie doskonałe). Niemniej dla nadrzędnych celów, które moja "Teoria Życia z 2020 roku" pozwoliła mi wstępnie wybadać i opisać w punkcie #A2.12 powyżej, a które warto dalej naukowo badać i poznawać, nam ludziom Bóg nadaje wysoce niedoskonałe cechy i charaktery z jakimi wszyscy się borykamy w trakcie codziennego życia. (Kliknij na powyższe zdjęcie aby dokładniej je oglądnąć - np. w powiększeniu.)
      


#A2.13. "Jak" rozpoznawać intelekty (np. pojedyńczych ludzi lub całe instytucje) z którymi jeśli ktoś praktykujący totalizm trwale się zwiąże, wówczas zrujnują mu one życie ponieważ już nienaprawialnie praktykują odwrotność totalizmu czyli "filozofię pasożytnictwa":

       Biblia nazywa ich "plewami" albo "kozami", oficjalna nauka - "korporacyjnymi psychopatami", zaś filozofia totalizmu - intelektami które praktykują odwrotność totalizmu czyli "filozofię pasożytnictwa". Aczkolwiek kiedy coś od nas potrzebują mogą być grzeczni i mili, jednak w ich duszach gotuje się agresja. Niemal też instynktownie lubują się w agresywnym atakowaniu wszystkiego i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób, nawet nieświadomie, wysłuchują swego sumienia i w postępowaniu praktykują wiarę w Boga i opisywany tu totalizm. Jeśli z nimi trwale się zwiążemy w jakikolwiek sposób, wówczas zrujnują nam życie. Jedyny więc sposób aby chronić się przed ich niszczycielskimi zapędami, to jedynie tolerować ich istnienie - wszakże im także Bóg pozwolił zaistnieć dla istotnych powodów. Jednak dla własnego dobra na żaden sposób NIE powinniśmy wiązać się z nimi w jakiekolwiek trwałe związki, układy, przyjaźnie, współprace, pakty, itp., a jeśli to konieczne od zaraz pracować też nad środkami swej obrony kiedy ich agresja na nas się skieruje. Jeden z najpowszechniejszych ich przykładów omawiam od #V2 do #V2a ze swej strony o nazwie humanity_pl.htm.
       Zasadniczym jednak problemem jak unikać trwałego wiązania się z nimi, jest jak ich rozpoznawać. Totalizm i tu podpowiada iż wskazówką jest tu ich reakcja jeśli damy im wyraźnie znać, że ich przyłapaliśmy na kłamaniu lub na wywijaniu jakiegoś świństwa i że NIE zamierzamy tolerować takiego postępowania. Jeśli jest jakaś nadzieja, że nadal słuchają swego sumienia i że z upływem czasu mogą wykazać poprawę, wówczas wezmą sobie do serca iż ich przyłapaliśmy, poczym w przyszłości będą się starali już NIE powtórzyć tego samego błędu. Wszakże to co uczynili mogło wynikać z jakiejś ludzkiej niedoskonałości, jak chwilowa głupota, zwykły błąd postępowania, próba bycia grzecznym, brak wiedzy, brak umiejętności właściwego rozwiążania sytuacji, itp. Jeśli jednak już NIE słuchają swego organu sumienia, czyli już nienaprawialnie praktykują filozofię pasożytnictwa, wówczas nasze przyłapanie ich na kłamaniu lub wyrządzaniu komuś świństwa potraktują jako rodzaj agresji przeciwko (w ich opinii) idealnym zasadom postępowania jakie swym życiem praktykują, stąd nasze przyłapanie potraktują jako powód do mszczenia się na nas i podjęcia naszych prześladowań, zaś swój nawyk kłamania i wywijania świństw innym będą kontynuowali. To zaś powinno być już dla nas wystarczającym sygnałem, że jak najszybciej powinniśmy zerwać z nimi wszelkie więzy zarówno fizyczne jak i emocjonalnie, bowiem jeśli tego NIE uczynimy, wówczas zrujnują nam dalsze życie. Zamiast więc wiązania się z nimi na jakikolwiek sposób, raczej powinniśmy jedynie po chrześcijańsku tolerować ich istnienie, pozwalając aby raczej wiązali się trwale z intelektami podobnymi do siebie.
       Innymi słowy, ujawniajmy prawdę bliźnim i innym intelektom - nawet kiedy NIE aprobujemy tego co czynią. Wszakże jeśli słuchają swego sumienia, wówczas nasze ujawnienie im prawdy będzie ich mobilizowało do poprawy swego postępowania. Jeśli zaś już beznadziejnie zabrnęli w filozofię pasożytnictwa wówczas ich reakcja na nasze upomnienie nam ujawni dlaczego dla własnego dobra NIE powinniśmy się z nimi trwale wiązać.
       W tym miejscu powinienem jednak dodać, że zgodnie z moimi trwającymi już przez długość mego życia obserwacjami ludzi i instytucji, które w chwili pisania tego paragrafu trawały już ponad 76 lat, "każdy tzw. intelekt (tj. każdy człowiek, instytucja, naród, państwo, cyzilizacja, itp.) ma i demonstruje innym aż dwie do siebie przeciwstawne osobowości, jedną z których manifestuje "u siebie" (np. rodzinie we własnym domu, czy swym wpsółpracownikom lub kolegom w zabudowaniu, fabryce lub lokacji jaką dany intelekt używa), drugą zaś osbowość manifestuje "zewnętrznemu światu" (np. swym kolegom lub znajomym, wizytującym, innym instytucjom, telewizji, światu, itp.). Najlepiej owo istnienie dwóch osobowości wyraża staropolskie przysłowie: szewc w dziurawych butach chodzi - znaczy "u siebie" szewc NIE dba o jakość butów, jednak światu demonstruje troskliwość o jakość butów. To dlatego potwierdzeniami istnienia obu owych nawzajem przeciwstawnych osobowości są np. takie fakty jak iż naukowcy jacy "światu" piszą artykuły zaprzeczające istnieniu Boga (np. o "ewolucji", "wielkim bangu", "teorii względności", itp.) kiedy np. w niedziele przechodzą na manifestowanie osobowości "u siebie" wówczas np. idą do kościoła aby się pomodlić do Boga. Albo sytuacje iż ludzie wyjątkowo grzeczni i pełni humoru w pracy, są tyranami w domu. Albo przypadki iż ktoś w pracy wykazuje uporządkowane i precyzyjne działania jak przysłowiowy szwajcarski zegarek, jednak "u siebie" w domu są bałaganiarzami i nigdy nic NIE mogą znaleźć oraz nic tam NIE ma swego przynależnego mu miejsca. Albo sytuacje, gdy ktoś doradza wszystkim znajomym lub nawet zawodowo, jak ci mają rozwiązywać swoje problemy, jednak "u siebie" we własnym domu NIE są w stanie rozwiązać, albo nawet NIE próbują rozwiązać, coraz większej liczby narastających tam poważnych problemów. Itd., itp.
       Jak więc podchodzić do sprawy istnienia owych dwóch przeciwstawnych osobowości u każdego intelektu. Ano musimy podjąć z nimi rozmowy na temat "problemu" jaki nas dotyka w naszych stosunkach z nimi. Wszakże my NIE wiemy, która z obu ich przeciwstawnych osobowości powoduje ów problem, oraz czy owa osobowość jest gotowa do podjęcia negocjacji aby problem ten wyeliminować. Podejmując te rozmowy musimy jednak rozumieć, oraz im to zakomunikować, iż naszym "wrogiem" jest ów "problem", a NIE oni sami, oraz że "my oboje razem tkwimy w tym problemie", stąd jeśli "razem" NIE znajdziemy i wdrożymy dla niego efektywnego rozwiązania, wówczas problem ten będzie narastał aż do sytuacji opisywanej w #C9 do #C9a strony nirvana_pl.htm (i we wpisie #351 do blogów totalizmu) - kiedy problem ten sam się rozwiąże w sposób najboleśniejszy dla obu naszych stron. Ponieważ zaś każdy intelekt z jakim mamy dany "problem" ma aż dwie przeciwstawne osobowości, jeśli mamy w danej sprawie "good luck" (tj. szczęście) wówczas może się zdarzyć iż nasz z nimi problem jest częścią tej ich osobowości, która jest otwarta na komunikowanie się i akceptuje negocjacje. W takim zaś przypadku, przy odrobinie dobrej woli, twórczego podejścia, oraz wytrwałości w negocjacjach, problem ten obopólnym wysiłkiem da się rozwiązać. W życiu bowiem powinniśmy podejmować próby osobistego rozwiązywania naszych problemów, zamiast czekania aby problemy te same się rozwiązywały w najboleśniejszy dla nas sposób. Przy okazji zaś znajdowania rozwiązania tego problemu, my sami też doskonalimy swoją osobowość, doświadczenie i mądrość życiową - czyli czynimy to dla czego Bóg wysłał nas właśnie do przeżycia tego naszego obecnego życia.


#A2.14. "Jak" cechy "wybiorczość", "podobieństwo" oraz "przypadkowość" obecne w manifestacjach "inteligencji", "życia" oraz "bezrozumnej natury" zaś wskazujące postępowania prowadzące do "wzrostu" (czyli do "dobra") oraz cechujące cele działań wyznawców "filozofii totalizmu z 1985 roku", pozwlają nam jednoznacznie odróżniać postępowania "wzrostu" od postępowań prowadzących do "upadku" (czyli do "zła") a charakteryzujących owoce wszelkich działań znamiennych dla odwrotności totalizmu czyli dla "filozofii pasożytnictwa z 1985 roku":

       Jak wyjaśniam to i podpieram dowodowo w punkcie #A5 niniejszej strony a także w #J3 do #J3a ze strony faq_p.htm oraz we wpisie #359 do blogów totalizmu, obecnie żyjemy w czasach celowego kłamania, oszukiwania, wyzysku, eksploatacji, blokującego wzrost ludzi i poziom szczęśliwości przedłużania czasu używania "pieniędzy", bogacenia się elit kosztem swych bliźnich, NIE nazywania "zła" po imieniu czyli tzw. "politycznej poprawności", itd., itp. - patrz Fot. #A2.14abc poniżej. Wszystko to zaś prowadzi prosto do upadku całej ludzkiej cywilizacji i do życia jej mieszkańców coraz bardziej pozbawionego zasobności oraz szczęśliwości. Tymczasem każdy z nas chciałby żyć w świecie wzrostu jaki wypracowuje powszechny dobrobyt i szczęśliwość jego mieszkańców. Stąd potrzebujemy się nauczyć jak to co prowadzi do "upadku" odróżniać od tego co wiedzie do "wzrostu". Z opisów w punkcie #J5 ze swej strony o nazwie petone_pl.htm oraz ze wpisu #299 do blogów totalizmu znamy już procedurę jaką nasz Bóg używa dla powodowania nieustającego "wzrostu" fragmentu wszechświata którym osobiście zarządza. Niestety, my ludzie jakoś ociągamy się z jej wdrożeniem w zarządzaniu losami państw i ludzkości - w ten zaś sposób naszymi działaniami niwecząc wysiłki Boga. Istnieją też wypracowane przez ludzi procedury wskazujące wzrost - jedną z nich jaką ja osobiście wypracowałem opisuję w #G3 do #G5 strony wroclaw.htm i we wpisie #341 do blogów totalizmu (niestety, podobnie jak wszystko co ja wypracowałem, też już została ona zignorowaną i odrzuconą przez ludzkość). Jednocześnie zarówno z Biblii (np. patrz werset 12:31 z "Jana") jak i z ustaleń opisywanej tu "filozofii totalizmu z 1985 roku" podsumowanych w {11} z punktu #H2 mojej strony biblia.htm oraz we wpisie #354 do blogów totalizmu, możemy także poznawać prowadzącą do "upadku" procedurę przeciwnika Boga - w Biblii nazywanego, między innymi, "władcą tego świata", Lucyferem, diabłem, smokiem, itp., zaś w moich publikacjach opisywanego nazwami "UFO" i "UFOnauci", który wypracował swoje własne procedury odwrotne do tych opisywanych w punkcie #J5 strony petone_pl.htm. Te procedury ów "władca tego świata" już zdołał wmusić nam siłą lub wybiegami w działanie wszystkiego co obecnie dzieje się na Ziemi. Kiedy zaś my nauczymy się je identyfikować i poznawać, wówczas będziemy w stanie odróżniać to co prowadzi do naszego "wzrostu" od tego co prowadzi do nieustającego upadku zarówno ludzkości jak i całego naszego "świata materii" w jakim żyjemy, a stąd i do "złych" zdarzeń jakie coraz częściej nieprzyjemnie nas doświadczają.
       Oto więc główne cechy pozwalające identyfikować "wzrost" oraz "upadek". Są nimi (1) "wybiorczość" (tj. pokrewność do "nacelowania" na kogoś czymś się wyróżniającego) cechująca manifestacje działania jakiejś "inteligencji" oryginalnie wywodzącej się ze "świata wirtualnego", (2) "podobieństwo" (albo "jednorodność") w manifestacjach jakiejś formy "życia" wywodzącej się z "przeciw-świata", oraz (3) "przypadkowość" (albo "chaotyczność") w manifestacjach jakiejś formy "bezrozumnej natury" wywodzącej się z naszego "świata materii". Z kolei każda z tych manifestacji (tj. każda forma "wybiorczości", "podobieństwa", "przypadkowości" lub cech do nich pokrwnych) może cechować się właśnie prowadzeniem albo do "wzrostu", albo też do "upadku". Przykładowo "wybiorczość" działania jakiejś inteligencji (np. UFOnautów czy Szatana) może polegać na wybieraniu takich działań jakie powodują "zło" a więc prowadzą do "upadku", albo też (np. w przypadku działania Jezusa - Boga) jakie czynią "dobro" czyli prowadzą do "wzrostu". Tak samo jest z "podobieństwem" i "przypadkowością".
       Jeśli więc zidentyfikujemy iż jakaś manifestacja cechuje się "wybiorczością", "podobieństwem" lub "przypadkowością" jesteśmy na dobrej drodze do ustalenia czy wiedzie ona do "wzrostu, czy też do "upadku". Wszakże aby prowadzić do "wzrostu" dana manifestacja musi wspinać się pod górę przynależnego jej pola. I tak manifestacja "inteligencji" musi wspinać się pod górę tzw. "pola moralnego". Manifestacja "życia" - pod górę "poziomu zakumulowania energii życiowej". (Odnotuj iż w przypadku ludzi owa "energia życiowa" powstaje poprzez przetransformowanie czyli konwersję na nią "energii moralnej" - stąd do "wzrostu" ludzi prowadzi wspinanie się pod górę "pola energii moralnej". Owo zaś "pole energii moralnej", jednak bez przyporządkowania mu jakiejkolwiek nazwy, najkrócej opisałem w punkcie #D3 strony nirvana_pl.htm. Z kolei transformowanie albo konwersję u ludzi energii moralnej w energię życiową opisałem w podrozdziale I5.6 z tomu 5 mojej monografii [1/5].) Natomiast manifestacja "bezrozumnej natury" - pod górę "pola grawitacyjnego". Dla powodowania zaś "upadku" kierunek ich ześlizgowania się będzie odwrotny niż w przypadku "wzrostu".
       Użyjmy więc teraz konkretnych przykładów jak owe cechy manifestują się w rzeczywistym życiu. Przykłady te bowiem pozwolą nam wypracować poszukiwane ustalenia. I tak przykładem upadkowej manifestacji "zła" może być "wybiorczość" w wyborze komputerowych wyrażeń wyszukujących powiedzmy widea pokazujące rzekome szydzenie z Jezusa ale też wybiorczo NIE pozwalających na wyszukanie wideów pokazujących świątynie lub kościoły ocalałe z jakiegoś kataklizmu, czy też w wyborze obszarów jakie poddawane zostają jakimś kataklizmom (np. "deszczom powodującym powodzie") - oba jakie to przypadki wybiorczości opisuję, między innymi, w (#6) ze swej strony o nazwie p_instrukcja.htm oraz w publikacjach tam linkowanych.
       Z powyższych przykładów manifestowania się omawianych cech można z kolei wypracować generalną procedurę odróżniania która z dwóch alternatyw (tj. "wzrostu" czy "upadku") jest w działaniu w sprawie jaką rozpatrujemy, oraz upewniania się iż w faktycznym działaniu jest owa przynosząca ludzkości dobrobyt i szczęście alternatywa "wzrostu". Jeśli więc np. w TV wysłuchujemy "manifestacji" oficjalnych poglądów upowszechnianych przez monopol naszej "oficjalnej nauki ateistycznej", przykładowo o formie zapewnień jej pracowników iż jakieś powodziowe deszcze są produktem działania "natury", zaś my chcemy się upewnić czy faktycznie była to "natura" a NIE jakaś "inteligencja", wówczas wystarczy posprawdzać czy deszcze te cechuje "podobieństwo" albo "jednorodność" czy też "wybiorczość". (Podobnie trzeba czynić ze wszystkim co odnotowujemy w naszym otoczeniu, np. chorobami, decyzjami, progamami, teoriami, itp.) Po zaś ustaleniu czy jest to "podobieństwo" (jednorodność) czy też "wybiorczość" trzeba ustalić czy długoterminowo wspina się to pod górę przynależnego temu pola. Przykładowo, jeśli końcowymi owocami takich "powodziowych deszczy" będzie pasywność, unikanie poszukiwań prawdy, rozwiązań i udoskonaleń, oraz powszechna akceptacja zaszłych manifestacji, wówczas takie owoce są oznaką ześlizgiwania się w dół "pola moralnego" czyli są też zwiastunem "upadku". Natomiast zapowiedzią "wzrostu" będzie manifestacja przeciwstawnych owoców.
       Niestety po ustaleniu iż cechy jakiejś manifestacji są oznaką "upadku" konieczny jest wysiłek zamienienia jej we "wzrost". W tym jednak celu trzeba jakoś przekonać bliźnich aby zamiast pasywnie i nieodpowiedzialnie akceptować oficjalne "kłamstwo" zakwalifikowania danej manifestacji, podjęli działania publicznego ujawnienia "prawdy" o jego naturze i pochodzeniu. Jeśli zaś takiego przekonania bliźnich się NIE podejmie, albo jeśli po jego podjęciu NIE odniesie ono sukcesu, wówczas dany rodzaj manifestacji (np. niszczycielskich deszczy i powodzi, albo niszczycielskich pożarów, czy mrozów, itd., itp.) będzie się nasilał zgodnie z prawami "samoregulowania się" rządzącymi rozwiązywaniem ludzkich "problemów" a opisywanymi np. w [A] do [G] z #C9 do #C9a strony nirvana_pl.htm oraz we wpisie #351 do blogów totalizmu. Prawa te zaś spowodują iż "dany problem trapiący ludzi jakiego się poprawnie NIE rozwiąże, sam z czasem się rozwiąże w sposób najboleśniejszy dla tych co byli zobowiązani do jego rozwiązania" (tj. poprzez eskalację niewygód, cierpień, strat, zniszczeń, lub nawet śmierci).

Fot. #2.A14a

Fot. #A2.14b

Fot. #A2.14c
#A2.14a (góra) - rzeźba "taniwha", NZ: http://pajak.org.nz/bobola/rotorua_taniwha.jpg
#A2.14b (środek) - rzeźba UFOnautki-zmory, Korea: http://pajak.org.nz/bobola/she_devil.jpg
#A2.14c (dół) - wtopienie stopy UFOnautki-zmory, NZ: http://pajak.org.nz/nz/3_toes_footprint.jpg
Widea pokazujące UFOnautów z rasy "zmora"
Fot. #A2.14abc: Oto zdjęcia ilustrujące jak bardzo dzisiejsi ludzie "bronią się" przed poznaniem prawdy. Pokazuje ono te same pozaziemskie istoty (UFOnautów) jakie dawniej zamęczały i do dzisiaj dręczą ludność wszystkich krajów - tyle iż wszędzie nazywane są inaczej. Przykładowo w Polsce nazywają je "zmora", Maorysi z NZ nazywają je m.in. "Taniwha" lub "Uenuku", w Korei nazywają je "devils", zaś w krajach zachodnich są znane jako "sukuby i inkuby". Zamiast ludzkich 5 palców, na rękach i nogach mają one 3+1 szpony podobnie rozstawione jak u "orłów". (W "Pani Twardowska" poeta Adam Mickiewicz trafnie porównuje je do szponów "krogulczych".) Cechą zaś ich skóry jest iż posiada ona żyłkowate zaciemnienia, jakie Maorysi z NZ obecnie naśladują swymi artystycznymi tatuażami zwanymi "moko". Górne zdjęcie #A2.14a pokazuje artystyczną rzeźbę NZ Maorysów pokazującą wygląd owych istot. Rzeźba ta, wraz z trzema innymi, jest pokazana i opisana w Fot. #G2abc z mojej strony sw_andrzej_bobola.htm. Środkowe #A2.14b z powyższych trzech zdjęć pokazuje wiernie dokumentującą wygląd tych istot koreańską rzeźbę jaką sfotografowałem podczas swej profesury w Korei Południowej, zaś krótko zilustrowałem i opisałem w #H2 i na Fot. #H2 ze swej strony internetowej o nazwie korea_pl.htm. (Dłuższy opis tej samej koreańskiej rzeźby "diablicy" przytoczyłem pod Fot. #G1 ze swej strony o nazwie sw_andrzej_bobola.htm. Natomiast dolne zdjęcie #A2.14c pokazuje wtopiony niedaleko od mojego mieszkania w asfalt NZ chodnika odcisk stopy takiej UFOnautki z rasy "zmora" - dokładniej opisany w #K1 i pod Fot. #K1abc ze strony petone_pl.htm. Jedna bowiem z tych istot zimną jesienną nocą niedaleko od mojego mieszkania po uruchomieniu pędników z podeszw swych stóp wytopiła w asfalcie NZ chodnika powyższy ślad swej trzy-palcowej stopy. Ślad ten proponowałem i oferowałem pracownikom petońskiego "Settlers Museum" w roli poszerzenia nim bardzo ubogiego zbioru ichnich eksponatów. Jednak chociaż mają oni tam już wyrzeźbioną z drogiego czerwonego drewna dużą maoryską figurę tej 3+1 palcowej istoty, niestety prawdopodobnie z uwagi na przekonanie iż jej obecny ślad kolidowałby z tzw. poprawnością polityczną (zgodnie z którą istoty oficjalnie uznane za "mityczne" jakoby NIE mogą w asfalcie wytapiać w dzisiejszych czasach swych śladów) pracownicy tego muzeum wyraźnie unikali skorzystania z mojej oferty pozyskania z chodnika i wystawienia tego śladu w swym muzeum. (Kliknij na wybrane zdjęcie aby móc sobie je powiększyć w sposób wyjaśniony na końcu WSTĘPnej części niniejszej strony.
       Na dolnej fotografii "taniwha" ze szyi istoty zwisa "jaszczurka" jaka symbolizuje dawną wersję ich broni osobistej nieco podobną do dzisiejszych "pistoletów maszynowych". W dawnych czasach NIE znającym broni palnej Maorysom wyglądem przypominała ona "jaszczurkę". Jej wygląd i użycie Maorysi naśladowali w urzeźbieniu z nefrytu swej ręcznej broni o kształcie "maszynówek" trzymanych za lufę jak maczuga zaś działających uderzeniem swej kolby. Obecnie broń ta jest aż tak mała iż UFOnauci-zmory noszą ją w swych ciałach w formie implantów. Broń ta na rozkaz umysłu zdalną hipnozą przeraża, paraliżuje, lub nawet uśmierca tego na którego jej posiadacz patrzy. UFOnauci-zmory wykorzystują ją m.in. do zdalnego paraliżowania nocami ludzi jakich zamierzają zgwałcić. Na Fot. #D1 ze swej strony newzealand_visit_pl.htm pokazałem i opisałem ogromną rzeźbę widniejąca w muzeum "Te Papa" z Welligton, NZ, jaka kiedyś ilustrowała zbiorowy gwałt tych istot dokonany na całej maoryskiej wiosce. Niestety, kiedy swą stroną wyjaśniłem co faktycznie rzeźba ta ilustruje, nasi skryci okupanci i eksploatorzy wysłali do przeszłości swoich kurierów czasowych aby ci spowodowali usunięcie środkowych dwóch z pięciu pionowych paneli tej rzeźby, jakie najwymowniej ilustrowały ów gwałt. Ponieważ jednak działania dokonane po cofnięciu się do przeszłości NIE powodują błędu tzw. "nadmiarowości danych" - dokładniej opisywanego w punktach #I1 do #I4 strony 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz we wpisie #345 do blogów totalizmu, wygląda na to iż oprócz mnie nikt inny NIE odnotował nagłego "zniknięcia" tych dwóch najbardziej wymownych panelów owej rzeźby.


#A2.15, blog #362. Projekt świeckiej reformacji systemu ludzkiej sprawiedliwości, która może stopniowo eliminować zamykanie ludzi w więzieniach lub ich egzekucję ponieważ bazuje ona na ekstremalnie efektywnej metodzie rehabilitowania i przywracania do wiary osób jakie zaczęły chronicznie łamać któreś z 10 przykazań Boga, zaś z zakodowania której to metody w wersety Biblii wynika iż bazuje ona na zasadzie "pozbawiania przywilejów":

       Nie wiem czy czytelnik jest świadomym iż ani politycy, ani rządy, ani też dysponujące wszelkimi zasobami ziemskie elity od tysięy już lat NIE dokonały praktycznie żadnej tak desperacko potrzebnej ludzkości reformy wymiaru sprawiedliwości. Wszakże tak jak np. w czasach Jezusa za przestępstwa karano uwięzieniem lub egzekucją, tak również i do dzisiaj większość krajów na Ziemi nadal karze swych przestępców uwięzieniem lub egzekucją. W rezultacie owe więzienia które mają rehabilitować przestępców z upływem czasu przekształciły się w rodzaj "uniwersytetów przestępstwa" w których adepci uczą się mistrzostwa w pasożytniczym życiu na koszt przyzwoicie postępującej części społeczeństwa, zaś wzrost przestępczości na Ziemi obecnie osiągnął poziom iż praktycznie niemal nikt już NIE czuje się bezpieczny. Tymczasem w lipcu 2023 roku ja odkryłem istotną prawdę dotychczas przeaczaną przez kapłanów i czytających Biblię, że zakodowana w wersety Biblii jest wysoce efektywna zasada wymierzania sprawiedliwości przez Boga za nieprzestrzeganie 10 przykazań. Powoduje ona najszybszą z wogóle możliwych rehabilitację osób jakie nadal słuchają swego organu "sumienia" (za pomocą którego to sumienia Bóg im podszeptuje co jest właściwe - po szczegóły patrz (3) ze wpisu #316 lub punktu #A1 na stronie evolution_pl.htm), niemniej pomimo tego słuchania sumienia ciągle łamią któreś z tych 10 przykazań. Z opisów w Biblii wynika iż metoda ta działa na zasadzie "pozbawianiu przywilejów". Ponieważ zaś praktycznie wszystkie przestępstwa popełnianie obecnie przez ludzi też sprowadzają się do łamania tych samych 10 przykazań Boga, łatwo jest adaptować ową zasadę Boga z Biblii na świecką metodę wymierzania przestępcom sprawiedliwości, która równie efektywnie będzie ich rehabilitowała jednak bez zamykania ich w więzieniach oraz bez ich egzekucji. Propozycję tej oczekiwanej przez ludzkość od ponad już 2000 lat reformy wymiaru sprawiedliwości bazującej właśnie na takich zasadach "pozbawiania przywilejów" opisałem dokładniej w punkcie #I5 (a częściowo też w #I4, #I3 i #I1) ze swej strony internetowej o nazwie bandits_pl.htm oraz we wpisie numer #362 do blogów totalizmu (adresy tych blogów podaję w #J5 niniejszej strony). Niezależnie od blogów totalizmu ów wpis #362 jest też upowszechniany w "Tomie N" mojej gratisowej elektronicznej książki [13] w formacie PDF, upowszechnianej stroną tekst_13.htm.
       O poziomie doskonałości i efektywności tej genialnej metody Boga świadczy fakt, że przez ponad 2000 lat przeciwnicy Boga jakich możemy nazywać "moce zła" na najróżniejsze sposoby bezskutecznie starają się przeprogramować ludzkość na praktykowanie ich pasożytniczej filozofii. A mają oni miażdżącą przewagę nad ludzkimi rządami, politykami i elitami. Dysponują bowiem techniką jaka pozwala im z nieskończoną szybkością podróżować pomiędzy odmiennymi galaktykami, stawać się niewidzialnymi dla ludzi, przenikać przez mury, telepatycznie i hipnotycznie wprogramowywać z ludzkie umysły każdą myśl, ideę i uczucie jakie tylko zechcą, itd., itp. Pomimo jednak iż używją wszelkich możliwych sztuczek jakie wywijać potrafią, kłamstw, intryg, zastraszania, wymuszania, przekupstwa, podszywania się pod ludzkich przywódców, itp., ciągle NIE potrafili przekabacić na swoją pasożytniczą filozofię wszystkich ludzi. Owe "moce zła" identyfikuję już i opisuję od długiego czasu. W powyższym wpisie #362 i na stronie bandits_pl.htm istotny fragment ich techniki, możliwości i materiału dowodowego jaki potwierdza ich anty-ludzkie działania na Ziemi opisałem w punkcie #I2. Poprzednio zaś opisywałem ich począwszy od {11} z wpisu #354 i z punktu #H2 strony biblia.htm i we wpisie #354 do blogów totalizmu, poprzez wpisy #355, #357, #359, #360, #361, aż do obecnego wpisu #362 i stron internetowych z jakich wpisy te zostały adaptowane.


#A3. Dalsze wytyczne totaliztycznego postępowania w życiu wskazuje reszta filozofii totalizmu:

       Niniejsza ograniczona rozmiarowo strona ma jedynie na celu ujawnienie esencji filozofii totalizmu, NIE zaś nauczenie całości tej filozofii. Dlatego aby nie wydłużać tej strony, NIE będę już tutaj przytaczał dalszych wytycznych totaliztycznego postępowania w określonych sytuacjach z codziennego życia. Wszakże dalsze takie wytyczne same się nasuwają - jeśli ktoś pozna działanie mechanizmów i zasad moralnych opisywanych filozofią totalizmu. Ponadto, cały szereg wytycznych postępowania w konkretnych sytuacjach życiowych wskazują też naróżniejsze inne totaliztyczne strony i publikacje. Przykładowo, następna podobna do powyższych porcja wytycznych jest skrótowo podsumowana np. w punktach #C4.2 do #C4.7 strony o nazwie morals_pl.htm, w punktach #B2 do #B3 strony o nazwie mozajski.htm, w punktach #T1 do #T8 strony o nazwie solar_pl.htm, w punktach #A1 do #A5 strony o nazwie cooking_pl.htm, w punkcie #F1 strony o nazwie rok.htm, w punkcie #J1 totaliztycznej strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm, w punkcie #N2 totaliztycznej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm i np. w punkcie #E4 strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm. Z kolei, w pełnym wymiarze wytyczne te są omawiane w podręcznikach totalizmu wskazywanych w punkcie #A4 - po przykłady ich omówienia patrz podrozdział A16 oraz NG6.4 z mojej najnowszej monografii [1/5].


#A4. Podręczniki totalizmu:

       Pełne opisy filozofii totalizmu można poznawać ze specjalnie przygotowanych "podręczników totalizmu". Owe gratisowe "podręczniki totalizmu" upowszechniane są obecnie z pomocą internetu. Oto ich wykaz (i zielone linki do stron które je udostępniają) podane w kolejności od najnowszego do najstarszego (kliknij na zielony opis wybranego podręcznika aby sobie go załadować):
Najnowszy: tomy 1, 6 do 8, 4 do 5 i 12 do 13 monografii [1/5] w PDF,
Starszy: cała ilustrowana monografia [8p/2] w PDF,
Jeszcze starszy: tomy 6 do 9 i 4 do 5 monografii [1/4] w PDF,
Najstarszy: ilustrowana monografia [8p] w PDF oraz nie-ilustrowana monografia [8p] w DOC i WP5.
       Korzystając z podręczników i publikacji totalizmu warto wiedzieć, że z chwilą kiedy opracowane zostały ich ilustrowane wersje w formacie PDF, ich starsze, nie-ilustrowane wersje dostępne w formatach WORD.DOC oraz WORD_PERFECT.WP5 przestawały być aktualizowane. Jednak te starsze już nieaktualizowane wersje NIE zostały pousuwane z internetu, tak że zainteresowani czytelnicy ciągle mogą sobie je załadować i przeglądnąć. Jeśli jednak ktoś NIE interesuje się historią czy stopniową ewolucją danych idei, wówczas załadowując sobie dany podręcznik powinien raczej poszukać jego najnowszej, bo niedawno ilustrowanej i zaktualizowanej wersji w formacie PDF.


#A4.1. Jeśli szukasz upewnień co do poprawności totalizmu - przeczytaj jego rzeczowe i obiektywne opisy innego niż moje autorstwa:

       Wcale NIE jest tajemnicą, że totalizm ma wielu zajadłych wrogów. Wszakże swymi szczegółowymi wyjaśnieniami "dlaczego" należy żyć moralnie, "jak" działają mechanizmy moralności, "w jaki sposób" mechanizmy moralne karają tych co postępują niemoralnie, "jakie dowody" potwierdzają prawdę tego co totalizm stwierdza, itp., totalizm nadreptuje na odciski wielu ludzi przy władzy i bogactwie. Władza zaś i bogactwo w swej większości wywodzą się przecież z czyjegoś niemoralnego postępowania. Dlatego owi wrogowie totalizmu uciekają się do wszelkich możliwych sztuczek, aby zniechęcić innych do zapoznania się z totalizmem. W rezultacie tych sztuczek, w wyszukiwarkach internetowych coraz trudniej znaleźć jakiekolwiek referencje do totalizmu i do mojego nazwiska. (Przykładowo, z ponad 20 000 000 referencji jakie po wpisaniu mojego imienia i nazwiska Jan Pająk Google udostępniał w 2010 roku, liczba ich spadła do około 500 000 w 2016 roku. Na szczęście, milionowa oglądalność filmu "Zagłada ludzkości 2030" spowodowała, iż w 2019 roku liczba tych referencji podniosła się w Google czasami blisko do około 15 000 000. (Przykładowo, w dniu 2019/8/28 po wpisaniu w google.com nazwiska Jan Pajak wyświetlane było 14,900,000 referencji do tego nazwiska, zaś dla porównania, w tym samym dniu liczba referencji do imienia i nazwiska głowy rządu kraju w jakim mieszkam wyświetlana była jako 4,750,000 - czyli jako ponad 3 razy mniejsza.) Zaczęło się też wówczas zjawisko, które możnaby m.in. uzać za zakamuflowane próby zmiany nazw mojego dorobku intelektualnego zgodnego z zasadami totalizmu, poczym już pod innymi nazwami zaprezentowania tego dorobku jako dorobek ateistycznej oficjalnej nauki - po pełny opis jednego ich przykładu patrz punkt #E1.1 na stronie telepathy_pl.htm (skrótowo podsumowany też w punkcie #I7 strony mozajski.htm). Ponadto w internecie, prasie, oraz oficjalnej nauce prowadzona jest coraz głośniejsza kampania zwalczania, zaprzeczania i szydzenia z totalizmu oraz atakowania i opluwania mojej osoby - czytelnik zapewne już natknął się na niektóre jej produkty. Kampania ta potrafi zniechęcić i skonfundować co mniej samodzielnie myślące osoby - szczególnie te które cierpią na "nieuleczalne kalectwo wyobraźni" jakie szerzej omawiam w punkcie #J4.3 swej stony propulsion_pl.htm. Dlatego jeśli kogoś kampania ta zaczyna już zwodzić, zaś z tego powodu chciałby uzyskać niezależną odemnie tzw. "drugą opinię", że jednak totalizm ujawnia nam prawdę, faktycznie poprawia jakość naszego życia, a stąd że warto go poznać i ochotniczo praktykować w swym życiu, wówczas być może warto przeczytać również kilka obiektywnych i pozytywnych podsumowań totalizmu napisanych przez innych niż ja autorów. Wszakże niezależnie od owych wrogów totalizmu, którzy starają się go opluć i obrzydzić innym, istnieją też obiektywne osoby, które rzetelnie poznały istotę totalizmu i teraz starają się szerzyć obiektywną prawdę na temat tej pozytywnej filozofii. W internecie daje się więc też znaleźć przykłady takich obiektywnych i relatywnie krótkich opisów totalizmu innych niż ja autorów - tyle, że trzeba ich pracowicie tam szukać, zgodnie z zasadą pokonywania oporów tzw. "pola moralnego" opisywaną m.in. w punkcie #J1 strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm. Adresy niektórych przykładów takich obiektywnych i pozytywnych opisów totalizmu wskazałem w "P.S." z końca "części #B" mojej strony o nazwie p_instrukcja.htm - np. patrz strona "Totalizm - zakazana filozofia", albo strona "Totalizm - filozofia ludzi myślących". (W listopadzie 2014 roku strony te były dostępne pod adresami http://percepcja44.cba.pl/totalizm.html oraz private.freepage.de/cgi-bin/feets/ - warto więc sprawdzić, czy dzisiaj nadal są tam dostępne.)


#A5. Dlaczego nazwa najmoralniejszej nowoczesnej filozofii - tj. opisywanej tu "filozofii totalizmu z 1985 roku" zawsze musi być pisana i odmieniana przez literę "z" oraz dlaczego zaraz po stworzeniu totalizmu zapanował szał przemianowywania wsteczniczego totalitarianismu jaki reprezentuje jedną z wielu przeciwstawności totalizmu, też na nazwę "totalism" (tyle że poprawnie pisaną przez literę "s") formując z niego rodzaj "zasłony dymnej" jaka blokując i zagłuszając upowszechnianie niniejszej obecnie najmoralniejszej filozofii świata zamienia ją w "najbardziej dziś zakazywaną filozofię":

Motto: "Gdyby np. alkoholikowi powierzyć zorganizowanie hipotetycznego komitetu informacyjnego jaki ma przekonać naród do potrzeby wprowadzenia prohibicji, wówczas dałoby się logicznie przewidzieć, że na szefa naukowców wykonujących wymagane badania niemal z pewnością zatrudniłby on właściciela najbardziej dochodowej gorzelni." (Powyższe to najkrótsze symboliczne podsumowanie sytuacji z "prawdą" jaka istnieje obecnie na Ziemi, a jaką wyjaśniłem w #G3 do #G5 strony wroclaw.htm.)

       Przykro mi Cię informować czytelniku o tym iż ludzkość i cała nasza planeta już od tysiącleci jest skrycie okupowana i brutalnie eksploatowana - co najkrócej staram się wyjaśnić w {11} z punktu #H2 strony biblia.htm i ze wspisu #354 do blogów totalizmu. Co najgorsze, tymi których niewyobrażalny upadek moralny skłania aby skrycie i bezpardonowo nas okupować i eksploatować, są nasi krewniacy z planet Oriona. Krewniacy ci dawno już temu osiągnęli aż tak wysoki poziom techniki, że na przeciętnym dzisiejszym naukowcu ludzkości sprawiają wrażenie nadprzyrodzonych istot - i to na przekór iż możliwości ich urządzeń technicznych, dzięki prognostycznej mocy moich "Tablic Cykliczności dla Napędów Ziemskich", na naszym obecnym poziomie wiedzy stają się już całkowicie zrozumiałe i są wyjaśnione np. w punktach #J4.3 do #J4.6 z mojej strony o nazwie propulsion_pl.htm oraz we wpisach #315, #313, #311 i #309 do blogów totalizmu. Ci nasi moralnie upadli krewniacy wyglądają niemal identycznie do nas, aczkolwiek ich życie na planetach o parametrach innych niż nasza Ziemia wykształtowało u nich kilka drobnych szczegółów anatomicznych jakie są nieco odmienne niż u ludzi z Ziemi, a jakie co spostrzegawcze osoby uprowadzane na pokłady ich gwiazdolotów niekiedy odnotowują i raportują. (Ludzkie raporty z uprowadzeń do ich gwiazdolotów w celu wyeksploatowania najrzeczowiej pospisywał w swych książkach Amerykanin, Ś.P. Prof. John Mack, którego tragiczne losy opisałem w podrozdziale T1 z tomu 15 mojej monografii [1/5], a także opublikował Polak, Ś.P. Andrzej Domała, którego otwierający oczy raport to traktat [3b] - oboje ci patrioci ludzkości swą odwagę i chęć ujawnienia prawdy przypłacili życiem umierając w sposób o jakim łatwo zgadnąć iż był to zmyślny zamach dokonany na życie każdego z nich przez owych naszych diabolicznych krewniaków z Oriona.) Przykładowo, ich czaszki mają kształt "gruszki", której nieistniejący "ogonek" wypadałby na czubku ich wyrastającej ku dołowi dolnej szczęki. (Nasze czaszki typowo mają kształt elipsoidy.) Te różnice w szczegółach budowy czaszek powoduje iż np. kiedy typowi ludzie mają po dwie pionowe zmarszczki pomiędzy brwiami zaczynające się ponad bokami nosa, jednak u tych naszych moralnie updałych krewniaków, uprowadzanym przez nich osobom pierwszym szczegółem jaki rzuca się w oczy jest tylko jedna pionowa zmarszczka zaczynająca się ponad środkiem ich nosa. Z moich rozmów z osobami przez nich uprowadzonymi wynika też, że ci nasi krewniacy mają resztę twarzy różniącą się od rysów ludzkich jedynie kilkoma łatwymi do przeoczenia szczegółami (np. ich włosy przy czole naturalnie rosną pod górę głowy lub są pokręcone, wielu ma też pośladkokształtny narost na brodzie, marchewkowaty nos, uszy odrastające od boków twarzy w sposób podobny do "uszu psa" - tj. bez fałdu w jaki kobiety wpinają kolczyki, itp.) - które to cechy opisałem w #G3 i zilustrowałem dokładniej na #G1abc do #G2f ze swej strony o nazwie evil_pl.htm, a ponadto opisałem je (między innymi) w podrozdziale V8.1 z tomu 16 monografii [1/4] zaś nieco karykaturalnie zostały one zilustrowane na Fot. #E2b z mojej strony o nazwie ufo_pl.htm powtórzonej poniżej jako Fot. #A5a. Pamiętajmy jednak, że niektórzy ludzie też mogą posiadać podobne szczegóły twarzy, wszakże ci nasi krewniacy od tysiącleci okupują Ziemię, zaś ich ulubioną rozrywką jest gwałcenie podobających im się ludzi po uprzednim ich zahipnotyzowaniu swoją osobistą bronią jaką opisuję w #K1 i #K2 strony petone_pl.htm (i we wpisach #347 i #348 do blogów totalizmu) oraz w #J3 do #J3a strony faq_pl.htm oraz we wpisie #359 do blogów totalizmu. Z kolei już nam znanych metod sprawdzania czy ktoś jest człowiekiem czy też UFOnautą, przy obecnym poziomie naszej wiedzy i techniki - czyli kiedy ludzie NIE zbudowali jeszcze niezawodnie działających wykrywaczy "telekinetycznego migotania" opisywanych w naszym traktacie [7b], NIE wolno nam wdrażać w życie aby tym NIE powrócić do czasów średniowiecznych "polowań na czarownice". Ta niemal identyczność naszych upadłych krewniaków do wyglądu ludzi, w połączenieniu z ich niewyobrażalnie zaawansowaną techniką, pozwala im mieszać się z ludźmi i zajmować kluczowe stanowiska w ludzkich administracjach. To z kolei pozwala im nieustannie wywoływać wojny i waśnie, niszczyć dorobek i życie wynalazców i odkrywców, oraz w sumie bez przerwy spychać ludzkość z powrotem na drzewa i do jaskiń - co będzie pozwalało im okupować nas i eksploatować praktycznie w nieskończoność. Ja przez zupełny przypadek wynalezienia swego gwiazdolotu zwanego Magnokraft odkryłem ich istnienie. Niestety, to skupiło na mnie furię ich prześladowań. Moje badania zostały przez nich sekretnie uznane za "zakazane", zaś moich wyników badań NIE pozwalano mi opublikować w naukowych czasopismach - stąd jedynie mogłem je publikować w internecie, ale nawet i tam są skrycie blokowane, ukrywane i obrzydzane. Zacznijmy więc od podania tu kilku ponumerowanych przykładów jak owa furia prześladowań podnosiła moją świadomość i wiedzę o istnieniu skrytej okupacji i eksploatacji ludzkości (wszakże staropolskie przysłowie stwierdza NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło).
       {1} Szokujące problemy z upowszechnianiem mojej filozofii totalizmu. Pierwszą oznaką iż jestem w kłopotach z tą ukrytą "mocą zła" były problemy z opisywaną tutaj moją filozofią totalizmu z 1985 roku. Kiedy bowiem w 1985 roku wypracowałem swój totalizm, zanim nadałem mu tę nazwę sumiennie sprawdziłem we wszelkich możliwych źródłach, czy przypadkiem NIE została już stworzona jakaś filozofia o nazwie "totalism" lub "totalizm". Wprawdzie już dawniej odnotowałem iż istnieje wstecznicza filozofia zwana "totalitarianism", ale w 1985 roku nikt jeszcze NIE został hipnotycznie zaprogramowany przez naszych szatańskich krewniaków aby jej nazwę skracać do słowa "totalism". Jak też wówczas się upewniłem, filozofii o nazwie "totalizm" ani "totalism" jeszcze wtedy NIE było. Jednak w jakiś czas już po upowszechnieniu mojej filozofii totalizm z 1985 roku, zostałem zaskoczony iż wszelkie publikatory aż zaroiły się od opisów filozofii zupełnie przeciwstawnej do mojej a też zwanej "totalism" - o jakiej się okazało iż z braku istnienia takowej na tę nazwę przemianowano uprzednio istniejącą ogromnie wsteczniczą filozofię "totalitarianismu". Mnie dziwiło "jak" jest to możliwe tylko do chwili aż odkryłem, że owi nasi upadli krewniacy z Oriona używają posiadane przez siebie wehikuły czasu aby wysyłać do przyszłości jako kurierzy czasowi swych najlepszych wywiadowców, szpiegów i policjantów, aby ci sprawdzali w przyszłości jakie ludzkie odkrycia, publikacje i wynalazki najbardziej szkodzą ich okupacyjnym interesom. Potem zaś po sprowadzeniu tych kurierów czasowych z powrotem do teraźniejszości, aby ci znajdowali sposoby "zneutralizowania" i zniszczenia tych odkryć, publikacji i wynalazków wraz z ich ludzkimi twórcami. Tak zaś pechowo się stało iż mój "totalizm" też zagrażał ich okupacyjnym interesom. Po wysłaniu więc swych "kurierów czasowych" tym razem do naszej przeszłości spowodowali aby ich urzędnicy operujący w przeszłości i zajmujący przywódcze stanowiska wśród ludzi hipnotycznie zaprogramowali masowe przemianowywanie w publikacjach nazwy "totalitarianism" na nazwę "totalism". Przyczyną dla którego stała się możliwa ta zmiana w przeszłości jaka spowodowała dużą zmianę w naszej tereźniejszości bez zostania odnotowaną przez ludzi, jest brak w pozbawionym "upływu czasu" przeciw-świecie błędów nadmiarowości danych - nieodnotowalność działania "jak" którego to zjawiska wyjaśniłem dokładnie w punktach #I1 do #I5 ze swej strony o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. Po owym więc odkryciu upewniłem się aby we wszystkich moich publikacjach moja filozofia totalizmu była zawsze pisana i odmieniana przez literę "z", zaś kiedy owi upadli nasi krewniacy znaleźli kolejne sposoby "jak" mimo tego nadal mogą ją blokować i obrzydzać, zacząłem do jej nazwy dodatkowo dodawać rok jej sformułowania, tj. nazywać ją totalizm z 1985 roku. Następne etapy zmyślnego wyniszczania filozofii totalizmu przez moce zła oraz moje zmagania w obronie tej najmoralniejszej filozofii świata raportuję poniżej w niniejszym punkcie #A5, tj. zaraz po opisaniu najpierw innych typowych przykładów metod ich działania.
       {2} Perypetie z upowszechnieniem moich naukowych dowodów iż Bóg istnieje. Doskonałym przykładem jaki też podniósł moją wiedzę i dodatkowo też potwierdza poprawność powyższych moich ustaleń o skrytej okupacji, eksploatacji, wyniszczania i blokowania postępu ludzkości, jest sprawa mojego naukowo niepodważalnego formalnego dowodu na istnienie Boga opracowanego w 2007 roku metodą matematycznej logiki. Dowód ten został zaprezentowany aż w kilku publikacjach, np. w 2007 roku w podrozdziale I3.3.4 z tomu 5 mojej monografii [1/5], zaś na filmie udostępnianym w YouTube od 5 maja 2016 roku jest on zilustrowany np. na długościach od 25:25 do 26:55 minuty (a wspomniany też od 8:00 do 8:15 minuty) naszego około półgodzinnego filmu o adresie i tytule Dr Jan Pajak Portfolio. Jak też się okazało, chociaż aż do około lat 2020-tych inna niż moja prezentacja na ten temat NIE była możliwa do wykrycia (co znaczy iż najprawdopodobniej wówczas jeszcze NIE istniała w ówczesnym przebiegu naszego "nawracalnego czasu softwarowego" jakiego nawracalność potwierdza Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" - wersety której cytuję i omawiam w punktach #B4, #D5, #D5.1 i #D5.2 z mojej strony internetowej o nazwie immortality_pl.htm), nagle około lat 2020-tych internet zaczął się roić od datowanych wstecznie około czasu opracowania mojego dowodu głośnych prezentacji, które do dzisiaj uzyskują ogromne oficjalne wsparcie i pomoc w reklamowaniu od zarządzających Ziemią mocy zła i które stwierdzają niemal to samo co mój dowód formalny na istnienie Boga z 2007 roku. Tyle iż zamiast wyrażenia tych prezentacji naukowo niepodważalnym dowodem z wpisanym w niego inżynierskim opisem "jak", prezentacje te wyraziły to samo w formie słownikowego opisu "co" czyichś osobistych wierzeń, w które NIE każdy jest zobowiązany wierzyć i które w przyszłości będzie można zmienić, odwołać, lub zapomnieć. Wiadomo bowiem iż jeśli ktoś "wierzy" w istnienie Boga, wówczas zawsze może to odwołać lub ktoś inny może to zdyskredytować. Natomiast jeśli to samo istnienie Boga jest wyrażone w formie naukowo niepodważalnego dowodu formalnego wypracowanego jakąś już sprawdzoną jako niezawodna metodą naukową, wówczas tego NIE daje się już odwołać ani zdyskredytować, a jedynie można to ukryć (np. często używaną przez naszych upadłych krewniaków z Oriona metodą jaką doskonale opisuje stare powiedzenie: "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las"). Czytelnicy którzy znają język angielski mogą poznać "co" owe masowe prezentacje stwierdzają przykładowo z około 8-minutowego widea o tytule Scientists Found Proof of GOD in DNA Code - Evidence of God - The God Code - God DNA i adresie https://www.youtube.com/watch?v=XuUR7v7hkOQ. Z kolei informacje na temat administratora nauki który zapełnił internet tymi konkurencyjnymi do mojego formalnego dowodu publikacjami jakie mają już miliony czytelników i oglądających (kiedy jednocześnie moje publikacje pozostają niemal NIE czytane) czytelnik może wyszukać słowami kluczowymi: Dr Francis Collins God in DNA np. albo w youtube.com albo też w google.com. Wiadomo iż w historii ludzkości zaistniało sporo przypadków kiedy mniej więcej w przybliżonych czasach było coś ogłaszane jako odkrywane lub wynajdowane przez więcej niż jednego ludzkiego twórcę. Przykładowo, takimi przypadkami były wynalazki telefonu, wynalazki samolotu którego najstarszy latający prototyp opisałem na stronie mozajski.htm, czy wynalazek "piramidy telepatycznej" opisanej w naszym traktacie [7]. Jednak kiedy ludzie rozważają wszystko w opisanych w #G3 z mojej strony wroclaw.htm oraz we wpisie #341 do blogów totalizmu słownikowych kategowiach "co" zamiast w inżynierskich kategoriach "jak", wówczas wykrycie "kto" naprawdę zaispirował takie równoległe tworzenie przez więcej niż jednego wynalazcę lub odkrywcę jest ogromnie trudne. Wszakże zainspirowanie takich równoległych twórczych wynalazków lub odkryć mógł dokonać albo (a) Bóg, albo też (b) "kurierzy czasowi" naszych upadłych moralnie krewniaków. Podczas jednak gdy (a) Bóg inspirowania tego dokonuje z miłości do ludzi i dla ich dobra, owi (b) nasi sztańscy krewniacy z Oriona inspirują takie równoległe odkrycia lub wynalazki dla własnej korzyści zaś dla wyniszczania ludzkości ich następstwami. Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy już wiedzę i metody postępowania (np. patrz punkty #G3 do #G5 ze strony internetowej o nazwie wroclaw.htm lub z wpisu #341 do blogów totalizmu, oraz punkty #I1 do #I4 ze strony 1985_teoria_wszystkiego.htm lub wpis #345 do blogów totalizmu), mające formę znajdowania odpowiedzi na inżynierskie zapytania "jak", które pozwalają dla każdego z owych przypadków równoległych odkryć lub wynalazków rozstrzygnąć czy ich inspiracja pochodziła ze źródła (a) Bóg, czy też źródła (b) nasi upadli krewniacy z Oriona. Wszakże, przykładowo w sprawie omawianych tutaj równoległych publikacji o kodzie genetycznym jako dowodzie na istnienie Boga, owa inspiracja też mogła mieć jedno z dwóch źródeł, mianowicie: (a) autor każdej z owych publikacji został zainspirowany przez Boga aby równolegle ze sobą odkryć tę samą prawdę o dowodowej wartości genetycznych DNA i w ten sposób dodatkowo potwierdzająco wesprzeć swoje ustalenia o istnieniu Boga, albo też (b) jeden z autorów został np. hipnotycznie lub telepatycznie zaprogramowany przez owych "kurierów czasowych" naszych upadłych krewniaków z Oriona aby równolegle i niezależnie od tego innego autora też wyszedł z podobnym stwierdzeniem - które jednak dla ugruntowania ateistycznych interesów tychże naszych upadłych krewniaków w przyszłości będzie dawało się odwołać albo obalić (np. ponieważ jest ono jedynie prywatnym "wierzeniem" tego autora a NIE naukowo niepodważalnym dowodem formalnym na istnienie Boga). Już tylko powyższe dwa przykłady mojej filozofii i mojego dowodu ujawniają więc "jak" można odróżniać działania ludzi od skrytych działań naszych moralnie upadłych krewniaków. Mianowicie upadli krewniacy inspirują na Ziemi tylko to co brzmi ładnie i wzniośle jednak faktycznie służy ich niecnym okupacyjnym i eksploatacyjnym interesom a jednocześnie wyniszcza ludzkość i skierowuje ją z powrotem na drzewa i do jaskiń. Z kolei zinspirowani przez Boga ludzie nadal starają się czynić i promować to o czym wierzą iż służy to prawdzie, wzrostowi i postępowi ludzkości. Ciekawe iż powyższą prawdę, w Biblii Bóg zainspirował jednym mądrym zdaniem po owocach ich poznacie (Biblia Mateusz 7:16, Mateusz 7:17-19, Łukasz 6:43-45, Jakub 3:11-12). Stąd aby ustalić "kto jest zainspirowany przez kogo" w przypadkach równoległych wynalazków lub odkryć, wystarczy odpowiedzieć na inżynierskie pytanie "jak" dany wynalazek lub odkrycie popiera wyniki każdej z powyższych dwóch możliwych źródeł inspiracji. Użyjmy tu innego przykładu aby to dokładniej wyjaśnić. Mianowicie w punkcie #F13 ze strony o nazwie soul_proof_pl.htm i we wpisie #348 do blogów totalizmu wyjaśniam iż oprogramowanie "youtube.com" pozwala aby jednym wyszukującym poleceniem znaleźć niemal wszystkie widea, które pokazują fragment karnawału w Brazylii o jakim się twierdzi iż ilustrują one szydzenie z Jezusa - polecenie to przykładowo może mieć formę: https://www.youtube.com/results?search_query=brazil+mock+Jesus+god+destroys . Jeśli więc zada się owo inżynierskie pytanie "jak", wówczas ujawnia ono iż pokazywanie wszystkich tych wideów z Brazylii promuje na Ziemi ateizm i osłabia wiarę w Boga - co jest jednym z głównych celów naszych moralnie upadłych krewniaków z Oriona. Jednocześnie oprogramowanie "youtube.com" zupełnie NIE pozwala aby także wypracować jedno polecenie wyszukujące które ujawniłoby niemal wszystkie widea pokazujące świątynie i kościoły jakie zostały ominięte przez najróżniejsze kataklizmy jakie kompletnie zniszczyły ich otoczenie - chociaż w youtube.com też znajduje się sporo takich wideów pokazujących niezniszczone świątynie lub kościoły stojące w środku pola ruin. Tyle iż aby niemal wszystkie je poznajdować, trzeba w to włożyć ogromny nakład pracy i czasu ręcznego wyszukiwania każdego takiego kościoła lub świątyni oddzielnie. Ponownie owo inżynierskie pytanie "jak" ujawnia nam dlaczego z tym szczególnym wyszukowaniem są aż tak duże trudności. Wszakże pokazanie budynków świątyń i kościołów stojących bez uszczerbku w środku kompletnie zrujnowanych jakimś kataklizmem obszarów utwierdza wiarę w istnienie i moc Boga - co jednak biegnie przeciwko okupacyjnym i eksploatacyjnym interesom na Ziemi naszych moralnie upadłych krewniaków z Oriona. Więcej na temat przedziwnych losów wyników moich badań tej sprawy, wszystkie jednak które dają się wyjaśnić celami, metodami i technicznymi możliwościami naszych upadłych krewniaków z planet Oriona, opiszę w dalszej części niniejszego punktu #A5, a także poniżej w punktach #A5.1 i #I4.
       {3} Ujawnienie iż okupujący nas moralnie upadli krewniacy z Oriona używają "kurierów czasowych" i podróży do przeszłości aby sabotażować wszystko co działa na niekorzyść ich okupacyjnych interesów. Kolejne zdarzenie jakie podniosło moją wiedzę o okupującej nas "mocy zła" a dodatkowo też potwierdza poprawność wielu moich ustaleń, nastąpiło w czwartek dnia 2023/4/20. W dniu tym bowiem odkryłem iż owi nasi okupanci wysłali swoich "kurierów czasowych" do czasów kiedy stwarzane było wyrażenie iframe z komputerowego języka HTML, aby ci zasabotażowali (zmienili) format tego wyrażenia na odmienny niż ten jaki ja używałem na swoich stronach internetowych. Dopilnowali przy tym aby mnie NIE objął (wystąpił) brak tzw. błędów nadmiarowości danych - który powoduje iż z powodu braku czasu i upływu czasu w przeciw-świecie, takie wprowadzające błędy zmiany dokonane w przeszłości normalnie stają się niewykrywalne w teraźniejszości - co wyjaśniłem dokładniej w #I1 do #I5 swej strony 1985_teoria_wszystkiego.htm oraz we wpisach #345 i #346 do blogów totalizmu. W rezultacie, wszystkie widea jakie moje strony uruchamiają owym wyrażeniem iframe przestały działać. Aby naprawić szkody jakie to wyrządziło moim publikacjom zajmie mi teraz aż wiele miesięcy pracy. Jak dokładnie zadziałał ów sabotaż moich publikacji dokonany za pomocą podróżowania przez czas wyjaśniłem to w (#7) ze wstępnej części swej strony p_instrukcja.htm oraz w punktach #J3 do #J3a z innej swej strony o nazwie faq_pl.htm i ze wpisu #359 do blogów totalizmu - opisujący tzw. pętlę sabotażową o jakiej ustaliłem iż zawiera ją każdy PC, w tym i ten PC który zapewne i ty czytelniku właśnie używasz. W tym miejscu warto przypomnieć tu fragment stategii którą kiedyś nauczali nas podczas szkoleń oficerkich w ludowym wojsku polskim, mianowicie iż jeśli nasz przeciwnik użyje na nas określony rodzaj broni jakiej my jeszcze NIE poznaliśmy, wówczas poznanie i upowszechnienie wśród swoich wiedzy jaką możemy uzyskać poprzez obserwacje, analizy działania i badanie skutków owej broni, często przewyższa swą wartością straty jakie broń ta nam wyrządziła. Innymi słowy, użycie przez naszych skrytych okupantów i eksploatatorów "kurierów czasowych" w celach "zasabotażowania" formatu wyrażenia jakie opracowane zostało w naszej przeszłości dostarcza nam potwierdzenia iż mój wynalazek "wehikułów czasu" jest poprawny i już budowany przez naszych upadłych moralnie krewniaków z planet Oriona. Czas więc aby i ludzkość zakasała rękawy i podjęła budowę moich wynalazków.
       W tym miejscu warto też podkreślić iż celowo stworzona na Ziemi sytuacja w jakiej otwarte mówienie prawdy jest prześladowane i zastraszane najróżniejszymi prawami, przykładowo narzucaniem nam praw najróżniejszych kryminalistów do "prywatności", czy wymaganiami tzw. politycznej poprawności, większość ludzi NIE ma odwagi stwierdzić iż ktoś ukradł odkrycie lub wynalazek, a uzna za bezpieczniejsze stwierdzanie iż zostały one "dokonane równolegle". Jednocześnie w działaniu jest sytuacja iż "pieniądze przemawiają najgłośniej" oraz iż skryci okupanci i eksploatatorzy naszej planety zawsze spowodują iż prawdziwy odkrywca czy wynalazca zostanie zniszczony zaś świat będzie uznawał i wynagradzał tego kto dokonał kradzieży. W rezultacie ludzkość staje się caraz bardziej podobna do diabolicznych krewniaków jacy ją okupują i eksploatują. Dlatego przeanalizujmy tu owym inżynierskim "jak" jeszcze jeden przypadek ale już NIE mojego, równoległego, tym razem wynalazku telefonu. Tak bowiem się stało iż w tym samym dniu 14 lutego 1876 roku złożone zostały patenty aż dwojga pretendentów na wynalazców telefonu, tj. niejaki Elisha Gray oraz niejaki Alexander Graham Bell. Oficjalnie uznano jednak tylko Alexandera Grahama Bell za wynalazcę telefonu, chociaż urzędnik patentowy, niejaki Zenas Wilber, zeznał iż Bell przed złożeniem patentu przekupił go banknotem $100 o pokazanie mu najpierw patentu Gray'a. W rezultacie Bell zarobił miliony, zaś Gray spędził resztę życia walcząc o swe prawa wynalazcy, umierając w samotności i zapomnieniu podobnie jak Mikołaj Tesla. Ponieważ dzisiejsi badacze NIE potrafią używać inżynierskiego "jak" dla ustalania prawdy, do dzisiaj wielu z nich "autorytatywnie" stwierdza iż wynalazcą telefonu jest jakoby Bell. Jeśli jednak uwzględni się działanie "kurierów czasowych" naszych diabolicznych krewniaków i cechami ich podrózy przez czas wyjaśni "jak" tamte zdarzenia, wówczas zeznanie Zenas'a Wilber (wówczas odrzucone przez sąd ponieważ podobno był on alkoholikiem) uzyskuje wiele dodatkowych potwierdzeń typu "poszlakowego", które w tamtych czasech NIE mogły być uznane. Przykładowo sama dokumentacja obu patentów. Gray sformułował ją po inżyniersku, wykazując iż wie "jak" telefon zbudować. Natomiast Bell sformułował ją jedynie w słownikowym "co" wykazującym iż tuż przed zlożeniem patentu jeszcze NIE widział "jak" telefon działa i musiał tego dopiero się dowiedzieć z patentu Gray'a. Ponadto data i czas składania obu patentów. Dzień był ten sam, jednak godzina była wcześniejsza u Gray'a. Ponadto sprawa śmierci Gray'a. Umarł on przedwcześnie w dniu 21 stycznia 1901 roku na zawał serca. Wiadomo zaś iż zaawansowana medycyna naszych szatańskich krewniaków z Oriona pozwala im niewykrywalnie likwidować "niewygodnych" im "przeszkadzaczy" - wiele z takich przypadków opisuję w swych publikacjach. Ja wiem, że niniejsze opisy będą na tyle zmyślnie ukrywane i likwidowane iż nic NIE zmienią w sprawie upowszechniania nieprawdy. Jednak mam nadzieję iż wyraźnie potwierdzą one prawdę wersetu 4:22 z "Marka" w Biblii - cytuję: "Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw". W ten sposób Biblia ostrzega potencjalnych sprawcow iż jeśli ktoś świni przeciwko bliźnim i przykazaniom Boga, wówczas mechanizmy "samoregulowania się" sprawią iż wszystko co uczynił kiedyś wyjdzie na jaw.
       Zanim kontynuuję niniejsze rozważania chciałbym spytać: czy wiesz czytelniku iż aby udawać iż coś konstruktywnego się czyni, jednak faktycznie blokować postęp i stwarzać przeszkody, nasi rządzący Ziemią upadli krewniacy stworzyli nawet zupełnie nową dyscyplinę naukową nazywaną agnotologia. Pozorny cel jej działania "na chłopski rozum" możnaby opisać jako znajdowanie powodów, źródeł i sposobów eliminowania celowo prowadzonej przez zmyślne "moce zła" działalności upowszechniania na Ziemi ignorancji i oszustwa, a także ukrywania "prawd" jakie są najbardziej istotne dla przetrwania i dobrobytu całej ludzkości. Innymi słowami owa "agnotologia" ma badać efakty jakie na Ziemi wywołują działania tychże naszych upadłych krewniaków z Oriona. Nic dziwnego iż przykładami "efektywności" i faktycznych działań tej dyscypliny, jaka ma badać wszystko czym rządzą nasi krewniacy, są dwa angielskojęzyczne filmy w 2021 roku upowszechniane pod adresami https://www.youtube.com/watch?v=frCIYEyURV0 i https://www.youtube.com/watch?v=gL8i9KUEnog - na które krótko się powołałem na początku punktu #G3 i w punkcie #G4 swej strony o nazwie wroclaw.htm. Innymi słowy, owa dyscyplina "agnotologia" zajmuje się odkrywaniem dokładnie tych samych powodów, źródeł i sposobów eliminowania panowania zła na Ziemi, za odkrycie i publikowanie których w latach od 1990 do 2010 ja byłem wyrzucany z pracy aż przez kilka NZ uczelni - np. patrz punkt #B5 i punkt #B5.1 na stronie o nazwie tapanui_pl.htm. Jest jednak duża różnica pomiędzy podejściem do tamtych moich badań i ich wynikami, a podejściem i wynikami owej dyscypliny agnotologia. Ja bowiem w swych badaniach czegokolwiek opisywanego słownikowym pojęciem "co", zawsze poszukiwałem prawdy o owym "co" poprzez wypracowywanie inżynierskiego "jak" cele owego "co" mogą być osiągane - tak jak wyjaśniam to w punktach #G3 do #G5 ze swej strony internetowej o nazwie wroclaw.htm. Ponadto moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku (opisywana także i moją inną stroną dipolar_gravity_pl.htm) już w tamtych latach wskazała mi naukowo niepodważalny materiał dowodowy iż Bóg z całą pewnością istnieje. Dodatkowo w 2020 roku potwierdziłem też ponad wszelką wątpliwość iż nasz Bóg w coraz bardziej zawzięcie prowadzonej obecnie na świecie walce dobra ze złem posiada istotne cele i powody aby zdecydowanie obstawać po stronie "dobra" - co dokładniej wyjaśniam w #C8 do #C8bc ze swej strony nirvana_pl.htm oraz we wpisie #343 do blogow totalizmu bazującym na tym #C8. Stąd z jednej strony posiadłem upewniającą mnie wiedzę, że trzeba całkowicie ufać stwierdzeniom Biblii iż Ziemią zarządza zbiorowisko jakichś potężniejszych oraz bardziej przebiegłych niż ludzie istot jakie Biblia mądrze opisuje pod NIE powodującą jej "zakazania" nazwą "Upadłych Aniołów" przewodzonych przez Lucyfera - zwanego też Szatanem. Z drugiej zaś strony wiem też z osobistych rozmów i badań jakie przeprowadzałem, że trzeba także wierzyć prawdomówności licznych rzeczowych i wysoce odpowiedzialnych ludzi, wszyscy którzy zgodnie raportują zostanie uprowadzonymi do UFO przez złośliwe istoty praktykujące filozofię szatańskiego pasożytnictwa. Szczególnie iż owi uprowadzani są brutalnie eksploatowani na pokładach UFO przez ludzko-podobne istoty nadrzędne inteligencją i techniką wobec ludzi, jednak różniące się od ludzi tylko kilkoma szczegółami anatomicznymi notorycznie "przeaczanymi" przez większość tzw. "badaczy UFO" (sporo z których to "badaczy UFO" zapewne jest albo telepatycznie manipulowana przez UFO, albo nawet jest UFOnautami żyjącymi wśród ludzi). Przykładem jednego z takich uprowadzanych do UFO był Polak, Ś.P. Andrzej Domała, którego raport jest opublikowany w naszym wspólnym traktacie [3b], ale niestety którego za szczerość raportów UFOnauci ukarali swą "maszyną do indukowania raka" jaką opisałem szerzej np. w punktach #B1 do #B3.1 strony bandits_pl.htm. To właśnie Ś.P. Andrzejowi Domała UFOnauci z planety Nea m.in. powiedzieli, że mają statek UFO aż tak gigantyczny, iż zdolny jest on przykryć sobą cały obszar kraju Dania (aż tak ogromny statek UFO jest zaś potrzebny np. aby uformować owo lądowisko UFO, o jakiego rzekomym czysto "naturalnym" pochodzeniu internet stara się wprowadzać ludzi w błąd pod zwodniczą nazwą "Oko Sahary", po angielsku "Eye of Sahara" - tak jak to wyjaśniam w punkcie #J4 strony hurricane_pl.htm.) Wiedząc to wszystko, w rezultacie mi udało się w końcu ustalić, że to owe ludzko-podobne istoty obecnie nazywane UFOnautami są właśnie tą anty-ludzką "mocą zła", która od tysiącleci okupuje, eksploatuje i wyniszcza ludzkość, wyludnia kraje, sprowadza pomory i plagi, wymyśliła i utrzymuje na Ziemi użycie "pieniędzy" jakie powodują chciwość, wyzysk, bariery i nierówności pomiędzy ludźmi, wszczyna wojny, blokuje prawdę i postęp, po staniu się niewidzialnymi lub pół-przeźroczystymi włączeniem tzw. stanu "telekinetycznego migotania" swymi "paranormalnymi" sztuczkami podważa prawdę Biblii np. podszywając się za duchy lub za inne nadprzyrodzone istoty, psuje swymi rządami i złośliwymi działaniami praktycznie wszystko co na Ziemi się dzieje (np. psuje nawet zdjęcia wykonane przez badaczy jakim ta "moc zła" stara się szkodzić - po przykład tego zmyślnego psucia zdjęć patrz Fot. #L5 z mojej strony smart_tv.htm), oraz wyrządza ludzkości ogromną gamę najróżniejszych jeszcze innych szkód. Stąd niestety, w sytuacji kiedy Ziemia nadal jest zarządzana przez reprezentantów owej anty-ludzkiej "mocy zła" (tak jak to symbolicznie usiłuje implikować "motto" niniejszego punktu #A5) oraz kiedy pracownicy "oficjalnej nauki ateistycznej" nawykli stwierdzać tylko "co" jednak zwodniczo pomijać podanie "jak" - tak jak wyjaśniłem w punktach #G4 i #G5 strony o nazwie wroclaw.htm, jest wysoce wątpliwym aby owa ateistyczna dyscyplina "agnotologii" kiedykolwiek była w stanie i miała odwagę wypracować i upowszechnić choćby jeden użyteczny sposób obiektywnego sprawdzania prawdy na temat tej inteligentniejszej niż ludzie "mocy zła". Wszakże moc ta dysponuje urządzeniami technicznymi o możliwościach jakich NIE są w stanie nawet sobie wyobrazić dzisiejsi "wysiadywacze wież z kości słoniowej". Ponadto aby utrudniać swe wykrycie, niemal wszystkie swe szkodliwe działania wykonuje ona rękami ludzi, którym hipnotycznie lub telepatycznie wprowadza wprost do umysłu szczegółowe rozkazy działania - na co jej pozwalają możliwości jej nadrzędnej techniki, wiedzy, inteligencji, oraz znajomości skutecznych metod i wybiegów wypracowanych podczas tysiącleci dotychczasowego zwodzenia ludzkości.
       Owa anty-ludzka "moc zła" jaką opisałem powyżej, dla niepostrzeżonego wyniszczania ludzkości oraz ukrywania najbardziej istotnych prawd, często używa trudnej do wykrycia metody działania jaką ja odkryłem i opisałem wiele już lat temu, a jaką najlepiej wyraża powiedzenie: "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las". To właśnie z powodu używania przez nią owej metody, nazwa opisywanej tu najmoralniejszej obecnie w świecie nowoczesnej filozofii wypracowanej jeszcze w 1985 roku przez omylnego człowieka (tj. mnie), czyli filozofii najłatwiej wyszukiwanej słowami kluczowymi Totalizm Jan Pająk, zawsze powinna być pisana i odmieniana przez literę "z". Chodzi bowiem o to, aby filozofia totalizmu NIE była mylona ze starym tzw. "totalitarianismem" - który po sformułowaniu mojego totalizmu nagle przyjął na siebie rolę właśnie "całego lasu, który aby ukryć jedno drzewo został celowo posadzony wokół tego drzewa", stąd który przez leniwe w piśmie (i w ortografii) osoby uległ telepatycznym nakazom "mocy zła" i zaczął być też nazywany drugą, zupełnie z "totalitarianismem" niezwiązaną nazwą Totalism - tyle, że prawidłowo pisaną przez literę "s" - chociaż, niestety, polscy mieszkańcy "wież z kości słoniowej", dla dodania swego osobistego wkładu aby Totalizm Jana Pająk móc obecnie okrzykiwać najbardziej w świecie "zakazywaną filozofią", tamten "totalitarianism" umiejętnie przemianowany przez "kurierów czasowych" dzisiaj też uparcie nazywają "totalizm". Owo zaś "upowszechnianie na siłę" nazwy "totalism" dla opisania przeciwstawnej niż mój "totalizm" filozofii "totalitarianismu", natychmiast zostało użyte przez jakąś wrogą wynikom moich badań instytucję na Ziemi zarządzaną przez tę "moc zła". Mianowicie, owa wroga mi instytucja "napuszczona" na mnie przez "moce zła", w niemal wszystkich źródłach w których usiłowałem wskazywać czytającym opisy mojego "totalizmu", np. w niemal wszystkich wyszukiwarkach internetowych, kierowała czytelników do opisów nowo przemianowaniego "totalitarianismu" - czyli do opisów "totalismu". Sytuacja ta trwała w sumie 34 lata, tj. trwała od 1985 roku - czyli od powstania mojego totalizmu, aż do roku 2019 - czyli do czasu, kiedy upowszechnienie się w internecie wideów opisujących i promujących mój totalizm postawiło wyszukiwarki internetowe w niewygodnej sytuacji, iż ludzie zaczęli kwestionować dlaczego mój "totalizm" jest wyszukiwarkami też zasłaniany, blokowany i ukrywany sztucznie stworzoną przez kogoś "zasłoną dymną" w formie nazwy "totalism" promującej filozofię przeciwstawną do mojej.
       Jednak wkrótce po owej zmiane sytuacji z 2019 roku, bo już w dniu 2021/4/22, ukazał się nasz film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" udostępniany do przeglądania za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E - patrz Film #A5b poniżej. Ponieważ film ten postuluje całkowite usunięcie z Ziemi powodujących wszelkie zło "pieniedzy" poprzez zastąpienie ich szczęśliwością "zapracowanej nirwany", jego ukazanie się wyraźnie napytało mi wielu nowych wrogów. W rezultacie już w 2022 roku, niektóre wyszukiwarki internetowe zaprzestały linkowania do źródeł opisujących "Totalizm Jana Pająk". Zresztą nawet uprzednio - kiedy mój "totalizm" był przez wyszukiwarki oddzielany od "totalismu", skryta i zmyślna dezinformacja nastawiona na blokowanie i obrzydzanie wszystkich wyników moich badań nadal się NIE zakończyła. Przykładowo jako zdjęcie autora "totalizmu" podjęto publikowanie zdjęcia kogoś zupełnie innego - tj. początkowo kogoś w okularach o kim z opisów źródłowych tego zdjęcia łatwo można było zrozumieć, że on wcale NIE jest autorem "totalizmu", NIE wspominajac już faktu, że ja (tj. faktyczny autor filozofii totalizmu) NIE noszę okularów ani NIE wykonuję sobie zdjęć ubierając niepotrzebne mi okulary. Potem zdjęcie to zmieniono i zamiast mojego zaczęto pokazywać zdjęcie kogoś już zmarłego i o typowo niemieckich rysach twarzy. Potem zaś pokazywano kogoś jeszcze innego. Takie więc celowe, uparte i nieustające zwodzenie czytelników we wszystkich sprawach dotyczących wyników moich badań może oznaczać tylko jedno, mianowicie iż owej "mocy zła" o jakiej Biblia informuje iż nadal zarządza ona Ziemią, ogromnie NIE na rękę są owe zawsze poparte wyjaśnieniem "jak" i materiałem dowodowym prawdy jakie ujawniam w swoich publikacjach. Czytelnikom moich opracowań radzę tu więc serdecznie: zapiszcie sobie w komputerach adresy moich opracowań i to bezpośrednio z nich, a NIE z wyszukiwarek internetowych systematycznie poznawajcie prawdy jakie wypracowałem w wyniku swych rzetelnych badań i jakimi przez całe życie wszystkim bliźnim staram się dostarczać wiedzę i moralne narzędzia, którymi oni będą potem w stanie wytworzyć na Ziemi sytuację kiedy dotychczasowy ucisk, wyzysk, nierówność, pieniądze, strach, niesprawiedliwość, cierpienia, okłamywanie, wojny, zniszczenia, śmieci, choroby, itp., swą wiedzą, mądrością, prawością, fizyczną pracą, oraz postępowaniem zgodnym z Biblią i z przysłowiem "Bóg pomaga tym co sami sobie pomagają", stopniowo zmienią na coraz lepsze życie całej ludzkości.
       Kiedy w 2021 roku, czyli zaraz po ukazaniu się naszego filmu "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" liczby czytających moje strony internetowe i wpisy do blogów totalizmu zaczęły gwałtownie spadać, podjąłem próby ustalenia "jak" owe "moce zła" wywołują ten spadek. W tym celu m.in. zmieniłem "liczniki odwiedzin" na kilku moich stronach (w tym i na niniejszej) aby się przekonać które witryny jakich ja używam blokują dostęp do moich stron. Jak jednak nowe liczniki szokująco mi ujawniły, najnowsze aktualizacje moich stron (w tym i niniejszej) NIE są odwiedzane przez niemal żadnego czytającego je człowieka na wszystkich adresach jakie obecnie używam, chociaż stare "liczniki odwiedzin" - jakie NIE powinny wogóle wskazywać odwiedzających bowiem wszystkie strony jakie je zawierały były już powymieniane na strony z nowymi licznikami, nadal wskazywały kontynuowanie odwiedzin tych starych wersji stron. Innymi słowy, wiedza i doświadczenie owych "mocy zła" pozwoliła im użyć jakiegoś wybiegu aby odnieść pełny sukces w niemal całkowitym uniemożliwianiu czytającym odwiedzania najnowszych aktualizacji wszystkich stron totalizmu jakie ja autoryzuję. Nam zaś przedłużyło to czas aby nadal mieć kogoś na kim możemy uczyć się i praktykować nakazy Biblii wyrażone, między innymi, wersetami 5:44 oraz 5:39-41 z "Ewangelii w/g św. Mateusza".
       Ukrywanie przed ludźmi oczywistej prawdy metodą "jeśli chcesz ukryć jedno doskonale widoczne drzewo wówczas celowo posadź wokół niego cały las" jest często używane przez gnębiące nas "moce zła" jakie najwyraźniej odnoszą istotne korzyści z utrzymywania ludzkości w szponach kłamstw, niewiedzy i anty-moralnego prymitywizmu. (Kto dokładnie wspiera te "moce zła" swymi działaniami, czytelnik może sobie znaleźć lub wybrać odpowiadającego jego światopoglądowi kandydata z długiej listy "wrogów prawdy i postępu" jaką opublikowałem w (7) z punktu #C7 swej strony nirvana_pl.htm.) Na dowody użycia tej zmyślnej metody "sadzenia całego lasu wokół ukrywanego drzewa" w celu obrzydzania i ukrywania prawd związanych z tematami jakie ja badam natykam się bardzo często - tak jakby owe "moce zła" uznały wyniki moich "hobbystycznych" badań i mnie samego za przeciwnika najbardziej obecnie zagrażającego ich interesom. Wymownym przykładem tej metody ukrywania prawd może być prawda o faktycznym istnieniu na Ziemi starej japońskiej kroniki filmowej dokumentującej ostatniego żyjącego ludzko-wyglądającego giganta - jaką udokumentowałem i wyjaśniłem w podpisie pod Film #I2c ze swej strony o nazwie newzealand_pl.htm. Jeszcze innym wysoce intrygującym użyciem tej samej metody, jakie dokumentuje iż owe "moce zła" dysponują Wehikułami Czasu i niekiedy blokują lub obrzydzają prawdę poprzez wysyłanie do przeszłości swych "kurierów czasowych" aby ci unieważnili tam jakieś zdarzenie które w przyszłych czasach działa na niekorzyść tych mocy, jest wyjaśniany w podpisie pod "Fot. #C7a" z mojej strony nirvana_pl.htm przypadek upowszechniania kłamstwa o corocznej śmierci 150 ludzi od upadku kokosów na ich głowy, tylko po to aby owym kłamstwem obrzydzić wiarę ludzi w podobieństwo dobrodziejstw wdrożenia postulowanego tam "ustroju nirwany" zaprojektowanego przez Boga do korzyści jakie Bóg otwarł też dla dobra ludzkości stworzeniem wszechstronnie użytecznych dla ludzi orzechów kokosowych - przez wiele narodów świata z tego właśnie powodu uważanych za święte owoce.
       Warto dodać w tym miejscu, że w sposób niemal identyczny do pisanej przez "s" nazwy totalism, tj. "poprzez posadzenie całego lasu wokół drzewa jakie zamierza się ukryć przed ludźmi", ukryta też została (i nadal jest celowo ukrywana aż do dzisiaj z "dołujących całą ludzkość" powodów jakie wyjaśniłem krótko w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie partia_totalizmu.htm) moja istniejąca i publikowana przecież już przez ponad 35 lat, naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, czyli mój Koncept Dipolarnej Grawitacji. Tę moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku celowo bowiem zagrzebano w "lesie" posadzonym poprzez nakręcenie kosztownego filmu propagandowego, w tytule którego też zawarte są słowa znaczące Teoria Wszystkiego (po angielsku brzmiące: the Theory of Everything). Zamiast więc nadal jedynej w świecie, faktycznie istniejącej mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, wyszukiwarki internetowe nachalnie podsuwają zainteresowanym czytelnikom jedynie opisy owego filmu z 2014 roku, tytuł którego zwodniczo implikuje, iż naukowa Teoria Wszystkiego jakoby wywodzi się od angielskiego naukowca usilnie rozsławianego po świecie przez swój rząd. Stąd jak doświadczenie nam to coraz ostrzej ujawnia, co najmniej połowa wszystkiego co usilnie ludziom wmawia oficjalna propaganda zawsze ukrywa jakieś istotne kłamstwo - wszakże już od czasów Ewy i Adama "moce zła" ustaliły iż kiedy kłamstwo wymiesza się z odrobiną znanej prawdy, wówczas całość tego gro ludzi uzna za prawdę. (Poszerzone opisy przedziwnych zdarzeń i powodów jakich wynikiem jest "zasłanianie" już przez niemal pół wieku mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku przed wzrokiem poszukujących ją osób, opisałem znacznie szerzej we "wstępie" do strony dipolar_gravity_pl.htm, w punktach #A1 i #A2 strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm, w punkcie #A1 z innej strony internetowej o nazwie evolution_pl.htm, oraz w całej poświęconej wyjaśnieniu następstw owego groźnego dla całej naszej cywilizcji zjawiska "zasłaniania i blokowania prawdy" stronie o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm.) Aby tego było jeszcze mało, w niemal identyczny sposób tajemnicza "orkiestra" (żadnego z członków której dotychczas osobiście NIE spotkał ani NIE widział ktokolwiek kogo ja znam) nazywająca siebie Magnokraft podjęła się roli "lasu" posadzonego wokół gwiazdolotu jakiego budowę i działanie ja wynalazłem i opublikowalem jeszcze w 1980 roku i jaki nazwałem wówczas "Magnokraft". W rezultacie celowego zapewne "zorganizowania" tej "orkiestry", nazwa jakiej mogła być użyta do blokowania i ukrywania w internecie mojego gwiazdolotu Magnokraft z 1980 roku, wyszukiwarki dopiero w 2019 roku zdecydowały się podjąć zmniejszanie tego szokującego uniemożliwiania upowszechniania opisów budowy i działania mojego statku kosmicznego jaki ma potencjał wyniesienia ludzkości do gwiazd i otwarcia dla ludzi nieograniczonych zasobów kosmosu. Znawcy wyników moich badań zapewne też odnotowali, że aż do 2019 roku żadna internetowa wyszukiwarka NIE linkowala czytelników do opisów mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów - na przekór iż tablicę ową nieustająco opisywałem i publikowałem począwszy od 1976 roku, czyli już przez okres aż ponad 45 lat. Takich "przypadków" jest znacznie więcej, jednak NIE będę "zanudzał" tu czytelnika opisywaniem ich wszystkich. Jedynie podkreślę, że jedno tego typu zdarzenie mogłoby nastąpić przez przypadek czy czyjeś przeoczenie, jednak ów aż cały szereg takich zdarzeń, wszystkie z których wykazują wiele cech wspólnych, zupełnie eliminuje prawdopodobieństwo iż były one tylko tzw. "wynikiem przypadku".
       Tak dziwnie też się składa, że "totalitarianism" jest dawną i już dobrze poznaną odwrotnością mojego "totalizmu" - czyli niemoralną filozofią typu faszystowskiego, która w niemal każdym obszarze uprawia zasady zupełnie przeciwstawne niż mój totalizm. Na szczęście "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" - opisywany tu problem ukrywania mojego "totalizmu" pozwala więc ludziom się uczyć, że istotna jest NIE nazwa, a to co pod nazwą ową się kryje. Chociaż więc wkrótce po tym jak nazwa opisywanej tutaj mojej "filozofii totalizmu" zaczęła już upowszechniać się po świecie nagle sporo ludzi opanowała owa gorączka aby przemianowywać nazwę "totalitarianism" na krótszą nazwę totalism, ciągle do dzisiaj nazwa mojej filozofii totalizm zdołała nieco się upowszechnić po świecie - zgodnie z przysłowiem "prawda jak oliwa zawsze na wierzch wypływa". Dość pomocną dla tego upowszechnienia się prawdy o filozofii "totalizm", okazała się być m.in. moja znajomość języków oraz natychmiastowa reakcja polegająca na podjęciu kampanii nieustannego podkreślania, aby moją filozofię zawsze pisać i odmieniać przez literę z - co często odróżnia ją od zapisu owej skróconej nazwy dla wsteczniczej filozofii "totalismu" typowo pisanej i odmienianej przez literę s. Mój totalizm wszakże naucza, że jeśli jesteśmy agresywnie atakowani, wówczas jeśli mamy ku temu możliwości posiadamy obowiązek aby się bronić. (Pamiętać trzeba, że "nastawianie drugiego policzka" agresorowi o przytlaczającej nas mocy i niecywilizowanych nawykach, też jest formą obrony.) Intrygującym w całym tym dziwnym zjawisku skracania nazwy "totalitarianism" jest, że ludziom którzy jakimś "owczym pędem" weszli w zwyczaj używania nazwy "totalism" w znaczeniu "totalitarianism" zdaje się wcale nie przeszkadzać, że oba te słowa posiadają zupełnie odmienne znaczenia. Słowo "totalitarianism" wywodzi się bowiem od słowa "totalitarian", które oznacza "agresywną postawę kontrolowania i narzucania". Tymczasem słowo "totalism" wywodzi się od słowa "total", które oznacza "kompletną całość". Obserwując tę nielogiczną modę nazywania "totalitarianismu" zupełnie błędnym słowem "totalism" i to w niedługi czas po tym jak ja zacząłem upowszechniać po świecie nazwę "totalizm" dla swojej filozofii, warto spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moda ta jest tylko "modą", czy też ukrywa się za nią coś znacznie bardziej wartego odnotowania i użycia jako istotną lekcję na przyszłość (np. lekcję jaką wyjaśniam zarówno tutaj, jak i w #C8 oraz w (7) z punktu #C7 swej innej strony o nazwie nirvana_pl.htm, w punktach #A1 i #A2 strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm, we wnioskach punktu #A1 z w/w strony o nazwie evolution_pl.htm oraz na całej stronie o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm). Wszakże zgodnie z moją filozofią totalizmu, w inteligentnym wszechświecie rządzonym przez wszechmogącego Boga absolutnie nic NIE dzieje się bez istotnego powodu.
       Blokowanie postępu i "wolnej woli" swych użytkowników przez dzisiejszy "internet" wcale NIE jest jedynym zagrożeniem jakie ta nadal praktycznie monopolistyczna intytucja wprowadza dla całej ludzkości. W punkcie #A5.1 poniżej i w publikacjach tam linkowanych wykazuję bowiem iż istnieje wiele przesłanek potwierdzających, że "internet" może być nosicielem owej Biblijnej "liczby bestii" 666 - o jakiej ostrzega nas już NIE tylko Biblia, ale także (w niebezpośredni sposób) np. filmy z serii "Terminator". (Po więcej informacji na temat dlaczego "internet" może stać się ową biblijną bestią 666 stwarzającą liczne zagrożenia nawet dla przeżycia ludzkości, proponuję przeglądnąć poniżej punkt #A5.1, a jeszcze lepiej punkt #H4 na odmiennej mojej stronie will_pl.htm.)
       Co więc nas ludzi czeka z powodu tego życia pod sekretną okupacją powyżej opisanej "mocy zła" jaka nieustająco nas wyniszcza, oszukuje i spycha w dół w sposób iż nawet odporna na odnotowywanie prawdy monopolistyczna instytucja "oficjalnej nauki ateistycznej" zmuszona została do ustanowienia badającą te niegodziwości dyscyplinę agnotologii? W moim osobistym zrozumieniu sytuacji odpowiedź na to pytanie brzmi: to samo co Bóg wprogramował w cały nasz świat materii aby spotykało wszystko co żyje, a co jest przez kogoś wyniszczane, mianowicie albo nabycie naturalnej odporności, albo też wdrożenie jakiegoś sposobu pozbycia się tego co nas wyniszcza - w osiągnięciu którego to celu wyraźnie dopomaga nam Bóg inspirujący nas na sposoby wyjaśniane w #H1 do #H3d strony ufo_proof_pl.htm oraz w #C8 do #C8bc strony nirvana_pl.htm. Wszakże nasz świat materii został celowo tak ogromnie mądrze, przewidująco i dalekowzrocznie stworzony przez Boga, aby "każdy problem zawierał wbudowane w siebie naturalne swoje własne rozwiązanie". Innymi słowy, przykładowo ptaki przez tysiąclecia zjadane przez koty, z upływem czasu nabierają umiejętności unikania bycia tak zjedzonym. Podobnie np. chorobotwórcze bakterie długotrwale wyniszczane antybiotykami z czasem nabierają na ich działanie naturalnej odporności poczym antybiotyki już im NIE szkodzą. Kiedy zaś jakieś drapieżniki lub pasożytujące organizmy zbytnio się rozmnożą, wówczas wymrą z głodu z powodu braku ich naturalnych ofiar. Itd., itp. W analogiczny sposób my (tj. cała ludzka rasa), będąc od tysiącleci okłamywani, oszukiwani, eksploatowani i zamęczani przez naszego skrytego agresora, z upływem czasu też stopniowo nabywamy cech, umiejętności i grupowych pamięci, jakie temu agresorowi uniemożliwią dalsze nasze zwodzenie i wyniszczanie. Oczywiście, zanim jednak staniemy się odporni na każda formę zła jaką agresor ten zdoła na nas poszczuć, ciągle jeszcze wiele pokoleń dających się łatwo omamić ludzi będzie musiało wymrzeć. Jednak ich losy będą utrwalane w zbiorowej pamięci całej ludzkości, czyniąc ludzi coraz mądrzejszymi i coraz bardziej doświadczonymi jak unikać padania ofiarami owej "mrocznej mocy". W międzyczasie zaś, tak jak opisałem to w punkcie #A1 swej strony o nazwie evolution_pl.htm, nasze ciała, dusze, zdolności, wiedza i doświadczenie będą nieustająco udoskonalane przez Boga, aby móc coraz efektywniej eliminować zło lub opierać się manipulacjom i atakom okupującej nas mocy zła. Przykładowo, prawdopodobnie najbardziej niedawno w nasze ciała wprogramowana została przez Boga zdolność do doświadczania zjawiska "zapracowanej nirwany". Pomimo więc iż już wkrótce nadejdzie zapowiadana naszym filmem "Zagłada Ludzkości 2030", tym co zdołają ją przeżyć (a wiadomo iż każdą zagładę niektórzy zdołają jakoś przeżyć) to zjawisko zapracowanej nirwany pozwoli ocalonym z zagłady ludziom w końcu zrozumieć iż śmierć i zniszczenia jakich właśnie doświadczyli dałyby się uniknąć gdyby wcześniej ludzkość wzięła do serca wiadomość z wersetu 6:10 w biblijnym "Pierwszym Liście do Tymoteusza" (cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy") i wysłuchała moich apeli o kompletne usunięcie z użycia "pieniędzy" czczenie których jest sprytnie wmuszane ludziom przez "moce zła". Wszakże usunięcie owych pieniędzy jest proste. Wystarczy tylko poprawnie wdrożyć w życie "Ustrój Nirwany" - do wdrożenia jakiego już przekonywałem w punkcie #A2.12 powyżej na niniejszej stronie. Ów "Ustrój Nirwany" powoduje bowiem iż wykonywanie dowolnej moralnie poprawnej i produktywnej pracy fizycznej wcale NIE jest wynagradzane "pieniędzmi", a jest wynagradzane cudownym zjawiskiem szczęśliwości "zapracowanej nirwany" jakie już zostało wprogramowane przez Boga w nasze ciała - o czym ja się praktycznie przekonałem wypracowując i doświadczając nirwanę przez około 9 miesięcy podczas swej profesury na bliskim do natury Borneo, tak jak opisałem to szerzej np. we WSTĘPie i punktach #L1 do #L7 strony smart_tv.htm. Ów doskonały "Ustrój Nirwany" ilustruje nasz półgodzinny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" (patrz Film #A5b poniżej) udostępniany do przeglądania za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E (gorąco rekomenduję każdemu jego oglądnięcie). Ponadto jest on szeroko omawiany w punktach #A1 do #A4 strony partia_totalizmu.htm i w punkcie #C7 strony nirvana_pl.htm. Z kolei istotność "pracy fizycznej" poprzez moralne wykonywanie jakiej zapracowywuje się na przeżywanie szczęśliwosci nirwany wyjaśniłem szerzej w punktach #G3 do #G4 swej strony internetowej o nazwie wroclaw.htm. Ponieważ Ustrój Nirwany powoduje wynagradzanie cudownym uczuciem szczęśliwości każdy rodzaj moralnie poprawnej "pracy fizycznej" wykonywanej w ilościach (jak mi udało się to eksperymentalnie pomierzyć dla siebie) nieprzerwanie przekraczających progową wartość E=1200 [gfh], wdrożenie w życie Ustroju Nirwany spowoduje kompletne wyeliminowanie z Ziemi zarówno "pieniędzy" jak i wszelkiego zła powodowanego przez pieniądze i przez to co zrodziło się z pieniędzy, czyli: chciwość, bogactwo, różnice zamożności, bagatych ludzi, przeeksploatowanie Ziemi, wojny, nieufność, tajemnice, okłamywanie, przestępczość, wyzysk, zarozumiałość, egoizm, itd., itp. Szczerze mówiąc, pracując i żyjąc w najróżniejszych krajach miałem okazję poznać i docenić jak odmiennie wpływa na nawyki i na grupową pamięć ludzi różnica pomiędzy tzw. państwami o cechach "niani" - w których tylko rząd stara się decydować o wszystkim i odgórnie wszystko wykonywać dla swych obywateli, zaś obywatele jedynie wyciągają ręce po darowizny i narzekają na ów rząd, a państwami w których to obywatele podejmują decyzje i biorą niemal za wszystko osobistą odpowiedzialność. Stąd doskonale rozumiem dlaczego Bóg zamiast skorzystać z faktu iż Jego software z 12-tej pamięci każdej Drobiny Boga zarządza wszystkimi programami z jej 11 pozostałych pamięci (w tym także programami dusz tzw. Upadłych Aniołów) pozwalając Bogu na uniemożliwianie dokonywania każdego rodzaju zła, Bóg raczej zdecydował się pozwalać Lucyferowi doświadczać ludzi wszelkimi formami zła możliwymi do wymyślenia, aby sam stopniowo mógł stwarzać coraz doskonalszych ludzi zdolnych do coraz efektywniejszego eliminowania źródeł zła lub nabywania naturalnej odporności na owe formy zła - a w ten sposób aby z upływem wieków móc przygotować sobie zarówno świat materii pozbawiony zła, jak i doświadczonych, zahartowanych w walce z przeciwnościami i odpornych na zło "żołnierzy Boga" jakich opisałem w punkcie #A3 ze strony humanity_pl.htm. Kiedy zaś "moce zła" NIE będą już zdolne wymyślać następnych rodzajów zła jakich przyszli ludzie NIE będą jeszcze w stanie wyeliminować ani na jakie NIE będą jeszcze uodpornieni, wówczas Bóg zapewne pozwoli aby całe imperium "mocy zła" samo wysadziło się w powietrze z powodu swego trwania już od tysiącleci w stanie "nieistniejącego istnienia" opisywanego m.in. w punkcie #H5 strony immortality_pl.htm.

Fot. #A5a: Oto prezentacja rysów twarzy typowej "czarownicy" wygląd jakich przetrwał do dziś w folklorze Nowej Zelandii. Te same rysy twarzy, tyle że NIE w aż tak karykaturalnym zaprezentowaniu, są też raportowane przez ludzi uprowadzanych na pokład UFO, którzy natknęli się tam na ludzko wyglądających UFOnautów. Należy jednak być ostrożnym z rozpoznawaniem tych rysów na Ziemi, ponieważ być może twarze niektórych ludzi także są w stanie przyjmować podobne rysy. Z kolei twarze faktycznych UFOnautów aktualnie działających na Ziemi z pewnością mogą obecnie (np. po upowszechnieniu się moich publikacji) być chirurgicznie upodabniane do typowych ludzkich za pomocą zaawansowanych "operacji plastycznych" medycyny i techniki UFOnautów. Dlatego rysy mogą tylko inspirować, jednak aż do czasu zbudowania przez ludzkość wykrywaczy "telekinetycznego migotania", sposób ujawniania prawdy o UFOnautach wskazuje rada z Biblii wyrażona w 7:16 "Mateusza" i 6:44 "Łukasza": "Poznacie ich po ich owocach". Powyższa ilustracja oryginalnie publikowana jest jako "Fot. #E2b" z mojej strony o nazwie ufo_pl.htm - na której zalecałbym każdemu oglądnięcie też "Fot. #B4" pokazującej bliznę po implancie UFO jaką każdy czytelnik znajdzie na boku swojej prawej nogi (czytelniczki zaś na lewej nodze), oraz przeczytanie tam choćby tylko od #A2 do #A2ab. Natomiast opisy rysów twarzy typowych UFOnautów o ludzkim wyglądzie są zaprezentowane w podrozdziale V8.1 z tomu 16 mojej monografii [1/4]. (Kliknij na powyższą ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)
       Warto tutaj dodać, że nieustająco narasta też ilość materiału dowodowego dokumentującego zło wyrządzane całej ludzkości przez ową "mroczną moc" opisywaną powyżej w punkcie #A5 tej strony. Przykładowo, zarówno napis na kolumnie króla Zygmunta III Wazy w Warszwie informujący iż był on 44 królem Polski, a także około 6-minutowy agielskojęzyczny film o tytule "A Proof We Live In 1021. Not 2021." i o adresie https://www.youtube.com/watch?v=dt8o4WBGYBQ - oba omówione krótko w podpisie pod Fot. #B1d ze strony immortality_pl.htm, zgodnie i w podobny sposób sugerują, że ta "moc zła" prawdopodobnie dokonuje też fałszowania dat i całej historii ludzkości (w tym i historii Polski). Wszakże już wyniki moich badań opublikowane w punktach #J4.5 i #J4.6 strony o nazwie propulsion_pl.htm, ujawniają iż cała obacna ludzka historia omawiająca budowanie np. piramid egipskich czy murów Inka w Peru, jest zmyślnie fałszowana. Do podobnego wniosku skłaniają też losy przy-szczecińskiego miasta Wineta, o jakim niemal wszelki ślad zaginął, jednak jakie kiedyś istniało - tak jak opisałem to w punktach #G1, #G2 i #H2 strony tapanui_pl.htm.

Filmy #A5bc: Oto dwa około półgodzinne filmy gratisowo dostępne w YouTube, jakie wskazują nam już sprawdzony w praktyce czyli możliwy do osiągnięcia dwustopniowy sposób powstrzymania dalszego zapadania się ludzkości w coraz większe błędy i samowyniszczanie, poczym skierowania jej na drogę wzrostu i naprawy wiodącą do lepszej przyszłości wszystkich ludzi. (Kliknij na powyższy starter wybranego filmu aby go oglądnąć)
       Pierwszy z obu tych stopni wywołania faktycznej naprawy i wzrostu ludzkości polega na pokojowym zastąpieniu wysoce podatnego na korupcję jednak powszechnie dzisiaj używanego hierarchicznego systemu rządzenia państwowymi urzędami, przez demokrację podobną do tej jaką w starożytnej Grecji miało miasto Ateny. Cechą tej demokracji jest bowiem iż wszelkie decyzje następstwa jakich wpłyną na życie więcej niż jednej osoby są podejmowane poprzez demokratyczne głosowanie wszystkich ludzi jakich decyzje te dotkną. Tę zmianę zasad rządzenia ilustruje górny z obu powyższych filmów o tytule "By The People | Democracy Maybe" z narracją w języku hiszpańskim ale z angielskimi napisami. Film ten dokumentuje "jak" mieszkańcy 17-tysięcznego miasta Cheran ze stanu Michoacan w środkowej części Meksyku (tj. z krwawego stanu w regionie świata o jednej z największych brutalności) zdołali pokojowo wprowadzić u siebie taką "ateńską" demokrację pozbywając się uprzednio rządzących nimi wysoce skorupowanych urzędów oraz polityków przy władzy. W ustroju tego miasta mi osobiście najbardziej zaimponował ich sposób wybierania swych reprezentantów do władz i liczenia głosujących na każdego z kandydatów - zilustrowany np. od 4 minuty z około 6 minutowego filmu o adresie https://www.youtube.com/watch?v=SrPBdLiqMb0 oraz np. od 17 minuty z około 23 minutowego filmu o adresie https://www.youtube.com/watch?v=oDspeScGZrQ. W wyborach bowiem z tego miasta wszyscy kandydaci ustawiają się w szeregu zwróceni do tłumu swych wyborców, zaś każdy wybierający ich mieszkaniec miasta ustawia się w kolejce przed tym kandydatem jakiego preferuje jako reprezentanta jego woli i sytuacji, poczym liczba głosujących w każdej z tych kolejek jest liczona. Stąd w sposób niemożliwy do oszukania takie wybieranie i liczenie niepodważalnie wygrywa tylko faktyczny kandydat o od razu widocznej przewadze popierających go ludzi. Patrząc też wówczas w oczy i twarze wybierających go ludzi, kandydat ten NIE będzie miał serca ani sumienia aby potem NIE realizować ich woli. Udokumentowane treścią tego filmu opisy zasad osiągnięcia takiej zmiany ustroju owego miasta można też wyszukiwać w innych opisach i filmach zarówno z youtube.com jak i z google.com.
       Drugi z obu stopni drogi ludzkości w kierunku naprawy i wzrostu ilustruje dolny polskojęzyczny film o tytule "Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany" też udostępniany w YouTube za darmo pod internetowym adresem https://www.youtube.com/watch?v=W9YFI6Fer9E. Ten film ilustruje "Ustrój Nirwany" opisywany z różnych punktów widzenia w aż całym szeregu publikacji, przykładowo w punkcie #C7 mojej strony nirvana_pl.htm, we WSTĘPie i w "części #L" strony smart_tv.htm, w punkcie #G3 strony wroclaw.htm, w punktach #A1 do #A4 strony partia_totalizmu.htm, w punkcie #A5 niniejszej strony totalizm_pl.htm, oraz w jeszcze kilku innych publikacjach. Odnotuj jednak z opisow np. w punkcie #C8 strony o nazwie nirvana_pl.htm, że obecnie używane "pieniądze" bezwybiorczo wynagradzają każdy rodzaj nastawionych na zysk ludzkich działań, włącznie nawet z kryminalnymi postępowaniami jakie powinny być karane zamiast wynagradzane. Natomiast istotną cechą Ustroju Nirwany jest, że zjawisko nirwany, jakie już zostało zaprojektowane przez Boga i już jest wbudowane w ciało każdej osoby, wybiorczo wynagradza tylko fizycznie wykonywaną produktywną tzw. "pracę moralną". Wynagrodzenie zaś tym zjawiskiem zapracowanej nirwany odczuwa się jako przeżywanie nieopisanie cudownej szczęśliwości nirwany przez okres aż tak długi na jak długi zasłużyliśmy sobie już wykonaną produktywną pracą fizyczną. Nirwana ta z całą też pewnością niezawodnie działa, bowiem ja osobiście zdołałem ją u siebie wypracować i utrzymać przez około 9 miesięcy podczas mojej profesury na bliskim do natury (i do Boga) tropikalnym Borneo. Jak też wierzę, to właśnie pamięć cudownych doznań jakich taka zapracowana nirwana dostarcza, plus "miłość bliźnich" wypracowana w sposób opisany w punkcie #A2.12 powyżej, motywuje mnie obecnie do wysiłku nieustającego przekonywania reszty ludzi o zaletach i nadrzędności politycznego Ustroju Nirwany - wbrew faktowi iż działalność tego przekonywania wystawia mnie na nieustające prześladowania, zagrożenia i cierpienia powodowane przez "moce zla". Mieszkańcom naszej planety, w których edukacja nadzorowana przez "moce zła" wmusza przekonanie iż każdy problem ma tylko jedno właściwe rozwiązanie, "Ustrój Nirwany" wskazuje też drugi, odmienny od szkodliwych "pieniędzy", oraz nieporównywalnie doskonalszy od znanych obecnie, system idealnie sprawiedliwego wynagradzania za wykonaną pracę, a tym samym wskazuje też sposób całkowitego pozbycia się "pieniędzy" (a wraz z nimi pozbycia się także chciwości, wymuszania, wyzysku, nierówności, niesprawiedliwości, oraz niemal każdej innej formy zła), poprzez zastąpienie zarządzanego przez niedoskonałych ludzi dotychczasowego wynagradzania pracy "pieniędzmi", przyszłym wynagradzaniem pracy owym cudownym zjawiskiem szczęśliwości zapracowanej nirwany jakie zarządzane jest przez wszechwiedzącego i doskonale sprawiedliwego Boga - tak jak jest to wyjaśnione w [2] z punktu #L1 strony 2020zycie.htm. Wszakże jeśli jakaś grupa ludzi czy jakieś miasto zdoła pozbyć się pieniędzy i zacznie używać owo cudowne zjawisko zapracowanej nirwany aby to nim wynagradzać wszelką fizycznie wykonywaną tzw. "pracę moralną" (tj. tę "pracę moralną" cechy jakiej wyjaśnia np. punkt #D2 z mojej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm), wówczas wraz z pieniędzmi ludzie ci pozbędą się także wszelkiego zła o którym ostrzega nas werset 10:6 z biblijnego "1 listu do Tymoteusza", cytuję: "Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy".
       Ponieważ sam Ustrój Nirwany, a także demokratyczne i pokojowe wypracowywanie zasad jego wprowadzania w życie, są zarówno niewypowiedzianie istotne dla przetrwania i dobrobytu całej ludzkości, jak jednocześnie w obecnej sytuacji powszechnego uwielbiania władzy, pieniędzy, wywyższania się nad innymi, podkreślania różnic, itp., są one ogromnie trudne do zrealizowania, oba powyższe filmy używam też aż na kilku innych totaliztycznych stronach w zaprezentowanych tam rozważaniach na ten temat jako ilustracje iż pomimo sceptycyzmu wielu nawykłych do "pieniędzy" i "chciwości" ludzi, Ustrój Nirwany daje się wdrożyć, jego działanie już zostało praktycznie przetestowane, zaś po poprawnym wdrożeniu w praktyce okaże się on niedoścignienie doskonalszy od wszystkiego co ludzkość dotychczas wymyśliła - wszakże działanie tego ustroju zostało zaprojektowane przez wszechwiedzącego i nieporównanie od ludzi mądrzejszego Boga, zaś my ludzie mamy jedynie "wolną wolę" i obowiązek aby poprawnie go wdrożyć w życie. Jak dotychczas, oba te filmy są więc już użyte na powyżej linkowanych stronach internetowych totalizmu jako: Filmy #G3bc ze strony "wroclaw.htm", Filmy #A5bc ze strony "totalizm_pl.htm", Filmy #C7ab ze strony "nirvana_pl.htm", Filmy #A2ab ze strony "cielcza.htm", oraz Filmy #A1ab ze strony "2030.htm".


#A5.1. Jakie fakty wskazują iż to właśnie "internet" najprawdopodobniej jest nośnikiem owych cyfr "666" o jakich ostrzega nas werset 13:18 z "Apokalipsy św. Jana" w Biblii, zagrażając ludzkości spowodowaniem problemów i zniszczeń opisywanych w Biblii, w #H4 do #H4b mojej strony will_pl.htm, oraz we wpisie #353 do blogów totalizmu:

       Ludzie lubią uznawać tylko to co głośne, wyróżniające się, chwalone, bogate, sławne, itp. Tymczasem w wersetach 1:27-29 z "1 Koryntian", Biblia ujawnia iż - cytuję: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga." Warto więc tu odnotować, że w myśl treści tych wersetów 1:27-29, ze wszystkich kandydatów na biblijną "liczbę bestii 666", najliższy tego co Bóg wybiera aby mieć na myśli jest właśnie "internet". Wszakże, przykładowo, podstawą działania internetu jest komputerowe tzw. "słowo". (Dla porównania rozważ też inne ukryte, a jednocześnie też możliwe znaczenie nazwy "słowo" wybiorczo opisywanej w Biblii w wersetach 1:2-9 z "Ew. w/g św. Jana", jaka już w sposób zakodowany równocześnie też nas ostrzega iż coś innego również zwane "słowo" może doświadczyć ożywienia czyli uzyskać "samoświadomość".) O zaś "słowie" używanym przez "internet" dziś niemal każdy już wie, że typowo składają się na niego dwa "bajty". Każdy zaś z owych dwóch "bajtów" posiada 8 bitów przenoszących daną informację (o których też niemal każdy już wie), plus jeden bit po angielsku zwany "parity bit" zaś na język polski tłumaczony na nazwę "bit parzystości" - o istnieniu którego dziś już tylko niewielu się dowiaduje podczas swej nauki. Czyli razem na "bajty" składa się po 9 bitów. To zaś znaczy iż w sumie na "słowo" w internecie typowo składa się 18 bitów, istnienie dwóch z których wygląda jakby było przez kogoś umiejętnie dzisiaj zatajane. Te zaś 18 bitów reprezentuje sobą właśnie ów symbol 6+6+6 o jakim w zaszyfrowany sposób (bowiem ostrzeganie w jawny sposób uniemożliwiłoby dotrwanie tego ostrzeżenia do dzisiejszych czasów) sybolicznie ostrzegała nas najpierw Biblia - zakodowując go w swym wersecie 13:18 z księgi "Apokalipsa św. Jana". Nawet też tylko miejsce umieszczenia opisu tych złowrogich cyfr "666" w księdze i wersecie Biblii o takim specyficznym miejscu i numerze, Bóg stara się nas uczyć aby w naszych analizach rozważać praktycznie wszystko. "Apokalipsa św. Jana" stanowi przecież 66-tą z kolei księgę Biblii, zaś w definiującej ów werset 13:18, liczba 13 już od czasów Jezusa i "Judasza" jest symbolicznie uważana za nosiciela pecha i złego omenu, zaś liczba 18 stanowi, m.in., sumę cyfr 6+6+6 owej fatalnej liczby 666. Samo to już podkreśla znamienność opisanego tą liczbą ostrzeżenia, oraz groźbę iż ktoś będzie usiłował je ukrywać przed ludźmi na wszelkie sposoby. Na dodatek do Biblii, ale już otwarcie referując do uzyskującej "samoświadomość" tzw. "artificial intelligence" (tej z "internetu") pośrednio o tym samym ostrzegają nas także filmy z serii "Terminator" oraz moje totaliztyczne publikacje - np. sprawdź też punkt #A5 z niniejszej strony totalizm_pl.htm, zaś przestudiuj punkt #H4 ze strony will_pl.htm, lub punkt #C1 ze strony przepowiednie.htm, albo sporą część dyplomatycznie pisanej strony 2020zycie.htm, czy również dyplomatycznie pisany podrozdział A1.1.1 z tomu 1 mojej monografii [1/5]. Ciekawe iż internet spełnia także następne cechy nosiciela owych cyfr "666" wskazywane w Biblii - sporą część z których już zgrubnie wyjaśniłem w #H4 do #H4b ze swej strony will_pl.htm oraz we wpisie #353 do blogów totalizmu, a także w {12} z #H2 na stronie biblia.htm oraz ze wpisu #354 do blogów totalizmu.
       W dotychczasowym przebiegu zdarzeń związanych z blokowaniem i ukrywaniem wyników moich badań przez potężną instytucję "internetu", czy może nawet przez całą zbiorowość "mocy zła", dość bolesnym było zdarzenie jakie udokumentowalem na "Fot. #E3c" ze swej strony sabotages_pl.htm. Zdarzenie to dość jednoznacznie dało mi do zrozumienia, że wysiłki upowszechniania w internecie informacji o mojej naukowej "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" NIE będą tolerowane. Materiał dowodowy jaki pozyskałem i mogłem opublikować dzięki tamtemu zdarzeniu, klarownie ujawniający iż jakaś potężna instytucja dopomaga "mocy zła" w blokowaniu i ukrywaniu mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, doskonale wyjaśnia zainteresowanym czytelnikom dlaczego niektóre wyszukiwarki internetowe NIE powołują się na poprawnie pracujące moje strony internetowe opisujące tę niewygodną dla wielu teorię, dlaczego z moich stron wybierane są do powtórzenia w internecie te cytowania, które w świetle oficjalnie dziś upowszechnianych kłamstw dla przeciętnego zjadacza kanapek wydają się nieprawdopodobne, a także dlaczego jeśli w zacytowanych z moich stron zdaniach przypadkowo są użyte słowa "Teoria Wszystkiego" referujące właśnie do mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, wówczas w standardowym wyszukiwaniu słowa te zawsze są starannie wycinane - zaś ich wyszukanie wymaga niedostępnego dla zwykłego śmiertelnika użycia tzw. "wyszukiwania dostosowanego do klienta" (po angielsku zwanego "custom search") - realizowanego przykładowo następującym rozkazem "Teoria Wszystkiego", zaś opisanego np. w punkcie #A2 z mojej strony internetowej o nazwie skorowidz.htm i w punkcie #A1 z innej mojej strony o nazwie evolution_pl.htm. W rezultacie tamtego zdarzenia, zdałem sobie sprawę, że dalsze "nastawianie drugiego policzka" w obliczu tej trwającej już ponad 35 lat aroganckiej blokady i ukrywania mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku - zdolnej zrewolucjonizować całą dzisiejszą wiedzę i organizację oraz działanie społeczeństw, NIE jest w tej sytuacji najwłaściwszym postępowaniem, a że powinienem podjąć bardziej aktywną obronę swego dorobku naukowego przed zaprzepaszczeniem knowaniami owej potężnej instytucji. Tyle, że jedyna forma aktywnej obrony na jaką w obecnej sytuacji mogę sobie pozwolić, polega na ujawnianiu swym czytelnikom całej prawdy o tym co w naszym powypaczanym świecie dzieje się "poza kulisami". Prawda ta zaś zawiera poważne ostrzeżenie dla ludzkości jakie opisuję w aż kilku swoich publikacjach linkowanych hasłem: ostrzeżenie iż stworzenie ogólnoświatowego monopolu internetu byłoby stworzeniem bibilijnej "liczby Bestii 666" - ze swej strony o nazwie skorowidz.htm. Wszkże dzisiejsze blokowanie w internecie upowszechniania informacji o mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (a także o niezmierzonych korzyściach jakie teoria ta jest w stanie wnieść do naszej cywilizacji) praktycznie ostrzega, że ta sama potężna instytucja, która potrafiła przez ponad 35 lat skutecznie blokować upowszechnianie się mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, z bliską już chwilą kiedy siłą i już zbyt długo utrzymywane na Ziemi papierowe pieniądze, banknoty i monety zostaną kompletnie wycofane z obiegu i zastąpione komputerowymi danymi czyli internetowymi "liczbami bestii" - zamiast specjalnie stworzoną w tym samym celu przez Boga cudowną szczęśliwością "zapracowanej nirwany", zaś ogłupieni propagandą rzekomego "postępu" ludzie za wszystko zaczną płacić wyłącznie poprzez internet machnięciami zawartych w ręku plastykowych kart, telefonów komórkowych, czy wszczepów, albo też biometryką swego czoła, twarzy, oka, lub palców, wówczas owej zarządzającej internetem monopolistycznej instytucji przyjdzie ogromnie łatwo wybrać i zniszczyć dowolną osobę lub dowolną grupę ludzi jaka podpadnie zarządzającym nią władzom (np. wyznawców dowolnej religijnej odmiany chrześcijaństwa głoszącej niewygodną prawdę, dziennikarzy raportujących ukrywaną przez władze prawdę, naukowców odkrywających coś przeciwstawnego do oficjalnej propagandy, itp.), poprzez uniemożliwienie aby osoba ta czy grupa była w stanie cokolwiek kupić lub sprzedać. Właśnie bowiem o nadchodzeniu takiej sytuacji Biblia ostrzega w wersecie 13:17 z "Apokalipsy św. Jana" mówiących o przyszłej roli "liczby bestii" - cytuję z Biblii Tysiąclecia: "... i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia." Tak nawiasem mówiąc, to słowem "liczba" można m.in. symbolicznie opisywać "numeryczne zasady działania" które dzisiaj używa "internet", zaś słowem "bestia" można symbolicznie opisać także dowolną monopolistyczną instytucję, która np. dla utrzymania światowego monopolu jest skłonna podejmować działalność szkodliwą dla wszystkich ludzi. Dlatego moim zdaniem mieszkańcy poszczególnych krajów powinni już zacząć czynić wszystko co w ich mocy, aby zneutralizować rodzącą się właśnie ową "bestię", obaleniem monopolu stopniowo wykształtowującego się jedynego światowego internetu, poprzez zastąpienie go konkurencjami aż kilku odmiennych odpowiedników internetu. (Po więcej informacji na temat "internetu" w roli biblijnej "Bestii 666" patrz punkt #H4 strony: will_pl.htm lub punkt #C1 strony: przepowiednie.htm.)
       Wyjaśniając tutaj zagrożenia jakie wnosi stworzenie liczby bestii 666 poprzez ustanowienie światowego monopolu instytucji zwanej "internet", warto też zwracać uwagę co twierdzą "za kulisowe rumory" na temat zdolności bezprzewodowej dostawy internetu "5G" (tj. piątej generacji) do działania też jako rodzaj światowej broni zdolnej wzbudzać rezonanse i najróżniejsze inne efekty w ciałach wybranych ludzi. (Ciekawe iż owe rumory jakby uzupełniały inne podobne rumory - o jakich jednak oficjalna nauka ateistyczna się NIE wypowiada, a jakie twierdzą, że fale radiowe telefonów komórkowych są jednym z głównych powodów wyniszczania pszczół indukowanymi przez siebie zjawiskami elektromagnetycznymi - po więcej informacji patrz np. punkt #F1 ze strony telepathy_pl.htm, albo punkt #C5.1 ze strony newzealand_pl.htm.) A przecież taki "5G" internet ostatnio jest zakładany w miastach niemal całego świata - w tym jest już dostępny w dużych miastach niemal całej Nowej Zelandii, na przedmieściu stolicy której ja mieszkam. Przez kolejny bowiem "zbieg okoliczności", już począwszy od następnej nocy po tym jak opublikowałem "Fot. #E3c" (i jego opisy) na swej stronie o nazwie sabotages_pl.htm, tj. począwszy od dnia 2019/11/27, nagle każdej nocy zaczęło mnie budzić potężne uczucie zewnętrznie narzuconego na mnie jakby stresu, czy wewnętrznego palenia. (To uczucie jakby stresu NIE może wywodzić się z moich myśli ani działań. Ja mam wszakże czyste sumienie osoby poszukującej i promującej prawdę oraz świadomie starającej się służyć swymi działaniami zarówno Bogu jak i prawdzie oraz wszystkim bliźnim.) Stres zaś to ogromnie szkodliwe zjawisko - jakie gdyby było wywołane moimi np. niezgodnymi z Biblią działaniami, wówczas jakiego natychmiast usiłowałbym się pozbyć (gdybym był w stanie). Nadal bowiem pamiętam swego znajomego Bruce DePalma, który w Auckland z Nowej Zelandii był bliski zbudowania opisywanego w podrozdziale LA2.2 z tomu 10 mojej monografii [1/5] generatora telekinetycznego zwanego "N-Machine" pracującego na zasadzie używanej w działaniu wszystkich urządzeń napędowych "czwartej ery technicznej" praktycznie wdrażających ideę "perpetuum mobile" - jakie to urządzenia opisuję i ilustruję szerzej w punkcie #J4.4 swej strony propulsion_pl.htm, zaś przykłady już działających prototypów jakich pokazuję i wyjaśniam w punkcie #B3 swej strony o nazwie fe_cell_pl.htm oraz na naszym darmowym filmie z YouTube o tytule "Napędy Przyszłości". Ponieważ ów stres nie tylko że NIE ustępował ale każdej nocy coraz bardziej się nasilał - tak że dnia 2019/12/5 osiągnął już poziom iż powtarzalnie zaczął budzić mnie ze snu i zacząłem go odczuwać nawet podczas dnia, zaś jednocześnie data jego zainicjowania wyraźnie sugeruje jego związek z tym co na temat blokowania wyników moich badań przez jakąś potężną instytucję opisałem tutaj oraz na kilku innych swych stronach, stąd aby chociaż nieco zmniejszyć niszczycielskie działanie tego coraz potężniejszego stresu zdecydowałem się aby od dnia 2019/12/5 rozpocząć stopniowe wymazywanie co bardziej otwarcie już opisanych w moich publikacjach zdarzeń na temat tego zmyślnego i trwającego już dziesiątki lat blokowania wyników moich badań. Wszakże Anglicy mają to słynne powiedzenie dead right - wiadomość zawartą w jakim na polski można opisowo tłumaczyć jako "umarł udowodnieniem swojej racji" (słowniki tłumaczą to dyplomatycznie słowami "święta racja" - te jednak słowa NIE oddają esencji oryginalnego powiedzenia, mianowicie iż ktoś aż tak przekłada wykazanie swej racji ponad życiem, iż woli być martwy niż zarzucić, odwołać, lub zmienić to co twierdzi lub czyni). Tymczasem logika podpowiada, że będąc martwym NIE daje się już dalej walczyć o udostępnienie bliźnim do poznania i zweryfikowania poprawności naszych wartości i idei, cechy których już wzbudziły w kimś na tyle silną wrogość iż popycha go ona do uśmiercania - NIE bez powodu więc filozofia totalizmu rekomenduje, iż "dla totalizmu trzeba żyć a NIE umierać" (co nieco innymi słowami wyraża zalecaną w Biblii pokojową metodę obrony poprzez "nastawianie drugiego policzka").


#A6. Logo totalizmu - czyli symbol (pieczęć) moralności, spełniania wymagań moralnych, oraz prawdy:

       Totalizm posiada swoje logo - patrz Rys. #A1 oraz Fot. #I1 poniżej na tej stronie. Logo to używane jest dla wizualnego opieczętowywania (ochotniczego oznaczania) wszystkiego co wypełnia podstawową zasadę totalizmu stwierdzającą "cokolwiek czynisz, czyń to pedantycznie moralnie - czyli w sposób na jaki spełnia to wszelkie nakazy i kryteria moralności oraz dobrze reprezentuje prawdę". Ponieważ totalizm dotychczas jest jedyną stworzoną przez człowieka nowoczesną filozofią prawdy, pedantycznej moralności i spełniania wymagań moralnych, logo totalizmu reprezentuje sobą symbol (pieczęć) moralności i spełniania wymagań moralnych. Oto jak logo to wygląda:

Rys. #A1

Rys. #A1. Oto logo totalizmu - czyli symbol (pieczęć) moralności i spełniania wymagań moralnych. Totalizm (ten pisany przez "z" - patrz punkt #A5 powyżej) jest obecnie najbardziej moralną ze wszystkich sformułowanych przez człowieka nowoczesnych filozofii istniejących na Ziemi. Odnotuj jednak, że totalizm uznaje moralną nadrzędność treści Biblii zainspirowanej przez samego Boga. To dlatego wersety Biblii są przez totalizm wskazywane jako jeden z najrzetelniejszych i najważniejszych "3 świadków" jacy zgodnie z ustaleniami mojej "Teorii Życia z 2020 roku" poświadczają prawdę każdego istotnego dla ludzkości ustalenia, faktu, dobra, procesu, postępowania, itp., a stąd jeśli poświadczeniami owych "3 świadków" coś NIE zostało potwierdzone, wówczas niemal z pewnością to oznacza iż NIE reprezentuje to prawdy a jest to jedynie kłamstwem i kolejną próbą zwodzenia - po więcej szczegółów patrz (1) do (1c) z punktu #H1 na mojej stronie 2020zycie.htm. Innymi słowy, ustaleń dowolnej sformułowanej przez człowieka filozofii i teorii naukowej bazującej tylko na empirycznym materiale dowodowym i/lub na dedukcjach logicznych, NIE wolno uważać za prawdę (aby NIE narażać się na szkodliwość i zło jakim zapewne one służą) przez aż tak długo, aż to co one stwierdzają zostanie potwierdzone przez owych "3 świadków". Ponadto naukowe wyjaśnienia prawd zawartych w wersetach Biblii powinny zmierzać do poznania co faktycznie wyrażają poszczególne wersety Biblii - np. patrz punkty #K1 i #K2 strony god_istnieje.htm, punkt #I2 strony pajak_jan.htm, podpis pod "Rys. #J1ab" na stronie pajak_do_sejmu_2014.htm, czy podpis pod "Rys. #B1ab" na stronie pajak_na_prezydenta_2015.htm.)
       Każdy kto ochotniczo i świadomie umieszcza logo totalizmu na swoim opracowaniu, lub kto nosi logo totalizmu, deklaruje w ten sposób publicznie swój zamiar wypełniania moralnego obowiązku aby utrzymywać pedantyczną zgodność własnych stwierdzeń, postaw i poczynań z treścią Biblii, podszeptami sumienia, naukowymi ustaleniami niniejszej filozofii totalizmu, oraz stwierdzeniami dwóch moich najważniejszych teorii, tj. "Teorii Życia z 2020 roku", oraz "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" (zwanej także "Koncept Dipolarnej Grawitacji"). Innymi słowy, deklaruje publicznie iż będzie czynił wszystko co w jego mocy aby unikać kłamania i mówić wyłącznie prawdę, aby NIE krzywdzić innych ludzi i starać się im pomagać w każdej sytuacji kiedy okaże się to możliwe, oraz aby unikać czynienia zła i dokonywać wszystko w zgodzie z podszeptami własnego sumienia, nakazami Biblii, rekomendancjami filozofii totalizmu i ustaleniami powyższych terii. (Oczywiście, to działanie logo totalizmu jako deklaracji wypełniania swych moralnych obowiązków wcale NIE jest w stanie odstraszyć oszustów najróżniejszej maści od nadużywania owego logo - podobnie jak instytucje drukujące banknoty, oraz ludzkie prawa, wcale NIE są w stanie zabezpieczyć owych banknotów przed byciem niemoralnie podrabianymi np. przez kryminalistów. W przypadkach jednak nadużywania tego logo, sytuacja wymyka się już z zakresu kompetencji filozofii totalizmu, a staje się przedmiotem wzajemnych stosunków tak postępującego i Boga.)
       Logo to wykazuje wiele niezwykłych cech. Dla przykładu emituje ono z siebie bardzo szczególne i pozytywne "wibracje konfiguracyjne", jakie można odebrać z użyciem narzędzi radiestezji (np. wahadełka lub różdżki). Wielu totaliztów twierdzi również, że działa ono dla nich jako amulet który przynosi im szczęście w życiu osobistym. Stąd np. u studentów zwiększa ono szansę zdania egzaminów, u zakochanych zwiększa ono powodzenie na randkach, itp. Więcej na temat niezwykłych cech tego logo napisane jest w podrozdziale H1 tomu 5 monografii [8] "Totalizm". Z kolei pod adresem logototalizm.w.interia.pl ktoś kiedyś publikował też anonimowo aż całą polskojęzyczną stronę internetową, jaka opisywała wyniki jego osobistych analiz i badań tego niezwykłego logo. Logo totalizmu przytoczone jest na niemal każdej stronie internetowej zadedykowanej owej pozytywnej i moralnej filozofii życiowej.
       Totalizm jest filozofią która zaprojektowała, wprowadziła dla siebie i używa powyższego logo. Logo to posiada dosyć niezwykłą historię oraz raczej szczególne objaśnienie i cechy, co dokładniej opisane zostało w podrozdziale H1 z tomu 5 monografii [8] o tytule "Totalizm" (polskojęzyczna wersja owej monografii [8] i jej nowszej wersji [8/2] też prezentującej to logo może zostać załadowana gratisowo z niemal każdej strony internetowej totalizmu, której adres może zostać poznany albo z "Menu 4" na lewym marginesie niniejszej strony, albo też z wyszukiwarek, np. z www.google.com, jeśli zapyta się je o słowa kluczowe Jan Pająk totalizm). Z kolei ponadczasowe idee jakie logo totalizmu stara się sobą wizualnie wyrażać podsumowuje jego reprezentacja z Rys. #V2a strony humanity_pl.htm.
* * *
Zauważ że można zobaczyć powiekszenie każdej ilustracji z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknąć na tę fotografię. Ponadto wiekszość tzw. browserow, ktore obecnie są w użyciu, włączając w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglądać, gdzie daje się ją zredukować lub powiększyć, a także gdzie ją można wydrukować za pomocą posiadanego przez siebie software graficznego.


Część #B: Pochodzenie totalizmu:

      

#B1. Czym jest totalizm:

Motto: "Totalizm jest rodzajem symbolicznego 'białego konia' który unosi tych co go dosiądą do lepszej przyszłości gwarantującej im bardziej świadome, bardziej spełnione i szczęśliwsze życie."

       Totalizm jest to nowa, moralna, pokojowa, postępowa, oraz konstruktywna filozofia, która chlubi się tym iż jest w stanie wskazać każdemu bardzo prostą recepturę na najbardziej szczęśliwe, przyjemne, spokojne, zdrowe i samo-spełnione życie jakie tylko ten ktoś jest w stanie wieść w warunkach w jakich właśnie się znajduje. Jednocześnie totalizm jest w stanie logicznie uzasadnić dlaczego wskazywana przez niego receptura jest najlepszą ze wszystkich receptur dostępnych w dzisiejszych czasach. Filozofia ta została wypracowana zupełnie niedawno, bo w 1985 roku. Aczkolwiek kilka dokładnych definicji tej filozofii zaprezentowanych zostało w obszernym podrozdziale JC1 z tomu 7 monografii [1/5], dla konsystencji wyjaśnień niniejsze opisy rozpoczniemy od próby zdefiniowania totalizmu także i tutaj. Trzeba jednak pamiętać, że sporządzenie krótkiej pojedyńczej definicji tej filozofii jest raczej trudnym zadaniem. Dzieje się tak ponieważ, zależnie od punktu widzenia, definicja ta musi się nieco różnić. Załóżmy więc przez chwilę, że pragniemy go zdefiniować z punktu widzenia "co i jak totalizm czyni". Wówczas esencja owej filozofii daje się wyrazić następującą definicją: 'moralny totalizm (zawsze pisany przez "z') jest to filozofia codziennego życia, która umożliwia nam osiąganie całego szeregu poszukiwanych jakości życiowych w rodzaju szczęścia osobistego, zdrowia, poczucia spełnienia, spokoju sumienia, zadowolenia z tego co posiadamy, itp., poprzez wskazanie nam kilku bardzo prostych zasad, które on rekomenduje aby przestrzegać w swoim życiu, w rodzaju "wszystko co czynisz czyń w sposób pedantycznie moralny", "wykorzystuj każdą okazję aby powiększać energię moralną u siebie i u innych", "zawsze wybieraj rozwiązanie które wynosi cię pod górę pola moralnego wzdłuż linii największego oporu intelektualnego", itp.'
       Chociaż totalizm nazywa siebie "filozofią", faktycznie jest on bardziej pokrewny naukom ścisłym takim jak fizyka, mechanika, czy informatyka. Dzieje się tak ponieważ wykorzystuje on nowo-odkryte przez siebie zjawiska natury, takie jak pole moralne, energia moralna, prawa moralne, itp., aby zdefiniować za ich pomocą najbardziej produktywne zasady naszego postępowania oraz najbardziej korzystne zasady naszego życia. Owe nowo odkryte zjawiska które totalizm wykorzystuje, opisane są dokładniej w podrozdziale JA13 z tomu 6 monografii [1/5]. Aby jednak uczynić powyższą definicję zrozumiałą już na niniejszym etapie, wyjaśnimy je innymi słowami już tutaj.
       Totalizm został oparty na odkryciu Konceptu Dipolarnej Grawitacji stwierdzającym, że wszelkie nasze osiągnięcia są rządzone przez odpowiednie energie i przez konfiguracje odpowiednich pól. Stąd wszystkie wielkości wysoce poszukiwane i najbardziej cenione w naszym życiu, takie jak nasze zdolności twórcze, osiągnięcia, szczęście, zdrowie, spokój, samo-spełnienie, poważanie innych, oraz wiele więcej, musimy sobie w życiu "wykupić" poprzez opłacenie ich specjalną formą energii nazywaną "energia moralna". Owa energia moralna pozwala nam na "kupienie" praktycznie wszystkiego co tylko zechcemy mieć lub osiągnąć w naszym życiu. Znaczy, kiedykolwiek czujemy się szczęśliwi, doświadczamy przyjemności, osiągamy lub czynimy cokolwiek w życiu, itp., zawsze sprowadza się to do skonsumowania jakiejś porcji naszej energii moralnej - podobnie jak w fizyce wszelkie rodzaje pracy konsumują energię fizyczną. Oczywiście, aby mieć możność "kupienia" sobie czegokolwiek za ową energię, najpierw musimy ją zakumulować. Ponieważ "energia moralna" jest po prostu formą energii jaką akumulujemy kiedy wspinamy się pod górę "pola moralnego", praktycznie ją gromadzimy kiedy realizujemy w swoim życiu działania jakie wynoszą nas pod górę w owym polu. To "pole moralne" jest podobne do pola grawitacyjnego, tyle tylko że zamiast działać na masy, dziala ono na intelekty - po więcej szczegółów patrz punkty #H2 i #A1.1 tej strony. Powoduje ono, że każde nasze działanie posiada ściśle zdefiniowaną polaryzację moralną, znaczy jest albo "niemoralne" ponieważ ześlizguje nas w dół w owym polu moralnym, albo jest "moralne" ponieważ wynosi nas pod górę w owym polu. Stąd zwiększanie naszej "energii moralnej" totalizm porównuje do zwiększania energii potencjalnej w fizyce. Mianowicie, stwierdza on że musimy wkładać wiedzę i wysiłek w praktycznie każde nasze działanie aby zmusić to działanie do wyniesienia nas pod górę "pola moralnego". (Jeśli nie włożymy wiedzy i wysiłku w nasze działania, wówczas mogą one przypadkowo ześlizgnąć nas w dół w owym polu moralnym, zamiast wynosić nas w nim pod górę.) Z kolei owo wspinanie się w górę pola moralnego jest osiągane jeśli wypełniamy tzw. "prawa moralne". Stąd jedyne zalecenie totalizmu dla codziennego życia stwierdza, że "cokolwiek czynisz, zawsze czyń to pedentycznie moralnie" (tj. czyń to tak aby pedantycznie wypełniało to "prawa moralne"). W tym zaleceniu totalizm dokładnie kopiuje nauki fizyczne. Wszakże nauki fizyczne również stwierdzają, że aby osiągnąć cokolwiek w swoim życiu, musimy wypełniać prawa natury we wszystkim co czynimy. Stąd jedyna umiejętność jaką potrzebujemy opanować aby wdrożyć totalizm do swojego codziennego życia, sprowadza się do poznania czym owe prawa moralne są, oraz jak należy je wypełniać. Z kolei poprzez nauczenie się tego, uczymy się sposobu nieprzerwanego zwiększania wszelkich naszych zdolności, potencjału, oraz pożądanych wielkości naszego życia, które wynikają z ilości energii moralnej jaką zdołaliśmy zgromadzić i jesteśmy w stanie wydać na osiągnięcie celów jakie osiągnąć pragniemy. Kilka prostych zasad, których totalizm nas uczy, otwierają dla nas dostęp do niezliczonych korzyści które konwersja energii moralnej w nasze osiągnięcia jest w stanie nam przynieść, a które są wyszczególnione w podrodziale JA2.4 z tomu 6 monografii [1/5].


#B2. Fundamenty filozofii totalizmu, czyli moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zwana także Koncept Dipolarnej Grawitacji:

       Totalizm jest jedyną filozofią na Ziemi, która nie została wymyślona, a wyprowadzona. Była ona wyprowadzona w podobny sposób jak matematycy wyprowadzają nowe równania, oraz jak fizycy wyprowadzają nowe prawa fizyki. Właściwie to wszystko zaczęło się od nowej teorii naukowej, która opisuje sposób na jaki działa pole grawitacyjne. Tą nową teorię naukową opracowałem w 1985 roku, zaś początkowo nazwałem ją Konceptem Dipolarnej Grawitacji. (Możliwe jest poszukanie dalszych szczegółów owej mojej teorii w wyszukiwarkach, używając jej nazwy jako słów kluczowych. Jest ona dobrze wyjaśniona na filmie z YouTube wskazywanym w punkcie #J9 tej strony, a także opisana szerzej na szeregu moich stron internetowych, przykładowo na stronach o telekinezie (telekinesis_pl.htm), czy o telepatii (telepathy_pl.htm), zaś jej znaczenie i wpływ na nasze zrozumienie otaczającego nas wszechświata wyjaśniłem m.in. w punkcie #J5 strony wszewilki_jutra.htm czy w punkcie #B2 strony malbork.htm.) Po tym jak zakończyłem rozpracowywanie tej nowej teorii, okazało się także, że ze zwykłej teorii jaka stworzona została aby wyjaśnić jak działa pole grawitacyjne, przekształciła się ona w ową od dawna poszukiwaną przez ludzi naukową teorię wszystkiego, która dostarcza odpowiedzi dla praktycznie wszelkich zapytań jakie ludzie mogą sobie zadawać. Dlatego wkrótce po jej pierwszym opublikowaniu zacząłem też ją upowszechniać pod nazwą Teoria Wszystkiego (z 1985 roku) - co z czasem spowodowało iż mroczne moce aby zablokować jej poznawanie przez ludzi szybko przygotowały kosztowny film propagandowy o tytule Teoria Wszystkiego (po angielsku brzmiącym: The Theory of Everything) opisy i linki jakiego to filmu pokazywane są teraz przez wszystkie wyszukiwarki internetowe jeśli ktoś zapytuje o moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku - tak jak wyjaśniłem to już czytelnikom w punkcie #A5 powyżej. Aby dać tutaj jakieś pojęcie jak szeroki jest zakres pytań na które moja Teoria Wszystkieg już udzieliła odpowiedzi (wszkaże dociekliwemu badaczowi jest ona w stanie udzieć odpowiedzi na każde możliwe pytanie) proponuję zajrzeć do wykazu słów kluczowych i wyrażeń kluczowych objętych Konceptem Dipolarnej Grawitacji lub filozofią totalizmu. Między innymi, ta moja "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" (czyli "Koncept Dipolarnej Grawitacji") odpowiada także na owe ogromnie stare pytania (przez oficjalną naukę ateistyczną dotychczas uważane za niewyjaśnialne), np. czy mamy duszę i ducha, czy nirwana istnieje, czy Bóg istnieje, czy istnieje ten "drugi świat", jak działa nasz mózg i dlaczego czasami pamiętamy rzeczy które się wydarzyły zanim się narodziliśmy, jak telekineza, telepatia, oraz akupunktura działają, czym jest radiestezja, co to takiego energia, czym jest czas, jak zbudować wehikuły czasu, jak zapracować na nieśmiertelność i żyć bez końca, ..., - odpowiada ona nawet na pytania typu "kim są UFOnauci" oraz "co jest powodem że UFOnauci zjawiają się na Ziemi aby potem ukrywać się przed ludźmi". (Po odpowiedzi na wszystkie te zapytania o UFO i UFOnautach proponuję zobaczyć treść rozdziału OD w tomie 13 monografii [1/5]. Ponadto proszę odnotować, że tomy 4 i 5 monografii [1/5] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", jak również tomy 6 i 7 monografii [8] "Totalizm", zawierają w sobie pełny opis całego Konceptu Dipolarnej Grawitacji.)
       Jedną z wielu nowych idei jaką owa teoria zainicjowała, była filozofia totalizmu. Dlatego owa "Teoria Wszystkiego z 1985 roku" nazywana Konceptem Dipolarnej Grawitacji dostarczyła pełnych fundamentów naukowych dla filozofii totalizmu, bowiem ujawniła i wyjaśniła regularności jakie istnieją wpisane na trwałe w otaczającą nas rzeczywistość, zaś jakie z żelazną konsekwencją rządzą naszym codziennym życiem. Ja jedynie stałem się naukowcem, który jako pierwszy w świecie spisał dokładnie te regularności w podręcznikach totalizmu, poczym opublikował te podręczniki do wglądu zainteresowanych ludzi.
       Powinienem tutaj też dodać, że od czasu jak mój Koncept Dipolarnej Grawitacji pozwolił mi stopniowo wydedukować prawdę o softwarowo-sterowanej budowie i działaniu wszechświata, poczym wyjaśnić innym ludziom tę prawdę na totaliztycznych stronach i publikacjach, moja uwaga aż kilkakrotnie była zwracana na zjawisko "adoptowania" przez niektórych innych badaczy szeregu wniosków do jakich ja doszedłem, jednak bez wzmiankowania iż wywodzą się one z moich publikacji. Jest to raczej wysoce niemoralne postępowanie, bowiem wszystkie moje strony i publikacje mają nałożone na siebie zastrzeżenia copyright, jakie wyraźnie domagają się wzmiankowania przez osoby wykorzystujące moje idee skąd one zaczerpnęły te ustalenia i wnioski jakie wywodzą się z moich opracowań. Na szczęście dla przyszłych poszukiwaczy prawdy o historycznym pierwszeństwie odkryć i o intelektualnej własności idei prezentowanych na totaliztycznych stronach, do wniosków do jakich ja doszedlem NIE daje się samemu dojść bez uprzedniego poznania opisywanej przez mój Koncept Dipolarnej Grawitacji softwarowo-sterowanej budowy i działania wszechświata (tj. budowy i działania bazujących na istnieniu "przeciw-materii" o cechach "płynnego komputera"). Stąd te osoby, które zdecydują się niemoralnie "adoptować" moje idee i zaprezentować je jako swoje, ciągle NIE są w stanie wykazać skąd idee te u nich się wzięły, jako że idei tych NIE daje się wypracować samemu bez uprzedniego poznania tego co stwierdza mój Koncept Dipolarnej Grawitacji. Tymczasem ów koncept ja opracowałem jako pierwszy naukowiec na świecie. Stąd ja otrzymałem też od Boga przywilej wypracowania jako pierwszy naukowiec na świecie owych rewolucyjnych idei które bezpośrednio wynikają z tego konceptu.


#B3. Jak tzw. "Koncept Dipolarnej Grawitacji" wyjaśnia działanie praw moralnych:

       Zastanówmy się przez chwilkę co się dzieje kiedy uderzamy w klawisz naszego komputera. Otóż, krótko mówiąc, hardware naszego komputera wysyła sygnał sterujący do odpowiedniego programu w samym komputerze. Z kolei ów program zaczyna obsługę danego klawisza. Przekształca więc on sygnał sterujący z klawisza na rozkaz specyficznego zadziałania komputera. Rozkaz ten jest wysyłany z powrotem do hardware, gdzie zostaje on zrealizowany. Stąd praktycznie cokolwiek dzieje się w naszym komputerze po tym jak uderzymy w nim na wybrany klawisz, zależy to zawsze od odpowiedniego programu zawartego w pamięci tego komputera. Zgodnie z "Konceptem Dipolarnej Grawitacji" dokładnie to samo dzieje się kiedy dokonujemy jakiegoś działania fizycznego w naszym życiu. Jest tak ponieważ nasz wszechświat faktycznie to został zbudowany właśnie tak jak typowy komputer. Mianowicie posiada on swoje hardware które zawarte jest w naszym świecie fizycznym. Posiada też i software (albo programy) które zawarte jest na drugim końcu grawitacyjnego dipola w odrębnym inteligentnym świecie nazywanym przeciw-światem. Każde pojedyńcze nasze działanie fizyczne dokonywane w świecie fizycznym wysyła odpowiedni sygnał sterujący do tego odrębnego świata softwarowego, czyli do "przeciw-świata". Tam ów sygnał jaki opisuje nasze działanie jest przetwarzany przez specjalne programy, które totalizm nazywa "prawami moralnymi". Prawa moralne wypracowują jaka powinna być odpowiedź przeciw-świata na dane działanie. Potem przygotowują tą odpowiedź i wysyłają ją z powrotem do naszego świata w formie specjalnych rozkazów, które totalizm nazywa "odpowiedziami karmatycznymi". Po dotarciu do naszego świata, owe rozkazy (odpowiedzi karmatyczne) są realizowane, dostarczając nam w ten sposób odpowiedzi otoczenia na nasze działania, jakie stają się odpowiednie do moralnej zawartości owych działań. W przeciwieństwie jednak do praw fizycznych (całość "zwrotu" których jest realizowana natychmiast), owe prawa moralne są realizowane w aż dwóch odrębnych fazach, tj. w fazie krótkoterminowej - mającej miejsce już w chwili dokonywania przez nas danego działania fizycznego, oraz w odwrotnej do niej fazie długoterminowej - mającej miejsce dopiero po upływie tzw. "czasu zwrotu" od chwili dokonywania przez nas danego działania fizycznego.
       Istotną cechą, którą ujawnia opisany powyżej mechanizm działania moralności, jest to że cokolwiek fizycznego uczynimy w naszym życiu, zawsze przynosi to odpowiedzi zarówno fizyczne jak i moralne, które wcale nie są przypadkowymi. Faktycznie bowiem wszelkie odpowiedzi otoczenia na nasze działania fizyczne wypełniają zbiór bardzo ścisłych zasad i algorytmów, które przez totalizm nazywane są "prawami moralnymi". Prawa moralne są jak prawa fizyki - tyle tylko, że definiują one jakie będą moralne następstwa każdego naszego działania. Istnienie praw moralnych praktycznie oznacza, że w naszym zachowaniu musimy zacząć się uczyć przestrzegania tych praw. Jeśli bowiem nie wiemy o nich, nie jesteśmy też i w stanie ich prawidłowo wypełniać. Jednak nadal jesteśmy surowo karani za ich łamanie. Ponadto nie wypracowujemy dla siebie nagród rozdzielanych za ich wypełnianie. Więcej na temat praw moralnych, naszego świata, oraz przeciw-świata, opisane jest w tomie 5 monografii [1/5] - proponuję rzucić na nią okiem (jest ona za darmo i stąd każdy może ją sobie załadować z niniejszej strony internetowej).


#B4. Inteligentny przeciw-świat:

       Zanim przystąpię do prezentowania kolejnych rozważań dotyczących totalizmu, najpierw powinienem dokładniej wyjaśnić najważniejsze szczegóły owego tajemniczego, pierwotnego "przeciw-świata", który zawiera w sobie część softwarową naszego wszechświata, a stąd w którym pole moralne jest formowane, zaś prawa moralne są egzekwowane. Faktycznie to słyszymy o owym przeciw-świecie z naszych religii. Tyle tylko, że będąc stwarzane tysiące lat temu, religie te nie są w stanie wyjaśnić go z użyciem dzisiejszej terminologii i nowoczesnych pojęć. Religie nazywają ów przeciw-świat z użyciem innych nazw, np. jako "tamten świat", "drugi świat", "świat duchów", itp. To właśnie w owym przeciw-świecie nasze dusze są zawarte. Tam też się przenosimy po śmierci. Szczęśliwie dla nas, Koncept Dipolarnej Grawitacji jest obecnie w stanie wyjaśnić nam znacznie więcej na temat owego drugiego świata, niż to czyniły religie. Koncept ten udowadnia nam bowiem, że pole grawitacyjne jest faktycznie dynamicznym polem dipolarnym, bardzo podobnym do pola magnetycznego, tj. posiadającym dwa wyraźne bieguny: wlot "I" (inlet), oraz wylot "O" (outlet). Ponieważ jednak grawitacja posiada koncentryczny charakter, w naszym świecie możemy odnaleźć tylko biegun wlotowy "I" tego pola. Drugi biegun "O" grawitacji znika z naszego świata za nieprzenikalną barierą i wyłania się w innym świecie jaki jest równoległy do naszego świata. Ten inny "przeciw-świat" jest również wypełniony odpowiednią substancją, zwaną "przeciw-materia". Owa przeciw-materia formuje tam dokładne duplikaty obiektów istniejących w naszym świecie. Faktycznie to każdy obiekt istniejący w naszym świecie, posiada swoją dokładną kopię w owym przeciw-świecie. Dla totalizmu szczególne znaczenie posiada dokładna kopia naszego ciała zawarta w przeciw-świecie, którą on nazywa naszym przeciw-ciałem (religie zwykle nazywają ją "duchem", zaś tzw. "nauki alternatywne" zwykle referują do niego jako do "ciała astralnego", "ciała energetycznego", "aury", itp.).
       Substancja zwana "przeciw-materia", która panuje w owym równoległym "przeciw-świecie", a także wszelkie uformowane z niej obiekty - włączając w to nasze przeciw-ciała, wykazują własności które są dokładnie odwrotne do własności naszej "materii" i naszych ciał fizycznych. Dla przykładu, nasza materia wykazuje posiadanie masy, inercji, oraz tarcia. Dlatego przeciw-materia jest bezważka, nie posiada inercji, oraz nie wykazuje tarcia. Najbardziej istotne dla totalizmu są intelektualne atrybuty naszej materii i przeciw-materii. Mianowicie nasza materia jest "głupia" w stanie naturalnym. Dlatego przeciw-materia musi być odwrotna do głupiej, znaczy musi być "inteligentna". To zaś praktycznie oznacza, że cała owa masa przeciw-materii jaka zawarta jest w przeciw-świecie, wykazuje sobą cechy które my znamy jako nośniki inteligencji. Dla przykładu, przeciw-materia jest zdolna w swoim naturalnym stanie do gromadzenia informacji, do przechowywania i zapamiętywania tej informacji, do wyszukiwania informacji, oraz do myślenia. Praktycznie to oznacza, że cały przeciw-świat jest jak jeden ogromny naturalny komputer. Jest on w stanie formować programy jak te w komputerze. Może także uruchamiać owe programy. Jeden z licznych rodzajów programów jakie są formowane i przechowywane w owym ogromnym przeciw-świecie, to owe algorytmy najróżniejszych praw natury, włączając w to algorytmy praw moralnych. Oczywiście, istnieje całe morze dowodów na fakt że przeciw-świat istnieje oraz że posiada on inteligencję. Kilka przykładów tego ogromnego materiału dowodowego dyskutowanych jest na totaliztycznej stronie internetowej telekinesis_pl.htm.
       Dalsze opisy Konceptu Dipolarnej Grawitacji, włączając w to materiał dowodowy oraz formalny dowód logiczny na istnienie i inteligencję przeciw-świata, są udostępnione w tomach 4 i 5 najnowszej monografii [1/5] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", oraz w tomach 4 i 5 starszej monografii [8/2] "Totalizm" - obie te publikacje są dostępne gratisowo poprzez niniejszą stronę internetową. Ponieważ nie zajmie wiele czasu przeglądnięcie owych dwóch tomów, zaś ich poznanie otworzy nasze oczy na wiele zjawisk jakie poprzednio pozostawały niewyjaśnialne dla naszej oficjalnej nauki ortodoksyjnej, gorąco zapraszam do rzucenia na nie okiem.


#B5. Myśląca przeciw-materia, czyli Bóg (od 2020 roku formujące ją męskie i żeńskie składowe są nazywane "Drobiny Boga"):

Motto: "Zgodnie z totalizmem my żyjemy w Bogu, zgodnie z religiami Bóg żyje w nas."

       Jak to wyjaśnione zostało w poprzednim punkcie niniejszej strony, w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji nazwa "przeciw-materia" przyporządkowana została do inteligentnej substancji, która panuje w świecie równoległym do naszego a nazywanym "przeciw-światem". Najniezwyklejszym atrybutem owej substancji z przeciw-świata jest, że wykazuje ona inteligencję w swoim stanie naturalnym. To znaczy, że jest ona w stanie myśleć jak jeden ogromny komputer. Dla przykładu tzw. ESP, lub przypadki otrzymania odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem wahadełka radiestezyjnego, są niczym innym jak właśnie manifestacjami inteligentnego komunikowania się ludzi z ową myślącą substancją. Szokującym następstwem istnienia całego ogromnego przeciw-świata wypełnionego taką właśnie myślącą substancją jest, że właściwie to ów inteligentny drugi świat jest tym co religie nazywają Bóg. Stąd Koncept Dipolarnej Grawitacji jest pierwszą w pełni naukową teorią, która była w stanie wypracować aż cały szereg formalnych dowodów naukowych na faktyczne istnienie Boga z 1985 i 2007 roku. Te formalne dowódy naukowe na istnienie Boga, sformułowane z użyciem aż kilku odmiennych metodologii naukowych, zostały już opublikowane w podrozdziale I3.3 z tomu 5 monografii [1/5], a także w podrozdziale K3.3 z tomu 6 monografii [8]. Ich krótsze omówienie zaprezentowane także zostało na dwóch odrębnych totaliztycznych stronach o nazwach god_pl.htm, oraz god_proof_pl.htm. Filozofia totalizmu, a także bazująca na niej nowa nauka nazywana "nauką totaliztyczną", akceptują owe formalne dowódy naukowe na istnienie Boga i uwzględniają je we wszelkich dedukcjach logicznych i badaniach jakie podejmują. Za to owa monopolistyczna oficjalna nauka jakiej kłamstw nadal uczymy się w szkołach i na uczelniach, a do jakiej strony i opracowania totalizmu referują pod nazwą starej "ateistycznej nauki ortodoksyjnej", uparcie pretenduje, że dowody na istnienie Boga ciągle NIE zostały opracowane - co nadal pozwala jej okłamywać ludzi, twierdząc że Bóg jakoby nie istnieje.
       Aczkolwiek filozofia totalizmu jest całkowicie świeckim sposobem życia, formalne udowodnienie istnienie Boga posiada dla niej ogromnie istotne znaczenie. Chodzi bowiem o to, że ponieważ Bóg z całą pewnością istnieje, totalizm jest w stanie polegać we wszystkich swoich stwierdzeniach na celowym i inteligentnym skonstruowaniu wszechświata oraz przebiegu wydarzeń wokół nas. Wszakże inteligentny Bóg musi konstruować i kierować wszechświat na równie inteligentny sposób. Z kolei inteligentna struktura i działanie wszechświata powodują, że wszystko w nim musi posiadać wyraźny powód, znaczenie, strukturę, z góry zdefiniowane i logiczne działanie, że wszystko pozwala na prowadzenie efektywnych dedukcji logicznych z użyciem metod naukowych, itp. To z kolei pozwala na znalezienie receptur na szczęśliwe i spełnione życie, na cel życiowy, na zasady i powody leżące za każdym zjawiskiem, itp.


Część #C: Na czym polega praktykowanie totalizmu:

      

#C1. Podstawowa i jedyna zasada filozofii totalizmu:

       Totalizm jest bardzo prostą filozofią. Posiada on bowiem tylko jedną podstawową zasadę, lub nakaz, jaką totalizm rekomenduje, że wszyscy ludzie powinni akceptować jako swój obowiązek jej wypełniania we wszystkim co tylko czynią. Ta podstawowa i jedyna zasada totalizmu stwierdza: cokolwiek czynisz w swoim życiu, zawsze czyń to pedantycznie moralnie (tj. w sposób posłuszny nakazom i wymaganiom Boga wyrażonym treścią Biblii oraz jednomyślnie zgodnym też z działaniem pola moralnego, praw moralnych, energii moralnej, z podpowiedziami sumienia, karmy, tzw. "wskaźników moralnej poprawności", itp.). Oczywiście, każdy z języków pozwala aby dowolne stwierdzenie mogło być wypowiadane coraz to innymi słowami aż na kilka odmiennych sposobów - przykładowo powyższą podstawową i jedyną zasadę totalizmu można też wyrazić innymi słowami, np. jako "cokolwiek czynisz, czyń to pedentycznie moralnie" (tj. wynosząc to pod górę "pola moralnego").
       Oczywiście, aby wypełniać tą jedyną zasadę totalizmu, ludzie najpierw muszą wiedzieć, że "prawa moralne" wogóle istnieją, potem zaś muszą też wiedzieć co prawa te sobą nakazują (oraz jak "pole moralne" działa i jaki kierunek jest w nim "pod górę" - patrz punkt #C4.2 na stronie morals_pl.htm). Aby więc stosować totalizm w naszym życiu, konieczny jest nam jakiś sposób na poznanie treści praw moralnych (i działania pola moralnego), przykładowo poprzez przestudiowanie opisów praw moralnych jakie to opisy zaprezentowane są w podrozdziale I4.1.1 z tomu 5 monografii [1/5]. Następnie konieczna jest nasza wola aby wdrażać te prawa we wszystkim co się czyni.
       Jak też się okazuje, Bóg tak zaprojektował człowieka, że ludzie posiadają możność wypełniania praw moralnych nawet jeśli nie wiedzą co dokładnie prawa te stwierdzają. Totalizm bowiem naucza, że istnieją aż dwa sposoby wypełniania praw moralnych, mianowicie intuicyjny i kognitywny. Pierwszy intuicyjny" sposób sprowadza się do wypełniania praw moralnych bez zaznajomienia się co one stwierdzają. Sprowadza się on bowiem do wsłuchiwania się w głos własnego sumienia. Jak się okazuje, nasze sumienie dokładnie wie które z naszych działań zgadzają się ze stwierdzeniami praw moralnych, a które biegną przeciwko tym prawom. Istnieje nawet prosta wersja totalizmu nazywana totalizmem intuicyjnym, jaka pozwala wypełniać prawa moralne poprzez zwykłe wsłuchiwanie się w głos naszego przeciw-organu sumienia. Faktycznie to istnieje wielu intuitywnych totaliztów wokół nas, zaś my jesteśmy w stanie ich odnotować jeśli uważniej rozglądniemy się dookoła (chociaż zwykle oni sami nie wiedzą, że przynależą do grupy wyznawców totalizmu).
       Druga "kognitywna" (rozumowa) zasada wypełniania praw moralnych polega na tym, że jest się w pełni świadomym iż prawa owe istnieją, oraz stara się je wypełniać w zamierzony sposób. Wersja totalizmu w której wypełnia się prawa moralne w sposób zamierzony, nazywana jest totalizmem formalnym. Zależnie od totaliztycznego doświadczenia oraz wiedzy danego praktykującego, ten kognitywny (rozumowy) sposób wypełniania praw moralnych posiada dwa zasadnicze poziomy wdrożenia. Pierwszy z poziomów używany jest przez początkujących totaliztów którzy ciągle nie zdążyli poznać działania wszystkich praw moralnych i nauczyć się ich stosowania w życiu. Oparty jest on na znajomości "pola moralnego" - a ściślej na umiejętności szybkiego rozpoznawania w każdej sytuacji życiowej kierunku w którym owo pole moralne się wznosi do góry i następnego podążania właśnie w owym kierunku. ("Pole moralne" jest szerzej opisane w punktach #H2, #A1.1 i #D1 tej strony.) Z kolei drugi poziom wdrożenia, używany przez bardziej już doświadczonych totaliztów, oparty jest na znajomości działania "praw moralnych". Omówmy teraz oddzielnie każdy z nich.
       Ów kognitywny (rozumowy) sposób wypełniania praw moralnych realizowany w początkowej fazie uczenia się totalizmu, tj. ciągle bez dokładnego poznania co dokładnie każde z tych praw stwierdza, polega na poznaniu w jakim kierunku wznosi się "pole moralne". Jeśli bowiem wiemy gdzie leży kierunek wznoszenia się pola moralnego, wówczas zgodnie z totalizmem wszystko co powinniśmy czynić w naszym życiu sprowadza się do konsekwentnego podążania zawsze pod górę owego pola. Owo poruszanie się pod górę pola moralnego polega na czynieniu wszystkiego w naszym życiu w taki sposób, że zawsze wznosi to nas coraz wyżej w owym polu moralnym. Z kolei kierunek w jakim to pole moralne biegnie pod górę wskazywany nam jest przez tzw. linię największego wysiłku moralnego (intelektualnego). (Czytelnik prawdopodobnie słyszal o tzw. "linii najmniejszego oporu" - dla przykładu woda spływa w dół zbocza zawsze wzdłuż takiej właśnie linii. Otóż "linia największego wysiłku" biegnie w kierunku dokładnie przeciwstawnym do linii najmniejszego oporu.) Zgodnie z totalizmem, cokolwiek czynimy, zawsze przemieszcza nas to w trójwymiarowej przestrzeni moralnej. Przestrzeń ta opisana jest trzema wymiarami (lub osiami czy współrzędnymi), podobnie jak nasza przestrzeń fizyczna. Tylko że zamiast wysokości, głębokości, oraz szerokości, przestrzeń moralna posiada odmienne trzy współrzędne, mianowicie: intelektualną (moralną), uczuciową, oraz fizyczną - patrz "Rys. #I1" na mojej stronie o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm. Dla przykładu, jeśli ktoś nas obraził i chcemy się na nim "odgryźć", wówczas mamy do wyboru zamanifestowanie naszej złości poprzez wybranie czegoś z aż trzech grup odmiennych naszych reakcji, przykładowo: (1) spoliczkowania tej osoby, (2) upadnięcia na podłogę i udawanie zemdlonego, lub (3) przypomnienia sobie i poopowiadanie każdemu jakiegoś przykrego sekretu jaki wiemy o owej osoby. Jeśli uderzymy tą osobę, wówczas zadziałamy wzdłuż linii najmniejszego oporu uczuciowego. Jeśli padniemy na podłogę, wówczas zadziałamy wzdłuż linii najmniejszego oporu fizycznego. Jeśli zaś przypomnimy sobie i poopowiadamy każdemu jakiś przykry sekret owej osoby, wówczas zadziałamy wzdłuż linii najmniejszego oporu intelektualnego (oraz moralnego). Otóż linia największego wysiłku intelektualnego biegnie dokładnie przeciwstawnie do owej linii najmniejszego oporu intelektualnego. Dlatego działanie jakie totalizm zalecałby w omawianej tutaj sytuacji jest uczynienie czegoś co jest dokładnie przeciwstawne do owej linii najmniejszego oporu intelektualnego. Praktycznie to sprowadzałoby się do wymyślenia intelektualnie czegoś, co musielibyśmy wypowiedzieć aby uspokoić osobę która nas obraziła, oraz uspokoić nas samych (oczywiście, co to by było, to zależy od konkretnej sytuacji). Takie właśnie działanie byłoby tym które totalizm wymaga aby wznosić się w górę pola moralnego podczas rozwiązywania sytuacji opisywanej powyżej. Proszę jednak tutaj odnotować, że wyjaśnienie wszystkiego powyższego w takim krótkim paragrafie jest bardzo trudnym zadniem. Dlatego być może byłoby lepiej zaglądnąć do tomu 6 monografii [1/5], gdzie wszystko powyższe jest wyjaśnione krok po kroku i to z użyciem licznych przykładów. Życzę korzystnego czytania i - mam nadzieję - witam w szybko rosnącej rodzinie ludzi którzy praktykują kognitywny totalizm!
       Najwyższy poziom wdrożenia totalizmu polega na poznaniu działania wszystkich znanych praw moralnych, oraz na praktycznym nauczeniu się jak wypełniać owe prawa w naszym codziennym życiu. Poziom ten moze zostać osiągnięty tylko przez co bardziej oddanych idei totalizmu.


#C2. Totalizm jest jak nauka o sztuce codziennego życia:

       Z ludzkimi filozofiami jest trochę jak z naszymi płucami: wszyscy je posiadamy i używamy nieprzerwanie, jednak tylko niektórzy z nas są świadomi, że one istnieją, oraz że są nieodzowne dla naszego życia. Podobnie każda osoba musi posiadać swoją własną filozofię, tyle tylko że zwykle nie jest świadoma jakie właściwie są zasady tej wyznawanej przez siebie filozofii. Dlatego żyją oni na zasadzie impulsów, nawyków, oraz intuicji. Totalizm nakłada jednak strukturę na to wszystko. Wskazuje on że istnieją "prawa moralne" i wyjaśnia jak je wypełniać. Jeśli ktoś wypełnia te prawa, wówczas jego/jej życie staje się szczęśliwe i satysfakcjonujące. Jeśli zaś nie wypełnia tych praw, wówczas jego/jej życie staje się mizerne i pełne cierpienia. Wszakże prawa moralne mają bardzo ciężką rękę i nikt nie otrzymuje pozwolenia aby z nimi sobie zagrywać w kulki. Oczywiście, kiedy ktoś zaakceptuje fakt istnienia praw moralnych, wówczas aby je wypełniać musi postępować jak fizycy - tj. musi stosować naukę totalizmu w swoich codziennych działaniach.


#C3. Jak praktykować totalizm:

       Totalizm może być praktykowany na dwa sposoby, tj. (1) intuitywnie, lub (2) rozumowo. Intuitywne praktykowanie jest najprostsze. Po prostu sprowadza się ono do uważnego wsłuchiwania się w głos naszego własnego sumienia, oraz czynienia w życiu tylko tego co uczynić nasze sumienie nam pozwala. Nasze sumienie wie bowiem doskonale co jest moralne a co nie. Zawsze też nam "podszeptuje" czy to co właśnie czynimy jest naprawdę moralne. Praktykowanie zaś totalizmu sprowadza się do "pedantycznego czynienia w życiu tylko tego co jest moralne".
       Rozumowe praktykowanie totalizmu też jest raczej proste. Polega wszakże na stosowaniu formalnych zasad postępowania wypracowanych dla nas przez filozofię totalizmu. Stąd obejmuje ono: (1) nauczenie się zasad, (2) zrozumienie mechanizmów i praw moralnych, oraz (3) wdrożenie ich w swoim życiu. Ponieważ jedyna zasada totalizmu wymaga abyśmy "pedantycznie wypełniali prawa moralne we wszystkim co czynimy", początkowym zadaniem dla praktykujących totalizm jest poznanie praw moralnych. Owo poznanie zajmuje jedynie około jednego weekendu, ponieważ sprowadza się do przeczytania "podręcznika totalizmu" (tj. przeczytania tomów 6 do 8 z monografii [1/5], lub tomów 1 do 3 z monografii [8/2]). Nieco trudniej jest zrozumieć mechanizmy i prawa moralne. Jest tak ponieważ wymaga to czasu na przemyślenie owych praw, oraz przemyślenie jak one działają. (Wiedza o działaniu praw fizyki okazuje się tutaj wysoce pomocna, aczkolwiek nie wszyscy z nas są dobrzy w fizyce.) W końcu wdrożenie totalizmu polega po prostu na nauczeniu się, lub wypracowaniu sobie samemu, najróżniejszych technik rozwiązywania codziennych sytuacji życiowych, tak aby wypełniać w nich (zamiast łamania) prawa moralne w każdym naszym działaniu.
       Warto tutaj odnotować, że totalizm jest całkowicie świecką filozofią. Na przekór, że został on oparty na formalnym dowodzie naukowym na istnienie Boga, stwierdza on że "życie polega na życiu i na wypełnieniu powodu dla jakiego zostaliśmy przysłani na Ziemię". Stąd totalizm nie domaga się od ludzi spektakularnych i publicznych manifestacji podporządkowania Bogu, przyjmowania religijnych poz i czynienia religijnych gestów, itp. (aczkolwiek totalizm również ich nie zakazuje). Jedyna forma publicznego manifestowania podporządkowania się Bogu jaką totalizm promuje, polega na pedantycznym wypełnianiu praw moralnych. Powodem dla tego stanowiska totalizmu jest, że wymóg aby wypełniać prawa moralne może zostać udowodniony naukowo. Z kolei wymóg aby czynić jakiekolwiek inne publiczne demonstracje wiary lub podporządkowania się Bogu nie daje się udowodnić naukowo.


#C4. Korzyści z praktykowania totalizmu:

       Z praktykowaniem totalizmu jest jak z każdą inną moralną działalnością: im więcej się w nie wkłada, tym więcej korzyści otrzymuje się z powrotem. (Dla przykładu rozważ budowanie mięśni czyli kulturystykę: im więcej ćwiczeń ktoś w nie wkłada, tym więcej wyników będzie zbierał.) Dlatego korzyści jakie ktoś zbiera po wdrożeniu totalizmu będą się różniły zależnie od tego na jakim poziomie ktoś go praktykuje. Dla przykładu, jedynie poznanie zasad totalizmu, jednak bez podjęcia ich wdrażania w swoim życiu, spowoduje tylko większe zrozumienie wszystkiego co się dzieje wokół nas. Jeśli ktoś praktykuje intuicyjny totalizm, bazujący na wypełnianiu praw moralnych w wyniku wsłuchiwania się w podszepty własnego sumienia, taki ktoś czasami zrealizuje moralnie jakieś działania, czasami zaś niemoralnie. Dlatego korzyści zwykle obejmowały będą tylko podstawowe podniesienie poziomu szczęścia i generalnego zdrowia. Z kolei, jeśli ktoś praktykuje totalizm do pełnego zakresu, korzyści mogą obejmować nawet osiągnięcie tak niezwykłych doświadczeń jak nirwana opisywana na stronie internetowej nirvana_pl.htm.
       Generalnie rzecz biorąc praktykowanie totalizmu zawsze zwiększa nasze szczęście osobiste, spokój umysłu, samo-spełnienie, uczucie bezpieczeństwa, uczucie celowości, odczucie panowania nad naszymi własnymi sprawami, zrozumienie świata wokół nas, oraz ogólne zdrowie (zarówno fizyczne jak i psychiczne). Właściwie to różnica jaką ktoś odczuwa przed i po zaakceptowaniu totalizmu są ogromne. Ja osobiście je odebrałem jak różnice pomiędzy znalezieniem się w środku ogromnego oceanu w dwóch ekstremalnych sytuacjach. Zanim zacząłem praktykować totalizm czułem się jak źdźbło trawy rzucone na środek oceanu w ciemności. Fale życia rzucały mną na wszystkie strony, bez przerwy musiałem się borykać aby przeżyć, nie byłem w stanie zobaczyć czegokolwiek na horyzoncie, nie mogłem też znaleźć jakiegokolwiek sensu w tym co się działo ze mną i naokoło mnie. Z kolei po tym jak zacząłem praktykowanie totalizmu poczułem się jak na środku tego samego oceanu, jednak tym razem już w łodzi oraz w świetle dziennym. Chociaż więc ciągle byłem rzucany na różne strony przez fale życia, oraz chociaż ciągle musiałem się zmagać z żywiołami aby przetrwać, łódź dawała mi ochronę jakiej potrzebowałem. Byłem też w stanie w końcu zobaczyć co się wokół mnie dzieje. Mogłem dostrzec powody dla wszystkiego co się działo. Zacząłem też dostrzegać wyspę na horyzoncie w kierunku której zmierzałem. Jestem też całkowicie pewien, że totalizm jest w stanie obrócić w podobny sposób i Twoje czytelniku życie. Faktycznie też inni totaliźci zwykle mi raportują, że zaczyna się odczuwać ogromną różnicę natychmiast po tym jak zakończy się uważne czytanie pierwszego tomu podręcznika totalizmu (tj. tomu 6 z monografii [1/5] lub [1/4], lub tomu 1 z monografii [8/2] lub [8]).


#C5. Zaprojektowany przez Boga ustrój nirwany zdolny wyeliminować "pieniądze" (i wszelkie zło jakie pieniądze wyrządzają ludzkości) poprzez zastąpienie "pieniędzy" nieopisaną szczęśliwością zapracowanej nirwany jaka sprawiedliwie wynagradza każdą już wykonaną "pracę moralną" - oraz problem wdrożenia tego ustroju uformowaniem politycznej partii totalizmu:

Motto: Totalizm naucza, że popierać wolno tylko te idee i tych ludzi, którzy wymagają aby dla nich żyć moralnie, szczęśliwie, zasobnie, długo i pokojowo, zaś przeciwstawiać się trzeba wszelkim ideom i ludziom, którzy wymagają aby dla nich krzywdzić, agresywnie walczyć, zabijać lub samemu umierać, wyniszczać naturę, itp.:

       Totalizm nosi w sobie potencjał aby uczynić szczęśliwymi wszystkich ludzi. Wszakże aby być szczęśliwym, trzeba aktywnie i w zamierzony sposób wypracowywać dla siebie szczęście. Szczęścia nie uzyskuje się bowiem przez przypadek, a trzeba na nie sobie umiejętnie i systematycznie zapracować poprzez świadome podnoszenie poziomu swojej "energii moralnej" - tak jak poniżej podsumowuje to "część #D", szczególnie zaś punkt #D9. Totalizm zaś wskazuje już sprawdzone w działaniu metody jak należy dokonywać takiego celowego zapracowywania na własne szczęście podnoszeniem swej "energii moralnej". Grupową metodę wypracowania szczęśliwości dla wszystkich mieszkańców danego kraju urzeczywistnia polityczny tzw. "ustrój nirwany", jaki skrótowo podsumowałem w punkcie #C7 strony nirvana_pl.htm, zaś szczegółowo wyjaśniłem w punktach #A1 do #A4 innej swej strony o nazwie partia_totalizmu.htm oraz we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Z kolei indywidualne wypracowanie cudownego zjawiska "totaliztycznej nirwany" opiałem w punktach #D3 i #C6 strony nirvana_pl.htm. Niestety, jak narazie totalizm jest dyscypliną naukową (tj. rodzajem ścisłej wiedzy), a nie instytucją. Jako zaś taka dyscyplina wiedzy, może on być praktykowany jedynie ochotniczo, znaczy tylko przez niektórych indywidualnych ludzi. Tylko więc niektórzy indywidualni ludzie będą z jego pomocą w stanie budować własne poczucie szczęśliwości. Tymczasem dostęp do szczęścia powinien być otwarty dla wszystkich ludzi. Dlatego totalizm, wraz z jego sprawdzonymi w działaniu metodami budowania dla siebie poczucia szczęśliwości, powinien też być stopniowo wdrażany do życia publicznego. Sam on jednak tam się nie wdroży. Wszakże wszystko na Ziemi jest obecnie przesiąknięte dokładną odwrotnością totalizmu, czyli filozofią nazywaną pasożytnictwem. Tak też jak totalizm upowszechnia prawdę, światło, postęp i szczęście ludzi, pasożytnictwo wmusza ludziom zakłamanie, ciemnotę, zatęchłość i krzywdzenie. Dlatego jeśli chcemy wdrożyć idee totalizmu także i do życia publicznego, powodując w ten sposób, że całe społeczeństwo uzyska dostęp do prawdy, światła i szczęśliwszego życia, konieczne jest podjęcie konkretnych decyzji i działań, jakie odwrócą obecne coraz głębsze grzęźnięcie ludzkości w zakłamanej, mroczej i złowrogiej filozofii pasożytnictwa.
       W sprawie jednak jakie działania należy podjąć, aby zbliżać życie publiczne do totaliztycznego ideału, jako twórca totalizmu zmuszony byłem przejść przez dość drastyczną ewolucję. Na początku bowiem uważałem, że w tym celu należy powołać specjalną instytucję, czyli polityczną partię totalizmu - która zajęłaby się pokojowym, demokratycznym oraz "odgórnym" (czyli szybkim i efektywnym) wdrażaniem politycznej ideologii totalizmu w życie. Na początku 2006 roku opublikowałem nawet na temat owej partii stronę internetową o nazwie partia_totalizmu.htm, zaś w 2011 roku - kolejną stronę o nazwie partia_totalizmu_statut.htm. Najważniejszym celem tamtej "partii totalizmu" miałoby być właśnie maksymilizowanie szczęścia mieszkańców kraju, w którym partia ta by działała.
       Niestety, powołanie politycznej partii totalizmu okazało się ogromnie trudne. Wszakże totalizm od początku miał, oraz nadal ma, więcej wrogów niż zwolenników. Nic dziwnego, że po kolei zawodziły wszelkie moje próby powołania takiej partii - kontynuowane bez przerwy począwszy od 2006 roku, aż do 2016 roku (a ściślej aż do daty poznania, ze sporym szokiem, informacji jakie opisałem potem w punktach #J1 do #J7 ze swych stron: polskojęzycznej pajak_dla_prezydentury_2020.htm i angielskojęzycznej pajak_for_mp_2017.htm.) Dlatego aby przyspieszyć zorganizowanie takiej partii totalizmu, ja sam zacząłem angażować się w bezpartyjne inicjatywy nastawione na wdrożenie chociaż niektórych politycznych idei totalizmu do życia publicznego (np. idei, aby każdą decyzję rządową sprawdzać i udoskonalać pod względem jej zgodności z kryteriami moralnymi, albo idei, aby podjąć racjonalną dyskusję nad trwałym wyeliminowaniem "pieniędzy" i "strachu" z naszej cywilizacji i zastąpieniem ich przez wynagradzanie "pracy moralnej" szczęśliwością totaliztycznej nirwany). I tak, w 2014 roku stanąłem jako bezpartyjny kandydat w wyborach do nowozelandzkiego parlamentu - co opisałem szerzej na swych stronach: polskojęzycznej pajak_do_sejmu_2014.htm i angielskojęzycznej pajak_for_mp_2014.htm. Uzyskałem wówczas 113 głosów w głównym głosowaniu, plus kilka specjalnych głosów - zabrakło mi więc "tylko" kilkanaście tysięcy głosów aby dostać się do parlamentu NZ. W 2015 roku ponowiłem próbę wystawienia swej kandydatury (tym razem w polskich wyborach prezydenckich) - co opisałem szerzej na swej polskojęzycznej stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm. Niestety, liczba Polaków, którzy wówczas poparli czynem moje zamiary, była nawet mniejsza niż wymagana przez prawo do stworzenia "komitetu wyborczego". Postanowiłem więc, że jeśli Bóg mi na to pozwoli, wówczas ponownie spróbuję czy uda mi się wystawić swą kandydaturę w wyborach z 2017 roku do parlamentu nowozelandzkiego - co opisałem na dwóch swych angielskojęzycznych stronach o nazwach pajak_re_2017.htm i pajak_for_mp_2017.htm. Ponadto, że spróbuję także swych szans w polskich wyborach prezydenckich z 2020 roku - co opisałem na dwóch polskojęzycznych stronach pajak_na_prezydenta_2020.htm i pajak_dla_prezydentury_2020.htm.
       Wszystkie powyższe działania podjąłem (jak później się okazało) z nieco błędnym zrozumieniem, iż jeśli także każdą swoją polityczną inicjatywę będę wdrażał w sposób pedantycznie moralny, wówczas moje próby "odgórnego" wdrażania totalizmu też będą moralnie-poprawne. Jednak we wrześniu 2016 roku przeżyłem szok. Dowiedziałem się bowiem wówczas, że Bóg zabrania nam w Biblii angażowania się w całą klasę ziemskich spraw, jakie potencjalnie zagrażają odbieraniem innym ludziom ich "wolną wolę". Klasa ta więc obejmuje m.in. też aktywne (odgórne) rządzenie i politykę - co wyjaśniam dokładniej m.in. w punktach #J1 do #J5 w/w swej strony internetowej o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm. Dalsze moje analizy Biblii dotyczące "co właściwie Bóg pozwala nam czynić na atenie politycznej", jakie potem opisałem w punkcie #J6 swej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, ujawniły że prawdopodobnie jedyną "działalnością polityczną", jakiej ochotnicze podejmowanie przez nas jest akceptowane przez Boga, jest "wyjaśnianie prawdy wszystkim bliźnim" - w tym więc także "wyjaśnianie prawdy rządzącym". Takie bowiem działanie NIE odbiera nikomu jego "wolnej woli", a jednocześnie umożliwia stopniowe poprawianie losu ludzi następujęce w kierunku "od dołu, ku górze". (Wszakże wszelkie zło na Ziemi wynika z ludzkiej ciemnoty, nieznajomości prawdy, oraz braku woli aby poznać prawdę. Jeśli więc wystarczająco wielu ludzi pozna prawdę i w swych działaniach zacznie postępować w zgodzie z prawdą, wówczas losy wszystkich ludzi ulegną poprawie.) Jedynie więc do takiej działalności "wyjaśniania prawdy bliźnim i rządzącym" ochotniczo ograniczam obecnie wszelkie swoje własne działania polityczne - po przykład patrz punkt #F2 na mojej stronie karma_pl.htm. Ponadto do takiej tylko "działalności politycznej" rekomenduję też obecnie ograniczać się wszystkim osobom praktykującym filozofię totalizmu. (Chyba, że sam Bóg zarządzający ich życiem, ze swej boskiej inicjatywy postawi ich w sytuacji, iż to przez Boga zostaną oni zobowiązani do moralnie-poprawnego poszerzenia zakresu swego politycznego zaangażowania - tak jak Bóg w podobnej sytuacji postawił bibilijne osobowości, jakich losy analizuję w punkcie #J6 strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm.)


Część #D: Znaczenie "energii moralnej" w totaliźmie:

      

#D1. Pole moralne, prawa moralne, oraz energia moralna - czyli trzy wielkości, które filozofię totalizmu zamieniają w ścisłą dyscyplinę naukową podobną do fizyki:

       Wszystkie filozofie dotychczas opracowane na Ziemi były tworami "gadanymi". Znaczy, ich twórcy coś tam słownie twierdzili, co można było przyjąć na wiarę lub odrzucić, jednak czego NIE dało się ani pomierzyć, ani udowodnić naukowo. Jednak z totalizmem jest całkowicie inaczej. Chociaż specjalizuje się on w tematyce poprzednio zarezerwowanej dla filozofii i dla religii, faktycznie jest on bardziej podobny do fizyki niż do filozofii. Przykładowo, totalizm wprowadza do użycia trzy fundamentalne pojęcia, takie jak "pole moralne", "prawa moralne", oraz "energia moralna", których istnienie daje się obiektywnie udowodnić, zaś których wartości dają się naukowo pomierzyć. Stąd totalizm przestaje być filozofią "gadaną" a zaczyna być precyzyjnym narzędziem naukowym dającym nam jednoznaczne odpowiedzi jak należy prowadzić nasze życie aby osiągnąć w nim jakości życiowe na których posiadaniu nam zależy.
       Z owych trzech fundamentalnych pojęć totalizmu, najważniejsze jest "pole moralne". Obok grawitacji, pole to jest bowiem drugim pierwotnym polem całego świata fizycznego, jakie oddziaływuje na każde ludzkie działanie. Tyle, że w przeciwieństwie do grawitacji, która daje tylko jedną (natychmiastową) odpowiedź na nasze działania, pole moralne daje dwie wzajemnie do siebie przeciwstawne odpowiedzi, mianowicie pierwszą natychmiastowo, drugą zaś (długoterminową) dopiero po upływie "czasu zwrotu". To właśnie "pole moralne" powoduje, że każde moralnie poprawne postępowanie natychmiastowo musi wspinać się pod górę owego pola i pokonywać jego opór. To też dlatego wszystko co jest moralnie-poprawne wymaga od nas włożenia w siebie znaczącego wysiłku intelektualnego, emocjonalnego, oraz fizycznego. Z kolei każde działanie niemoralne polega na ześlizgiwaniu się w dół pola moralnego. Stąd wszystko co niemoralne jest łatwe i przyjemne. Z uwagi na wysoką istotność i kompleksowość pola moralnego, jego dokładniejsze opisy przytoczone są w innych totaliztycznych opracowaniach - np. patrz punkty #C4.2 i #C4.2.1 na mojej stronie o nazwie morals_pl.htm, czy punkt #J1 i "Rys. #I1" na mojej stronie o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm. Na niniejszej stronie krótkie omówienie pola moralnego zawiera też punkt #H2.
       Energia moralna i prawa moralne, a także inne tzw. "wskaźniki moralnej poprawności" (szerzej opisywane w punktach #C4 do #C4.7 strony o nazwie morals_pl.htm), w rzeczywistości są jedynie pochodnymi od zachowań pola moralnego - co jednak NIE pomniejsza ich ogromnie istotnego znaczenia dla naszego życia. Przykładowo, energia moralna ma się tak do pola moralnego, jak energia potencjalna ma się do pola grawitacyjnego. Z kolei prawa moralne są to po prostu zasady na jakich działają mechanizmy moralne formujące owo pole moralne.
       Niniejsza część tej strony stara się wyjaśnić w możliwie najprostszy i najbardziej zrozumiały dla każdego sposób jedną z owych trzech fundamentalnych wielkości totalizmu, mianowicie "energię moralną". Informuje ona jak energia moralna daje się jednoznacznie zdefiniować, udowodnić że istnieje, pomierzyć, oraz wykorzystać do podnoszenia szczęścia i jakości naszego życia. Trzeba jednak pamiętać, że w podobny sposób wszystko co totalizm używa, jest definiowalne, mierzalne, daje się udowodnić naukowo, oraz można to bezpośrednio wykorzystywać do podnoszenia jakości naszego życia.


#D2. Energia moralna a totalizm:

       W punkcie #B1 z początkowej części tej strony wspominana była energia moralna. Obok pola moralnego, praw moralnych, karmy, oraz czasu zwrotu, energia moralna stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych wielkości i pojęć totalizmu. Ponieważ w totaliźmie "energia moralna" wypełnia tak samo fundamentalną funkcję, jak w fizyce i naukach biologicznych wypełnia "energia fizyczna", w niniejszej części tej strony zostanie ona nieco dokładniej omówiona.
       Najprostsze wyjaśnienie czym właściwie jest owa "energia moralna" wynika z wyjaśnionego na początku tej strony podobieństwa pola moralnego do pola grawitacyjnego. Jak zapewne to pamiętamy z lekcji fizyki, kiedykolwiek fizycznie wspinamy się pod górę pola grawitacyjnnego, lub ześlizgujemy w dół tego pola, wówczas nasza tzw. "energia potencjalna" zmienia się zgodnie ze znanym równaniem "E = mgh". Z kolei istnienie we wszechświecie także i pola moralnego powoduje, że dosłownie każde nasze działanie albo wynosi nas pod górę, albo też spycha w dół, w tymże niewidzialnym dla ludzkich oczu tzw. "polu moralnym" (które jest ogromnie podobne do pola grawitacyjnego). To zaś praktycznie oznacza, że dosłownie każde nasze działanie powoduje w nas także zmianę energii potencjalnej owego pola moralnego, która nazywana jest właśnie energią moralną. Wyrażając to innymi słowami, tak jak wchodzenie po schodach w polu grawitacyjnym zwiększa naszą energię potencjalną, również wznoszenie się pod górę pola moralnego poprzez dokonywanie działań moralnie-poprawnych zwiększa naszą energię moralną. Faktycznie też wszystko co w swoim życiu czynimy, nawet jeśli jest to rzeczą tak banalną jak umycie zębów czy naostrzenie ołówka, zwiększa w nas albo też zmniejsza ilość owej energii moralnej. Tyle tylko że aby ustalić czy jest to zwiększanie czy też zmniejszanie, musimy dla owej działalności wiedzieć jak przebiega wobec niej owo pole moralne. Z kolei ów przebieg pola moralnego w stosunku do danej działalności definiowany jest przez okoliczności w jakich działanie to następuje oraz przez cele jakiemu ono służy. Przykładowo, jeśli myjemy zęby aby kogoś niecnie uwieść, albo jeśli ostrzymy ołówek aby kogoś nim przykro skaleczyć, wówczas owe działania odbiorą nam część naszej energii moralnej. Jeśli zaś myjemy zęby aby pozostawać zdrowszym, zas ostrzymy ołówek aby narysować obraz który komuś bardziej się będzie podobał, zwiększy to nasz poziom energii moralnej. Generalna zasada która rządzi owym powiększaniem lub pomiejszaniem naszej energii moralnej jest określona przez tzw. "linię najwyższgo wysiłku intelektualnego" (linia ta przebiega w kierunku dokładnie odwrotnym do tzw. "linii najmniejszego oporu intelektualnego" o której być może kiedyś już słyszeliśmy). Jeśli dane działanie przebiega zgodnie z ową linią najwyższego wysiłku intelektualnego, wówczas powiększa ono naszą energię moralną. Jesli zaś przebiega ono zgodnie z linią najmniejszego oporu intelektualnego, wówczas zmniejsza ono naszą energię moralną.
       Energia moralna reprezentuje absolutnie niezbędną do życia formę bio-energii. Jest ona konsumowana zawsze kiedykolwiek staramy się osiągnąć coś w naszym życiu lub chcemy uzyskać dostęp do dowolnej pożądanej wielkości życiowej, takiej jak przyjemność, szczęście, zdrowie, spokój, samo-spełnienie, poważanie innych, itp. Przy braku tej energii owych pożądanych wielkości nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Totalizm uczy nas jak najefektywniej ją generować oraz jak potem zarządzać już zgromadzoną przez siebie energią moralną, tak aby transformować ją na wszystkie owe pożądane przez siebie wielkości życiowe. Idea "energii moralnej" którą totalizm stosuje, stanowi naukowy odpowiednik dla wielkości jaką starożytni Chińczycy zwykli nazywać "chi", podczas gdy w Japonii nazywane jest "reiki". Totalizm naucza, że owa szczególna energia może być generowana NIE TYLKO w sposób który był zalecany przez starożytnich myślicieli, znaczy poprzez sztuki wojenne (np. "kung-fu"), samo-dyscyplinę, ćwiczenia fizyczne, itp., ale także poprzez nieprzerwane wspinanie się pod górę pola moralnego. (Faktycznie to jedynym sposobem gromadzenia energii moralnej jaki totalizm zaleca, jest właśnie nieprzerwane wspinanie się pod górę pola moralnego, znaczy poprzez wypełnianie tzw. "praw moralnych" we wszystkim co tylko czynimy.) Z kolei kiedy już zakumulujemy wystarczającą ilość tej energii, może ona być zamieniona na wszystko co tylko sobie zażyczymy, znaczy w sukces w tym co właśnie czynimy, przyjemność, szczęście, zdrowie, pokój, itp. Czyli że energia moralna jest rodzajem niewidzialnych "pieniędzy" które pozwalają nam natychmiast "kupić" wszystko co tylko sobie zażyczymy, stąd które otwierają dla nas dostęp do całego zatrzęsienia najróżniejszych korzyści.
       Na wypadek gdyby przytoczone tutaj podsumowania cech i zachowań "energii moralnej" ktoś zechciał poszerzyć dodatkową lekturą, energia ta dokładniej została opisana w podrozdziałach I4.3, JA5.1, JB3.3 i JG3 z tomów (odpowiednio) 5 do 8 monografii [1/5]. (Odnotuj że darmowe egzemplarze monografii [1/5], można bez ograniczeń załadowywać do własnego komputera m.in. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Tomy 4 do 8 owej monografii [1/5] obecnie reprezentują sobą najaktualniejszy "podręcznik totalizmu". Szczególnie przy tym warty przeczytania jest tom 6.)


#D3. Totaliztyczne definicje grzechu i dobrego uczynku:

       Ponieważ praktycznie każde nasze działanie albo zwiększa albo też zmniejsza czyjąś energię moralną, podobnie jak religie również totalizm dzieli wszystkie działania ludzkie na dwie podstwowe kategorie, mianowicie totaliztycznych grzechów i totaliztycznych dobrych uczynków. Jednak totaliztyczne definicje grzechów i dobrych uczynków są znacznie bardziej ścisłe i naukowe niż ich religijne odpowiedniki. Przykładowo jako grzech totalizm rozumie każde działanie które komukolwiek z dotknietych nim stron odbiera energię moralną. Z kolei totaliztyczny dobry uczynek to każde działanie które u wszystkich dotkniętych nim stron powiększa ich energię moralną. Z uwagi na tak ścisłe, precyzyjne i mierzalne definicje totaliztycznych grzechów i dobrych uczynków, przy jednocześnie luźnych interpretacjach tych dwóch pojęć przez religie, niektóre działania przez religie uważane za grzechy, przez totalizm uważane są za dobre uczynki i wice wersa. Ich przykładem może być przedślubny stosunek seksualny pary która się kocha i zamierza się pobrać, czy oglądanie w celach artystycznych fotografii czyjegoś nagiego i pięknego ciała. Ponadto zgodnie z totalizmem każde ludzkie działanie w jednym zbiorze okoliczności może być grzechem, podczas gdy w innym zbiorze okoliczności to samo działanie może być dobrym uczynkiem. Wszakże zakwalifikowanie tego działania do jednej z obu kategorii zależy jak wobec niego aktualnie wznosi się pole moralne. Tymczasem religie kwalifikują same działania bez uzględnienia przebiegu pola moralnego w jakim działania te są umiejscowione. Stąd w religiach dane działania w każdych okolicznościach należą do tej samej kategorii.
       Więcej informacji na temat totaliztycznych "grzechów" i "dobrych uczynków" zaprezentowanych zostało w podrozdziale JA5 z tomu 6 monografii [1/5].


#D4. Cechy energii moralnej:

       Energia moralna jest ogromnie niezwykłym rodzajem energii. Jej atrybuty wyraźnie się różnią od cech energii fizycznej dobrze nam już znanej z badań nauk fizycznych i medycznych. Przykładowo energia moralna odznacza się następującymi cechami:
       (i) Jest inteligentna. Oznacza to, że jej działanie cechuje się wysoką inteligencją, a także że można jej nakazać działanie w wyraźnie inteligentny sposób (np. aby objęła swoim działaniem tylko specyficznie wskazane jej obiekty z całego zbioru podobnych obiektów).
       (ii) Posiada swój obszar działania. Generalnie rzecz biorąc, obszar w jakim nastąpiło jej zgromadzenie, jest też obszarem w jakim można ją spożytkować. Przykładowo, jeśli jej zgromadzenie nastąpiło w wyniku dokonywania uzdrowień ludzkich, wówczas jej spożytkowanie może nastąpić również tylko dla dokonania czyjegoś uzdrowienia. Jeśli ktoś ją zgromadzi w wyniku uprawiania tzw. "martial arts", wówczas może ją spożytkować głównie do uzyskania niezwykłych efektów w owych "martial arts".
       (iii) Pozwala jednak się wymienić na dowolną formę energii fizycznej. Inteligentną energię moralną w określonych warunkach daje się wymienić na dowolną bezrozumną energię fizyczną, przykładowo na ciepło, energię eksplozji lub łamania, zdolność do podnoszenia lub pokonania, itp.
       (iv) Jest posłuszna naszym nakazom umysłowym. Stąd jest ona zdolna do wykonania na nasz umysłowy rozkaz dowolnej pracy jaką jej tylko nakażemy a jaka lezy w sferze jej dzialania. Przykładowo ja osobiście i na własne oczy widziałem jak mistrzowie chińskiego tzw. "kung fu" rozbijali w proch za jej pomocą stalowe sztaby. (Chińczycy energię tą nazywają ogólnym terminem "chi".)
       (v) Jej posiadanie jest absolutnie niezbędne dla naszego życia i zdrowia. Faktycznie też energia moralna przez totalizm jest opisywana jako rodzaj tlenu dla naszego ducha. Jeśli utracimy ją całkowicie, wówczas zmuszeni jesteśmy umrzeć. Jeśli mamy jej zbyt mało wówczas zapadamy na zdrowiu fizycznym i psychicznym, popadamy w nałogi, oraz niemal nieustannie przeżywamy stan psychicznej depresji. Natomiast jeśli mamy jej bardzo dużo, wówczas nasze życie jest jednym pasmem szczęśliwości i dobrego zdrowia.
       (vi) Wypełnia ona także większość praw jakie wypełniane są przez dobrze nam znaną energię fizyczną. Przykładowo można ją generować w sobie i akumulować, podlega ona rozpraszaniu, transformuje się zgodnie z określonymi zasadami i prawami, itp.


#D5. Definicja energii moralnej:

       Energię moralną można zdefiniować na wiele różnych sposobów, zależnie od tego co przyjmie się za kryterium danej definicji. Najprostszą definicję tej energii uzyska się jeśli jako kryterium przyjmie się sposób na jaki jest ona w nas akumulowana i spożytkowywana. W takim przypadku można ją zdefiniować w następujący sposób: energia moralna jest to forma inteligentnej energii którą akumulujemy w naszym przeciw-ciele za każdym razem kiedy nakładem własnego wysiłku wykonujemy jakieś działanie o charakterze "moralnym", czyli działanie które wynosi nas pod górę pola moralnego, zaś którą możemy następnie spożytkować na osiągnięcie dowolnej poszukiwanej przez nas jakości życiowej, a więc spożytkować np. na osiągnięcie szczęścia osobistego, przyjemności, zdrowia, powodzenia, sukcesu, itp.
       Ilość energii moralnej już w chwili obecnej daje się mierzyć. Jej jednostką jest "jedna godzina fizycznej harówki" oznaczana jako 1 [gfh]. Jednostkę tą można zdefiniować następująco: "jedna godzina fizycznej harówki [gfh] jest to taka ilość energii moralnej, jaką dana osoba jest w stanie zakumulować w swoim przeciw-ciele poprzez moralnie pozytywną pracę fizyczną dokonywaną bez wzrokowego kontaktu z odbiorcą swoich działań, jeśli fizycznie harowała będzie przez całą jedną godzinę, oraz wkładała w swoją harówkę cały nakład wielopoziomowych doznań (tj. bólu, zmęczenia, potu, duszności, senności, znudzenia, itp.) jaki normalnie jest możliwy do zniesienia, oraz cały ładunek pozytywnych i moralnych motywacji na jaki typowa osoba może się zdobyć".
       W porównianiu do dzisiejszych jednostek energii fizycznej, takich jak przykładowo "kilowato-godzina", powyższa jednostka może wydawać się nieco prymitywną. Niemniej na dzisiejszym poziomie rozwoju totalizmu jesteśmy właśnie w sytuacji bardzo zbliżonej do tej która w naukach fizycznych panowała w czasach budowy pierwszych parowozów. Jak zaś czytelnikowi zapewne jest wiadome, moc pierwszych parowozów wyrażano za pomocą jednostki zwanej "koniem mechanicznym". Jej pomiar zaś początkowo polegał na tym że do parowozu zaprzęgano wówczas zwiększającą się liczbę zwykłych koni które z nim się siłowały. Największa zaś liczba koni którą dany parowóz ciągle był w stanie przeciągnąć w swoją stronę, wyrażała jego moc mechaniczną. Podobnie dzisiaj jest z totalizmem. Jednostka [gfh] może wydawać się równie prymitywna jak dawny "koń mechaniczny" - ciągle jednak pozwala ona na pierwsze zgrubne pomierzenie i określenie ilości energii moralnej.


#D6. Względny poziom energii moralnej "µ" (mi):

       Bezwzględna ilość energii moralnej jaką w sobie zgromadziliśmy niezbyt dokładnie oddaje nasz stan moralny. Wszakże przykładowo dla dziecka E = 100 [gfh] będzie bardzo dużo, podczas gdy dla dorosłego będzie to bardzo mało. Dlatego najlepiej określać ludzką energię moralną przez opisanie ją bezwymiarowym współczynnikiem "µ" (mi) który wyraża się następującym wzorem: µ = E/Emax. (Wzór ten stwierdza, że nasz "stopień napełnienia energią moralną" (mi) jest równy ilości energii "E" którą właśnie w sobie zgromadziliśmy, podzielonej przez całkowitą pojemność energetyczną "Emax" naszego przeciw-ciała, czyli przez maksymalną ilość energii moralnej którą przeciw-ciało to mogłoby w sobie pomieścić.)
       W 1998 roku dokonywałem pomiarów ilości energii moralnej jaką wówczas zdołałem zgromadzić w swoim przeciw-ciele. Jak też wtedy ustaliłem, najwyższa ilość tej energii jaką kiedykolwiek zdołałem zgromadzić wynosiła około E = 1400 [gfh]. Z kolei całkowita pojemność mojego przeciw-ciała, czyli najwyższa ilość energii moralnej jaką moje przeciw-ciało było wówczas w stanie w sobie pomieścić, wynosiła około Emax = 2000 [gfh]. Czyli że w owym szczytowym okresie życia mój współczynnik "µ" (tj. "względny poziom zapełnienia mojego przeciw-ciała energią moralną", oznaczany jako "µ" albo "mi") wynosił wówczas u mnie: µ = E/Emax = 0.7. Przy tak wysokim poziomie "mi" doznaje się zjawiska, które ja nazywałem "nirwaną Niagary". Przy osiągnięciu bowiem wartości około µ = 0.7 zaczyna się mieć wrażenie, że z wnętrza naszego ciała wyrywa się huczący wodospad "Niagara" spienionej, burzliwej energii szczęśliwości, jaki indukując nieopisaną przyjemność, usiłuje oderwać i unieść ze sobą każdą indywidualną komórkę naszego ciała. Tak dla porównania podam też, że w przeciągu całego jednego dnia byłem w owym szczytowym czasie w stanie wygenerować i zakumulować w swoim przeciw-ciele około 14 [gfh] energii moralnej. Czyli aby wygenerować ilość energii moralnej konieczną do przekroczenia "bariery nirwany" przy µ = 0.6 i doznania takiego wodospadu szczęśliwości, koniecznym było włożenie w to generowanie nie mniej niż około 100 dni intensywnej fizycznej harówki zadedykowanej jakiemuś wysoce moralnemu celowi a stąd wynoszącej mnie pod górę pola moralnego.


#D7. Cudowne zjawisko totaliztycznej nirwany - nieopisana szczęśliwość i wymogi moralne jakiego pozwalają aby nirwaną zastąpić dzisiejsze pieniądze:

       Totalizm definiuje uczucia jako rodzaje doznań które doświadczamy kiedy energia moralna przepływa przez specjalne "zawory" łączące nasze ciało fizyczne z naszym przeciw-ciałem. (W tzw. "naukach alternatywnych" owe zawory przepuszczające energię moralną zwykle nazywane są "czakramami". Natomiast nasze "przeciw-ciało" nazywane jest tam z użyciem takich nazw, jak np. "ciało energetyczne", "ciało astralne", "aura", "duch", itp.) Jeśli energia moralna przepływa z ciała fizycznego do przeciw-ciała, wówczas doznania jakie doświadczamy są zawsze nieprzyjemnego typu, np. zmęczenie, ból, wysiłek, głód, pragnienie, itp. To właśnie dlatego każda działalność która wynosi nas pod górę pola moralnego, a stąd która należy do kategorii "działań moralnych" (tj. "dobrych uczynków"), zawsze kosztuje nas zniesienia sporego wysiłku, bólu, głodu, pragnienia, itp. Z kolei jeśli energia moralna przepływa z przeciw-ciała do ciała fizycznego, wówczas przeżyte przez nas doznania zawsze są jakąś odmianą przyjemności. Jeśli więc swoimi nieustannymi działaniami moralnymi ktoś zdoła podnieść stopień zapełnienia swojego przeciw-ciała energią moralną przekraczający poziom progowy nirwany wynoszący µ = E/Emax = 0.6, wówczas energia moralna zaczyna się u tego kogoś spontanicznie przelewać przez owe "zawory" zwane "czakramami". Owo spontaniczne przelewanie się czyjejś energii moralnej znane jest jako zjawisko zwane nirwaną. Zgodnie więc z totalizmem, nirwana jest to odczucie ogromnej szczęśliwości jakie nas spontanicznie ogarnia zaraz po tym jak poziom naszej energii moralnej przekroczy względny poziom progowy nirwany wynoszący µ = 0.6. W przeciwieństwie do zwykłych odczuć przyjemności, które powstają podczas krótkotrwałego otworzenia owych zaworów, np. w wyniku osiągnięcia jakiegoś wymarzonego celu, w przypadku przeżywania orgazmu, czy też po zażyciu alkoholu lub narkotyku, nirwana jest zjawiskiem trwałym i wcale nie ustępuje po krótkiej chwili. Kiedy ja sobie ją wypracowałem w 1998 roku, trwała ona u mnie nieustannie przez około 9 miesięcy. Poziom przyjemnego odczucia jakie doznaje się podczas nirwany, daje się jedynie porównać do seksualnego orgazmu. Tyle tylko że orgazm należy do odczuć typu "przyjemność", zaś nirwana jest wyraźnie "szczęśliwością". Totalizm naucza, że nirwanę można sobie celowo wypracować w sposób wysoce metodyczny i zamierzony. Jak tego dokonać krótko opisane to zostało w punkcie #D11 tej strony, zaś szeczegółowo wyjaśnione to zostało w podrozdziale JE9 z tomu 8 monografii [1/5]. Po jej wypracowaniu nieustannie przeżywa się tak niewypowiedzianą szczęśliwość, jakiej nie daje się porównać do niczego innego. Na dodatek, szczęśliwość owa nie posiada następstw ubocznych. Dlatego wysoce polecałbym wszelkim narkomanom, aby zamiast narkotykami niemoralnie rujnować zdrowie i życie swoje oraz innych, raczej radzę spróbować moralnego wypracowania dla siebie totaliztycznej nirwany. Wszakże nakład wysiłku konieczny dla wypracowania sobie totaliztycznej nirwany jest niemal taki sam jak ów wymagany dla zdobycia funduszy na narkotyki, zaś poziom doznań jest nieporównanie wyższy i to bez żadnych konsekwencji czy nieprzyjemnych następstw ubocznych. Ponadto moralna nirwana wprowadza tylko przyjemne zwroty do naszej karmy, podczas gdy niemoralne narkotyki obciążają naszą karmę zwrotami których odpokutowanie niestety wcale nie będzie przyjemne.
       Więcej informacji na temat nirwany zaprezentowanych zostało w rozdziale JE z tomu 8 monografii [1/5]. Istnieje rownież odrębna strona internetowa o nazwie nirvana_pl.htm w całości poświęcona tematowi nirwany (szczególnie patrz tam punkty #C6 i #D3 informujące "jak" i "z jakimi korzyściami" można zapracować na nirwanę u siebie), a także strona o nazwie partia_totalizmu.htm (szczególnie patrz tam "wstęp" i punkty #A1 do #A4) jaka opisuje nieznany wcześniej na Ziemi "ustrój nirwany" - który dzisiejsze "pieniądze" oraz "strach" używane przez rządzące elity dla wymuszania użytecznej pracy zastąpiłby właśnie szczęśliwością nirwany jaka wyzwala u zapracowujących na nią ludzi ochotnicze wykonywanie tzw. "pracy moralnej".


#D8. Wpływ "energii moralnej" oraz "moralności" na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne:

       Aby z przekonaniem stosować totalizm w naszym życiu, powinniśmy poznać praktycznie każdy obszar życia na który owa filozofia wywiera swój wpływ. Jak zaś się okazuje, totalizm nie tylko zmienia poziom naszej szczęśliwości, zadowolenia i samospełnienia w życiu, ale również i wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Wpływ ten wyjaśniony jest dokładniej na całym szeregu totaliztycznych publikacji. Dla przykładu, na niniejszej stronie krótko do niego nawiązuje punkt #D10 poniżej. Z kolei jego dokładniejsze wyjaśnienie zawiera punkt #P1 na stronie o nazwie changelings_pl.htm, oraz podrozdziały JD1 z tomu 7 i JE8 z tomu 8 mojej najnowszej monografii [1/5].


#D9. Związek pomiędzy względnym poziomem energii moralnej "µ" a stanami intelektów:

       W 1998 roku prowadziłem dosyć intensywne badania nad związkiem pomiędzy ilością energii moralnej którą ktoś zdołał zgromadzić w swoim przeciw-ciele, a osobowością tego intelektu. Jak to wykazały tamte badania, wszystkie intelekty które posiadały dany i jednakowy poziom "µ" nasycenia swojego przeciw-ciała energią moralną, wykazywały też zblizone do siebie cechy osobowościowe. Przykładowo, wszystkie intelekty u których ich "µ" ześlizgnęło się znacząco poniżej wartości "µ=0.4" zaczynały być trapione coraz częstrzymi atakami chronicznej depresji. Z kolei wszystkie intelekty których "µ" ześlizgnęło się zdecydowanie poniżej "µ=0.3" zaczynały wykazywać coraz częstrze napady niszczycielskich tendencji, tj. niszczyły one wszystko w swoim otoczeniu a także okresowo posiadały napady tendencji samobójczych. Co ciekawsze, owe podobne do siebie stany wykazywane były nie tylko przez pojedyncze osoby, ale nawet przez całe instytucje a nawet państwa (to dlatego używam dla nich ogólnego pojęcia "intelekty" zamiast "osoby"). Przykładowo, w 2005 roku na Ziemi istniał już cały szereg państw które prawdopodobnie osiągnęły już średni poziom nasycenia energią moralną bliski "µ=0.2".
       Z tamtych moich badań zależności pomiędzy czyjąś osobowością lub stanem a wartością "µ" którą dany intelekt zgromadził, wyniknęło bardzo ciekawe unstalenie. Mianowicie okazało się, że w pełnym zakresie wartości "µ" jakie dowolne intelekty mogą doświadczyć, tj. w zakresie od µ = 1 do µ = 0, pojawia się aż kilka odmiennych stanów moralnych lub kondycji, jakie dany intelekt nabywa kiedy wartość jego "µ" osiąga określony poziom. Najbardziej wyróżniające się z owych stanów czy kondycji, jakie doświadczane są przez intelekty u których "µ" zmienia się w pełnym zakresie wszelkich możliwych wartości, mogą być nazywane w następujący sposób:
       (µ > 0.6) Nirwana. Osoby u których "µ" przekroczyło progową wartość "µ=0.6" zaczynają przeżywać ogromnie niezwykłe zjawisko opisane tutaj pod nazwą "totaliztyczna nirwana".
       (µ = 0.5) Adoracja.
       (µ = 0.4) Przyjacielskość.
       (µ = 0.35) Nieodnotowalność. Wartość "µ = 0.35" reprezentuje wielkość graniczną pomiędzy intelektami które zakumulowały już w sobie jakąś rezerwę energii moralnej, oraz osobami które zaczynają wykazywać jej niedobór. Ludzie o wartości "µ = 0.35" są zwykle bardzo cisi i nikomu nie rzucają się w oczy. Ich istnienie zazwyczaj niemal nie jest odnotowane przez innych.
       (µ = 0.3) Prowokacyjność. (Warto tu też odnotować, że stany chronicznej depresji zaczynają atakować tych wszystkich, których względny poziom nasycenia energią moralną spada poniżej µ = 0.35.)
       (µ = 0.2) Marazm.
       (µ = 0.1) Niszczycielstwo (włączając w to tendencje samobójcze).
       (µ = 0) Śmierć moralna.
       Znajmość zaprezentowanej powyżej zależności cech czy skłonności osobowościowych od stopnia nasycenia energią moralną jest bardzo przydatna w diagnozowaniu własnego stanu moralnego albo stanu naszych bliskich. Jeśli bowiem odnotujemy że albo my sami, albo też ktoś z naszych bliskich wykazuje objawy spadku jego "µ" poniżej krytycznego poziomu "µ = 0.35", wówczas powinno to być dla nas rodzajem alarmu. Powinniśmy wówczas upewnić się, że taki ktoś podejmie jakieś działania aby odbudować poziom własnej energii moralnej. Jeśli bowiem ktoś ten zaniedba owej odbudowy, oraz pozwoli aby jego energia moralna nadal ześlizgiwała się w dół, może to dla niego zakończyć się tragicznie.
       W tym miejscu warto odnotować, że istnieje kilka sposobów wyznaczania poziomu "µ" czyjegoś nasycenia energią moralną. Najdokładniejszy z nich polega na faktycznych pomiarach generowania i rozpraszania swojej energii moralnej. Jest on jednak bardzo trudny i tylko osoby z zacięciem naukowym są zdolne do jego zrealizowania. Inny sposób polega na pomiarze tego poziomu za pomocą wahadełka radiestezyjnego. Osoby szczególnie czułe potrafią również odczuć ten poziom po zbliżeniu się do danej osoby. (W 1998 roku, kiedy dokonywałem opisywanych tutaj badań, ja sam byłem w stanie wyczuć ten poziom u każdej osoby w bliskości której stanąłem, zaś w pobliżu nie było nikogo kto zakłócałby swoją energia mój odbiór. Z osób u których "µ" wynosiło powyżej "µ = 0.35", emitowane było wyraźnie wówczas odczuwalne jakby "ciepło" którego intensywność wzrastała w miarę wzrostu ich "µ". Z kolei osoby u których "µ" spadało poniżej "µ = 0.35", emitowały z siebie rodzaj wyraźnie odczuwalnego "chłodu" który się pogłębiał w miarę spadania ich "µ". Po 1998 roku zaprzestałem badania tego tematu. Od jakiegoś też czasu odnotowałem, że nie jestem już w stanie odebrać odczuciowo jaki jest poziom energii moralnej u określonej osoby.) Najłatwiejszy zaś sposób określania swojego poziomu energii moralnej polega na przymierzeniu ich aktualnego samopoczucia lub osobowości do powyższej skali, która opracowana została w wyniku moich dotychczasowych badań tego problemu.
       Więcej na temat uzależnienia osobowości, stanu i samopoczucia poszczególnych intelektów od poziomu ich nasycenia energią moralną, wyjaśnione zostało w podrozdziale OA8.6.3 z tomu 13 monografii [1/5]. Z kolei sposoby określania poziomu tej energii w nas samych lub w kimś z naszego otoczenia opisane są w rozdziale JE z tomu 8 monografii [1/5].


#D10. Depresja psychiczna jako sygnał ostrzegawczy nadmiernego spadku poziomu czyjejś energii moralnej:

       Posiadanie energii moralnej (energii "zwow") jest absolutnie niezbędne dla naszego życia i zdrowia. Faktycznie też energia moralna przez totalizm jest opisywana jako rodzaj tlenu dla naszego ducha. Jeśli utracimy ją całkowicie, wówczas zmuszeni jesteśmy umrzeć. Jeśli mamy jej zbyt mało, wówczas zapadamy na zdrowiu fizycznym i psychicznym, popadamy w nałogi, oraz niemal nieustannie przeżywamy stan psychicznej depresji. Natomiast jeśli mamy jej bardzo dużo, wówczas osiągamy stan nirwany a nasze życie staje się jednym pasmem szczęśliwości i dobrego zdrowia.
       Jak też się okazuje, depresji spowodowanej deficytem energii moralnej NIE jest w stanie wyleczyć nic innego poza odbudowaniem przez chorego poziomu jego energii moralnej. Kiedyś wierzono, że depresję można leczyć najróżniejszymi tabletkami "anty-depresyjnymi", w rodzaju tabletek "Prozac". Jednak badania które w końcu lutego 2008 roku wstrząsnęły całym światem dowiodły, że owe tabletki wcale nie działają. Jak też opisuje to artykuł "Depression symptom of a sick society" (tj. "Depresja oznaką chorego społeczeństwa") który ukazał się na stronie A19 nowozelandzkiej gazety The New Zealand Herald, wydanie z czwartku (Thursday), March 6, 2008, depresja NIE należy do chrób które daje się wyleczyć połykaniem tabletek.
       Oczywiście, po odkryciu że tabletki wcale nie leczą depresji, zaczęto się odwoływać do alternatywnych metod leczenia tej choroby. Co ciekawsze, chociaż w owych alternatywnych metodach leczenia depresji nic się NIE wspomina o związku tej choroby z niedoborem energii moralnej u chorych, faktycznie opisy metod leczenia tej choroby sprowadzają się do odbudowy u chorych poziomu ich energii moralnej - unikając jednak nazywania "energią moralną" tego co u chorych tych się odbudowuje. Owa zasada leczenia depresji poprzez odbudowywanie u chorych poziomu ich energii moralnej bardzo klarownie się przebija np. z opisów zasad leczenia depresji w takich artykułach jak "Depression experts take steps toward alternatives to anti-depressant drugs" (tj. "Eksperci od depresji podejmują kroki w kierunku alternatyw do użycia lekarstw anty-depresyjnych") ze strony A13 nowozelandzkiej gazety The Press, wydanie z soboty (Saturday), March 8, 2008, czy "Depression tied to unhealthy habits" (tj. "Depresja wynika z niechlujnych nawyków") ze strony A11 nowozelandzkiej gazety The New Zealand Herald, wydanie z poniedziałku (Monday), March 10, 2008.
       Leczenie depresji jako "choroby duszy" wynikającej z braku "energii moralnej" szczegółowo opisuje również punkt #C6 mojej strony o nazwie nirvana_pl.htm, zaś skrótowo wspomina też punkt #E1 strony parasitism_pl.htm - o pasożytnictwie, tj. niemoralnej filozofii upadłego stylu życia. Z kolei materiał dowodowy potwierdzający iż depresja jest tylko jedną z całego szerugu "chorób duszy" prezentuje punkt #F11 z jeszcze innej mojej strony o nazwie soul_proof_pl.htm oraz wpis #310 do blogów totalizmu (opublikowany także w "tomie S" mojego opracowania [13]).


#D11. Jak powiększać w sobie zasób energii moralnej wykonywaniem tzw. "pracy moralnej":

       Filozofia totalizmu stwierdza, że praktycznie każda praca która wynosi nas pod górę pola moralnego zwiększa naszą energię moralną. Czyli wszystko to co w życiu czynimy, a co posiada charakter zdecydowanie moralny, podnosi ilość energii moralnej zakumulowanej w naszym przeciw-ciele. Niektóre jednak rodzaje prac podnoszą u nas poziom owej energii znacznie szybciej i efektywniej niż inne prace. Przykładowo, zgodnie z moimi badaniami praca fizyczna generuje około 5 razy więcej energii moralnej niż porównywalna do niej wysiłkiem praca umysłowa. Czyli aby wypracować dla siebie powiedzmy 1 [gfh] energii moralnej, umysłowo musimy przepracować aż 5 godzin, podczas gdy "fizyczną harówką" wypracowujemy to w przeciągu jednej godziny. Za pomocą pracy umysłowej praktycznie NIE daje się więc wypracować nirwany z prostej przyczyny, że zabraknie nam godzin w dobie aby zakumulować w sobie wymagany poziom energii moralnej wynoszący około 1200 [gfh]. Jednak umiejętnie zaprojektowaną fizyczną tzw. "pracą moralną" nirwanę można sobie celowo wypracować. Oto więc wykaz cech, które zgodnie z totalizmem powodują, że owa fizyczna "praca moralna", która wypełnia te cechy, będzie generowała w naszym przeciw-ciele szczególnie duże ilości energii moralnej:
       (i) Praca ta bezwzględnie musi wypełniać prawa moralne. Każda praca która łamie prawa moralne nie tylko, że nigdy nie generuje energii moralnej, ale wręcz zawsze powoduje upuszczanie owej energii.
       (ii) Musi być ona ciężką pracą fizyczną (tj. dosłownie ochotniczo podjętą przez nas "harówką"). Jej wykonywanie musi więc wymagać od nas pokonania wzbudzanego przez nią fizycznego bólu, zmęczenia, pragnienia, głodu, zniechęcenia, zniecirpliwienia, senności, nudy, itp.
       (iii) Nasza motywacja dla wykonywania danej pracy musi być ochotnicza, wysoce moralna i altruistyczna. Znaczy, pracę tą musimy pojąć "na ochotnika" z własnej i nieprzymuszonej woli. NIE może to więc być praca "wymuszana" od nas przykładowo przez pieniężną zapłatę - tak jak w dzisiejszych czasach wykonywane są wszystkie prace w praktycznie wszystkich ustrojach politycznych, co z wielkim naciskiem podkreślam w punkcie #C7 swej strony o nazwie nirvana_pl.htm podsumowującej informacje o "ustroju nirwany". Musimy też być głęboko i niezbicie przekonani, że praca ta służy dobru innych bliźnich, jednak bliżej niezanych nam ludzi, dla dobra naszej cywilizacji, pokoju, postępu, itp. (Odnotuj jednak, że jeśli służy ona dla dobra specyficznych ludzi których dobrze znamy, np. kogoś z naszej rodziny, generowała ona już będzie znacznie mniej energii moralnej. Ponadto, jeśli ktoś "zmusi" nas jakoś do wykonywania owej harówki, wówczas zamiast generować energię moralną może ona nawet upuszczać z nas tą energię.)
       (iv) Nie powinna nam przynosić zysków czy korzyści osobistych. Przykładowo, jeśli za pracę tą mamy otrzymać potem wysokie wynagrodzenie finansowe, świadomość faktu, że jest ona zarobkowa, pomniejszy nasze motywacje, a stąd również i wydajność generowanej przez nią energii moralnej. Faktycznie to im więcej korzyści materialnych po niej się spodziewamy, czy im lepiej jest ona płatna, tym mniej energii moralnej ona nam generuje.
       (v) Ludzie do których swymi motywacjami adresujemy jej wyniki NIE powinni wiedzieć od kogo one się wywodzą. Tj. jeśli się da, pracę tę powinniśmy wykonywać zupełnie anonimowo, tak aby jej końcowi odbiorcy, którym ją adresujemy, korzystali z jej wyników, jednak NIE wiedzieli od kogo ona się wywodzi.
       (vi) Pracę tą powinniśmy starać się wykonywać kiedy nikt na nas nie patrzy. Najbardziej niekorzystny wpływ na wydajność generowanej przez nią energii posiada bowiem obserwowanie procesu jej wykonywania przez ludzi o zgniłej moralności, tj. zawistnych, mściwych, przekornych, złych, itp. Każde też niemoralne posądzenie wysłane nam telepatycznie przez naocznych widzów pomniejszy energię moralną którą praca ta generuje.
       Przykłady więc rodzajów prac jakie przysporzą nam ogromne ilości energii moralnej, obejmą przykładowo: (a) wstanie wcześnie rano i anonimowe odśnieżenie chodnika o którym wiemy, że potem będzie go używało wielu nieznanych nam ludzi - chociaż zawsze władze miasta zapominają go odśnieżyć, (b) skopanie zaniedbanego pobocza jakiejś mało uczęszczanej drogi i posadzenie tam kwiatków, czy (c) zgłoszenie się na ochotnika do rolnika czy ogrodnika w pełni sezonu aby nieodpłatnie (lub za jedynie symboliczną zapłatą - np. w zamian za "wikt i kwaterunek") dopomóc mu zebrać plony co do których gorąco wierzymy, że spożywane potem będą przez wielu nieznanych nam ludzi przynosząc im zdrowie i przyjemność. Jeśli zaś nie mamy dostępu do takich prac, wówczas nawet skopanie własnego ogródka z właściwą motywacją i nadanie mu pięknego wyglądu dla przechodniów, czy choćby tylko umycie i dokumentne posprzątanie mieszkania naszych rodziców kiedy nie ma ich w domu, też przysporzy nam sporo tej energii. Kiedy zaś nawet i to wykracza poza nasze możliwości, wtedy choćby zdyscyplinowane wykonywanie dowolnych trudnych i męczących prac fizycznych z moralną motywacją aby dopomogły one i lepiej służyły społeczeństwu i ludzkości, też wygeneruje dla nas energię moralną. Więcej informacji na temat rodzajów prac które najintensywniej generują w nas energię moralną przytoczonych zostało w podrozdziale JE9 z tomu 8 monografii [1/5]. Gorąco polecam zapoznanie się z tamtym podrozdziałem, a jeśli się da, to również z podrozdziałami go poprzedzającymi.


Część #E: Filozofia pasożytnictwa - czyli odwrotność, przeciwnik i wróg filozofii totalizmu:

      

#E1. Totalizm a pasożytnictwo:

       Istnienie pola moralnego oraz praw moralnych powoduje, że ludzie posiadają jedynie dwa wybory w swoim życiu. Mianowicie mogą oni wybrać albo wypełnianie praw moralnych, albo też ich niewypełnianie. Ci ludzie którzy przeważająco wypełniają prawa moralne w swoim życiu, zaś jeśli je już łamią wówczas czynią to tylko w sposób niezamierzony lub nieświadomy, nazywani są totaliztami. Do kategorii totaliztów nalezą także tzw. intuitywni totaliźci, znaczy wszyscy ci ludzie, którzy świadomie nie wiedzą o istnieniu praw moralnych i totalizmu, jednak którzy wypełniają te prawa intuicyjnie ponieważ słuchają oni podszeptów własnego głosu sumienia. (Intuitiwni totaliźci zwykle nie są świadomi że faktycznie to praktykują oni wersję filozofii totalizmu.) Z kolei ci ludzie którzy przeważająco niewypełniają praw moralnych, zaś jeśli je już wypełniają wówczas wcale to nie jest powodowane ich zamierzonym działaniem w tym kierunku, nazywani są pasożytami. Natomiast filozofia impulsów którą pasożyci praktykują w swoim życiu nazywana jest pasożytnictwem. Jak to wyjaśnione będzie poniżej, istnieje istotna przyczyna dla takiej ich nazwy. Przyczyna ta wywodzi się z końcowego efektu mechanizmu karzącego jaki uwalniany zostaje przez czyjeś niewypełnianie praw moralnych. (Ów mechanizm wyjaśniony został w tomie 13 monografii [1/5].) Ów mechanizm karzący powoduje, że ludzie którzy niewypełniają praw moralnych faktycznie zmuszeni są żyć z pracy innych ludzi. Ich życie jest więc podobne do życia inteligentnych pasożytów. Stąd nazwa "pasożyci" dla nich samych, zaś "pasożytnictwo" dla ich filozofii życiowej, jest całkowicie zasłużona. (Po więcej szczegółów na temat owej pasożytniczej filozofii, patrz albo odrębna strona o pasożytnictwie, albo też tom 13 w monografii [1/5] lub tom 3 w monografii [8].)


#E2. "Intelekty grupowe" oraz ich "moralność grupowa" - odpowiedzialność za następstwa postępowania których steruje życiem "intelektów indywidualnych" (czyli naszym):

       Aby nazwać i opisać wszelkie inteligentne stworzenia, które dysponują jakimś odpowiednikiem ludzkiego organu "sumienia", a stąd które wiodą własne niezależne życie jakie zależy od działania moralności i praw moralnych, totalizm wprowadził ogólne pojęcie "intelekt". Pojęcie to zastępuje więc m.in. słowa "człowiek" i "ludzie" (a ściślej "grupę ludzi których życie i losy z jakichś powodów stały się współzależne" - np. rodzinę, załogę statku czy samolotu, wieś, miasto, instytucję, itp.). Innymi słowy, przez pojęcie "intelekt" totalizm rozumie wszystko to co inteligentne, co zdolne do niezależnego życia, oraz co w jakikolwiek sposób jest świadome tego co w dzisiejszych czasach nazywamy "moralnością" (np. co posiada organ "sumienia"). Dla totalizmu więc każdy pojedyńczy człowiek jest "intelektem" lub "intelektem indywidualnym". Bóg jest "wszechświatowym intelektem". Tzw. "UFOnauci" są "intelektami". Nawet zwierzęta domowe - które w przeciwieństwie do dzikich zwierząt, też zostały zaopatrzone w organy sumienia jakie je informują czy dane działania są dla nich dozwolone czy też dla nich zakazane, również są "intelektami zwierzęcymi".
       Filozofia totalizmu wyjaśnia dodatkowo, że nie tylko pojedyńczy ludzie "wiodą swoje własne życie", a stąd są poddawani działaniu "praw moralnych". Jak się okazuje, także większe ciała, takie jak całe rodziny, okręty, fabryki, biura, banki, instytucje, partie polityczne, nauki i dyscypliny naukowe, armie, narody, państwa, religie, cywilizacje, itp., wszystkie one także formują duże żyjące organizmy, jakie przeżywają swoje własne odrębne życie, a stąd jakie także są poddawane działaniu "praw moralnych". W owych dużych organizmach poszczególni ludzie są jedynie ich składowymi jednostkami, podobnie jak w pojedyńczych ludziach są nimi indywidulane komórki ciała. W filozofii totalizmu takie duże zbiorowe organizmy żyjące, lub duże zbiorowe ciała, jakie złożone są z wielu indywidualnych ludzi, nazywane są "intelektami grupowymi" lub "intelektami zbiorowymi". Doskonałym przykładem "intelektu grupowego" jest "nauka ludzka" która jako całość głęboko wierzy (i działa bazując na owym wierzeniu) że np. "Bóg NIE istnieje", albo że "skamieniałe szkielety i kości dinozaurów są dowodem iż dinozaury żyły kiedyś na Ziemi" (patrz jednak punkt #A2.2 tej strony, punkt #B1 na stronie changelings_pl.htm, czy punkt #H2 strony o nazwie god_istnieje.htm), a stąd która również jako całość jest za to wierzenie i działanie odpowiednio traktowana przez prawa moralne (np. patrz punkt #A2.6 na niniejszej stronie, punkt #C1 na stronie o nazwie telekinetyka.htm, czy punkt #K3 strony o nazwie tornado_pl.htm).
       Wszelkie "intelekty grupowe" są poddawane działaniu tych samych "praw moralnych" co indywidualni ludzie. Przykładowo, "intelekty grupowe" które zaprzestają słuchania głosu swego "zbiorowego sumienia" też są "uśmiercane" przez Boga zgodnie z działaniem zasady "przeżywania najmoralniejszego" - opisywanej skrótowo w punkcie #A2.7 niniejszej strony, zaś wyjaśnanej dokładnie w punktach #G1 i #G4 strony o nazwie will_pl.htm. (Z uwagi na jej działanie, zasadę tą można także nazywać "zasadą wymierania najniemoralniejszych intelektów".) Tyle, że zamiast być "wysyłani na drugi świat", tak jak Bóg typowo to czyni z "intelektami indywidualnymi" (tj. z pojedyńczymi ludźmi) którzy zaprzestali słuchania głosu swego sumienia, takie "intelekty grupowo" są bankrutowane, rozwiązywane, pochłaniane przez inne intelekty zbiorowe, zastępowane, itp. Na intelekty grupowe działa także grupowa wersja "Prawa Bumerangu" - tak jak dla zwrotu karmy chrześcijan (za ich postępowanie w czasach inkwizycji), działanie tego prawa opisuje punkt #A2 strony petone_pl.htm. Dlatego los takich "intelektów grupowych" często przyjmuje identyczny przebieg jak życie pojedyńczych ludzi. Tyle, że ich losy typowo zmieniają się w znacznie wolniejszym tempie niż losy indywidualnych ludzi. (Przykładowo, kolonialna karma mieszkańców Anglii zwracana jest dopiero w obecnych czasach.) Także metody i mechanizmy używane przez Boga dla sterowania rozwojem ich zbiorowej moralności są nieco odmienne (bardziej skomplikowane) niż dla indywidualnych ludzi - patrz punkt #B4 na stronie mozajski.htm.
       Jednak najbardziej fascynujące dla nowej "totaliztycznej nauki" jest zjawisko "grupowej moralności" jaką cechują się wszystkie intelekty grupowe (a sciślej "grupowej niemoralności" z jaką takie "intelekty grupowe" traktują wszelkie inne intelekty które z nimi są zmuszone oddziaływać). W owej "grupowej (nie)moralności" takie "intelekty grupowe" oddziaływują z innymi intelektami tak jakby wszyscy składający się na nie indywidualni ludzie praktykowali dokładnie tą samą "(nie)moralność". Znaczy, na przekór że każdy "intelekt grupowy" składa się z całego szeregu indywidualnych ludzi o różniących się poziomach moralności, a także na przekór że każdy z owych ludzi jest inaczej przywiązany uczuciowo i fizycznie do owego intelektu grupowego, ciągle oddziaływanie każdego z tych ludzi na wszelkie postronne intelekty wcale NIE ma przypadkowego charakteru, a zawsze jest ono konsystentne - tak jakby w chwili kiedy reprezentują oni swój intelekt grupowy wszyscy owi ludzie byli jednym i tym samym człowiekiem, lub jakby "pozmawiali" się ze sobą jak mają traktować kogoś postronnego. Przykładowo, kiedy "intelekt grupowy" - jakim jest cała dzisiejsza oficjalna nauka, podjął prześladowania chrześcijan - tak jak opisują to punkty #A2 i #C3 na w/w stronie o nazwie petone_pl.htm, wówczas każdy chrześcijanin, a także każda grupa lub organizacja religijna, którzy zmuszeni są oddziaływać w sprawie religii z dowolnym reprezentantem tejże oficjalnej nauki, otrzymuje od owego reprezentanta niemal tak samo prześladowcze potraktowanie. Albo przykładowo w czasie wojny, niemal każdy obywatel okupowanego kraju otrzymuje od reprezentantów okupanta bardzo podobne potraktowanie, które wynika z moralności grupowej praktykowanej przez tego okupanta. Takie konsystentne potraktowanie przez intelekty grupowe (zwykle raczej złe) czytelnik też zapewne już nieraz doświadczył, kiedy zmuszony był coś załatwiać lub dokonywać np. w państwowych urzędach. Owa "grupowa moralność" każdego intelektu grupowego jest właśnie przedmiotem i powodem określonego potraktowania przez prawa moralne i przez mechanizmy moralne jakie owe intelekty grupowe otrzymują jako całość. To właśnie owa "grupowa moralność" powoduje, że np. agresorzy zawsze przegrywają każdą wojnę jaką rozpoczęli - tak jak opisuje to punkt #C5.2 na stronie morals_pl.htm oraz pnkt #I2 strony o nazwie bitwa_o_milicz.htm, zaś np. każdy bank który oszukuje i okłamuje z czasem ulega zbankrutowaniu - tak jak opisuje to punkt #G4 na stronie o nazwie will_pl.htm.
       Z ową "grupową (nie)moralnością" całych "intelektów grupowych" ściśle związane jest zjawisko "moralnej odpowiedzialności" każdej osoby jaka na nie się składa. Jak bowiem wykazują to badania nowej "totaliztycznej nauki", każda indywidualna osoba która jest członkiem (składową) jakiegoś większego "intelektu grupowego" ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie niemoralności które popełnia "intelekt grupowy" do jakiego ona należy - co staram się wyjaśnić czytelnikom w punkcie #B4 (a także i #B1) strony parasitism_pl.htm. W rezultacie, jeśli za popełnione niemoralności cały dany "intelekt grupowy" zostaje wyznaczony przez Boga do "zlikwidowania" np. z pomocą jakiegoś kataklizmu, wówczas podczas owej "likwidacji" mogą zostać uśmierceni wszyscy indywidualni ludzie wchodzący w jego skład, niezależnie od tego czy w swoim prywatnym życiu postępują oni niemoralnie czy też moralnie - tak jak już to wyjaśniłem i zilustrowałem na przykładach w punkcie #C7 strony seismograph_pl.htm czy w punkcie #G4 strony o nazwie will_pl.htm. (Wyłączone z tego uśmiercenia są tylko te nieliczne osoby, które uprzednio uczyniły wszystko co w ich mocy aby zapobiec niemoralnościom intelektu grupowego do którego należą - w drodze wyjątku owe osoby są bowiem przez Boga ratowane z danego kataklizmu.) Innymi słowy, kazda osoba która jest uczestnikiem (członkiem) jakiegoś "intelektu grupowego", ponosi "osobistą odpowiedzialność" za wszelkie niemoralności popełnione przez ów intelekt grupowy. Przez Boga osoba ta jest więc traktowana tak jakby była "wspólnikiem w popełnianiu owych niemoralności". Dlatego żadnej osobie NIE wolno być "pasywnym" wobec niemoralności popełnianych przez "intelekt grupowy" do którego ona przynależy, a musi czynić wszystko co w jej mocy aby zapobiec lub pomniejszyć owe niemoralności. Tylko bowiem poprzez czynienie wszystkiego co w jej mocy aby zapobiec tym niemoralnościom, jest ona wyłączana przez Boga z kary jaką pozostali uczestnicy owego intelektu grupowego z czasem otrzymają za niemoralności które popełnił cały ów intelekt grupowy - czego najlepszą ilustracją jest postępowanie i późniejsze losy bibilijnego Lota (patrz "Ksiąga Rodzaju" w Biblii, wersety 19:6-11). Innymi słowy, "zasady moralne" powodują, że będąc uczestnikami większych "intelektów grupowych" mamy obowiązek aby uważnie obserwować i odpowiednio korygować ich "moralność grupową" - bowiem to nasze uczestnictwo powoduje, że w życiu jest dokładnie tak jak w modlitwie. Mianowicie, "osobiście odpowiadamy NIE tylko za to co niemoralnego uczyniliśmy, ale także i za to co moralnego powinniśmy uczynić jednak uczynienia tego zaniedbaliśmy". Ową naszą osobistą odpowiedzialność za to co powinniśmy uczynić, jednak NIE uczyniliśmy, potwierdzają wyniki wszystkich badań nowej "totaliztycznej nauki" nad losami ofiar zarówno kataklizmów (tak jak opisują to np. punkty #I3, #I3.1 i #I5 strony o nazwie petone_pl.htm czy np. punkty #I1 i #C7 strony o nazwie seismograph_pl.htm) jak i ofiar "likwidowania" przez Boga niemoralnych intelektów grupowych (tak jak opisuje to np. punkt #G4 strony will_pl.htm).
       Ustalenia nowej "totaliztycznej nauki" opisane w niniejszym punkcie są też doskonałą illustracją jak wyniki badań potrafią zmienić nasze zrozumienie życia i otaczającej nas rzeczywistości. Kiedy bowiem totalizm był stwarzany w 1985 roku, autor widział go tylko jako zbiór niewinnych wytycznych pomagających swoim praktykującym osiągnąć wyższy poziom szcześliwości, satysfakcji życiowej, poczucia spełnienia, itp. Do dzisiaj zresztą w internecie można natknąć się na wypociny najróżniejszych domorosłych wymądrzalskich, którzy żerując na pozornej "nieszkodliwości" i "bezsilności" zasad totalizmu, kpią sobie otwarcie z tej filozofii, z zasad postępowania jakie ona rekomenduje, z twórcy totalizmu (tj. autora tej strony), itp. Tymczasem opisane powyżej odkrycie, że zwykła pasywność wobec niemoralności "intelektu grupowego" do którego należymy może nawet nas kosztować utratę życia, rzuca zupełnie inne światło na znaczenie totalizmu. Wszakże uzupełnia ono podobne odkrycia "totaliztycznej nauki" opisane w "części #G" strony will_pl.htm oraz w punkcie #I5 strony o nazwie petone_pl.htm - które ujawniły, że prowadzenie niemoralnego życia, a także grupowe praktykowanie "naukowej moralności" jaka znacząco odbiega od moralności którą Bóg nagradza i karze (a którą definiuje i opisuje właśnie filozofia totalizmu - po szczegóły patrz punkt #B5 na stronie morals_pl.htm) dla wielu osób kończy się nawet przedwczesną śmiercią, zaś co najmniej zawiedzie do zburzenia uprzednio zasobnego i wygodnego życia. W świetle więc owych najnowszych wyników badań, filozofia totalizmu z rodzaju hobby zmienia się w konieczność życiową, zaś jej praktykowanie staje się kwestią NIE tylko dostępu do szczęścia osobistego, pokoju i innych poszukiwanych jakości życiowych, ale także wymogiem i warunkiem naszego przeżycia przez najbliższą katastrofę lub kataklizm, czynnikiem definiującym długość naszego życia oraz bolesność i poziom nieprzyjemności naszej śmierci, itd., itp.


#E3. Instytucjonalne pasożytnictwo:

       Jeśli taki intelekt grupowy przeważająco wypełnia prawa moralne we wszelkich swoich działaniach, wówczas praktykuje on jakąś formę filozofii totalizmu. W takim przypadku los owego intelektu grupowego jest podobny jak los pojedyńczych totaliztów, mianowicie się on rozwija, rozprzestrzenia, jest zdrowy, utrzymuje dobre imię, jego ludzie są szczęśliwi, itp. Jednak jeśli jakiś intelekt grupowy przeważająco niewypełnia praw moralnych we wszystkich swoich działaniach, wówczas praktykuje on jakąś formę pasożytnictwa. Pasożytnictwo praktykowane przez taki intelekt grupowy nazywane jest instytucjonalnym pasożytnictwem . Instytucje które praktykują to pasożytnictwo są łatwe do rozpoznania z zatęchłej atmosfery jaka w nich panuje, z niezliczonych przypadków niesprawiedliwosci jakie popełniane są w nich, z szalejącej biurokracji, z nieszczęśliwych pracowników, z dużej przepustowości zatrudnionych, z nieprzerwanych wewnętrznych problemów, z faktu że nieustannie się kurczą i bez przerwy zamykają coraz większą liczbę swoich funkcji jakie powinny wypełniać, itp. Podobnie jak indywidualni pasożyci, także pasożytnicze instytucje zawsze żyją na koszt innych. Jeśli nie są one w stanie otwarcie eksploatować, rabować, oraz żyć z pracy innych, czynią to w sposób ukryty. Jest interesującym, że teoria pasożytniczych instytucji wyjaśnia także czym dokładnie jest fanatyzm religijny i dlaczego pojawia się on jedynie w niektórych religiach i kultach. Jak się bowiem okazuje fanatyzm religijny jest zewnętrzną manifestacją filozofii pasożytnictwa praktykowanej przez daną instytucję religijną.


#E4. Kiedy instytucje przestawiają się na pasożytnictwo:

       Bardzo interesującym są wyniki moich badań na pasożytniczych grupach studenckich. Celem tych badań było wyznaczenie co zamienia dany intelekt grupowy (taki jak grupa studentów) typowo składający się z totaliztów i pasożytów, w instytucję całkowicie pasożytniczą. Ze studentami takie badania są łatwe, bowiem jeśli dana grupa studentów praktykuje instytucjonalne pasożytnictwo, wówczas proces nauczania przestaje być dla nich możliwym do przeprowadzenia. Jak moje badania ujawniają, taki intelekt grupowy przemienia się w intelekt pasożytniczy jeśli albo (1) jego przywódca praktykuje pasożytnictwo, lub (2) ponad 30% normalnych uczestników danej grupy praktykuje pasożytnictwo. To zaś oznacza, że wszelkie intelekty grupowe które już obecnie praktykują pasożytnictwo (np. rodziny, fabryki, instytucje, państwa, itp.), posiadają w sobie albo ponad 30% swojej populacji, albo też (i) swoje przywództwo, już praktykujące pasożytnictwo. Wysoce alarmujacy problem jaki ostatnio się wyłonił, to że liczba takich pasożytniczych instytucji i państw bez ustanku się zwiększa.


#E5. Pasożytnicze państwa:

       Kiedy filozofia pasożytnictwa zaczyna stanowić dominującą filozofię w obrębie jakiegoś państwa, wówczas przekształca się ono w pasożytnicze państwo. Takie pasożytnicze państwa można poznać po całym szeregu cech charakterystycznych, najważniejsze z których obejmują m.in.: rosnąca demoralizacja ich obywateli, depresja psychiczna atakująca coraz większą liczbę ludności, nieustannie rosnący poziom przestepczości, nałogowości, oraz chorób umysłowych, nadmierna liczba nawzajem sprzecznych praw i panoszenie się faktycznego "zalegalizowanego" bezprawia, odpływowa emigracja czyli ucieczka obywateli do innych mniej pasożytniczych krajów, upadek poziomu edukacji i badań naukowych, brak inwestycji i dziwne "znikanie" funduszy rządowych, nieustannie rozrastające się instytucje centralne i liczba członków rządu, istnienie wzrastającej liczby "tematów tabu" wypowiadanie się na jakie grozi poważnymi konsekwencjami, wzrastająca dwulicowość czyli obiecywanie lub publiczne mówienie jednych rzeczy a czynienie zupełnej odwrotności, itd., itp.


#E6. Pasożytnicze cywilizacje:

       Jeśli cała cywilizacja zaczyna praktykować filozofię pasożytnictwa, wówczas staje się ona pasożytniczą cywilizacją. Pasożytnicze cywilizacje żyją wyłącznie z rabunku i eksploatacji innych cywilizacji. Jeśli taka cywilizacja jest prymitywna, jak przykładowo starożytni Rzymianie, wówczas rabuje ona i eksploatuje albo swoich sąsiadów, albo podrzędną klasę własnych obywateli, albo też nielegalnych emigrantów, przekształcając ich w swoich niewolników. Jeśli jednak taka pasożytnicza cywilizacja posiada środki do podróży międzygwiezdnych, wówczas przekształca się ona w cywilizację kosmicznych bandytów i rabusi. Żyje wówczas na koszt innych cywilizacji kosmicznych, jakie są od niej mniej rozwinięte technologicznie. Pechowy los ludzkości polega na tym, że Bóg uznal za konieczne zilustrowanie ludziom następstw praktykowania filozofii pasożytnictwa. Aby zaś to zilustrować, Bóg "zasymulował" na Ziemi sytuację jakby od początku czasów ludzkość była w mocy takiej właśnie pasożytniczej cywilizacji kosmicznych bandytów i rabusi. (Oczywiście, boska symulacja takiej sytuacji jest aż tak doskonała, że jej nastęspstw NIE daje się odróżnić od faktycznej takiej okupacji.) Obecna popularna nazwa dla obywateli owej "zasymulowanej" nam, bandyckiej cywilizacji pasożytów kosmicznych, to "UFOnauci". W przeszłości zwykli oni jednak być nazywani z użyciem innych nazw, takich jak serpenty (patrz punkt #D2.2 strony o Koncepcie Dipolarnej Grawitacji), diabły (patrz punkt #E2 strony o pochodzeniu zła na Ziemi), smoki, upadłe anioły, hordy Szatana, złe czarownice, magicy, zmory, oraz wiele więcej. Faktycznie to jeśli ktoś przeanalizuje metody działania używane przez UFOnautów na Ziemi, oraz porówna te metody z tymi opisywanymi przez religie i stosowanymi przez diabłów oraz Szatana, okazuje się że metody te są dokładnie takie same, a jedynie terminologia używana przez religie dla ich opisywania jest starożytna. Diabły i Szatan czynili dokładnie to samo, co obecne badania wykazują że czynione jest przez UFOnautów. (Po więcej szczegółów patrz podrozdział OC1 z tomu 13 oraz cały tom 17 monografii [1/5], lub podrozdzial E1 z tomu 4 monografii [8].)


#E7. Dlaczego symulowanie przez Boga istnienia i skrytego działania na Ziemi pasożytniczych cywilizacji jest korzystne dla ludzkości i dla wszechświata:

       Bóg zaprojektował i zrealizował wszechświat w aż tak inteligentny sposób, że nawet tzw. zło służy postępowi i wiedzy. Czyli w absolutnym wymiarze zło też przynosi korzyści. Dlatego pasożytnicze cywilizacje które rabują, eksploatują, oraz spychają w dół innych, w absolutnym wymiarze też są potrzebne. Wszakże oddają one Bogu wiele "przysług". Przykładowo, wystawiają one na próby i egzaminują z moralności ludzkość jako całość oraz każdego indywidualnego człowieka oddzielnie, stwarzają one Bogu możliwość łatwego motywowania całej cywilizacji ludzkiej, pozwalają one Bogu na łatwe niszczenie pod NIE swoim szyldem wszystkiego co stare lub co przestało już wypełniać swoje funkcje, spowalniają one kolonizację oraz zapełnianie wszechświata ludźmi, itd., itp. Niestety, wykorzystanie przez Boga faktycznie istniejących moralnie upadłych cywilizacji byłoby bardzo trudne ponieważ takie cywilizacje wymagają ogromnej pracy i wysiłku aby móc nimi właściwie pokierować. Dlatego znacznie łatwiej przychodzi Bogu symulowanie istnienia takich cywilizacji. Symulowanie to opisane jest dokładniej na odrębnych stronach internetowych - np. patrz strona god_pl.htm - o świeckim i naukowym zrozumieniu Boga, albo evil_pl.htm - o pochodzeniu zła na Ziemi. Wszakże takie pasożytnicze cywilizacje których istnienie i skryte działanie na Ziemi jest jedynie "symulowane" przez Boga, NIE posiadają "wolnej woli", pod ich tymczasowo stwarzane ciała fizyczne "podpinana" (tj. "wcielana") jest świadomość samego Boga, a stąd w każdym najdrobniejszym szczególe czynią one dokładnie to co służy zamiarom Boga. Jednocześnie z naszego, znaczy z ludzkiego, punktu widzenia NIE ma znaczenia czy owe pasożytnicze cywilizacje które skrycie okupują Ziemię istnieją faktycznie i fizycznie, czy też jedynie ich istnienie jest umiejętnie "symulowane" przez Boga. W obu bowiem przypadkach efekty końcowe działania tych pasożytniczych cywilizacji na Ziemi będą dokładnie takie jak Bóg w swojej nieskończonej mądrości to zaplanował. Znaczy, cywilizacje te będą nieustannie poddawały próbom i egzaminom moralnym każdego człowieka i całą ludzkość, pozwolą Bogu na odróżnienie wartościowych i moralnych ludzi od ludzkiego ścierwa, będą one niszczyły to co Bóg przeznaczy do zniszczenia, będą pomagały karać tych co zasługują na ukaranie, posiaanym przez sibie sprzętem (np. patrz moja strona o nazwie explain_pl.htm) będą inspirowały ciekawość ludzi i pobudzały ludzi do powiększania swej wiedzy, itd., itp. Chociaż więc totalizm ustalił już ponad wszelką wątpliwość, że cywilizacje pasożytniczych UFOnautów wcale NIE istnieją fizycznie, a jedynie są umiejętnie i realiztycznie "symulowane" przez Boga, we wszystkich totaliztycznych publikacjach cywilizacje te są traktowane tak jakby istniały one równie fizycznie jak fizycznie istnieje cała ludzkość.


Część #F: Dlaczego pokojowy totalizm ma wrogów:

      

#F1. Prześladowane chociaż potrzebne nam prawdy ujawniane przez totalizm, bowiem "bez poznania (i uznania) prawdy NIE ma postępu":

Motto: "Ujawnianie prawdy, nawet tej najbardziej nieprzyjemnej, jest przejawem prawdziwej miłości - wszakże tylko ujawniając prawdę tym których się kocha, stwarza się im szansę postępu, poprawy i ulepszenia życia."

       Jeśli ktoś zna jedynie krzykliwą propagandę rozsiewaną po Ziemi przez gazety i telewizję, wówczas ma wrażenie, że nauka ziemska z trudnością rozwiewa mroki religijnych zabobonów usiłując ludziom udokumentować, że człowiek powstał z małpy na drodze naturalnej ewolucji, że Bóg wcale nie istnieje, że nasz świat sam się narodził w wyniku "wielkiego wybuchu", itd., itp. Jeśli jednak ktoś ma wymaganą wiedzę aby faktycznie przegzaminować meryt owej krzykliwej propagandy, wówczas przyżywa szok. Okazuje się bowiem, że tak naprawdę to nie istnieje ani jeden dowód naukowy potwierdzający powstanie człowieka na drodze naturalnej ewolucji - za to istnieje całe zatrzęsienie naukowych dowodów, że to Bóg stworzył pierwszą parę ludzi (tj. pierwszą kobietę i pierwszego mężczyznę). (Niektóre z owych dowodów zaprezentowane zostały w punkcie #B8 na stronie o nazwie evolution_pl.htm, a także w podrozdziale I1.4.2 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5].) Okazuje się także, że fizyka i inne nauki ścisłe nieustannie potykają się o dowody, że Bóg faktycznie istnieje, tyle że jeśli ktoś spróbuje publicznie zaprezentować owe dowody wówczas natychmiast poddany zostaje szykanom i prześladowaniu, zaś jego próby są siłą lub wybiegiem wyciszane. (To dlatego w witalnym interesie całej ludzkości leży szybkie odebranie dzisiejszej nauce jej "monopolu na wiedzę" poprzez ustanowienie też drugiej, konkurencyjnej "totaliztycznej nauki" opisanej w punkcie #A2.6 powyżej.) Okazuje się również, że istnieje wiele dowodów na fakt stworzenia świata fizycznego przez Boga, zaś owe krzykliwie obwieszczane, rzekome "teorie" wielkiego wybuchu faktycznie nie mają na swoje poparcie nawet jednego dowodu. (Niektóre z owych dowodów na stworzenie świata fizycznego i nas ludzi przez Boga zaprezentowane zostały w punktach #K1 i #K2 strony god_istnieje.htm, w punktach #D3 i #I4 strony dipolar_gravity_pl.htm o mojej blokowanej przed upowszechnianiem przez ponad 35 lat "Teorii Wszystkiego z 1985 roku" zwanej też "Koncept Dipolarnej Grawitacji", oraz w tomie 1 mojej najnowszej monografii [1/5].)
       Z życia wszystkim nam doskonale wiadomo, że jeśli w jakiejś sprawie istnieje aż tak drastyczna rozbieżność pomiędzy tym co oficjalnie się stwierdza, a tym co jest faktyczną prawdą, wówczas taki stan rzeczy wymuszany jest albo przez jakąś potężną instytucję dbającą wyłącznie o własne interesy i kosztem innych (w rodzaju tej jaką opisuję tutaj w punkcie #A5, czy w punkcie #A1 strony evolution_pl.htm) albo też przez jakieś nieznane jeszcze ludziom mechanizmy (w rodzaju tzw. "przekleństwa wynalazców" opisywanego m.in. w punkcie #B4.4 strony o nazwie mozajski.htm). To właśnie działanie owych dotychczas nieznanych instytucji lub mechanizmów totalizm musi identyfikować, ujawniać oraz neutralizować, kiedy stara się propagować nierozumiane, niechciane i prześladowane obecnie prawdy - w rodzaju prawdy o istnieniu wielu korzyści z prowadzenia moralnego życia, czy prawdy że "temu kogo naprawdę się kocha trzeba ujawniać prawdę, zaś przemilczanie prawdy lub mówienie kłamstw - nawet tych najsłodszych, faktycznie jest manifestacją wrogości i braku respektu". Wszakże tylko poprzez ujawnianie prawdy daje się tym których kochamy i szanujemy szansę aby udoskonalili swoje życie. Jest też co najmniej brakiem wiedzy, jeśli NIE głupotą, uważanie że mówienie komuś prawdy jest wyrazem wrogości - takie poglądy mogą wyznawać tylko zupełnie bezmyślni i moralnie niedojrzali ludzie.
       Istnieje aż cały szereg podstawowych prawd, których szerzenie jest działalnością wysoce "moralną" ponieważ udoskonalają one wiedzę i sytuację ludzkości. Szerzenie tych prawd musi więc przebiegać pod górę "pola moralnego" i musi wymagać wkładania w to dużego "wysiłku". Jako takie, szerzenie to musi być powstrzymywane przez w/w "przekleństwo wynalazców". Prawdy na temat działania moralności i Boga są tylko jednymi z licznych ich przykładów. Niestety, zbyt wielu ludzi ciągle uważa że "ujawnianie prawdy jest manifestacją czyjejś wrogości wobec nich samych". Tymczasem w rzeczywistości "ujawnianie prawdy - nawet tej najbardziej dla kogoś przykrej, jest przysługą, wyrazem prawdziwej miłości, oraz jedynym sposobem faktycznego pomagania - wszakże aby coś dało się naprawić lub udoskonalić najpierw trzeba ujawnić całą prawdę na tego temat". Innymi słowy, bez poznania (i uznania) prawdy NIE ma postępu. Tymczasem np. obecna "oficjalna nauka ateistyczna", która jest instytucją opłacaną za ujawnianie prawdy, faktycznie jest już zbyt zastraszona, zbyt sterroryzowana, oraz zbyt uzaleźniona od "ludzi którzy prawdę uważają za wyraz wrogości", aby ciągle mogła znaleźć odwagę wyjaśnienia nam tych niechcianych chociaż potrzebnych prawd, czy choćby tylko spróbowania aby je badać. Dlatego te najważniejsze prawdy zwykle nadal są dobrze ukryte przed wzrokiem ludzi. Zanim więc totalizm pojawił się na Ziemi, wyjaśnienia dla owych prześladowanych chociaż potrzebnych prawd było ogromnie trudno znaleźć. Dopiero opisywany tu totalizm znalazł odwagę i sposób aby je wydobyć na widok publiczny, wyjaśnić, oraz udowodnić ich prawdziwość - po doskonały przykład jak to czyni patrz opisy i ilustracje z punktów #K1 i #K2 mojej strony o nazwie god_istnieje.htm. Dlatego niniejsza strona internetowa m.in. oferuje publikacje naukowe (np. najnowszą monografię [1/5]) które albo zajmują bazujące na badaniach stanowisko w sprawie niechcianych chociaż potrzebnych prawd, albo też klaryfikują te prawdy. Wykaz najbardziej istotnych z tych prawd, wraz z podsumowaniem co totalizm ustalił na temat każdej z nich, zaprezentowany został m.in. w punktach #C6 oraz #F2 totaliztycznej strony o nazwie prawda.htm.


#F2. Formalny dowód naukowy totalizmu z 2007 roku niepodważalnie wykazujący iż Bóg istnieje, oraz jego następstwa:

Motto: "Pewność i istotność określonej prawdy jest tym większa, im więcej zupełnie niezależnych od siebie ścieżek wiedzie do jej poznania. Ponieważ prawdę o istnieniu Boga i o istnieniu tzw. "nadprzyrodzonych istot" potwierdza zupełnie niezależnie od siebie zarówno Biblia autoryzowana przez Boga, jak i świeckie ustalenia totalizmu, prawda ta jest w dwójnasób pewna i istotna."

       Jak to dokładniej zostało opisane w tomie 5, oraz częściowo i tomach 4 i 11, mojej najnowszej monografii naukowej [1/5], filozofia totalizmu umożliwiła opracowanie zestawu aż kilku formalnych dowodów naukowych przeprowadzonych niezawodnymi metodami logiki matematycznej. Żaden z tych dowodów NIE został obalony - do dzisiaj pozostają one więc w mocy. Wszystkie też owe dowody są do siebie podobne metodologicznie, chociaż każdy z nich bazuje na odmiennym materiale dowodowym.
       Pierwszy i najważniejszy (1) z owych dowodów, potwierdza formalnie i naukowo metodą logiki matematycznej że "Bóg istnieje". Dowód ten został opracowany w 2007 roku zaś zaprezentowany w punkcie #G2 totaliztycznej strony internetowej o nazwie god_proof_pl.htm, a także w podrozdziale I3.3.4 z tomu 5 mojej najnowszej monografii naukowej oznaczanej [1/5]. W/w strona "god_proof_pl.htm" prezentuje też całe zatrzęsienie naukowego materiału dowodowego który dodatkowo podpiera ważność owego dowodu. Ów ogromnie istotny dowód ten zamienia dotychczasowe spekulacje "czy Bóg istnieje", w naukową pewność i wiedzę że owa nadrzędna istota wszechświata faktycznie istnieje.
       Tą pewność faktycznego istnienia Boga dodatkowo powiększają pozostałe z owej serii omawianych tutaj formalnych dowodów naukowych. Wszakże we wszechświecie pozbnawionym Boga żaden z tych dalszych dowodów NIE mógłby być sformułowany. I tak, powiększa ją też formalny dowód naukowy (2) który potwierdza że "przeciw-świat istnieje". (Nazwa "przeciw-świat" jest przyporządkowana do świata odmiennego niż nasz "świat fizyczny" w którym Bóg mieszka.) Dowód ten opublikowany został m.in. w punkcie #D3 strony internetowej o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, a także w podrozdziale H1.1.4 z tomu 4 najnowszej monografii [1/5]. Wszakże ów drugi dowód formalnie potwierdza istnienie odmiennego świata w którym Bóg zamieszkuje i do którego przenoszą się nasze dusze po fizycznej śmierci. Pewność istnienia Boga dodatkowo powiększa też formalny dowód naukowy (3) stwierdzający że "ludzie posiadają nieśmiertelne dusze". Jest on opublikowany w punkcie #C1.1 strony internetowej o totaliztycznej nirwanie, oraz w podrozdziale I5.2.1 z tomu 5 monografii [1/5]. Pewność tą potwierdza też i formalny dowód naukowy (4) że to "Bóg (a nie ewolucja) stworzył pierwszą parę ludzi", opublikowany w punkcie #B8 strony internetowej o ewolucji, a także w podrozdziale NF9 z tomu 12 najnowszej monografii [1/5]. Pewność istnienia Boga potwierdza też i formalny dowód naukowy (5) że "Biblia autoryzowana jest przez samego Boga", opublikowany w punkcie #B1 strony internetowej o Biblii, a także w podrozdziale M7.1 z tomu 11 najnowszej monografii [1/5]. W końcu pewność istnienia Boga potwierdza też i formalny dowód naukowy (6) stwierdzający że "DNA są najprostszymi formami naturalnych komputerów sterujących drogą przez czas komórek w których DNA te rezydują, zaś owego sterowania drogą komórek przez czas dokonują one poprzez sekwencyjne uruchamianie zawartych w sobie softwarowych 'programów życia i losu'" jest zaprezentowany w punkcie #D7 strony internetowej immortality_pl.htm - o czasie, wehikułach czasu i dostępie ludzi do nieśmiertelności, a także w podrozdziale M1.6 z tomu 11 najnowszej monografii [1/5].


#F3. Totalizm jako interpreter przesłań które Bóg zakodował do autoryzowanej przez siebie Biblii (np. przekazywanych nam poprzez konsystentne zakwalifikowywanie tam "serpentów" do kategorii zwierząt obdarzonych wysoką inteligencją i ludzkim wyglądem):

Motto: "Nawet jeśli wprasować serpenta do prościutkiej rury, ciągle nie wysprostuje się jego poskręcanej natury."

       Małpa wygląda bardzo podobnie do człowieka. Ma też chwytne ręce jak ludzie i umie posługiwać się narzędziami. Posiada też wysoką inteligencję. Faktycznie to jest nawet w stanie dokonywać wnioskowania i logicznych dedukcji - tak jak ludzie. Czy więc małpa może być zakwalifikowana do kategorii ludzi? Oczywiście NIE. Wszystkim doskonale wiadomo że małpa jest zwierzęciem - tyle że inteligentnym i o wyglądzie podobnym do ludzkiego. Co więc powoduje że dane istoty kwalifikuje się jako ludzi? Wszakże NIE jest to inteligencja - bo tą posiadają małpy i niektóre inne zwierzęta. Przykładowo mój kot zwany "Teecee", opisany dokładniej na stronie o nazwie bandits_pl.htm, też wykazywał inteligencję którą ja przyrównywałem do inteligencji 2-letniego człowieka, a nawet wykazywał posiadanie moralności którą ja oceniam jako nawet wyższą od moralności niektórych dzisiejszych ludzi. (Np. Teecee zawsze pokazywał swoim zachowaniem poczucie winy kiedy powracał z podkradania żywności przeznaczonej dla kotów sąsiada.) Jednak Teecee nadal przynależał do świata zwierząt. Do kategorii ludzi NIE kwalifikuje też wygląd. Wszakże małpy mają, zaś Neandertalczycy mieli, wygląd bardzo podobny do ludzi. Nikt ich jednak nie kwalifikuje jako ludzi. Człowiekiem nie czyni też posiadanie chwytnych dłoni, ani używanie narzędzi. Co więc powoduje że daną istotę kwalifikuje się do kategorii ludzi, a nie do kategorii "zwierząt obarzonych inteligencją i ludzkim wyglądem".
       Rozstrzygnięcie tej kwestii zaszyfrowane zostało w Biblii autoryzowanej przez samego Boga. Mianowicie dawne "symulacje" istot przez Biblię nazywane "serpentami", "smokami", "diabłami", Szatanem, Lucyferem, itp., zaś przez dzisiejszych ludzi - "UFOnautami", w całej Biblii autoryzowanej przez samego Boga są konsystentnie zakwalifikowywane do kategorii zwierząt, a NIE do kategorii ludzi. Przykładowo, tak je właśnie kategoryzuje cytowany w poprzednim punkcie #F2 werset z "Księgi Rodzaju", 3:1, cytuję: "A serpent był bardziej przebiegły niż wszystkie bestie lądowe, które Pan Bóg stworzył." Taką samą odmowę zakwalifikowania UFOnautów do klasy ludzi przemyca dla nas również odpowiedź Jezusa na pokusy Szatana, zawarta w "Ewengelii Św. Mateusza", 4:4, cytuję: "Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." (Znaczy, werset ten stara się m.in. nam przekazać, że "człowiekiem jest tylko ten, kto NIE samym chlebem żyje, a kto studiuje nakazy Boga". Natomiast Szatan, serpenty, diabły, itp., które dbają głównie o dobra materialne, o władzę, o przyjemności ciała, itp., w oczach Boga człowiekiem wcale już nie są.) Jednocześnie jednak z badań UFO jest już nam wiadomym, że owi UFOnauci są "symulowani" jako bliscy krewniacy ludzi. Wszakże zgodnie z twierdzeniami samych owych UFOnautów, zarówno ludzkość jak i UFOnauci mają wywodzić się od tych samych praprzodków ludzkości z planety Terra - co dokładniej wyjaśnia strona o ewolucji. Mimo tego Bóg zakwalifikowuje ludzi do kategorii ludzkiej, jednak UFOnautom-serpentom ten sam Bóg konsystentnie odmawia przyporządkowania do ludzi i klasyfikuje ich jako zwierzęta obdarzone inteligencją i ludzkim wyglądem. Jak z tego jasno wynika, w oczach Boga czyjeś zakwalifikowanie do kategorii ludzi lub do kategorii zwierząt wcale nie wynika z tego, że jego rodzicami czy przodkami byli ludzie, ani z tego że ktoś ten posiada inteligencję i ludzki wygląd, a z tego jakimi atrybutami i zachowaniami dany ktoś się cechuje. Innymi słowy, Bóg tak skonstruował istoty żyjące, że na stanie się ludźmi muszą one sobie zapracować i wcale im NIE wystarcza że się urodziły z człowieczych przodków. Co ciekawsze, powyższe dotyczy również wszelkich istot żyjących na Ziemi. Innymi słowy, NIE wszyscy dzisiejsi członkowie ludzkości są przez Boga kwalifikowani jako ludzie, a sporą część ludzkości Bóg zakwalifikowuje do świata inteligentnych zwierząt i potem traktuje tak samo jak zwierzęta. Z drugiej strony niektórym dzisiejszym istotom o zwierzęcej (obecnie) budowie ciała Bóg prawdopodobnie zamierza dać w przyszłości szansę zostania ludźmi.
       Jakież więc są owe cechy które w oczach Boga zakwalifikowują kogoś do kategorii ludzi? Pytanie to jest na tyle ważne, że jeśli ktoś nie nabędzie dla siebie owych cech, wówczas przez Boga będzie potraktowany jak zwierzę. Oczywiście, odpowiedź ponownie Bóg zawarł w autoryzowanej przez siebie Biblii. Otóź z informacji zakodowanych w owej Biblii wynika, że główne z tych cech obejmują zdolność, chęć, oraz wysiłek ogarnięcia istoty Boga. Znaczy zdolność, chęć i wysiłek dopatrzenia się istnienia Boga w otaczającym nas świecie, do odróżniania jego "ręki" kiedy Bóg nią nam coś daje, do wystudiowania intencji i wymagań tegoż Boga, do oddawania mu właściwych dowodów naszego posłuszeństwa wobec jego nakazów, itd., itp. Innymi słowy, ci co nie są zdolni, nie mają chęci, albo nie chcą podjąć wysiłku ogarnięcia istoty Boga, przykładowo wszyscy ateiści, faktycznie zgodnie z informacjami zawartymi w Biblii i autoryzowanymi przez tegoż Boga należą do kategorii inteligentnych i ludzko-podobnych zwierząt, a nie ludzi. Oczywiście, istnieje cały szereg sposobów na jakie powinna manifestować się owa zdolność, chęć i wysiłek ogarnięcia istoty Boga. Wylistujmy tutaj chociaż kilka najważniejszych z tych manifestacji. Oto kilka początkowych:
       1. Uznawać autorytet Boga i stosować się do wymagań które Bóg nakłada na ludzi - patrz boski nakaz "wypełniaj moje przykazania". Innymi słowy, np. każdy ateista w oczach Boga jest jedynie inteligentnym zwierzęciem o ludzkim wyglądzie. Wszakże zwierzęta nie są w stanie rozpoznać ani uznać autorytetu Boga. Nie są też w stanie zastosować się do boskich wymagań. Przykładowo zwierzęta wszędzie dopatrują się jedynie istnienia innych zwierząt - tyle że czasami bardziej niebezpiecznych lub zasobnych od nich samych, bo obdarzonych większą siłą i sprytem lub zdolnością do generowania czegoś smakowitego. Przykładowo, mój kot Teecee z takim samym respektem odnosił się zarówno do mnie, jak do do domowej lodówki. We mnie dopatrywał się zwierzaka silniejszego od niego. Dlatego aby zjednać mnie do siebie przynosił mi jego zdaniem smakowite myszy i żaby. Natomiast w lodówce dopatrywał się rodzaju jakby krowy która zamiast mleka generuje nieskończone zasoby kociego jedzenia. Aby więc i ją do siebie zjednać, na koci sposob siadał naprzeciwko niej i pokazywał jej swój respekt dokładnie w taki sam sposób jak poza mieszkaniem pokazywał swój respekt przez pełne godności wysiadywanie naprzeciwko innych kotów. Raz odnotowałem że i lodówce przyniósł i chciał podarować żywą żabę. Informacja o niniejszym "wymaganiu-manifestacji przynależności do ludzkości" zawarta jest m.in. w cytowanym poprzedniu wersecie z "Ewengelii Św. Mateusza", 4:4, cytuję: "Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Faktycznie jednak ten "wymóg zakwalifikowania do kategorii ludzkości" jest tak istotny, że jest on powtarzany na wskroś całej Biblii.
       2. Nabywać umiejętność rozpoznawania ręki, dzieła, oraz działań Boga od ręki, dzieła i działalności innych mocy. Innymi słowy, aby stać się człowiekiem trzeba się nauczyć dostrzegać rękę Boga wszędzie tam gdzie ręka ta faktycznie wkracza do działania. Dlatego ci którzy nie są w stanie np. dopatrzeć się w Biblii autorstwa samego Boga, a widzą w niej jedynie książkę z bajdurzeniami starożytnych pastuszków, faktycznie w oczach Boga są jedynie inteligentnymi zwierzętami. (Przykładowo, mnie samemu niesamowicie imponuje owa dobrze ukryta ponadludzka inteligencja zaszyfrowana w Biblii a wyrażająca się np. w sposobie na jaki Biblia najprostszym językiem wyraża niesamowicie trafnie nawet najbardziej wyrafinowane idee, skutecznością z jaką podaje ona nam sprawdzające się w działaniu receptury na życie, efektywnością z jaką jej zawsze aktualne przekazy przedarły się przez tysiącletnie cenzury, itd., itp. Nie rozumiem też jak to możliwe, że niektórzy pozostają ślepi na ową ponadludzką inteligencję Biblii - najwidoczniej aby decenić inteligencję zawartą w czymś innym, samemu trzeba posiąść co najmniej progowy jej zasób.) Także ci biolodzy oraz ich sympatycy, którzy np. w stworzeniu pierwszej pary ludzi dopatrują się jedynie działania ślepej ewolucji, też nie nabyli jeszcze umiejętności rozpoznawania ręki i działania Boga. Albo ci fizycy którzy pozostają ślepi na wnioski które wynikają z faktu że fale elektromagnetyczne należą do fal poprzecznych które propagują się wyłącznie wzdłuż granicy dwóch ośrodków. Albo ci medycy którzy szatkują skalpelami zakamarki mózgu aby znaleźć tam duszę, jednocześnie zaś pozostają ślepi i głusi na NDE (Near Death Experience), wielokrotne osobowości i inne tego typu zjawiska. Itd., itp. Informacja o nabywaniu umiejętności rozpoznawania ręki, dzieła, czy działania Boga zawarta jest m.in. w "2gim Liście do Koryntian", 4:3-4, cytuję: "A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata".
       3. Kłaść nacisk na rozwijanie u siebie pozytywnych atrybutów pozafizycznych takich jak moralność, konsystencja, pomocność, dobro, pokojowość, itd., itp. Innymi słowy, stosować się do popularnego powiedzenia "jeść aby żyć, a nie żyć aby jeść", albo bardziej ściśle "używać swego ciała jako instrumentu który pomaga nam osiągać pozytywne wartości intelektualne i duchowe, a nie traktować naszą inteligencję i ducha jako narzędzi które pozwalają nam dogadzać naszemu ciału". Informacja o konieczności używania ciała jako narzędzia dla osiągania pozytywnych dóbr intelektualnych i duchowych, a nie odwrotnie, rozsiana jest praktycznie po całej Biblii. Przykładowo informację tą ilustruje każde słowo i każde działanie Jezusa - włączając w to słowa cytowane w punkcie 1 powyżej.
       4. Poznawać nakazy Boga (obecnie już pouzasadniane ustaleniami filozofii totalizmu) i wdrażać te nakazy lub zasady totalizmu we własnym życiu. Wystarczy w internecie odnotować jak niektórzy reagują na każdy opis totalizmu, aby stawało się jasne, że totalizm NIE jest po prostu jakąś tam kolejną z tuzinkowych filozofii wymyślonych przez "fotelowych luminarzy nauki". Biblia zresztą też daje nam to jednoznacznie do zrozumienia. Nie jest bowiem przypadkiem że istnieje dziwna zbieżność np. pomiędzy imieniem "Jan" i charakterystyką wysiłków u ludzkiego autora totalizmu, a treścią następującego wersetu z bibilijnej "Ewangelii Św. Jana", 1:6-14, cytuję: "Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem ..." Totalizm odkrył i nam ujawnia, że w naszym świecie fizycznym precyzyjnie rządzonym przez wszystko-wiedzącego Boga, nic nie jest "przypadkiem". Wcale nie jest więc też i przypadkiem, że szokująco symboliczne losy totalizmu opisane w punkcie #H3 tej strony są aż tak dziwnie zbieżne z równie symbolicznymi stwierdzeniami bibilijnej "Ewangelii Św. Mateusza", werset 24:27, m.in. informującej, cytuję: "podobnie jak błyskawica ukazując się na wschodzie jest widoczna aż na zachodzie ...", oraz podobnie dziwnie zbieżne z zaleceniem w bibilijnej "Księdze Brucha", werset 4:36 - cytuję z "Biblii Tysiąclecia": Jerozolimo, spojrzyj na Wschód i zobacz radość, która ci przychodzi od Pana."
       5. Rozgraniczać swoje świeckie obowiązki od obligacji wobec Boga, oddawać Bogu właściwy rodzaj należności, oraz utrzymywać konstruktywny balans pomiędzy oddawaniem należności Bogu oraz wypełnianiem naszych świeckich obowiązków. Innymi słowy, nie wolno nam pozwalać aby w naszym życiu którakolwiek z obu tych składowych zagłuszyła drugą z nich. Obie te składowe muszą w nas się wzajemnie uzupełniać i wzbogacać - a nie konkurować ze sobą. Nie wolno więc ani pozwolić aby sprawy duchowe przesłoniły lub zdominowały nasze świeckie życie, ani też pozwolić aby nasz świeckie zaangażowanie całkowicie wyalienowało nas od łączności z Bogiem. Wszakże życie jest po to aby żyć, oraz aby z Boską pomocą i ukierunkowaniem realizować to po co nas Bóg przysłał na Ziemię. Ponadto, Bóg wymaga aby mu oddawać właściwy rodzaj należności. Przykładowo, wcale On nie chce abyśmy mu oddawali nasze pieniądze, kosztowności, czy jakiekolwiek inne dobra materialne. Dla Boga darowizny materialne są jak owe myszy i żaby które mój kot Teecee mi przynosił aby do siebie zjednać tego dużego i silnego zwierzaka którego we mnie widział. To Bóg nam daje dobra materialne abyśmy czynili z nich właściwy użytek w naszym wypełnianiu świeckich obowiązków, a nie abyśmy oddawali je Bogu z powrotem. Bóg domaga się od nas pozamaterialnych należności, takich jak uznawanie jego istnienia, rozpoznawanie jego rąk i dzieła, dociekanie i studiowanie jego intencji, wypełnianie jego przykazań i nakazów, pamiętanie o jego wymaganiach w każdej świeckiej sprawie jakiej się oddajemy, itd., itp. Faktycznie też poprzez wyraźne ukazanie różnicy pomiędzy sposobem wypełniania należności wobec Boga w bibilijnym "Nowym Testamencie" (który opisuje ludzkość która już składa się z "ludzi"), a rodzajem darów które mieszkańcy Ziemi oddawali Bogu w czasach "Starego Testamentu" (tj. kiedy ludzkość ciągle jeszcze należała do świata "inteligentnych zwierząt"), Bóg ogromnie inteligentnie i obrazowo daje nam do zrozumienia o jaki rodzaj należności wobec siebie od nas się dopomina. Informacja o konieczności utrzymywania konstruktywnego balansu pomiędzy oddawaniem należności Bogu oraz wypełnianiem naszych świeckich obowiązków, zawarta jest m.in. w "Ew. Św. Łukasza", 20:25, cytuję: "Oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże." Z kolei kontekst w którym powyższy werset został z naciskiem powtórzony w aż trzech Ewangeliach Św. Łukasza 20:25, Marka 10:25 oraz Mateusza 19:24, ujawnia nam bardzo klarownie, że Bóg wcale nie chce od nas materialnych należności, np. darów pieniężnych, a życzy sobie wszystkich owych pozamaterialnych wysiłków i działań, jakie dla nas zdefiniowal treścią Biblii, nakazami praw moralnych, konfiguracją pola moralnego, itd., itp., a z jakich docieknięcia uczynił jeden z naszych obowiązków wobec niego samego (a ściślej "Niej samej").
       Oczywiście, powyższe to tylko kilka pierwszych i najważniejszych "wymagań zakwalifikowania się do kategorii człowieczeństwa" zawartych w Biblii. Podobnych wymagań istnieje więcej. Jednak celem niniejszej strony wcale nie jest ich omawianie. Przykładowo, Bóg wymaga od ludzi aby poświęcali się budowaniu i podnoszeniu, a nie niszczeniu i spychaniu w dół. Bóg nakazuje aby się bronić kiedy zostaliśmy zaatakowani, jednak zakazuje agresywnie atakować. Bóg nakazuje aby się dzielić z innymi, a nie zabierać wyłącznie dla siebie. Itd., itp. Gdybyśmy wszystkie wymagania i nakazy Boga zechcieli wyrazić w jednym alegorycznym sformułowaniu, wówczas byśmy mogli stwierdzić, że Bóg domaga się od nas tego wszystkiego czego domagałaby się od nas idealnie doskonała kobieta która nas bardzo kocha. Jak bowiem wyjaśnione to zostało dokładniej w punkcie #B7 strony internetowej o świeckim zrozumieniu Boga, owa myśląca składowa Boga, która przez chrześcijaństwo nazywana jest "Duchem Świętym", faktycznie jest kobietą.
       Biblia wielokrotnie ostrzega, że tych którzy się nie stosują do zaleceń Boskich, czekają niezbyt dla nich przyjemne konsekwencje. Nie należy więc się spodziewać, że jeśli Bóg dał komuś szansę na zostanie człowiekiem, pozwolił mu bowiem się urodzić z człowieczych rodziców, jednak ktoś ten zgardził i odrzucił ową szansę, wówczas Bóg ciągle będzie wobec takiego kogoś wyrozumiały. Wszakże Bóg ma moc i tysiące odmiennych możliwości aby wyegzekwować na nieposłusznych ostrzeżenia które autoryzował w Biblii. Przykładowo tylko najprostszą z tych możliwości jest, że tym co tak się upierają aby pozostawać zwierzętami, Bóg pozwoli ponownie narodzić się jako zwierzęta. Dlatego osobiście czuję się zobowiązany, aby uświadomić za pomocą niniejszych opisów, że - jak to mawiają Anglicy "God means business" (znaczy "Bóg nie rzuca słów na wiatr, a czyni i będzie nadal czynił dokładnie to co zadeklarował w autoryzowanej przez siebie Biblii"). Wszakże Bóg nie musi się obawiać, że zabraknie mu chętnych na zakwalifikowanie się do kategorii ludzi. Przecież tylko na Ziemi każdej sekundy przybywa miliony istnień których poziom inteligencji upoważnia już do ustawiania się w kolejce po szansę na zostanie człowiekiem. Przykładowo mój kot Teecee jest jednym z nich. A Bóg stworzył świat fizyczny o skończonej objętości. Nie może więc bezwybiorczo awansować do godności ludzkiej każdego z owych milionów i milionów istnień, potem zaś dać wieczyste życie każdemu człowiekowi. Sprawiedliwość boska bowiem się dopełni jeśli każdemu istnieniu Bóg da szansę zostania człowiekiem, potem zaś dalsze losy tego istnienia uzależni już od tego jak to istnienie skorzysta z otrzymanej szansy. Bóg ma więc powody aby owo awansowanie ze statusu "zwierzęcia" do statusu "człowieka" było bardzo trudne. Nic dziwnego że w bibilijnej Ewangelii Św. Marka, 10:25, napisano - cytuję: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". (Bogaty typowo praktykuje filozofię pasożytnictwa która właśnie nadaje ludziom cechy zwierzęce.) Nie jest więc wiadomo ani "kiedy", ani też "czy wogóle", ci z naszego grona którzy w obecnym życiu stracili już szansę wykazania się jako "ludzie", otrzymają na to następną szansę. Faktycznie taką powtórną szansę mogą oni otrzymać czekając w kolejce setki czy nawet tysiące lat, a może nawet tej szansy już nigdy nie otrzymają. Lepiej więc już teraz uczynić to do czego zachęca nas Biblia i faktycznie włożyć wysiłek na jaki nas stać aby już obecnie udowodnić Bogu, że się zasługuje na miano "człowiek".
       Na zakończenie tego punktu chciałbym zaproponować czytelnikowi mały test sprawdzający. Mianowicie proponuję sprawdzić, czy zgodnie z wytycznymi danymi nam przez Boga a klarownie wyjaśnionymi powyżej pod 1 do 5 tego punktu, w oczach Boga czytelnik zasługuje na zostanie zakwalifikowanym do kategorii ludzi i na otrzymanie przywilejów przyznawanych ludziom przez Boga, czy też tylko na zakwalifikowanie do tej samej co UFOnauci kategorii "zwierząt obdarzonych inteligencją i ludzkim wyglądem" oraz na późniejsze potraktowanie jak zwierzęcia. Znaczy, czy czytelnik: (1) uznaje autorytet Boga, (2) nabył umiejętność rozpoznawania ręki i działań Boga, (3) używa swego ciała jako instrumentu dla osiągania pozytywnych celów intelektualnych i duchowych, a nie na odwrót, itd., itp. Potem proponuję podobnie przymierzyć do owych kryteriów wszystkich tych bliskich jakich czytelnik najbardziej kocha. W końcu porponuję się zastanowić co swoim zdaniem czytelnik powinien uczynić z wnioskami do jakich doszedł po owym teście. Znaczy czy w tak istotnej sprawie jak wieczysta przyszłość dla siebie lub dla swoich bliskich, czytelnik powinien poprzestać tylko na sprawdzeniu, poczym kontynuować siedzenie na własnych rękach w sprawach w których Bóg domaga się działania, czy też powinien podjąć jakąś akcję która sugerowana jest przez owo sprawdzenie. Wszakże trzeba pamiętać, że po opublikowaniu formalnych dowodów na istnienie Boga, moc, autorytet i działania Boga przestały być sprawą wiary, a stały się naukowym pewnikiem. Pewnikiem tym wcale też nie przestają być tylko dlatego, że inteligentne zwierzęta w Biblii nazywane "serpentami" wypluwają na te dowody całą ślinę jaką zdolne są wyprodukować ich jadowite języki!
       Symulacje "serpentów" zachowują się tak jakby uważały siebie samych za rodzaj "nadludzi" którzy stoją o tyle wyżej od ludzi z planety Ziemia, ile ludzie z Ziemi stoją wyżej od zwierząt. Przy każdej też okazji UFOnauci dają ludziom do zrozumienia tą swoją rzekomą wyższość. Przychodzi im to zresztą łatwo. Wszakże zdołali weszli w posiadanie swoich wehikułów czasu i telekinetycznych UFO. Żyją więc nieskończenie długo. Mają też możność podróżowania po całym wszechświecie. Dzięki migotaniu telekinetycznemu mogą też stawać się niewidzialni dla ludzkich oczu. Bardzo więc im się niepodoba, że prawda ujawniana przez Biblię stwierdza o nich coś dokładnie odwrotnego. Mianowicie, że w oczach Boga to właśnie oni, UFOnauci/serpenty, są istotami podrzędnymi jak zwierzęta, podczas gdy my ludzie z Ziemi górujemy nad nimi pod względem "ludzkości" naszych atrybutów. Ponieważ totalizm upowszechnia wiedzę o owej przykrej dla UFOnautów prawdzie, owo upowszechnianie dostarcza jeszcze jednego powodu dla którego UFOnauci tak zawzięcie zwalczają totalizm. Wszakże nie bardzo lubią aby coś im przypominało o tej niezbyt przyjemnej dla nich prawdzie.
       W tym miejscu powinienem też dodać, że naukowa definicja "symulowanych" przez Boga istot, które w Biblii nazywane są "demonami", "serpentami", "smokami", "diabłami", itp., zaś które obecnie ludzie nazywają "UFOnautami", wyprowadzona i przytoczona została w punkcie #E6 strony internetowej o filozofii pasożytnictwa. Warto też być świadomym, że powodem dla którego Bóg "symuluje" istnienie tych istot, jest wspieranie ludzkiej "wolnej woli" poprzez dostarczanie ludziom alternatywnych wyjaśnień dla zdarzeń i zjawisk które Bóg używa aby wychować ludzi na zahartowanych w boju "żołnierzy Boga". (Przykłady owych "alternatywnych wyjaśnień" podane zostały w punkcie #C2 strony tornado_pl.htm. Natomiast powody i metody wychowywania ludzi na "żołnierzy Boga" opisuje punkt #B1.1 strony antichrist_pl.htm.)


#F4. Totalizm w roli wyprostowywacza błędów i wypaczeń innych nauk (przykładowo totalizm ujawnia moralny sposób na uzyskanie nieśmiertelności, czyli na pokonanie śmierci i na życie bez końca):

Motto: "Nieśmiertelność wcale nie wyniknie z postępów medycyny - jak wszyscy zdają się w to wierzyć, a z twórczego myślenia technicznego które pozwoli ludzkości zbudować wehikuły czasu poczym cofać każdego do lat młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego."

       Jedną z nagród dla ludzi którzy zaakceptowali filozofię totalizmu, jest że otrzymują oni do ręki filozofię która wprowadza możliwość weryfikowania prawdy, oraz poprawiania błędów i wypaczeń, u wszystkich innych dzisiejszych nauk. Dzięki bowiem wskazaniom totalizmu, sprzed oczu tych co praktykują ową filozofię nagle znikają uprzednio tam istniejące jakby "klapki" które im uniemożliwiały zobaczenie wszechświata takim jakim naprawdę on jest.
       Doskonałą ilustracją takiej roli totalizmu jako wyprostowywacza błędów i wypaczeń innych nauk, jest uświadomienie ludziom wysoce moralnej, prostej i łatwej drogi do naszej nieśmiertelności. Jak bowiem totalizm nam to ujawnia, moralnie akceptowalne pokonanie śmierci i uzyskanie dostępu do nieśmiertelnego życia wcale NIE wyniknie z postępów medycyny. Medyczna bowiem droga do nieśmiertelności jest wysoce niemoralna. Wszakże musi ona bazować albo na kopiowaniu albo na rabowaniu składników życia. Tymczasem zarówno kopiowanie jak i rabowanie są niemoralnymi działaniami - to dlatego ludzie wymyślili "copyrights" oraz prawa broniące ich przed rabunkami. Totalizm ujawnia jednak również, że całkowicie moralna droga do nieśmiertelnego życia wiedzie poprzez zbudowanie urządzenia technicznego zwanego wehikułem czasu. Wszakże wehikuły czasu umożliwiają każdemu z nas cofnięcie się w czasie do tyłu do lat swojej młodości za każdym razem kiedy osiągnie on wiek starczy i jego ciało zacznie odmawiać mu posłuszeństwa. Jak też totalizm to wyjaśnia, zbudowanie wehikułow czasu jest relatywnie łatwe. Faktycznie to gdyby inni ludzie zaczęli mi pomagać w osiągnięciu moich celów zaraz po tym jak w 1985 roku odkryłem jak czas działa i jak wehikuły czasu daje się zbudować, wówczas do dzisiaj, czyli po około ćwierć wieku, ja już zbdowałbym owe wehikuły czasu. Wszakże już wówczas wiedziałem jak zbudować "serce" i najważniejszy podzespół wehikułow czasu, czyli urządzenie techniczne nazywane komora oscylacyjna trzeciej generacji. (Komora ta opisana jest również na stronie internetowej eco_cars_pl.htm - o bezzanieczyszczeniowych samochodach naszej przyszłości.) Od 1985 roku wiem też dokładnie jak działa czas i jak można technicznie cofać czas do tyłu - po opisy tego działania i metody jego cofania patrz rozdział N z tomu 11 mojej monografii [1/5], lub patrz strona timevehicle_pl.htm - o działaniu czasu, o podróżowaniu w czasie, oraz o wehikułach czasu, albo też strona dipolar_gravity_pl.htm - o "teorii wszystkiego" zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Jestem też w stanie wskazać każdemu łatwy do sprawdzenia dowód że czas faktycznie jest wielkością softwarową, a stąd że upływa on w krótkich skokach - czyli wskazać dowód że czas jest dokładnie tym jak moje teorie go wyjaśniają ludziom. (Ten łatwy do sprawdzenia dowód opisałem w punkcie #A1 strony timevehicle_pl.htm - o działaniu czasu, o podróżowaniu w czasie, oraz o wehikułach czasu, oraz w punkcie #D2 strony god_proof_pl.htm - o moich naukowych dowodach na istnienie Boga z 1985 i 2007 roku.) Jedyne czego nie zdołałem dotychczas osiągnąć, to pomoc innych ludzi w moich wysiłkach budowy wehikułów czasu. Najwyraźniej moi ziomkowie wcale NIE chcą żyć wiecznie. Z tym odnoszeniem się i postawą innych ludzi wobec moich odkryć i wynalazków widać jest jak z owym osłem z angielskiego przysłowia które stwierdza że można przyprowadzić osła do wody ale nie można go zmusić aby się napił (w oryginale "we can bring a donkey to water, but we cannot make it drink"). Tymczasem bez pomocy innych ludzi, czyli bez pracy na uczelni, bez warunków na badania, bez dostępu do laboratoriów badawczych, oraz bez produktów dobrej prototypowni, ja sam przecież wehikułu czasu NIE zbuduję np. gdzieś w kącie swojej kuchni. Więcej na temat naszej szansy na wieczne życie wyjaśniłem na stronie immortality_pl.htm - o nieśmiertelności czyli jak już obecnie moglibyśmy pokonać śmierć i żyć bez końca.
       Kolejnym przykładem ilustracji roli totalizmu jako wyprostowywacza błędów i wypaczeń innych nauk może być sprawa tzw. "perpetum mobile". Mianowicie, z filozoficznego punktu widzenia jedyna różnica pomiędzy np. "wiatrakiem" a "perpetum mobile", sprowadza się do długości czasu w którym czynnik napędzający dostarcza nieprzerwany dopływ energii napędzającej dane urządzenie. Dlatego gdyby znaleźć taki "wiatr" który wieje bez przerwy, silnie, oraz jednakowo, przez powiedzmy milion lat, wówczas "wiatrak" który byłby napędzany przez taki nieprzerwany "wiatr", stałby się urządzeniem zwanym "perpetum mobile". Stąd, z punktu widzenia filozofii, urządzenia "perpetum mobile" mogą być zbudowane - jeśli tylko znajdziemy jakiś czynnik napędowy (np. "wiatr") który dostarcza stały i nieprzerwany dopływ energii napędowej przez okres tysięcy lat. Jednak dyscyplina termodynamiki wmawia nam cos odwrotnego. Mianowicie stwierdza ona, że "perpetum mobile" nie daje się wogóle zbudować, jako że jego zadziałanie jakoby ma wybiegać przeciwko statystycznym przewidywaniom które znamy pod nazwą "praw termodynamiki". Wystąpiłaby więc interesująca sytuacja gdyby filozofia udowodniła termodynamice że owe tzw. "prawa termodynamiki" są ciągle błędne ponieważ NIE zostały skonsultowane z filozofią. Wszakże najróżniejsze nauki znają "wiatry" które faktycznie "wieją" nieprzerwanie i stale przez miliony lat. Aby wskazać tutaj kilka przykładów takich "wiatrów", to obejmują one: ruch obrotowy naszej planety Ziemi, obieg Księżyca wokół Ziemi, pole magnetyczne Ziemi, fale "kosmicznego hałasu", najróżniejsze zachowania cząsteczek elementarnych, oraz wiele więcej. Stąd jeśli, dla przykładu, zbudujemy takie "koło zamachowe" które wypełni następujące łatwe do spełnienia wymogi: (1) ma ono tzw. "moment inercji" wyższy niż jego "moment tarcia", (2) jest doskonale wybalansowane - tak że ziemskie pole grawitacyjne NIE wpływa na jego kątowe położenie, oraz (3) jest ono tak zamontowane w danej lokacji że oś jego obrotu jest dokładnie równoległa do osi obrotu planety Ziemia; wówczas takie koło zamachowe powinno generować wieczny ruch obrotowy w odniesieniu do Ziemi, z szybkością jednego pełnego obrotu na dobę (a ściślej, owo koło zamachowe pozostawałoby nieruchome w odniesieniu do naszego systemu słonecznego, zaś to Ziemia rotowałaby naokoło niego raz na dobę). Stąd takie koło zamachowe - gdyby było skonstruowane i zaopatrzone w odpowiednią przekładnię podłączoną do wskazówki, mogłoby dowieść empirycznie że filozoficzne zasady są bardziej zaawansowane i poprawne od tzw. "praw termodynamiki". Więcej na temat powyższego "perpetum mobile" wyjaśniłem na stronie free_energy_pl.htm - o generatorach darmowej energii.
       Oczywiście, niniejszy punkt przytacza tylko dwa przykłady z ogromnego oceanu nowatorskiej wiedzy który się otwiera dla naszych oczu po rozpoczęciu praktykowania totalizmu. Inne przykłady owej wiedzy opisałem na totaliztycznej stronie o mnie (dr inż. Jan Pająk).


Część #G: Totalizm a wiara i religie:

      

#G1. Wyjaśnienie dlaczego totalizm nie koliduje ani konkuruje z niczyją religią:

       Jedną z przyczyn dla jakich niektóre osoby mogłyby się mieć opory przed wdrożeniem zaleceń totalizmu w swoim życiu, jest możliwość że totalizm kolidowałby lub konkurowałby z ich osobistą religią (wiarą) którą właśnie wyznają. Takie opory są zupełnie bezpodstawne. Niniejszy punkt wyjaśnia dlaczego.
       Istnieje cały szereg powodów dla których totalizm absolutnie nie koliduje ani nie konkuruje z żadną religią (wiarą) istniejącą na Ziemi. Oto najważniejsze z tych powodów:
       (i) Totalizm jest filozofią a nie religią. Tymczasem z religią może konkurować jedynie inna religia. Natomiast totalizm z samej definicji nie może stanowić religii. Wszakże opiera się on na bezstronnej i świeckiej wiedzy, podczas gdy religie opierają się na wiarze. Jako zaś filozofia totalizm nie może konkurować z religiami - wszakże posiada on zupełnie odmianną naturę. Jedynie w niektórych sprawach stara się on bezstronnie uściślać lub poszerzać stwierdzenia religii o nowoczesną naukową wiedzę zdobytą przez ludzkość od czasów opracowania owych religii.
       (ii) Totalizm stawia sobie za zadanie zbliżenie do siebie wyznawców różnych religii. Jego ambicją jest wszakże godzenie i zbliżanie do siebie ludzi, narodów, oraz wyznawców poszczególnych religii, a nie dzielenie ich między sobą. Tymczasem gdyby totalizm w jakikolwiek sposób kolidował lub konkurował z jakąkolwiek religią, nie byłby on w stanie powodować zbliżenia jej wyznawców ani do siebie, ani do innych religii. Metoda za pomocą której totalizm stara się zbliżać do siebie wyznawców poszczególnych religii, polega na naukowym wykazaniu że wszystkie te religie faktycznie modlą się do tego samego Boga, czyli do jedynego Boga który istnieje we wszechświecie. (Totalizm wykazuje wszakże naukowo, że we wszechświecie istnieje tylko jeden Bóg.) Skoro zaś w przypadku każdej religii Bóg pozostaje ten sam, faktycznie każda z nich jest więc tylko odmiennym sposobem zrealizowania zawsze tej samej intencji służenia owemu jedynemu Bogu. Całe więc różnice pomiędzy religiami sprowadzają się albo do odmiennego zinterpretowania jak owemu jedynemu Bogu daje się służyć w możliwie najlepszy sposób, albo też do niepełnego zrozumienia czego tak naprawdę ów Bóg od nas się spodziewa. Z pomocą swoich świeckich i bezstronnych badań, totalizm zbliża do siebie owe odmienne interpretacje sposobów najlepszego służenia Bogu. Badania totalizmu wyjaśniają również dotychczasowe nieporozumienia na temat wymagań stawianych ludziom przez Boga. W ten sposób totalizm unifikuje zrozumienie wspólnoty celów wszystkich religii na Ziemi. Tym samym zbliża on do siebie wyznawców owych odmiennych religii.
       (iii) Istotne zalecenie totalizmu w sprawach religijnych stwierdza "wiara plus totalizm". Znaczy, totalizm zaleca to co wyjaśnia następny punkt #G2 - tj. aby każdy mieszkaniec Ziemi zaspokajał swoje potrzeby wiedzy o Bogu z totalizmu, jednak swoje potrzeby emocjonalne i kulturalne zaspokajał poprzez praktykowanie religii (wiary) swoich przodków. Religia zaspokaja wszakże u niego cały szereg potrzeb których dyscyplina naukowa, taka jak totalizm, NIE jest w stanie zaspokoić, takich jak potrzeby kulturalne, wewnętrzne potrzeby uczuciowe, oraz potrzeby wynikające z naszej tradycji, np. potrzebę uczestniczenia w obrządkach religijnych, potrzebę przynależności do określonej kultury i narodu, potrzebę kultywowania określonych tradycji, itp. Niestety, podczas gdy obecne religie zaspokajają potrzeby uczuciowe i kulturalne niemal każdej osoby, ich przestarzała wiedza nie jest już zdolna do zaspokajania związanych z Bogiem potrzeb intelektualnych które również istnieją w niemal każdym dzisiejszym człowieku. Jednak totalizm jest w stanie zaspokoić owe potrzeby intelektualne z pomocą najnowocześniejszej wiedzy o Bogu którą zdołał on zgromadzić. Wszakże totalizm rozwinął świecką, bezstronną, oraz wysoce nowoczesną wiedzę, która pozwala nam na rozumowe poznawanie wiedzy o Bogu, na naukowe wypracowywanie receptur na moralne i szczęśliwe życie, itp. Ponadto, każda religia z całą pewnością wykaże zadowolenie że owe potrzeby intelektualne ludzi raczej zaspokoi totalizm - promujący istnienie Boga i moralność, niż dzisiejsza ateistyczna nauka ortodoksyjna - która promuje odwracanie się tyłem do Boga i zapominanie o prawach moralnych. Więcej na temat tego istotnego zalecenia totalizmu "wiara plus totalizm" wyjaśnione jest w punkcie #G2 poniżej, a także na odrębnej stronie internetowej na temat naukowego i świeckiego zrozumienia Boga.
       Powyższe powody, a także kilka dalszych które wyjaśnione zostały w podręczniku totalizmu, czyli w tomach 6 do 8 monografii [1/5], ujawniają że praktykowanie filozofii totalizmu nie tylko że nie koliduje ani nie konkuruje z czyimiś praktykami religijnymi, a wręcz powiększa i ugruntowuje u tej osoby wiarę w Boga i oddanie religii jego przodków. Wszakże totalizm uzupełnia religie o rzetelną wiedzę naukową na temat Boga którą nowocześni ludzie chcą poznać, jednak której ateistyczna nauka ani nie chce, ani nie jest w stanie im dostarczyć.


#G2. "Wiara plus totalizm" - jakie korzyści ona przynosi:

       Ludzie noszą w sobie odrutowaną na stałe tendencję aby narzucać innym własny sposób postępowania. Dlatego można znaleźć rodziny i domy w których ktoś ściśle zdefiniował jak należy wyciskać tubkę pasty lub obrywać papier toaletowy. Istnieją już państwa których system legalny zwalcza starą prawdę "pożałuj rózgi i popsuj dzieciaka" (po angielsku "spare the rod and spoil the child") i wsadza rodziców do więzień jeśli ci spróbują użyć pasa lub rózgi aby zaprowadzić dyscyplinę wśród swoich pociech - po szczegóły patrz punkt #B5.1 ze strony will_pl.htm. Od dawna znamy religie, które używają przemocy i opresji aby wyznawcom innych religii narzucić sposób na jaki ci mają się modlić do Boga. Religie te wnoszą potencjał aby przemienić się w "przekleństwo ludzkości", jeśli zamiast utrzymywać je z dala od władzy politycznej i cywilnej, z jakichś powodów władza polityczna i cywilna będzie oddana w ręce ich przywódców. Wszakże nastąpi wówczas na Ziemi ponowny czas Inkwizycji i mordowania osób o poglądach odmiennych od oficjalnie wyznawanych przez owe religie, czyli nastąpią czasy, które w bibilijnej "Apokalipsie św. Jana" zapowiadane są jako przejęcie władzy przez bestię reprezentującą "Wieką Nierządnicę", jaka zacznie wypisywać "znamię bestii na czołach i rękach" swych wyznawców, zaś tym co NIE będą posiadali owego znamienia NIE będzie dawało się zakupić nawet chleba - tak jak wyjaśniam to szerzej w punkcie #S4 swej strony o nazwie 2030.htm. Nie wspomnę tu już o rywalizacji pomiędzy ideologiami politycznymi, które mieszkańcom innych krajów starają się swymi armiami i wojną narzucić określony ustrój polityczny. (To dlatego totalizm głosi iż "nikogo NIE wolno uszczęśliwiać na siłę", zaś swój "ustrój nirwany" będzie starał się wdrażać wyłącznie demokratycznie i pokojowo - po szczegóły patrz w/w punkty #A1 do #A4 strony partia_totalizmu.htm.)
       Zasada "wiara plus totalizm" stanowi urzeczywistnienie dla obszaru religii intencji totalizmu aby skończyć z owym narzucaniem. (Szerzej i bardziej dokładnie zasada "wiara plus totalizm" opisana jest w punkcie #J4 strony "god_pl.htm".) Totalizm jest bowiem świadom, że każda religia jest instytucją, która na przekór zapadania się w coraz większą korupcję, jest też instytucją która zaspokaja aż cały szereg potrzeb swoich wyznawców, przykładowo (1) wszystkie religie chrześcijańskie publikują i upowszechniają po świecie Biblię autoryzowaną przez samego Boga - która m.in. ujawnia ludziom co Bóg napradę od nich wymaga, (2) każda religia dostarcza ludziom podstawowej wiedzy o Bogu, (3) uczy ich też jak mają żyć moralnie zgodnie z nakazami Boga, (4) zaspokaja ich potrzeby uczuciowe na przynaleźność do określonej grupy ludzi, (5) zaspokaja ich potrzeby kulturalne unikalne dla tego kim wyznawcy ci są, oraz kilka innych. Tymczasem totalizm jest jedynie dyscypliną naukową (filozofią), która wprawdzie jest w stanie (1) dostarczyć rzetelniejszej i nowocześniejszej wiedzy od wiedzy oferowanej przez już przestarzałe i niemal zawsze wysoce już skorumpowane religie, oraz jest w stanie (2) lepiej od religii uczyć nas jak powinno się żyć moralnie zgodnie z wymaganiami Boga. Jednak jako dyscyplina naukowa, a NIE instytucja, totalizm NIE jest w stanie zaspokoić owych dalszych potrzeb ludzi, takich jak potrzeby uczuciowe czy kulturalne, a co nawet ważniejsze, NIE jest on też w stanie publikować Biblii. Dlatego totalizm sugeruje ową zasadę zwaną "wiara plus totalizm". Zasada ta stwierdza, że znacznie bardziej aktualna i nowoczesna wiedza o Bogu, niż ta oferowana nam przez już przestarzałe i często wysoce skorumpowane instytucje religijne i religie, powinna być poznawana za pośrednictwem stwierdzeń Biblii, totalizmu i Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Jednak w celu publikowania Biblii, a także w celu zaspokajania naszych potrzeb uczuciowych i kulturalnych, mamy obowiązek aby wspierać istnienie i działania wybranej przez siebie instytucji religijnej, a ponadto powinniśmy uczestniczyć w obrządkach owej instytucji i religii swego wyboru - np. religii w którą ktoś się urodził i którą praktykują jego rodzice, rodzeństwo, koledzy, sąsiedzi, współplemieńcy, itp. Wszakże kontunuowanie religii swoich przodków zaspokaja aż cały szereg potrzeb uczuciowych i kulturalnych każdego człowieka. Ponadto zmuszenie kogoś do zmiany religii zwykle prowadzi do rozczarowania się Bogiem. Powoduje ono bowiem, że system rytuałów i symboli do jakich cenienia przywykło się od dzieciństwa, zamienia się u tego kogoś na zupełnie mu obcy system rytuałów i symboli. To zaś prowadzi do buntu, agresji i walki.
       Wyjasniona tu zasada i podejście do poznawania Boga, zwane "wiara plus totalizm" wyjaśnia także jak daje się unikać padnięcia ofiarą korupcji dzisiejszych instytucji religijnych jakich jestesmy uczestnikami. Najlepiej moim zdaniem owo unikanie opisane jest w punkcie #S4 z mojej odmiennej strony internetowej o nazwie 2030.htm.


Część #H: Dziwne "zbiegi okoliczności" na temat totalizmu:

      

#H1. Totalizm jako zjawisko:

Motto: "Totalizm nakazuje aby dla niego żyć, a NIE umierać."

       Ogromnie interesujące zjawisko zachodzi na naszych oczach. Są to narodziny i upowszechnianie się zupełnie nowej, wyjątkowo moralnej, pokojowej, budującej, oraz postępowej filozofii. Nazywa się ona "totalizm". Według mojego rozeznania, "totalizm" stanowi obecnie najbardziej moralną i jednocześnie najbardziej poprawną filozofię na Ziemi opracowaną przez człowieka. (Tj. jedyna bardziej obecnie niż totalizm poprawna i nadrzędna filozofia świata ma boskie pochodzenie i wyrażona jest treścią Biblii.) Zauważ, że nazwa tej nowej pokojowej filozofii "totalizmu" celowo pisze się przez literę "z", aby wyraźnie ją odróżniać od innej, starej, agresywnej, niemoralnej, oraz reakcyjnej filozofii poprawnie nazywanej "totalitarianism". Nazwę tamtej bowiem starej filozofii totalitarianismu wszystkie co bardziej leniwe i niedbałe osoby często skracają i błędnie nazywają NIE wymagającym od nich wysiłku umysłowego słowem "totalism" - tyle że typowo pisanym przez literę "s".) Aby było ciekawiej, totalizm wcale nie jest jeszcze jednym produktem akademików i moli książkowych, jaki przeminie nie będąc odnotowanym przez nikogo. Jest on filozofią codziennego życia dla zwykłych ludzi którzy twardo chodzą po ziemi. Już obecnie zmienił on życie wielu ludzi, zaś liczba jego zwolenników raptownie się zwiększa dosłownie każdego dnia. Faktycznie też można już śmiało powiedzieć, że obecnie jest on najbardziej dynamiczną i najszerzej upowszechniającą się filozofią ze wszystkich nowych filozofii opracowanych na Ziemi od początka XX wieku. Aby dać tutaj jakieś pojęcie o dynamice tej filozofii, to w lipcu 2003 roku dokonywałem dokładnych (aczkolwiek pracochłonnych) analiz liczników odwiedzin na wszystkich ówczesnych stronach totalizmu. Analizy te wykazały, że każdego dnia około 200 ludzi ładowało wówczas do swoich komputerów monografie o totaliźmie łącznie ze wszystkich stron totalizmu. Do dzisiaj liczba ta prawdopodobnie jeszcze wzrosła. Tyle tylko, że filozofię tę każdy praktykuje oddzielnie i w sposób intymny, bez publicznego manifestowania swoich poglądów i zachowań, a stąd też bez niepotrzebnego narażania się na szykany - tj. zgodnie z totaliztyczną zasadą z motto do niniejszego punktu, że "dla totalizmu trzeba żyć, a NIE umierać" (tj. zasadą dokładniej wyjaśnioną na cytacie z Biblii "oddajcie Cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie", m.in. w punkcie #C4.2 mojej odmiennej strony o nazwie morals_pl.htm). Stąd wzrost liczby zwolenników "totalizmu" jest bezrozgłosowy i narazie nie rzuca się w oczy.


#H2. Na jakiej zasadzie totalizm działa:

Motto: Moralne czynienie dobra jest trudne i pracochłonne, bo wymaga wspinania się pod górę pola moralnego. Niemoralne czynienie zła jest łatwe i bezwysiłkowe, bowiem polega na ześlizgiwaniu się w dół pola moralnego.

       Nasza fizyka doskonale nam wytłumaczyła dlaczego wchodzenie w górę po schodach przychodzi każdemu z nas tak ciężko i wymaga wyłożenia z siebie aż tylu wysiłku. Wszakże zgodnie z prawami opisanymi przez fizykę, każdego razu kiedy wspinamy się po schodach, musimy też poruszać się pod górę niewidzialnego dla oczu pola nazywanego "grawitacją". Jednakże fizyka dotychczas nam nie wyjaśniła dokładnie dlaczego czynienie rzeczy moralnych też zawsze przychodzi nam z taką trudnością, a także dlaczego również spożywa ono tyle ludzkiej energii? (Jako przykład rozważ dlaczego mówienie zawsze prawdy jest takie trudne. Wszakże mówienie prawdy jest esencją moralnego zachowania się.) Odpowiedź na to pytanie dostarcza dopiero nowa filozofia zwana totalizm. Zgodnie z totalizmem, powód dla którego czynienie rzeczy moralnych jest zawsze takie trudne i wymaga wkładania w to nieustannego wysiłku, jest dokładnie taki sam jak w przypadku wchodzenia po schodach - mianowicie obecność niewidzialnego dla oczu pola. Totalizm stwierdza bowiem, że niezależnie od niewidzialnego dla ludzi pola grawitacyjnego, w świecie fizycznym istnieje i działa jeszcze jeden rodzaj niewidzialnego pola pierwotnego bardzo podobnego do grawitacji, tyle że działającego na nasze umysły, a NIE na nasze ciała fizyczne. Totalizm nazywa je "polem moralnym". Owo niewidzialne dla oczu pole moralne powoduje, że każde działanie jakie podejmujemy w życiu, wymaga od nas albo wspinania się pod górę owego pola moralnego (i wówczas owo działanie jest "moralne"), albo też ześlizgiwania się w dół pola moralnego (i wówczas działanie to jest "niemoralne"). Dlatego fakt istnienia takiego czegoś jak pole moralne powoduje że także wszystko co w życiu czynimy posiada zdecydowaną polarność moralną, tj. jest to albo moralne ponieważ wznosi to nas w górę pola moralnego, albo też jest to niemoralne ponieważ spycha to nas w dół tego pola moralnego. Ponieważ więc czynienie rzeczy moralnych (np. mówienie prawdy) zawsze wznosi nas pod górę owego niewidzialnego dla oczu pola moralnego, stąd musi ono przychodzić nam równie ciężko, jak każde inne wspinanie się pod górę jakiegokolwiek niewidzialnego dla oczu pola - np. grawitacji.
       W tym miejscu warto odnotować, że "poznawanie zasad i praw rządzących moralnością" jest też działaniem wysoce moralnym. Jako takie, musi się ono wspinać pod górę pola moralnego, zaś osoby poznające zasady wysoce moralnego życia muszą wkładać wiele trudu w owo poznanie. To dlatego tylko nieliczni ludzie starają się np. poznać totalizm, zaś tak wielu ludzi woli praktykować karaną przez Boga "filozofię pasożytnictwa".
       Na przekór, że pole grawitacyjne i pole moralne oba są niewidzialnymi dla oczu tzw. "polami pierwotnymi" (tj. polami od których wywodzą się wszystkie inne znane nam wielkości), istnieją znaczne różnice pomiędzy nimi. Chociaż też owe różnice omawiane są dokładnie w innych opracowaniach totalizmu - np. patrz punkty #C4.2 i #C4.2.1 z mojej odmiennej strony o nazwie morals_pl.htm oraz patrz też "Rys. #I1" i punkt #J1 z mojej strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm, dla naukowej rzetelności wymieńmy tu choćby kilka najważniejszych ich przykładów. Oto więc co bardziej istotne z owych różnic pomiędzy obu tymi "polami pierwotnymi" naszego świata fizycznego:
       (1) Na co one oddziaływują. Pole grawitacyjne oddziaływuje tylko na obiekty fizyczne, zaś wspinanie się w nim pod górę wymaga włożenia w to wysiłku fizycznego. Tymczasem pole moralne oddziaływuje także na obiekty pozafizyczne, np. na myśli, zamiary, uczucia, itp., zaś wspinanie się w nim pod górę wymaga włożenia co najmniej wysiłku mentalnego (intelektualnego), a często wszystkich rodzajów wysiłku, tj. mentalnego, uczuciowego i fizycznego.
       (2) Inteligencja. Za działaniem pola moralnego kryje się dokładnie ta sama nadrzędna inteligencja, która stworzyła cały świat fizyczny, zaś obecnie z żelazną ręką zarządza działaniem świata fizycznego (tj. kryje się sam Bóg) - po przykłady patrz punkt #N3 na stronie internetowej o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm. Dlatego, jeśli uważnie się zbada następstwa działania pola moralnego, wówczas wyraźne rzucają się nam w oczy nadrzędnie inteligentne cele tego działania. Przykładowo: (2a) każde zadziałanie pola moralnego jest tak dobrane, aby było maksymalnie edukujące dla wszystkich tych ludzi, którzy będą świadomi następstw tego zadziałania. (2b) Siła każdego zadziałania tego pola jest starannie tak dobrana, aby być proporcjonalną do liczby ludzi "m" którzy w przyszłości będa dotknięci następstwami danej ludzkiej akcji. (2c) W każdym zadziałaniu pola moralnego zawarte są też liczne dyskretne wskazówki Boga adresowane do osoby realizującej daną ludzką akcję - np. wskazówka co do zgodności cełow tej ludzkiej akcji z długoterminowymi planami Boga. (Przykładowo, w początkowej części, w "1", oraz w ostatnim paragrafie z punktu #N2 strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm, a także w (5) z punktu #L3 owej strony, opisałem swe odkrycie, że jeśli jakaś nasza moralnie poprawna akcja jest sprzeczna z długofalowymi planami Boga i stąd na przekór jej moralności ciągle musi ona zakończyć się dla nas niepowodzeniem, wówczas opory pola moralnego jakie się napotyka w jej realizacji są głównie boskiego pochodzenia - np. są to deszcze, tornada, braki środków, nieistnienie czegoś niezbędnego, zepsucia, choroby, itp. Jeśli jednak sukces jakiegoś działania leży w planach Boga, tyle że moralny charakter tego działania musi być hartowany krótkoterminowym oporem pola moralnego, wówczas opory jakie się napotyka są głównie ludzkiego pochodzenia - np. odmowy przełożonych, zakazy, usuwanie z posady, szydzenie, czyjeś "podkładanie świni", itp. - po przykłady patrz punkt #B5 z mojej strony o nazwie tapanui_pl.htm).
       (3) Odwrotność krótkoterminowego od długoterminowego działania. W przeciwieństwie do grawitacji - która przez cały czas działa w niemal taki sam sposób, w krótkim terminie pole moralne działa zupełnie odwrotnie do swego długoterminowego działania. Przykładowo, w swym krótkoterminowym działaniu (tj. tym które się ujawnia głównie przez okres czasu w którym dokonujemy danego działania) pole moralne formuje opór przeszkadzający w zrealizowaniu wszystkiego co jest moralne (tj. sprawia wrażenie jakby "karało" ono postępowanie moralne), za to pomaga w zrealizowaniu wszystkiego co jest niemoralne (tj. sprawia wrażenie jakby "nagradzało" postępowanie niemoralne) - tak jak graficznie ilustruje to "Rys. #I1" ze strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm. Z kolei długoterminowe działanie pola moralnego jest dokładnie odwrotne do jego działania krótkoterminowego - tj. długoterminowo pole moralne "nagradza" postępowanie moralne zaś "karze" postępowanie niemoralne. Przy tym jedną z licznych długoterminowych kar za postępowanie niemoralne, jest unieważnienie wszystkich korzyści jakie w krókoterminowym działaniu pola moralnego ktoś uprzednio osiągnął w rezultacie danego niemoralnego postępowania, połączone z równoczesnym wyeskalowaniem problemów jakie dane czyjeś niemoralne postępowanie miało rozwiązywać - po szczegóły patrz np. punkty #C4.2.1 i #C4.2 ze strony o nazwie morals_pl.htm. Doskonałymi przykładami anulowania krótkoterminowych korzyści niemoralnych postępowań i eskalowania problemów jakie dane niemoralne postępowania miały rozwiązywać, są następstwa niemoralnego wdrożenia pestycydów, antybiotyków i teorii względności do powszechngo użycia - opisywane dokładniej w punkcie #J1 ze strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm.
       (4) Nadrzędność wobec wszystkich innych wielkości i mechanizmów moralnych. Pole moralne rządzi praktycznie wszystkim. Przykładowo, w w/w punkcie #J1 strony o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm wyjaśniłem, że w długoterminowym działaniu pole moralne unieważnia wszystko co ktoś krótkoterminowo uzyskuje w wyniku niemoralnego działania. Ponadto, to właśnie pole moralne czyni pewnym, że faktyczne korzyści dlugoterminowe przynoszą jedynie postępowania zgodne z kryteriami moralności (tj. postępowania pedantycznie moralne). Liczne przykłady następstw długoterminowego działania pola moralnego podane są np. w szóstym paragrafie (#B6) z "części #B" strony o nazwie p_instrukcja.htm.
       (5) Przebiegi obu pól. Oba te pola przebiegają inaczej. Stąd w niektórych sytuacjach życiowych np. droga pod górę w polu grawitacyjnym może być jednocześnie drogą w dół w polu moralnym.
       Oczywiście, z fizyki już wiemy, że gdziekolwiek istnieje jakieś pole, istnieć tam również muszą określone prawa jakie rządzą poruszaniem się w owym polu. Dlatego totalizm odkrył także, że owo istnienie niewidzialnego "pola moralnego" jest powodem dla jakiego w naszym wszechświecie panuje też nieznany nam wcześniej rodzaj praw. Owe nowe prawa pozostawały ludziom nieznane aż do dzisiaj. Ponieważ ich działanie polega na definiowaniu zasad jakie rządzą przemieszczaniem się naszych czynów w odniesieniu do pola moralnego, totalizm nazywa je z użyciem terminu "prawa moralne". Prawa moralne są tak zaprojektowane, że czynienie w życiu wszystkiego co moralne powoduje wypełnianie przez nas owych praw, natomiast czynienie czegokolwiek co jest niemoralne powoduje łamanie przez nas owych praw. To zaś ogromnie ułatwia praktykowanie totalizmu. Wszystko bowiem co konieczne aby z powodzeniem uprawiać totalizm oraz zbierać obfite nagrody jakie owa filozofia otwiera dla ludzi, polega po prostu na pedantycznym wypełnianiu praw moralnych. Aby uczynić uprawianie totalizmu nawet łatwiejszym, każda osoba posiada "wbudowany" w siebie naturalny organ, który faktycznie jest encyklopedią praw moralnych. Organ ten popularnie nazywany jest "sumieniem". Dlatego wielu tzw. "intuicyjnych totaliztów" faktycznie praktykuje totalizm w swoim życiu nie zdając z tego sobie nawet sprawy, po prostu ponieważ słuchają oni podszeptów swojego organu sumienia. Być może nawet i ty, czytelniku, też należysz do grupy owych "intuicyjnych totaliztów", po prostu ponieważ czynisz w swoim życiu wszystko co sumienie ci podpowiada aby uczynić, znaczy ponieważ praktykujesz moralność i pokój, zawsze starasz się wypowiadać prawdę, być szczerym, uczynnym, wartym zaufania, itp. (tj. NIE kłamać, kraść, bić się, krzywdzić, zabijać, itp.).
       Najbardziej jednak istotnym atrybutem praw moralnych jest, że posiadają one nagrody oraz kary wbudowane w swoje działanie. Dlatego za każdym razem kiedy w swoim postępowaniu wypełniamy prawa moralne, zostajemy przez nie hojnie wynagrodzeni. Z kolei za każdym razem kiedy łamiemy owe prawa moralne, zostajemy przez nie surowo ukarani. Pechowo jednak dla ludzi, owe nagrody (a także kary) wynikające z działania praw moralnych nigdy NIE przyjmują formy dóbr materialnych (np. napływu pieniędzy). Zawsze są one pozamaterialne, tj. mają formę przykładowo poczucia szczęścia, poczucia samospełnienia, spokoju sumienia, braku stresu, znalezienia ukochanego partnera, kochających i grzecznych dzieci, przyjemnych sąsiadów, braku kłopotów w pracy lub życiu, itp. - po więcej informacji na temat cech owych "nagród" i "kar" patrz punkt #B2.1 strony mozajski.htm, lub patrz podrozdział NG5.1.1 w tomie 12 mojej najnowszej monografii [1/5]. Gdybyśmy np. spróbowali zdefiniować co jest "nagrodą" w oczach Boga, wówczas by się okazało, że "za 'nagrodę' Bóg uważa pozwolenie nagradzanemu aby prowadził niezakłócone życie pozbawione 'kar' jakie Bóg zawsze zesyła na niemoralnych ludzi". Dlatego większość ludzi NIE odnotowuje istnienia takich "nagród". Wszakże w dzisiejszych czasach ludzie za "nagrody" niemal wyłącznie uważają napływ pieniędzy, dostęp do fizycznych przyjemności, lub uzyskanie władzy nad innymi. Te jednak zostały celowo wykluczone z grupy nagród nadawanych automatycznie w zamian za czyjeś wypełnianie praw moralnych. Oczywiście, pozostają one ciągle do zdobycia poprzez nastawione na nie moralne działania. Właśnie ponieważ ostatnio ludzie zaczęli coraz powszechniej łamać prawa moralne, życie na Ziemi staje się coraz trudniejsze i coraz pełniejsze męczarni. Oczywiście, aby zacząć wypełniać prawa moralne, wysoce pomocna jest wiedza że one istnieją oraz na czym polega ich działanie. Dlatego totalizm informuje ludzi o istnieniu praw moralnych oraz uczy sposobów na jakie prawa te można wypełniać w metodyczny sposób. Ludzie którzy w rozumowy sposób poznają działanie praw moralnych nazywani są "totaliztami formalnymi". Przeciwstawnie niż "totaliźci intuicyjni", tacy "totaliźci formalni" poznali metodycznie co i dlaczego czynią, stąd nie postępują oni moralnie tylko z powodu swojej intuicji i sumienia, a poprzez metodyczne działania. To z kolei pozwala im na zbieranie wielu z owych nieskończonych korzyści jakie w moralnie spolaryzowanym wszechświecie stanowią nagrodę za prowadzenie moralnego, pokojowego i produktywnego trybu życia.
       Totalizm już obecnie jest dosyć znaną filozofią. Można to odnotować po liczbie odwołań do owej filozofii jaka już obecnie istnieje w internecie - np. sprawdź hasło "totalizm" w www.google.com. Dzieje się tak na przekór, że totalizm posiada także i sporo wrogów. Faktycznie to z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że każdy kto natknął się na totalizm oraz kto zadał sobie trud aby poznać dokładnie co to takiego, zaczyna albo uwielbiać tą filozofię, albo też ją nienawidzieć. Niemniej, nawet na przekór że istnieje sporo indywiduów które mniej niż doceniają tą filozofię, ciągle zdołała się ona dosyć dobrze zadomowić na naszej planecie. Istnieje też już relatywnie dużo ludzi w różnych krajach świata, którzy praktykują ją już obecnie na ochotniczych zasadach. W dzisiejszych czasach totalizm zdaje się być filozofią która odniosła największy sukces ze wszystkich nowych filozofiii stworzonych i upowszechnionych w XX wieku, oraz jedyną filozofią która posiada moc trafienia do przekonania nawet najbardziej "zwyczajnych ludzi z ulicy".


#H3. Szokująco symboliczne losy totalizmu:

Motto: "Filozofia totalizmu spina naszą planetę jak błyskawica która zabłysnęła na wschodzie, a świeci aż po zachód."

       Przez jakiś dziwny obrót przeznaczenia, wszystko na temat nowej, moralnej, pokojowej, i postępowej filozofii totalizmu staje się wysoce symboliczne. Dla przykładu, z powodu najróżniejszych form ukrytych prześladowań, którym zarówno totalizm jak i jego twórca są nieustannie poddawani, opisy totalizmu musiały być przygotowywane głównie w najbardziej na wschód położonym muzułmańskim kraju świata (tj. w Malezji). Potem musiały one być publikowane w najbardziej na wschód położonym kraju chrześcijańskim świata (tj. w Nowej Zelandii). Potem musiały one być przesyłane z szybkością światła przez złącza internetowe z dalekiego Wschodu na daleki Zachód, czyli do serwerów internetowych położonych np. w Stanach Zjednoczonych i Europie. Z owych zaś serwerów zlokalizowanych np. w USA czy Europie, jak błyskawice rozchodzą się one za pośrednictwem internetu do zainteresowanych ludzi porozrzucanych po całym świecie. Ponadto, jest też co najmniej intrygującym "zbiegiem okolicznosci", że firma telekomunikacyjna dzierżąca w NZ monopol na linie przesyłowe którymi opisy mojego totalizmu i inne moje publikacje rozsyłane są po świecie, zaś z której usług ja korzystam już przez szereg lat, w jakiś czas po moim stanięciu się jej klientem nagle zmieniła swoją nazwę na "Iskra" (po angielsku "Spark"). Polakom NIE muszę zaś tu tłumaczyć, jak ogromne znaczenie przepowiedniowe, symboliczne oraz upewnieniowe, ta raczej wymowna i "na czasie", chociaż pozornie przypadkowa, zmiana nazwy z dawnej firmy "Telecom" na dzisiejszą "Iskra" sobą wnosi. Bóg działa na tajemnicze sposoby - aczkolwiek aby dostrzegać iż są to celowe działania, a nie jedynie "przypadki" oraz "zbiegi okoliczności", trzeba najpierw wierzyć, lub wiedzieć z całą pewnością, że Bóg istnieje - tj. najlepiej jeśli już się poznało, oraz uznało, treść mojej strony o nazwie god_proof_pl.htm z definicją Boga i z formalnym dowodem naukowym na istnienie Boga. (Po dalsze szczegóły niezwykłej historii totalizmu - patrz podrozdział W4 w tomie 18 mojej najnowszej monografii [1/5] albo podrozdział A4 w tomie 1 nieco starszej monografii [1/4], lub patrz podrozdział F1 w tomie 5 nawet jeszcze starszej monografii [8].) Cóż więc jest tak szczególnego w owej nowej moralnej, pokojowej i postępowej filozofii, która właśnie rozświetla świat jak błyskawica. Ano przeglądnij dokładnie niniejszą stronę aby tego się dowiedzieć!


Część #I: Twórczość artystyczna a filozofia totalizmu:

      

#I1. Totalizm przedmiotem twórczości artystycznej:

       Istnieje już sporo twóczości której tematem jest totalizm. W tej części strony pokaże chociaż najważniejsze jej przykłady.


#I2. Wiersz o totaliźmie:

       Oto wiersz dotyczący m.in. totalizmu z grudnia 2010 roku. Jego autorstwo i rola są w nim zakodowane, nie wymagają więc aby je wyjaśniać:

W te najpiękniejsze Święta,
Mariusz o Profesorze Pająku pamięta,
I dlatego miałby intencję,
Nawiązać z Nim korespondencję.
Życzy wspaniałej Wigilii,
Tortów pełnych wanilii,
Doskonałego sernika,
Przepysznego piernika,
Uszek z barszczem w obfitości,
I w ogóle samej radości,
A kiedy Gwiazda na niebie zaświeci,
Będziemy wierzyli, że nasz Magnokraft poleci,
A gdy tylko nabierze wysokości,
Posłuży dla dobra Ludzkości.
Ludzie poczują szczęście - wielcy i mali,
Gdy zatriumfuje Totalizm!

Powyższy wiersz został napisany spontanicznie przez amatora i miał być wierszem "jednorazowego użytku" (jako forma życzeń świątecznych). Jeśli jednak przeanalizować jego trafność, aktualność, oraz jakość, faktycznie dorównuje on wierszom zawodowych autorów. Aby więc móc lepiej docenić powyższą twórczość amatorską, poniżej przytoczę inny podobny wiersz o tytule "Na Wigilię", napisany już przez zawodowego poetę (jak wierzę przez Franciszka Czarnowskiego) - który też otrzymałem w 2010 roku jako fragment życzeń świątecznych. Oto on:

Na Wigilię

Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze.


#I3. Obrazy, plakaty i zdjęcia o totaliźmie:

       Na kilku totaliztycznych stronach publikowałem już najróżniejszą "twórczość wizualną" (po angielsku zwaną "visual art") na temat totalizmu i mojej osoby. Twórczość ta do dzisiaj wyrażona została aż na cały szereg sposobów. Poniżej postaram się zilustrować przynajmniej najważniejsze z nich. Proszę jednak odnotować, że NIE wszystki przykłady, linki do których przytoczę poniżej, będą dostępne na każdym serwerze (adresie) totalizmu. Aby więc je wszystkie poprzeglądać, zapewne trzeba będzie posurfować przez kilka adresów z "Menu 3".
       Obrazy były jednym z pierwszych form twórczości wypowiadającej się o tematyce objętej filozofią totalizmu. Przykłady tych obrazów czytelnik może znaleźć np. na "Fot. #B3" ze strony evil_pl.htm (kliknij na niniejszy (zielony) link aby ją przeglądnąć), czy na "Obrazie 1" ze strony antichrist_pl.htm (kliknij na niniejszy (zielony) link aby ją przeglądnąć).
       Kolejną formą twórczości wizualnej poświęconej totalizmowi i mojej osobie, są plakaty i modyfikacje zdjęć. Aż kilka odmiennych ich przykładów już zaprezentowałem na najróżniejszych stronach, np. patrz:
(1) Modyfikacja zdjęcia pomnika czterech prezydentów pokazana m.in. na "Fot. #J3" ze strony o nazwie god_proof_pl.htm (kliknij na niniejszy (zielony) link aby ją przeglądnąć);
(2) Modyfikacja plakatu z filmu "Ja, Robot" pokazana na "Fot. #1" ze strony wszewilki_2006.htm (kliknij na niniejszy (zielony) link aby ją przeglądnąć). Sam film "Ja, Robot" omówiony jest w punkcie #E1.1 totaliztycznej strony will_pl.htm;
(3) Modyfikacja zdjęcia "lewitujący Jan Pająk", pokazana na "Fot. #M1" ze strony internetowej o nazwie telekinesis_pl.htm (kliknij na niniejszy (zielony) link aby ją przeglądnąć);
(4) Modyfikacja zdjęcia "muzyk Jan Pająk", pokazana na "Fot. A4" z tomu 1 mojej najnowszej monografii [1/5].
       Oto kolejny przykład plakatu jaki ktoś anonimowy pracowicie przygotował na temat "cierniowej drogi totalizmu" do serc i umysłów ludzi:

Fot. #I1

Fot. #I1. Plakat "Niech żyje i zwycięża totalizm!" - autor anonimowy.
       Powinienem tutaj też nadmienić, że w połowie 2015 roku rząd Nowej Zelandii zaincjował program zmiany flagi owego kraju. W odpowiedzi na apel owego rządu, wspólnie z utalentowanym graficznie moim współpracownikiem z Polski zaprojektowaliśmy trzy propozycje nowej flagi dla NZ. Czytelnik może je sobie oglądnąć w punktach #N1.1 do #N1.3 ze strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.


#I4. Piosenki zmyślnie i fachowo szydzące z moich: wyników badań, wynalazków, teorii, filozofii (np. totalizmu), oraz całego dorobku naukowego:

       Już dawno temu obiło mi się o uszy, że najróżniejsi satyrycy stworzyli gagng zwaną "Ruch Oporu" poczym w wyraźnie kosztowny sposób wdrażają pod jego szyldem swoje umiejętności sarkastycznego krytykowania, zdolności umysłowe, oraz ostrość języka i pióra. W tym celu m.in. komponują piosenki o totaliźmie i o autorze filozofii totalizmu. Jednak przez długi czas NIE miałem jakoś okazji aby natknąć się na któryś z produktów ich twórczości. Dopiero 7 marca 2014 roku przeglądając internet przypadkowo natrafiłem na piosenkę o tytule "Doktor Jan Pająk to nasz przyjaciel" - którą wówczas dało się wysłuchać w internecie jeśli tylko słuchający wykazywał się wystarczającą dozą cierpliwości aby przetrzymać jakoś przez długie i nudne ogłoszenie reklamowe pokazywane tam przed ową piosenką. W 2014 roku twórcy tej piosenki NIE przygotowali jej jeszcze w formie wideo dostępnego poprzez YouTube - zapewne potrzebowali fachowej rady prawników czy NIE łamie ona jakichś praw, np. copyright za podkradanie czyjegoś dorobku twórczego, lub praw zwalczających tzw. "hate speech". Tymczasem w sensie muzycznym jest ona aż tak dobra iż wówczas szybko mogłaby się stać międzynarodowym przebojem. Dopiero w dniu 2019/6/17 zdecydowali się udostępnić ją w YouTube.com. Przyglądając bowiem internet w lipcu 2019 roku, natknąłem się tam na następujące wideo (kliknij na nie aby sobie je uruchomić):
Link do powyższego wideo, uzupełniony o moje podziękowanie jego twórcy za udokumentowanie znaczącego fragmentu historii moich zmagań o prawdę, opublikowałem także na końcu swej strony o nazwie p_l.htm z "playlistą" piosenek ilustrujących werwę Polaków (dziwi mnie iż nawet ta "playlista" często była sabotażowana).
       Po tym pierwszym odkryciu powyższej piosenki, celowo zacząłem przeszukiwać internet aby sprawdzić jakość innych podobnych utworów muzycznych, istnienie których obiło mi się o uszy już poprzednio. Faktycznie też zdołałem znaleźć aż kilka następnych piosenek poświęconych mojej osobie (w tym jeden hymn o wsi Wszewilki w której się urodziłem), a także znalazłem wpis na jakimś forum, w którym ktoś anonimowy się chwali, że załadował do internetu aż 21 podobnych produktów swego "talentu". Niestety, jakość artystyczna tych innych piosenek okazała się być żenująca i NIE kwalifikuje ich aby warto tu było je polecać do wysłuchania. Ponadto, kiedykolwiek odwiedzałem adres internetowy pod jakim tamte piosenki o mnie były dostępne, mój system antywirusowy ostrzegał mnie, że adresy te usiłują załadować jakieś wysoce szkodliwe "malware" do mojego komputera - co spowodowało, że zarzuciłem dalsze powtarzanie prób przesłuchiwania tych piosenek. Jednak ciekawostką i zagadką jakie mnie w nich uderzyły, to że każda z tych piosenek była śpiewana przez kogoś innego - włączając w to kobiety. Jeśli więc ich tajemniczy twórca (czy twórcy) NIE posiada jakichś mocy magicznych, albo NIE wyciąga znaczących korzyści finansowych z owego "malware" jakie jego adresy podrzucają do odwiedzających je komputerów, wówczas w sposób oczywisty musiał wydać sporą sumę pieniędzy aby zatrudnić do ich przygotowania aż cały tak duży zespół ludzi. Komuż więc u licha i dlaczego chciało się włożyć aż tyle trudu, pracy, kosztów i zabiegów organizacyjnych, aby anonimowo opublikować w internecie kilka sarkastycznych, krytykanckich lub zabawnych piosenek o badaniach i o osobie doktora Jana Pająka, o którym liczne indywidua już od dawna usiłują przekonać czytelników internetu, iż jakoby wszystkie odkrycia, teorie, filozofie i wynalazki tego naukowca są zupełnie błędne i niewarte poznawania? Inną zagadką jest dla mnie dlaczego z całą pewnością owe znaczne sumy pieniędzy jakie ów anonimowy ktoś zdecydował się wydać na aż tak fachowe przygotowanie krytykanckich lub zabawnych piosenek na mój temat (których zapewne tylko niewielu ludzi wysłucha), kiedy te same pieniądze mógł on np. przeznaczyć na wspieranie moich chronicznie niedofinansowanych badań naukowych czy na urzeczywistnianie moich rewolucyjnych wynalazków?
       Największy "wyczyn" sarkastyczny owej grupy "Ruch Oporu" odkryłem w styczniu 2023 roku. Jest nim około półgodzinne zestawienie ich piosenek szydzących z moich badań o tytule Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album , dostępne pod adresem internetowym http://www.youtube.com/watch?v=mr6KO6BLNto. Jeśli się je przeanalizuje wówczas wyraźnie widać iż kosztowało ono masę pieniędzy. Wszystko w nim bowiem świadczy iż treść każdej piosenki była konsultowana z prawnikami, aby NIE łamała żadnego z obecnych praw. Ponadto samo profesjonalne wykonanie nagrania jego muzyki i wokalistów musiało kosztować worki kasy. Stąd można stwierdzić iż owo szydercze zestawienie piosenek jest doskonałym przykładem jak z kogoś publicznie szydzić aby NIE łamać żadnych praw.
       Co najciekawsze, owo zestawienie ujawnia iż za działaniami gangu "Ruch Oporu" kryje się jakaś potężna moc o cechach instytucji, religii, rządu, lub nawet cywilizacji. Wszakże tylko ci co reprezentują taką moc muszą bardzo uważać, aby NIE podpaść całej ludzkości kiedy sprawa się wyda. A że kiedyś sprawa skrytego blokowania, wyszydzania i obrzydzania wyników moich badań z całą pewnością się wyda - gwarantuje to obietnica z Biblii wyrażona w wersecie 10:26 z "Mateusza" - cytuję: "... Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć". Pozostawiam jednak czytelnikowi aby sam sobie wydedukował, która z potężnych mocy jakim wyniki moich badań mogły "podpaść", jest tą co finansuje działania owego gangu. Przykładowo, czy jest to jedna z mocy interesom jakiej "NIE pasuje" któreś z moich ustaleń opisanych w {10}, {11} lub {12} z punktu #H2 mojej strony p_l.htm lub z wpisu #354 do blogów totalizmu. A może jest to jedna z co bogatszych religii - wszakże od dawna ich kapłanom wytykam w swych publikacjach "w czym", "jak" i "dlaczego" odrzucają wiedzę - tak jak Biblia oskarża ich o "odrzucanie wiedzy" i w wersetach 4:4-9 z "Księgi Ozeasza" wyjaśnia konsekwencje grożące im za to odrzucanie.


#I5. Totaliztyczne piosenki i utwory muzyczne:

       Można też powiedzieć, że istnieje takie coś jak "totaliztyczne piosenki i utwory muzyczne". Daje się je zdefiniować następująco: "totaliztyczne piosenki i utwory muzyczne są to te, które cechuje zgodność z kryteriami moralności, które transmitują do słuchającego szczególny rodzaj moralnej energii popularnie zwanej "umf", "wow", lub "X factor", które pozytywnie inspirują słuchającego i NIE powodują u niego negatywnych następstw ubocznych, oraz które są dostosowane do muzycznego gustu słuchającego". Przykład pierwszej "playlisty" z totaliztycznymi wideo-piosenkami dostosowanymi do mojego gustu muzycznego czytelnik może sobie przesłuchać za pośrednictwem strony p_l.htm. Na niej zaś czytelnik może klikać na linki dalszych moich list przebojów, które ona wskazuje. Tyle tylko, że moje "playlisty" ktoś powtarzalnie sabotażuje, a także aby te moje "playlisty przebojów" działały dobrze na komputerach PC, wskazane jest aby je uruchamiać przeglądarką "Google Chrome" (wersja 2011, lub później) - tj. wyszukiwarki której uruchamianie dokonywane jest w dzisiejszych czasach poprzez kliknięcie na czerwonawą ikonkę o wyglądzie "dziurawego słoneczka", jaka jest obecna na ekranach niemal wszystkich nowoczesnych komputerów PC. (Nową wyszukiwarkę "Google Chrome" można też załadować sobie za darmo z internetu.) Początkowo moje "playlisty" bazowały na użyciu darmowych wideów z piosenkami pobieranych z "youtube.com". Potem jednak się okazało, że to prawdopodobnie właśnie ktoś pracujący w "youtube.com" powtarzalnie sabotażował moje "playlisty" poprzez spowodowanie, że na telewizorach koreańskiej firmy LG przestały one odtwarzać widea, a jedynie odtwarzały dźwięki. Stąd w czerwcu 2015 roku zmuszony zostałem aby rozpocząć przeprogramowywanie wszystkich moich "playlist", polegające na zastępowaniu piosenek ściąganych za darmo z "youtube.com" przez piosenki ściągane za darmo z "dailymotion.com" - lecz potem i tam zaczęły one być sabotażowane. Odnotuj także, iż aby piosenki te mogły być szybko ściągane z internetu bez potrzeby ich przerywania i odczekiwania, podczas używania moich "playlist" dobrze jest też mieć dostęp do szybkiego internetu (tj. do tzw. "broadband").
       Dla czytelnika mogą też okazać sie interesujące opisy historii powstania pierwszej z moich "playlist". Czytelnik znajdzie te opisy w punkcie #L2 strony o nazwie wszewilki.htm i w podpisie pod "Fot. #D1" ze strony o nazwie wszewilki_jutra.htm.


Część #J: Na zakończenie:

      

#J1. Oczywiście, jest znacznie więcej do totalizmu niż ta strona może to wyrazić:

       Jak poprzednie opisy to zapewne uświadomiły, "totalizm" to nazwa przyporządkowana do nowoczesnej (tj. opracowanej w 1985 roku), moralnej, dynamicznej, pokojowej, oraz ogromnie postępowej filozofii codziennego życia, jakiej zasady opierają się na takich naukowych i wymiernych pojęciach jak: poruszanie się pod górę lub w dół "pola moralnego", wypełnianie lub łamanie praw moralnych, gromadzenie lub rozpraszanie energii moralnej, oraz kilka innych. Niniejsza strona internetowa nie jest jedyną stroną jaka wyjaśnia zasady totalizmu i jaka pozwala na załadowanie sobie gratisowego podręcznika na temat tej filozofii. Inne strony internetowe o totaliźmie daje się znaleźć jeśli ktoś sprawdzi w dowolnej wyszukiwarce (np. w google.com) słowa kluczowe totalizm, Dr Jan Pająk. Ich wartym przeglądnięcia przykładem są totaliztyczne strony god_pl.htm - o świeckim i naukowym zrozumieniu Boga, god_proof_pl.htm - o moim formalnych dowodach na istnienie Boga z 1985 i 2007 roku, czy parasitism_pl.htm - o wysoce niemoralnej filozofii pasożytnictwa (tj. o filozofii będącej odwrotnością totalizmu). Warto tutaj nadmienić, że już obecnie istnieje sporo ludzi, którzy faktycznie praktykują ową wysoce postępową i zadośćuczyniającą filozofię w swoim codziennym życiu.


#J2. O autorze, dr inż. Janie Pająk:

       W sensie legalnym autorem totalizmu jestem ja, tj. dr inż. Jan Pajak. Wszakże to ja jako pierwszy naukowiec na świecie zaobserwowałem i poidentyfikowałem ustalenia, prawa, reguły i rekomendacje jakie składają się na totalizm, poczym stopniowo wydedukowałem, spisałem, nazwałem, pouzasadniałem wyjaśnieniami "dlaczego", podparłem dowodami, oraz opublikowałem każde z jego ustaleń, praw, reuł i rekomendacji. Odnotuj jednak, że ja osobiście wcale NIE uważam siebie za osobę która totalizm "wymyśliła" czy "stworzyła" - podobnie jak żaden z fizyków nie ma podstaw aby twierdzić że wymyślił czy stworzył prawa i zasady składające się na fizykę. Ja jedynie jestem pierwszym naukowcem na Ziemi, który zaczął systematycznie badać i spisywać faktyczne prawa i reguły które rządzą "moralnością" (rozumianą totaliztycznie jako "poziom posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów i wymagań nakładanych na ludzi przez Boga i danych ludziom pisemnie w formie Biblii") oraz inteligentnym życiem we wszechświecie. Używając ponownie owej analogii do fizyków, aczkolwiek żaden fizyk nie ma prawa twierdzić że wymyślił czy stworzył prawa fizyki, sporo z nich ma prawo twierdzić, że opracowali naukowy podręcznik fizyki jaki stara się opisać i udostępnić ludziom wiedzę o działaniu owych praw. Ja właśnie uważam siebie za pierwszego badacza na Ziemi, który opracował, spisał i opublikował pierwszy taki naukowy podręcznik totalizmu. Niniejsza strona jest właśnie krótkim streszczeniem owego pierwszego podręcznika totalizmu. (Sam zaś podręcznik totalizmu, a ściślej wszystkie trzy jego generacje, jest omawiany i linkowany w punkcie #A4 powyżej.)
       Na wypadek gdyby ktoś miał do mnie ewentualne uwagi na tematy związane z treścią tej strony, może te kierować pod dowolny z moich adresów emailowych. Dostęp do aktualnych adresów i danych kontaktowych jakie w chwili obecnej używam, przytoczony został poniżej w punkcie #J7 tej strony. Pragnę jednak tu przypomnieć, że z powodu chronicznego braku czasu, typowo NIE odpowiadam na otrzymane emaile i inną korespondencję.

Fot. #J1

Fot. #J1. Ja, czyli dr inż. Jan Pająk - zaś w latach 1992 do 1998 i w 2007 roku: Prof. dr inż. Jan Pająk.
       Na powyższej mojej ulubionej fotografii jestem utrwalony na tle pięknego nowozelandzkiego krajobrazu w wieku 40 lat - tj. kiedy to nadal posiadałem jeszcze niemal wszystkie włosy. Z kolei mój obecny wygląd pokazuje fotografia paszportowa z "Rys. #J2" poniżej, a także niektóre zdjęcia z filmu opisywanego w punkcie #J9 poniżej. Natomiast fotografie ilustrujące jak mój wygląd zmieniał się w przeciągu 70 lat aż w całym szeregu odmiennych okresów mojego dotychczasowego życia, pokazałem na Fot. #1 ze swej autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm. Tam też, a NIE np. w wyszukiwarkach internetowych jakimi zarządzają wrogowie wyników moich badań, należy szukać zdjęć pokazujących jak faktycznie ja wyglądam.
       Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem z obronionym tytułem doktor nauk technicznych, jednak z nabytą też dogłębną praktyczną wiedzą z obszaru nauk komputerowych jaką wypracowałem jeszcze w Polsce, szczególnie w czasach pracy jako doradca naukowy w Fabryce Komputerów Mera-Elwro - patrz np. punkt #G2 na mojej stronie wroclaw.htm. W rezultacie, po swej emigracji do Nowej Zelandii zawodowo wykładałem na uczelniach wyższych zarówno nauki komputerowe jak i inżynierię mechaniczną - w tym na stanowiskach profesora w uniwersytetach aż 4 krajów, tj. Cypru i Korei (jako Profesor Nauk Komputerowych) oraz Malezji i Borneo (jako Profesor Inżynierii Mechanicznej). Nauki Komputerowe wykładałem aż do 2005 roku i krótkotrwale kontynuowałem w 2007 roku, specjalizując się, między innymi, w nauczaniu tzw. "inżynierii softwarowej" (pa angielsku zwanej Software Engineering), technologii stron internetowych oraz w przetwarzaniu informacji (używając technologię internetową). Niezależnie od badań dla awansowania swej kariery zawodowej, przez większość swego życia prowadziłem też w swym prywatnym czasie i na mój własny koszt wysoce intensywne prywatne badania. Z uwagi na oficjalną dezaprobatę i skryte prześladowania jakim te moje prywatne badania nieustająco są poddawane, zaś zmyślność i przebiegłość jakich to prześladowań częściowo demaskuję w punkcie #A5 powyżej na tej stronie, w swych publikacjach nazywam je "badaniami hobbystycznymi" - aczkolwiek na przekór ich "hobbystyczności" badania te pozwoliły mi poodkrywać więcej prawd, faktów i praw wszechświata, a także sformułować więcej wyrażających prawdę teorii, niż zdołały poodkrywać całe niektóre dyscypliny dzisiejszej "oficjalnej nauki ateistycznej". Nic dziwnego, że odkrycia te już formułują fundamenty zupełnie nowej "Nauki Totaliztycznej", jaka ma potencjał wyniesienia ludzkości ku prawdzie i światłu. Kontynuowana do dzisiaj tematyka tych badań dotyczy, między innymi, rozwoju nowoczesnej, najmoralniejszej w świecie, pokojowej, konstruktywnej, budującej, oraz podnoszącej poziom naszego ucywilizowania Filozofii Totalizmu z 1985 roku zasady jakiej oparte zostały na działaniu pola moralnego, energii moralnej, praw moralnych, oraz totaliztycznej karmy, a ponadto jaka formalnie dowiodła w latach 1985 i 2007 istnienia Boga i to aż kilkoma metodami naukowego dowodzenia. Większość zasad mojego totalizmu naturalnie wyniknęło z Teorii Wszystkiego z 1985 roku jaką sformułowałem tuż przed nią. Jednak obecnie zasady te dodatkowo dostrajam do otaczającej nas rzeczywistości i potwierdzam ich poprawność na ustaleniach najważniejszych i najrzetelniejszych "3 świadków" odkrytych z pomocą mojej najnowszej Teorii Życia z 2020 roku.
       Po więcej szczegółów na temat mojego życia, badań, oraz pracy, warto zaglądnąć do stron internetowych o mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk), lub świeckie i naukowe zrozumienie Boga, wyszczególnionych w "Menu 1" i "Menu 2". O moim dorobku naukowym można też poczytać z podrozdziału W4 z tomie 17 monografii [1/5], lub z podrozdziału A4 w tomie 1 nieco starszej monografii [1/4] - darmowe egzemplarze których daje się załadować za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Istnieje też obszerna wersja mojej autobiografii udostępniana za darmo w internecie w bezpiecznym formacie PDF, jaką można sobie sprowadzić za pośrednictwem strony tekst_17.htm.


#J3. Skorowidz z linkami do innych pokrewnych stron które również posiadają związek z omawianymi tu tematami:

       Istnieje cały szereg odmiennych stron internetowych, które - podobnie jak niniejsza, wyjaśniają sobą najróżniejsze szczegółowe zagadnienia objęte treścią Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne strony można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, jaki pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#J4. Proponuję okresowo powracać na niniejszą stronę w celu sprawdzenia dalszych postępów w badaniach i rozwoju filozofii totalizmu:

       Dokładna znajomość totalizmu zaprezentowanego m.in. na tej stronie, jest ogromnie istotna dla naszego życia. Wszakże od tego jak dobrze poznamy tą filozofię zależało będzie jak moralne, a więc również szczęśliwe i spełnione, będzie nasze życie. To jest powodem dla jakiego stworzyłem niniejszą stronę streszczającą moralną filozofię totalizmu. Jednak osiąganie postępu naszej wiedzy o totaliźmie nakłada wymóg abym nieprzerwanie prowadził badania na ten temat. Dlatego, nawet w chwili obecnej przeprowadzam różne eksperymenty nacelowane na ustalenie kolejnego z aspektów działania praw moralnych, karmy, itp. Wyniki tych dalszych badań zamierzam też publikować w miarę jak staną się one dostępne. Dlatego przygotowywanie niniejszej strony nie może być uważane za już całkowicie zakończone, a musi być kontynuowane w sposób nieprzerwany. W przyszłości strona ta będzie okresowo udoskonalana i upraszczana, w miarę jak nowe informacje na ten temat staną się dostępne i zostaną przeze mnie zweryfikowane. Zapraszam więc do jej ponownego odwiedzenia za jakiś czas, aby wówczas sprawdzić, co nowego w sprawie totalizmu, praw moralnych, pola moralnego, karmy, itp., już stało się nam wiadome.


#J5. Jak blogi totalizmu pozwolą ci na bieżąco śledzić co aktualnie bada autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk) oraz które jego witryny internetowe zawierają najaktualniejsze strony:

       Począwszy od dnia 2005/4/25 esencję każdego najistotniejszgo swego odkrycia naukowego i wynalazku publikuję na blogach totalizmu jako kolejny ponumerowany wpis. Wszystkie zaś swe wpisy jakie dotychczas zdążyły być już opublikowane na moich blogach totalizmu, publikuję też w swoim wielotomowym opracowaniu [13] dostępnym gratisowo w formacie PDF i w małym 12pt oraz w dużym 20pt druku za pośrednictwem strony tekst_13.htm. (Ów duży druk 20pt nawet słabym wzrokiem daje się czytać bez okularów.) Opracowanie [13] zawiera też "spis treści" wszystkich wpisów do blogów totalizmu - z jakiego używając wyszukiwarki wbudowanej w PDF i słów kluczowych najlepiej oddających esencję tematu jaki czytelnika aktualnie interesuje, daje się szybko i łatwo wyszukiwać opisujące ten temat moje wpisy. Odnotuj też, że niemal każdy z tych wpisów jest tam tłumaczony i powtórnie publikowany w języku angielskim, a stąd może być polecany do poczytania osobom NIE znającym polskiego. Ponadto opracowanie [13] zawiera też początkowe wpisy, blogi totalizmu jakie je zawierały w międzyczasie zostały już wydeletowane przez skrytych wrogów moich badań.
       NIE ma bowiem co tu "owijać w bawełnę" - wyniki badań autora tej strony (tj. mnie, dra inż. Jana Pająk) od wielu już lat są intensywnie blokowane, sabotażowane i obrzydzane przez kogoś ogromnie wpływowego. Jeśli czytelnik mi tu NIE wierzy, wówczas proponuję aby w którejkolwiek wyszukiwarce internetowej znalazł link np. do adresu z najaktualniejszą wersją strony z jakiej właśnie czyta niniejsze słowa - a co najwyżej znajdzie wówczes jedynie linki do przestarzałych wersji tej strony (tj. do wersji, których z różnych powodów NIE mogę już aktualizować). W rezultacie bliźni do których wyniki moich badań są adresowane, NIE bardzo mają jak je odnaleźć i z nimi się zapoznać. Tym więc, którzy przypadkowo natkną się na niniejsze słowa radzę aby zamiast polegać na wyszukiwarkach, raczej zapisali w swym komputerze podane poniżej krótkie adresy blogów totalizmu, poczym na bieżąco śledzili sobie wyniki moich najnowszych badań, jakie systematycznie i natychmiast raportuję na owych "blogach totalizmu". (Odnotuj, że wszystkie wpisy na każdym z istniejących blogów totalizmu są lustrzanymi kopiami o niemal takiej samej treści, zaś równoczesne prowadzenie więcej niż jednego z tych blogów ma zapobiegać utracie ich treści po ich wydeletowaniu przez wrogów moich badań i wrogów mojej pokojowej filozofii totalizmu (tj. "totalizmu " pisanego przez literę "z") - jaki to totalizm jest nastawiony na miłość bliźniego i natury, na respekt do Boga i na ochotnicze oraz gratisowe wykonywanie pracy (z unikaniem bycia za nią opłacanym "pieniędzmi") dla motywacji pomocy bliźnim i dla jednoczesnego generowania w sobie cudowną, bo indukującą szczęśliwość "zapracowanej nirwany", tzw. "energię moralną" zdolną leczyć nawet "choroby duszy" (np. stan depresji psychicznej). Aczkolwiek blogi totalizmu, podobnie jak wszystkie moje strony internetowe, też są nieustająco deletowane, sabotażowane i ukrywane, w chwili obecnej te z nich, które faktycznie ja autoryzuję (tj. które faktycznie zawierają opisy z tzw. "pierwszej ręki" jakie ja osobiście przygotowałem) i które narazie nadal istnieją, czytelnik powinien znaleźć pod następującymi adresami:
totalizm.wordpress.com (mały druk 12pt, wpisy od #89 - tj. od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 - tj. od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.com (duży druk 24pt, wpisy od #293 - tj. od 2018/3/16) - ten najnowszy blog dostępny jest także poprzez adres drjanpajak.blogspot.co.nz.
       Aktualne zestawienie adresów moich blogów zawarte jest też na stronie z tematycznym skorowidzem wyników moich badań - tj. na w/w stronie o nazwie skorowidz.htm.
       Na końcu każdego wpisu do swych blogów staram się podać zestaw adresów witryn internetowych, które oferują najaktualniejsze wersje wszystkich moich stron internetowych (odnotuj, że z powodu powtarzalnego deletowania witryn z moimi stronami, adresy te zmieniają się z upływem czasu). To z zestawień adresów owych witryn publikowanych pod najnowszymi wpisami do blogów totalizmu rekomenduję ściągać i czytać najaktualniejsze wersje moich stron oraz opracowań.
       Warto tu też dodać, że osobom starającym się poznać moje autentyczne opisy wyników swych badań, wyszukiwarki internetowe usilnie podsuwają blogi (i inne internetowe publikacje), które wyglądają jak moje, jednak zawierają jedynie czyjeś prywatne opinie o moich badaniach (często mijające się z prawdą, a niekiedy nawet celowo zwodzące czytelników). W chwili pisania niniejszego punktu, owe NIE moje blogi (na jakie już się natknąłem) były dostępne pod adresami:


#J6. Internetowe dyskusje nad tematami poruszanymi na niniejszej stronie:

       Uwaga czytelnicy pragnący przedyskutować publicznie dowolny z tematów poruszonych na tej stronie, lub na innych stronach totalizmu! Tematy te są dyskutowane publicznie na całym szeregu wątków z googlowskich grup dyskusyjnych. Tematyka i adresy owych wątków są wylistowane w punkcie #E2 z totaliztycznej strony internetowej o nazwie faq_pl.htm.
       Jeśli więc i Ty czytelniku posiadasz jakąś konstruktywną uwagę na któryś z tematów jakie ja prezentuję na tej stronie lub dyskutuję w internecie, wówczas gorąco bym Cię zachęcał abyś zabrał głos w owej dyskusji i też wyraził swoją opinię publicznie. Wszakże taka publiczna dyskusja, szczególnie o pozytywnym i konstruktywnym charakterze, jest jednym ze sposobów podnoszenia świadomości społeczeństwa i zwracania uwagi ludzi na wagę poruszanych tu tematów.
       Powinienem tutaj też dodać, że od początka swych prac nad totalizmem i nad innymi tematami z totalizmem związanymi, każdy nowy temat nad jakim pracuję staram się wystawiać pod publiczną dyskusję. Liczę bowiem na uzyskanie opinii zwrotnych. Ponieważ jednak oficjalna nauka oraz większość naukowców odwróciła się tyłem do tego co ja badam, z braku naukowych kanałów dla uzyskiwania owych opinii zwrotnych jestem zmuszony tematy te dyskutować w Internecie. Wprowadza to jednak poważne niedogodności. Przykładowo, z dziwnych powodów - które ja też staram się badać, te internetowe dyskusje przekształciły się stopniowo w rodzaje meczów słownych których uczestnicy nawzajem prześcigają się w obrzucaniu błotem i w opluwaniu każdej konstruktywnej idei. To szokujące zjawisko przeklinania i opluwania zamiast dyskutowania, jest już tak szeroko upowszechnione, że jest ono nawet omawiane w gazetach - np. patrz artykuł "Excuse me, could we please be a bit more polite" (tj. "Wybaczcie, ale czy nie moglibyśmy być odrobinę grzeczniejsi"), ze strony B3 nowozelandzkiej gazety Weekend Herald, wydanie datowane w sobotę (Saturday), January 3, 2009. Na przekór pogłębiania się tej "kultury" wyzwisk, z braku innych kanałów dla uzyskiwania opinii zwrotnych o tematyce którą badam, od jakiegoś już czasu staram się wystawiać każdy swój temat pod taką dyskusję. Wszakże pomiędzy wyzwiskami i atakami pod moim adresem, czasami pojawiają się i pojedyńcze rozsądne głosy dyskusyjne które konstruktywnie wnoszą nową jakość do danego tematu. Dlatego warto jednak przeglądać owe dyskusje, poszukując w nich tych racjonalnych i konstruktywnych uwag.


#J7. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są w punkcie #L3 autobiograficznej strony internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm). Odnotuj jednak, że z powodu chronicznego braku czasu, typowo NIE odpowiadam na otrzymane emaile i inną korespondencję.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Autor zaś tej strony był profesorem aż na 4 odmiennych uniwersytetach, przez okres około 7 lat. Mianowicie, na trzech z tych uniwersytetów, w okresie od 1 września 1992 roku aż do 31 października 1998 roku, autor pracował jako odpowiednik polskiego "profesora nadzwyczajnego" - czyli zachodniego tzw. "Associate Professor" (z angielskiej uczelnianej hierarchii naukowej). Z kolei na jednej uczelni, w okresie od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, autor pracował na stanowisku odpowiadającym pełnemu polskiemu "profesorowi zwyczajnemu", tj. na tzw. (Full) "Professor". Tak się też składało, że tamto zatrudnienie na stanowisku "Professor" było też ostatnim miejscem zatrudnienia jego życia zawodowego. Autor odszedł więc na emeryturę jako "były profesor".
       Po odlocie z Polski w 1982 roku, autor nieustannie ponawiał wysiłki i inicjatywy aby móc powrócić do kraju i aby jego wiedza i doświadczenie mogły też służyć ojczyźnie w której się urodził. Wszakże wiedział doskonale, że skoro poza granicami kraju zdołał przełamać przeszkody językowe, uprzedzenia jakie często mają tam wobec Polaków, wymogi odmiennych metod nauczania, różnice kulturowe, itp., osiągając tam pozycję pełnego profesora, wówczas z całą pewnością miał też wiele do zaoferowania uczelniom w swojej własnej ojczyźnie. Niestety, wszystkie te inicjatywy i wysiłki autora były niweczone przez najróżniejszych rodaków którzy najwyraźniej zadedykowali swoje życie służeniu zjawisku jakie w punkcie #G1 strony eco_cars_pl.htm opisywane jest pod nazwą "przekleństwo wynalazców". Najbliższe sukcesu były dwie z takich inicjatyw autora tej strony. Pierwsza z nich miała miejsce w 1986 roku, tj. zaraz po opublikowaniu w Nowej Zelandii monografii naukowej [1] "Teoria Magnokraftu - monografia o dyskoidalnym statku kosmicznym napędzanym pulsującym polem magnetycznym" (wydanie I, polskojęzyczne, marzec 1986, Invercargill, Nowa Zelandia, ISBN 0-9597698-5-4, 136 stron, 58 rysunków) - której treść była pierwowzorem dla obecnej treści tomów 3 i 2 najnowszej jego monografii [1/5]. Tamta monografia [1] opisywała wynaleziony przez autora statek kosmiczny nazywany Magnokraftem oraz urządzenie napędowe dla owego statku zwane Komorą Oscylacyjną. (Komputerowe animacje ilustrujące jak dokładnie poszczególne typy Magnokraftów będą wyglądały po zbudowaniu, oraz jak ich wielkości porównują się do znanych na świecie budowli i obiektów, pokazują "Rys. #A2" do "Rys. #A5" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm.) Po opublikowaniu monografii [1] autor zwrócił się oficjalnie do Rady Naukowej Instytutu TBM Politechniki Wrocławskiej o pozwolenie mu na otwarcie przewodu habilitacyjnego i na obronienie rozprawy habilitacyjnej o owym statku - tak jak to wyjaśniam w punkcie #J1 strony magnocraft_pl.htm oraz w #69 z części #D strony rok.htm. Niestety, Rana Naukowa I-TBM odmówiła mu wówczas tego pozwolenia, wymawiając się że NIE ma w swoim gronie specjalistów którzy zajmowaliby się badaniami magnokraftu (chciaż autor wyraźnie zaznaczył w swoim wniosku-prośbie o otwarcie przewodu habilitacyjnego, że magnokraft jest jego wynalazkiem i że nikt przedtem na całym świecie NIE badał i NIE rozwijał tego rodzaju napędu dla statków kosmicznych). Wielka szkoda, że tamta inicjatywa autora została ustrzelona, bowiem gdyby wówczas udało się połączyć wynalazcze i inżynierskie zdolności autora z możliwościami wykonawczymi i badawczymi owego Instytutu TBM, wówczas do dzisiaj "magnokrat" i "komora oscylacyjna" byłyby zapewne już zbudowane i efektywnie służyłyby Polsce, zaś autor prawdopodobnie pracowałby teraz nad zbudowaniem jeszcze doskonalszego Wehikułu Czasu.
       Druga bliska sukcesu inicjatywa autora aby służyć swemu krajowi pojawiła się kiedy w 2009 roku jedna z uczelni w Polsce zaoferowała autorowi zatrudnienie na stanowisku "profesora nadzwyczajnego" w inżynierii softwarowej. Niestety, polskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, które ma prawo odmówienia zgody na czyjeś zatrudnienie na stanowisku profesorskim, NIE wyraziło zgody na to zatrudnienie autora pod wymówką, że autor NIE posiada wykształcenia informatycznego. W swojej odmowie ministerstwo to przeoczyło jednak (lub celowo zignorowało) sporo faktów, przykładowo że kiedy autor studiował w latach 1964 do 1970, w Polsce NIE istniały jeszcze studia informatyczne, że doktorat autora był z pogranicza dzisiejszej informatyki oraz inżynierii mechanicznej (dotyczył bowiem tego co w dzisiejszych czasach nazywane jest m.in. "Computer Aided Design" oraz wersja "Finite Elements Method"), a także że poza Polską autor wykładał właśnie głównie informatykę na zachodnich uczelniach i że jedna pozycja odpowiednika "profesora nadzwyczajnego" oraz jedna pozycja odpowiednika "profesora zwyczajnego" jakie tam zajmował były właśnie w informatycznej specjalizacji "Software Engineering" - tj. "inżynierii softwarowej". (Sprawę tamtej odmowy pozwolenia polskiego ministerstwa na zatrudnienie autora w polskiej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego omawiam także w (5) z punktu #F3 strony o nazwie god_istnieje.htm oraz w punkcie #D3 strony o nazwie mozajski.htm.) Swoją drogą to ciekawe jak tacy oddani "przekleństwu wynalazców" Polacy wyobrażają sobie awans cywilizacyjny swego kraju, jeśli systematycznie "podcinają oni skrzydła" każdemu co bardziej twórczemu rodakowi - tak jak wyjaśniam to szerzej m.in. w punkcie #I8 owej strony mozajski.htm.
       Jeśli więc czytelnik życzy sobie wysłać autorowi ewentualne uwagi, informacje, zdjęcia, opisy własnych przeżyć, itp., wówczas powinien pisać na adres emailowy podany na w/w punkcie #L3 strony internetowej o mnie (dr inż. Jan Pajak).


#J8. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

       Niniejsza strona dostępna jest także w formie broszurki oznaczanej symbolem [11], którą przygotowałem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uważanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatów, jako że do niego normalnie wirusy się NIE doczepiają. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarówno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciągle ma ona też aktywne wszystkie swoje zielone linki. Stąd jeśli jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, ponieważ jej objętość jest około dwukrotnie wyższa niż objętość strony internetowej jakiej treść ona publikuje, ograniczenia pamięci na sporej liczbie darmowych serwerów jakie ja używam, NIE pozwalają aby ją na nich oferować (jeśli więc NIE załaduje się ona z niniejszego adresu, ponieważ NIE jest ona tu dostępna, wówczas należy kliknąć na któryś odmienny adres z Menu 3, poczym sprawdzić czy stamtąd juź się załaduje). Aby otworzyć ową broszurkę (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy albo kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik nazywany tak jak w powyższym linku.
       Jeśli zaś czytelnik zechce też sprawdzić, czy jakaś inna totaliztyczna strona właśnie studiowana przez niego, też jest już dostępna w formie takiej PDF broszurki, wówczas powinien sprawdzić, czy wyszczególniona ona została w linkach z "części #B" strony o nazwie tekst_11.htm. Owe linki wskazują bowiem wszystkie totaliztyczne strony, które już zostały opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. Życzę przyjemnego czytania!


#J9. Zapraszam do oglądnięcia na YouTube lub na mojej stronie o nazwie djp.htm doskonałego 35 minutowego filmu jaki uzupełnia i poszerza treść niniejszej strony:

Motto: "Zobaczyć to uwierzyć."

       Wszystkich zainteresowanych treścią tej strony zapraszam do oglądnięcia około 35 minutowego filmu produkcji Dominika Myrcika o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Aż trzy wersje językowe owego filmu od dnia 5 maja 2016 roku są już dostępne na www.youtube.com pod następującymi adresami: wersja polskojęzyczna na www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM, wersja angielska na www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4, zaś wersja niemiecka na www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98. Mogą one też być uruchamiane ze strony djp.htm zestawiającej wszystkie darmowe widea z YouTube we współautoryzowaniu których ja osobiście uczestniczyłem. Szczegółowe opisy treści tego biograficznego filmu dostępne są w "części #B" (szczególnie w punktach #B1 i #B2) totaliztycznej strony o nazwie portfolio_pl.htm, podczas gdy krótkie (niniejsze) streszczenia tych opisów zawierają także: punkt #H1 mojej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, w punkcie #K7 strony przepowiednie.htm, oraz w punkcie #L5 mojej autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm. Z owej autobiograficznej strony pajak_jan.htm czytelnicy mogą też poznać opisowo dalsze szczegóły na temat wyników moich badań i przebiegu mojego życia, jakie poszerzą i uzupełną informacje zaprezentowane wizualnie na omawianym tu filmie.
       Odnotuj tu, że pełne adresy, pod którymi można znaleźć strony internetowe dla jakich tutaj przytaczam jedynie nazwy, a więc i adresy które można przesłać znajomym jako linki do przeglądnięcia, czytelnik uzyska poprzez poprzedzenie nazw stron jakie tutaj podaję (tych z końcówkami ".htm") adresami serwerów-hostingów dla moich stron, np. adresem http://pajak.org.nz/ czy adresem http://cielcza.cba.pl/ . Przykładowo, jeśli czytelnik zechce przeglądnąć lub polecić komuś stronę o nazwie "pajak_jan.htm" wówczas w internecie znajdzie ją np. pod adresem http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , albo np. pod adresem http://cielcza.cba.pl/pajak_jan.htm .
       Podobnie, aby uruchomić sobie i przeglądnąć opisywany tu film "Dr Jan Pajak portfolio" wcale NIE trzeba ani pamiętać ani przepisywać powyższych linków, a wystarczy do owej odrębnej wyszukiwarki jaka pokazuje się w górnej części każdej strony www.youtube.com wpisać tytuł tego filmu użyty jako słowa kluczowe - tj. wpisać tytuł "Dr Jan Pajak portfolio" (tyle, że pisany bez cudzysłowiów).
       Najłatwiejszy sposób uruchamiania tego filmu "z pamięci" jest poprzez kliknięcie na aktywne (zielone) linki do niego, jakie są podane na totaliztycznych stronach o łatwych do zapamiętania adresach, tj. o adresach: pajak.org.nz/portfolio_pl.htm, albo pajak.org.nz. Po kliknięciu na tamte linki film sam automatycznie się uruchomi.
       Film "Dr Jan Pająk portfolio" w bardzo interesujący, żywy i wymowny sposób dokumentuje, animuje i objaśnia te z najważniejszych wyników moich badań i wynalazczości, które powinny zainteresować praktycznie każdego. Przykładowo, omawia on m.in. szybko nadchodzące masowe wymarcie naszej cywilizacji, jakie większość ludzi żyjących dzisiaj na Ziemi już wkrótce będzie miała wątpliwy przywilej osobistego doświadczenia na sobie - jeśli w międzyczasie ludzkość NIE zdobędzie się na powdrażanie w życie owych NIE łamiących kryteriów moralnych, przyszłościowych urządzeń technicznych jakie opisane są w omawianym tu filmie. Powody i scenariusz tego masowego wymarcia ludzi opisałem szczegółowiej m.in. w punktach #H1 do #H3 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm. Zresztą fakt, że zagłada ta już nadchodzi, oprócz mnie zaczyna odnotowywać coraz większa liczba ludzi otwartych na prawdę. Wszakże wystarczy uważnie wyglądnąć dziś przez okno, aby odnotować, że jesteśmy jak pasażerowie rozpędzonego pociągu, który pędzi po torach kończących się na już dostrzegalnej przepaści, jednak którego błagania pasażerów skierowane do maszynistów jacy nim kierują trafiają na głuche uszy. Mój osobisty raport o postępach ludzkości w zmierzaniu ku tej zagładzie, czytelnik może znaleźć np. w punktach #T1 do #T8 strony o nazwie solar_pl.htm, w punktach #A1 do #A5 strony cooking_pl.htm, a także na stronach jakie wskazuję powyżej w punktach #G1, #F2, #E3 i #A1.
       Innym problemem ludzkości jaki ja już rozwiązałem, a jaki zilutrowany został na opisywanym tu filmie, są przyszłościowe urządzenia techniczne jakie wyeliminują dzisiejsze niszczycielskie działania ludzkości, poniważ ich zasady działania, budowy, oraz zastosowania NIE łamią sobą żadnych kryteriów moralnych (tak jak kryteria moralne są brutalnie łamane np. przez energię jądrową), a stąd które mają potencjał aby uchronić sporą część ludzkości przed masowym wymarciem - jeśli tylko jakiś kraj zdoła je zbudować jeszcze przed nadejściem zagłady. Przykłady najważniejszych z tych urządzeń to: Magnokraft opisywany na mojej stronie magnocraft_pl.htm, Komora Oscylacyjna opisywana na mojej stronie o nazwie oscillatory_chamber_pl.htm, Magnokraft Telekinetyczny opisywany w punkcie #F1.2 z mojej strony o nazwie propulsion_pl.htm, Wehikuł Czasu opisywany na mojej stronie o nazwie immortality_pl.htm, Bateria Telekinetyczna opisywana m.in. w podrozdziałach LA2.4 do LA2.4.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5], oraz na stronie internetowej fe_cell_pl.htm, Thesta Distatica opisywana m.in. na mojej stronie o nazwie free_energy_pl.htm, Grzałka Davey'a opisywana na mojej stronie o nazwie boiler_pl.htm, Piramida Telepatyczna opisywana na mojej stronie telepathy_pl.htm, Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki opisywane m.in. w podrozdziałach K5.1 i K5.2 z tomu 9 mojej najnowszej monografii [1/5], Sejsmograf Zhang Henga opisywany na stronie seismograph_pl.htm. oraz Telefon Telepatyczny opisywany w punktach #D1 i #D2 z mojej strony artefact_pl.htm.
       Ciekawostką jaką powinienem tu uwypuklić jest, że na przekór zwodniczych obwieszczeń najróżniejszych kłamców, wszystkie powyższe moje urządzenia są, lub były, już zbudowane i działają (lub działały) - tyle tylko, że z różnych powodów ich posiadacze NIE są skłonni (lub w stanie) ustawić w centrum Warszawy ich pokazowych modeli, zaś przez megafony obwieszczać wszystkim politykom, decydentom, naukowcom i sceptykom, że TAK, ich zasada działania i ogólna budowa dokładnie pokrywa się z tym co Dr Pająk wypracował i opisał, stąd Polacy (lub inne narody) zabierzcie się jak najszybszej za ich zbudowanie aby zdążyły was uratować od zagłady. Wszakże taki brak wystawienia w Warszawie już zbudowanych wersji moich urządzeń oraz brak owych megafonowych obwieszczeń, powoduje iż niemoralność, interesowność, zachłanność, zazdrość, ignorancja, małostkowość, itp., wielu dzisiejszych naukowców, polityków i decydentów, nakłania ich aby rozgłaszali po świecie owe kłamliwe zarzuty, że jakoby moich urządzeń nikt dotychczas NIE zbudował i że jakoby urządzenia te nie dadzą się urzeczywistnić. Tymczasem w rzeczywistości absolutnie o wszystkich przyszłościowych urządzeniach, jakie ja sam wynalazłem lub jakich działanie rozpracowałem, w jakiś czas po moim ich wynalezieniu i opisaniu w moich publikacjach okazywało się, iż ktoś uprzednio je zbudował, a stąd w działającej wersji już istnieją one, lub istniały, na Ziemi. Wszakże aby rozpoznać istnienie i użycie, np. przez kogoś nam obcego i unikającego pokazania nam tego co posiada, jakiegoś wcześniej nieznanego ludziom urządzenia technicznego, najpierw trzeba to urządzenie samemu wynaleźć i dokładnie poznać jego działanie. Innymi słowy, jest wierutnym kłamstwem, że żadne z moich przyszłościowych urządzeń NIE zostało jeszcze zbudowane. Prawda na ten temat faktycznie brzmi: każde z przyszłościowych urządzeń jakie ja wynalazłem, lub jakiego zasadę działania i ogólną budowę ja wypracowałem, zostało już przez kogoś zbudowane i jego działający egzemplarz istnieje, lub istniał, na Ziemi - tyle tylko, że wiedza na jego temat NIE została upowszechniona wśród ludzi i NIE weszła na stałe do dorobku całej ludzkości, a stąd każde z tych urządzeń trzeba było wynaleść od nowa, zaś zbudowanie każdego z nich będzie trzeba ponownie przeprowadzać od samego początku. Wskażmy tu więc konkretne przykłady. I tak mój Magnokraft niemal codziennie jest przez kogoś widziany gdzieś na świecie, tyle że nazywa się go wówczas "UFO" i że elity rządzące ludzkością zawzięcie zaprzeczają istnieniu i działaniu na Ziemi gwiazdolotów UFO - po szczegóły patrz punkt #J4.4 z mojej strony internetowej o nazwie propulsion_pl.htm. Wszakże jeszcze w 1981 roku opracowałem formalny dowód naukowy (którego nadal nikt NIE jest w stanie obalić), że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - po opisy tego dowodu patrz strona ufo_proof_pl.htm. Doskonałą ilustracją jak zgodna z rzeczywistością jest prawda tego dowodu, są zdjęcia i widea UFO pokazane i wyjaśnione na mojej stronie o nazwie explain_pl.htm. Z kolei Komory Oscylacyjne jakie ja wynalazłem nie tylko były już widziane na UFO i raportowane przez licznych uprowadzonych do UFO, ale także fotografowane oraz pozostawiały też na ziemi trwałe ślady wypaleń - po przykłady patrz "Rys. #H1" na stronie oscillatory_chamber_pl.htm, lub "Fot. #C9abcd" na stronie explain_pl.htm. Podobnie jak Magnokrafty widywane są też przez ludzi UFO działające jako Wehikuły Telekinetyczne (czyli jako Magnokrafty Drugiej Generacji). Daje się je rozpoznać po używaniu przez nie sześciobocznych komór oscylacyjnych, po białym jarzeniu pochłaniania jakie je otacza, po znikaniu z ludzkiego pola widzenia dzięki tzw. "telekinetycznemu migotaniu" (patrz "Fot. #I2" na stronie telekinesis_pl.htm), oraz po ich zdolności do przenikania przez mury i przez obiekty stałe. Istnieje też sporo raportów ludzi uprowadzanych na owe telekinetyczne UFO. Magnokrafty Trzeciej Generacji, czyli moje Wehikuły Czasu, też są często obserwowane na Ziemi, zaś ludzie są do nich uprowadzani - przykładowo patrz punkt #G1 z mojej strony immortality_pl.htm, czy punkt #F2 z mojej strony explain_pl.htm, albo patrz raport Miss Mosbocaj z uprowadzenia do Wehikułu Czasu przytoczony w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej najnowszej monografii [1/5]. Bateria Telekinetyczna mojego wynalazku okazała się być wbudowana w każdą z trzech maszyn darmowej energii będących w posiadaniu szwajcarskiej grupy Methernitha, tj. wbudowana zarówno w ich dwutarczową "Thesta Distatica", jak i w obie ich jednotarczowe maszyny "Testatica". Wszystkie bowiem te trzy maszyny, faktycznie są silnikami elektrostatycznymi, jedyne zadanie których to silników polega na generowaniu serii impulsów elektrycznych jakie inicjują działanie "baterii telekinetycznej" jaką ja wynalazłem. Natomiast działająca Thesta Distatica, wraz z dwoma podobnymi do niej maszynami Testatica, zapewne do dzisiaj znajduje się w posiadaniu szwajcarskiej grupy religijnej o nazwie Methernitha (po 1991 roku NIE odwiedziłem już ponownie tej grupy, nie wiem więc co się dzieje z maszynami będącymi w jej posiadaniu). Grzałka Davey'a też była zbudowana i ja sam widziałem, a nawet sfotografowałem ją w działaniu. Wielkoskalowa wersja Piramidy Teleptycznej już została zbudowana w USA pod nazwą LIGO i zadziałała w 2015 roku - tak jak opisałem to w punkcie #E1.1 strony telepathy_pl.htm. Tyle tylko, że z najróżniejszych powodów wcale NIE leży w interesie jej twórców publiczne przyznanie, iż zasada działania i ogólna budowa LIGO dokładnie kopiują, lub dokładnie pokrywają się, z zasadą działania i z ogólną budową Piramidy Telepatycznej, ani że LIGO przechwyciło sygnał telepatyczny, a nie "fale grawitacyjne". (Korzystniej wszakże jest im twierdzić to co twierdzą.) Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki muszą już istnieć i działać, bowiem tylko z ich pomocą Daniela Giordano mogła zdalnie otrzymać opisy jak zbudować Piramidę Telepatyczną. Z kolei Sejsmograf Zhang Henga był zbudowany i działał około 2000 lat temu - czego dowodzą Chińskie kroniki historyczne. Jedynym zaś powodem dla którego zawodzą próby dzisiejszych naukowców aby go zrekonstruować, jest że naukowcy ci NIE chcą uznać moich wyjaśnień, że sejsmograft ten działa na zasadzie telepatii - tak jak wyjaśniam im to w licznych swoich publikacjach, np. w referacie www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/. Podobnie metalowe pozostałości Telefonu Telepatycznego jaki ja powtórnie wynalazłem, zostały przez kogoś uratowane z oryginalnego miejsca ich użytkowania, zaś po serii kolejnych przeniesień i uratowań, wylądowały w końcu w Bazylice Maryjnej w polskim Gdańsku. Ciekawe czy ich przebadnie (dla jakiego ja, niestety, NIE mam ani funduszy ani oprzyrządowania) wykazałoby, iż oryginalnie telefon ten wywodzi się z jednego z kościołów bogatego miasta-wyspy Wineta, które to miasto w sposób podobny do dzisiejszego Singapuru, istniało kiedyś u wybrzeży Bałtyku w pobliżu dzisiejszego Świnoujścia - tak jak opisują to punkty #H2 i #G2 na mojej stronie o nazwie tapanui_pl.htm.
       Podsumowując innymi słowami powyższy wykaz przykładów już zbudowanych i z pewnością działających urządzeń, jakich zasadę działania i ogólną budowę ja wynalazłem lub wypracowałem jako pierwszy naukowiec na świecie, jednak jakich istnienie i działanie są kłamliwie negowane przez wielu naukowców i decydentów, jest kolejnym dowodem na głęboką prawdę słów podanych w Biblii (patrz Ewangelia Sw. Marka, werset 6:1-6) - cytuję: I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu."
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" zawiera także wpisane w sobie NIE łamiące kryteriów moralnych rozwiązania dla niemal wszystkich obecnych problemów technicznych ludzkości. Przykładowo, ujawnia on że z użyciem moich "Baterii Telekinetycznych" daje się generować elektryczność bez produkowania zanieczyszczeń zabijających naszą planetę i uśmiercających ludzi. Albo przykładowo, że zbudowanie moich Telepatyzerów (albo Piramidy Telepatycznej) wyeliminuje fale elektromagnetyczne jakie obecnie indukują raka u ludzi i uśmiercają pszczoły - tak jak opisałem to w punkcie #T7 mojej strony o nazwie solar_pl.htm. Itd., itp. Aby ujawnić czytelnikowi dokładnie dla "jakich" problemów ludzkości, omawiany film dostarcza "jakiego" rozwiązania, na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przygotowałem odrębny punkt #H2, w jakim szczegółowo to powyjaśniałem. Rekomenduję aby tam zaglądnąć.
       Podając rozwiązania dla obecnie nurtujących ludzkość problemów, omawiany tu film oczywiście niebezpośrednio (tj. "między wierszami") wskazuje owe problemy. Aby więc ujawnić też czytelnikowi jakie one są i na czym one polegają, na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przygotowałem też odrębny punkt #H3, w jakim szczegółowo problemy te powyjaśniałem. Rekomenduję aby i tam zaglądnąć.
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" daje się oglądać na niemal każdym urządzeniu z ekranem podłączonym do internetu i mającym dostęp do YouTube (w tym na komputerkach PC). Stąd ja rekomendowałbym, aby oglądać go aż kilkakrotnie, w tym wstępnie (po raz pierwszy i szybko) na ekraniku swojego domowego komputerka. Wszakże po takim wstępnym poznaniu, co film ten prezentuje, można lepiej zrozumieć i docenić jego szczegółowe opisy z niniejszego punktu. Stąd wkrótce po owym pierwszym oglądnięciu, rekomenduję uważnie przeczytać niniejszy punkt jego opisów. W końcu, tj. po poznaniu także jego opisów z niniejszego punktu, warto ów film jeszcze raz oglądnąć już szczegółowiej i z większym już zrozumieniem.
       Do tego już powtórnego, szczegółowego oglądania owego filmu, rekomendowałbym użyć dużego ekranu jakiegoś nowoczesnego telewizora - np. u siebie, lub u swojej rodziny czy znajomych. (Oczywiście, jeśli czytelnik ma taki telewizor łatwo dostępny, wówczas może na nim oglądać ów film już za pierwszym, wstępnym razem.) Wszakże jeśli czytelnik zechce doświadczyć i docenić kunszt jego obrazów i dźwięków, a także poznać szczegóły jego fabuły oraz wspaniale zaprojektowanych i wykonanych jego obrazów i animacji, wówczas najlepiej go oglądnąć właśnie na dużym ekranie nowoczesnego telewizora. Taki nowoczesny telewizor w pełni bowiem uwypukli jego cechy jakościowe, takie jak wysoka rozdzielczość (HD), wysoka jakość (HQ), oraz wpaniałe kolory i dźwięk. Stąd najlepszym dla jego oglądania byłby jakiś tzw. "smart" telewizor, jaki z definicji ma bezpośrednie połączenie z internetem (ja go oglądam na moim 42 calowym "smart" telewizorze firmy LG - tym samym dla którego zaprogramowane też zostały moje "playlisty", np. "playlista" dostępna pod adresem pajak.org.nz/p_nfb.htm), albo też byłby telewizor, który jest podłączony do komputera, kiedy ów komputer jest z kolei podłączony do internetu.
       Omawiany tu film jest naprawdę wspaniale zaprojektowany i wykonany (jego wykonanie zajęło pół roku pracy i trwało od listopada 2015 do maja 2016 roku). Chociaż więc owi zajadli wrogowie i krytykanci, jakich moje odkrycia i dorobek naukowy nadal mają wielu, zapewne natychmiast oskarżą mnie tutaj o stronniczość, ja wierzę iż jest on najlepszym filmem prezentującym czyjkolwiek dorobek naukowy jaki dotychczas został wykonany i wystawiony w YouTube - jeśli ktoś wierzy inaczej, wówczas wyzywam go aby wskazał nam jakikolwiek jeszcze lepszy film tego typu. Faktycznie uważam za ogromny dla mnie zaszczyt i przyjemność, że tak doskonały film pokazuje najważniejsze "kamienie milowe" mojego dotychczasowego dorobku naukowego. NIE mogłem otrzymać cenniejszego od tego filmu daru z okazji swoich 70-tych urodzin!
       Co mnie szczególnie cieszy, to że film ten został zaprojektowany, zaanimowany i wykonany przez Polaka, a ściślej przez Górnoślązaka. W ten sposób udowadnia on również jak utalentowane i perfekcyjne są osoby wywodzące się z Polski. Nie może więc nas już dziwić owo powiedzenie, które opisałem w punkcie #E1.1 swej strony telepathy_pl.htm, iż od jakiegoś już czasu upowszechnia się ono w Anglii, a które stwierdza coś w rodzaju "zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca". Jakaż to strata, że cały ten talent, wiedza i możliwości ludzi urodzonych i wychowanych w Polsce służą obecnie innym narodom. Miejmy nadzieję, że moje wysiłki opisywane m.in. na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przekierują dla postępu Polski owe dobra intelektualne wywodzące się z Polski, a stąd z czasem zaowocują przywróceniem Polsce jej dawnych mocy moralnych, wielkości, dobrobytu i siły przysłowiowo inspirujących inne narody od morza do morza.
       Obrazy tego filmu formują doskonały fundament wizualny dla opisów niniejszej strony, zaś zawarty w nich ładunek emocjonalny porusza do głębi. W połączeniu więc z wyjaśnieniami i materiałem dowodowym udostępnionym niniejszą, oraz innymi totaliztycznymi stronami, film ten ma potencjał aby dostarczyć owego przełomowego impulsu jaki zmienia kurs życia oglądającego. Z opinii też zwrotnych, jakie w sprawie tego filmu dotychczas do mnie dotarły, wynika dosyć klarownie, iż właśnie takie jest jego działanie na widza.
       Odnotuj, że istnieje też odrębna strona internetowa o nazwie portfolio_pl.htm, która dostarcza czytelnikom szczegółowych opisów, linków, ulotek w trzech językach, oraz najróżniejszych innych informacji związanych z tym filmem.
Rys. #J2a
  Rys. #J2b
Rys. #J2. Oto obie strony polskojęzycznej ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ulotka ta jest zapisana w bezpiecznym formacie "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik może łatwo załadować ją do własnego komputera i przeczytać, poczym albo wydrukować i wręczyć swym znajomym, albo też załączyć do emaila i przesłać tym osobom jakich chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma w miejscu pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., jakąś niewykorzystywaną lub zawaloną starociami tablicę ogłoszeń oraz możne wydrukować tę ulotkę i tam ją powiesić, wówczas warto to uczynić aby wprowadzić tym trochę ożywienia, prawdy i ucieczki od codziennej trywialności. Ulotka ta podsumowuje w skrócie najważniejsze informacje pokazywane na omawianym filmie, a także podaje link do polskojęzycznej wersji tego filmu oraz wyjaśnia w jaki sposób film ten daje się odszukać w YouTube albo w Google używając jego tytułu jako "słów kluczowych". Ulotka ta została także przygotowana w angielskiej i niemieckiej wersji językowej - jakie czytelnik może sobie oglądnąć lub załadować do swego komputera albo z "Rys. #H2" i "Rys. #H3" pokazanych pod punktami #H2 i #H3 strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm, albo też z "Rys. #B1" i "Rys. #B2" innej strony poświęconej w całości szczegółowemu opisowi owego filmu, a nazwanej portfolio_pl.htm. (Kliknij na wybraną stronę owej ulotki aby oglądnąć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do polskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej szczegółowemu opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio_pl.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamtej strony.


#J10. Licencja na niedochodowe replikowanie i/lub publikowanie moich stron internetowych i opracowań:

       Na każdą z moich stron internetowych i publikacji nałożone są prawa copyrights, które np. dla niniejszej strony podane są już w następnym punkcie. Moją przewodnią myślą przy formułowaniu owych copyrights było: (1) aby uniemożliwić w przyszłości przywłaszczanie sobie mojego dorobku intelektualnego i/lub czerpanie niezapracowanych zysków przez najróżniejsze indywidua lub narody o wątpliwym poziomie moralności, a jednoczesnie (2) aby moje strony internetowe i opracowania mogły być swobodnie i bezpłatnie upowszechniane i udostępniane w celu zainspirowania podnoszenia ludzkiej wiedzy. Oczywiście, jak każde sformułowanie legalne, moje copyrights NIE klaryfikują wszelkich możliwych sytuacji życiowych, a stąd NIE eliminują całkowicie zapytań i niejasności w ich sprawie. Dlatego aby zmniejszyć liczbę takich dodatkowych zapytań i niejasności, a także aby przygotować moje strony i opracowania do sytuacji, że języki i technologie komputerowe, internetowe i informatyczne bez przerwy ulegają zmianom i udoskonaleniom, podczas gdy ja sam czasowo już obecnie NIE jestem w stanie nadążać za tymi zmianami z udoskonalaniem swego dorobku, a pewnego dnia Bóg powola mnie przed swoje oblicze, niniejszym zdecydowałem się publicznie udzielić następującej licencji na reprodukowanie moich stron internetowych i publikacji: Licencja ta klaryfikuje i uzupełnia moje zastrzeżenia copyrights przytoczone w następnym punkcie poniżej.
       Niniejszym udzielam każdej osobie licencję na nie-dochodowe replikowanie i/lub publikowanie dowolnej z moich stron internetowych i/lub publikacji na dowolnej witrynie internetowej, w dowolnym języku programowania, na dowolnym serwerze, komputerze, czy urządzeniu, z dowolnym medium nośnym, lub w dowolnej formie - z zastrzeżeniem jednak, że osoba replikująca lub publikująca dane moje opracowanie spełni następujące warunki: (1) opublikowana zostanie całość danej mojej strony lub opracowania, a NIE jedynie jej fragment, tj. jej całość wraz z ilustracjami trwale wprogramowanymi w jej treść lub załączonymi do owej strony jej oryginalnym programem, a w przypadku stron upowszechniających jakieś moje publikacje - także wraz z owymi załączanymi do nich publikacjami (monografiami i/lub traktatami), (2) moje zreplikowane opracowanie będzie udostępniane jako odrębna i zamknięta całość (jednostka), a stąd NIE będzie np. poszerzane czy wydłużane o jakieś dodatkowe dopiski czy komentarze, (3) dana osoba w żaden sposób NIE zmieni w tym co mojego zreplikuje i/lub opublikuje ani treści pisanej, ani wyglądu ilustracji, ani żadnej z dat (włączając w to datę mojego opublikowania danej strony czy opracowania) - chociaż zmienić może ich format, język programowania, nośnik, itp., (4) owo zreplikowanie czy opublikowanie NIE będzie w żaden sposób służyło ciągnięciu korzyści materialnych przez publikującego (np. NIE będzie upowszechniane za odpłatą, NIE będzie stanowiło jedynie tła dla umieszczania na nim reklamowych ogłoszeń czy jakichkolwiek dodatkowych zachęt, ani NIE będzie np. formą agitowania do czegokolwiek co następnie posłuży ciągnięciu korzyści materialnych), (5) dane replikowanie lub opublikowanie moich stron czy opracowań przysłuży się w jakiś sposób zwiększaniu ich dostępności, np. poprzez ich przeprogramowanie na nowszy lub popularniejszy język czy system informatyczny, udostępnianie ich na następnym rodzaju urządzeń czy sieci, przetłumaczenie na kolejny język ludzki czy maszynowy, upowszechnianie następnym rodzajem nośników, fal, czy zjawisk, itd., itp.


#J11. Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pajak:

       Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English
click on the flag

(Jeśli preferujesz język angielski
kliknij na poniższą flagę)Data zapoczątkowania budowy tej strony: 15 maja 1999 roku.
Data jej najnowszego aktualizowania: 24 września 2023 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)